Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Infrastrukturális beruházások

EFOP-3.4.6 - Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Támogatás összege az egész konzorciumra vonatkozóan: 3.984.986.834 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Futamidő: 2017. szeptember 1. – 2019. június 30.

Szakmai vezető: Figler Kálmán


A konzorcium tagjai:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem (Konzorcium vezető)
 • NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
 • Állatorvostudományi Egyetem
 • Budapesti Corvinus Egyetem
 • Budapesti Gazdasági Egyetem
 • Dunaújvárosi Egyetem
 • Eszterházy Károly Egyetem
 • Kaposvári Egyetem
 • Miskolci Egyetem
 • Óbudai Egyetem
 • Neumann János Egyetem
 • Pannon Egyetem
 • Soproni Egyetem
 • Széchenyi István Egyetem
 • Szent István Egyetem
 • Testnevelési Egyetem

A projekt célja:  Egységes, egymással integrált intézményirányítási, gazdálkodási, teljesítménymérési, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok és ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetése, finanszírozási rendszer megvalósításához és működtetéséhez szükséges egységes szervezeti, folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése

A projekt átfogó céljai a projekt hatókörébe tartozó állami felsőoktatási intézményeknél:

 • Az Európai Unió felsőoktatás korszerűsítését célzó ütemtervével, a Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégiával, valamint a további hazai stratégiákkal és jogszabályokkal összhangban egységes, egymással integrált intézményirányításai, gazdálkodási, teljesítménymérési, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok és ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetésével a konzorciumi tag intézmények irányítása hatékonyságának, valamint képzés és kutatásszervezési képességeinek javítása.
 • A vonatkozó jogszabályi előírások mentén a teljesítmény szerint differenciált állami felsőoktatási finanszírozási rendszer megvalósításához és működtetéséhez szükséges egységes szervezeti, folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése
 • Az intézmények hallgatók számára releváns működési és irányítási folyamatainak, az intézményirányítási rendszerek hallgatói funkciói használatának, valamint az ehhez szükséges digitális írástudási készségeknek és ismereteknek az elsajátítását támogató hallgatói képzési és mentori program megtervezése és végrehajtása a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdítása, valamint a hallgatók felsőoktatásban való bennmaradásának támogatása érdekében.
 • A kutatási programok előkészítéséhez, lebonyolításához, kutatási bevételek, kiadások és kutatási eredmények nyilvántartásához kapcsolódó folyamatok, valamint a bevezetni kívánt egységes intézményirányítási rendszerek ezeket támogató funkciói használatának elsajátítását biztosító kutatói továbbképzési program megtervezése és végrehajtása a K+F+I szakemberek K+F+I projektek sikeres lebonyolítására történő felkészítése és ezen keresztül a kutatók megtartása, illetve utánpótlásuk biztosítása érdekében.

Várható eredmények: A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények egységes, egymással integrált, korszerű és a megfogalmazott célokat, részcélokat szolgáló gazdálkodási, kontrolling, humán erőforrás menedzsment és tanulmányi adminisztrációs folyamatokat működtetnek, egységes, és a megfogalmazott célokat, részcélokat szolgáló gazdálkodási, kontrolling, humán erőforrás menedzsment, tanulmányi adminisztrációs és üzemeltetési szabályzatok szerint működnek és egységes, a megfogalmazott célok, részcélok teljesítését szolgáló, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszereket használnak az egységes folyamataik támogatására.
A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények az intézményirányítási szakrendszerek hallgatói funkciói használatának, valamint az ehhez szükséges digitális írástudási készségeknek és ismereteknek az elsajátítását támogató hallgatói képzési és mentori programot működtetnek a hallgatói IKT kompetenciák fejlesztése érdekében.

A projekt valószínűsíthető hatásai:

 • A felsőoktatási intézményeken belüli irányítás és finanszírozás javulása
 • Fenntartói irányítás és finanszírozás javulása
 • Intézmények működésének, gazdálkodásának stabilizálódása
 • Munkaerő-piaci követelményekhez jobban igazodni képes felsőoktatási rendszer
 • Profiltisztítás és specializáció
 • Mukaerő-piaci kompetenciák szintjének emelkedése a felsőoktatási hallgatók körében
 • Felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növekedése
 • Piaci forrásbevonó képesség javulása
 • Stabil és fenntartható kutatói bázis kiépítése
 • A kutatást, a technológiai fejlődést és az innovációt ösztönző környezet
 • Legjobb oktatók és kutatók vonzása, illetve megtartása

Záró sajtóközlemény

EFOP-4.2.1-16 - Innovatív megoldások alkalmazásával a BGE GKZ Innovációs és Tudásközpont kialakítása

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Budapesti Gazdasági Egyetem

Megvalósítás helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/A.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.09.01.

A projekt megvalósításának vége: 2019.10.31.

Elnyert támogatási összeg: 693 653 898 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt általános célja az Innovációs és Tudásközpont kialakításával a kapacitások minőségének javítása, az oktatási eszközök és környezet modernizálása. Ezáltal a GKZ oktatási és kutatási rendszerének olyan irányú fejlesztése, amely hozzájárul a szolgáltatásainak minőségének fejlődéséhez, az informatikus és közgazdász hallgatók gyakorlatorientált ismereteinek bővüléséhez, kompetenciák fejlődéséhez. Közvetlen projektcélok a projektben kidolgozott fejlesztési tevékenységek megvalósításával a munkaerőpiacon beazonosított kompetenciahiányok mérséklése, a gyakorlatorientáció bővülése a képzési rendszer fejlesztése, a kutatási potenciál bővítése, a Kar harmadik missziós tevékenységének fokozása.


Főbb projekttevékenységek:

 • Modern oktatási terek kialakítása 
 • Kutatási infrastruktúra minőségének fejlesztése
 • Szolgáltató és rekreációs terek kialakítása
 • Könyvtári, közgyűjteményi szolgáltatások fejlesztése
 • Informatikai hálózat fejlesztése
 • Esélyegyenlőség biztosítása

KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK

Budapesti Gazdasági Egyetem
Széchenyi 2020

KEHOP-5.2.11-16 - Napelemes rendszerek telepítése a BGE épületein a társadalmi felelősségvállalás jegyében

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Budapesti Gazdasági Egyetem

Megvalósítás helyszínei:

    · 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

    · 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.

    · 1113 Budapest, Laufenauer u. 1-7.

    · 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

    · 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/A.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.16.

A projekt megvalósításának vége: 2017.12.15.

Elnyert támogatási összeg: 133 290 751 Ft

Az intézmény által biztosított önerő: 0 Ft

A Budapesti Gazdasági Egyetem 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti, HMKE méretű, hálózatra csatlakozó napelemes rendszereket valósít meg 5 telephelyén.

A projekt célja a villamosenergia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával működő termelő berendezéssel.

KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK

Budapesti Gazdasági Egyetem
Széchenyi 2020