Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Nyelvvizsgaközpont

BGE Nyelvvizsgaközpont (BGE NYVK) 2000. május óta működik akkreditált nyelvvizsgaközpontként, ahol 2006 szeptemberétől a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott követelményekhez illesztett szintű vizsgák tehetők.

A BGE NYVK három kétnyelvű vizsgarendszert működtet – az üzleti, az idegenforgalmi-vendéglátóipari és a pénzügyi szaknyelvi vizsgarendszer –, melyekben államilag elismert, kétnyelvű szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványok megszerzését teszi lehetővé alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1). A vizsgák minden vizsgarendszerben szóbeli, írásbeli vagy komplex típusúak lehetnek.

2017 szeptemberétől működik a Gazdasági kommunikáció egynyelvű szaknyelvi vizsgarendszer angol és német nyelvből.

A BGE NYVK-ban nyolc nyelvből tehetők vizsgák: angol, francia, japán, kínai, német, olasz, orosz és spanyol nyelv. E nyolc nyelvből az egyes szaknyelvi vizsgarendszerekben akkreditált és így vizsgára választható nyelvek száma eltér. A Vizsgaközpont évente három vizsgaidőszakot szervez, az ezekben letehető vizsgák táblázatos összefoglalása itt » megtekinthető.

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. fszt. 24.

Telefon: +36 1 374 6295

E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu

A BGE NYVK országosan a következő vizsgahelyekkel rendelkezik

 1. BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Idegen Nyelvi Intézet, Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék
 2. BGE Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Intézeti Tanszék
 3. BGE Pénzügyi és Számviteli Kar, Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Intézeti Tanszék
 4. Katedra Nyelviskola
 1. Zalaegerszeg: Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
 2. Debrecen: Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Intézet
 3. Eger: Eszterházy Károly Egyetem Egri Campus Idegen Nyelvi Kommunikációs Intézet
 4. Gyöngyös: Nyitott Világ Alapítvány
 5. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar
 6. Kecskemét: KSZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
 7. Pápa: Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
 8. Tokaj: Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola
 9. Miskolc: Windsor Nyelvstúdió
 10.   Szeged: Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
 11. Veszprém: Pannon Egyetem Nyelvvizsga Központ
 12. Dunaújváros: Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Hasznos információk


A vizsgahelyek elérhetőségei itt tekinthetők meg.

A Nyelvvizsgaközpont az ügyfélfogadási időben várja az érdeklődőket.

A Nyelvvizsgaközpont honlapja közvetlenül elérhető itt.

Tudnivalók

A BGE NYVK négy vizsgarendszert működtet, ezek:

 • az egynyelvű gazdasági kommunikáció,
 • a kétnyelvű idegenforgalmi–vendéglátóipari,
 • a kétnyelvű üzleti és
 • a kétnyelvű pénzügyi

szaknyelvi vizsgarendszer. A kétnyelvű vizsgákon a közvetítő készség is mérésre kerül, így a magyar nyelvűség ezen vizsgák része.

A vizsgák mindhárom vizsgarendszerben

 • szóbeli (amely beszédértés és szóbeli vizsgarészből áll),
 • írásbeli (amely egy vizsgarészből áll) és
 • komplex (amely szóbeli, beszédértés és írásbeli vizsgarészekből áll)

típusúak lehetnek és három szinten tehetők:

 • alapfokon (B1),
 • középfokon (B2) és
 • felsőfokon (C1).

Az egy- és kétnyelvű vizsgák felépítése eltérő. A három kétnyelvű vizsgarendszer vizsgái formailag azonosak, ám tartalmuk és szókincsük az adott szakra irányul. Az egyes szaknyelvi vizsgarendszerek témakörei itt », a vizsgarendszerek vizsgafeladatainak leírása pedig itt » olvasható. Az egyes vizsgarendszerekhez tartozó mintafeladatok itt » tölthetők le.

A BGE NYVK-ban akkreditált nyolc nyelvből az egyes szaknyelvi vizsgarendszerekben az alábbi nyelvek választhatók:

 • gazdasági kommunikáció: angol és német,
 • üzleti: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, japán és kínai (tehát mind a nyolc),
 • idegenforgalmi–vendéglátóipari: angol, német, francia, olasz, spanyol,
 • pénzügyi: angol és német.

A Nyelvvizsgaközpont évente három vizsgaidőszakot szervez. A letehető vizsgák táblázatos összefoglalása itt » megtekinthető.

A vizsgára való felkészülésben segítséget nyújthatnak az egyes témakörökhöz ajánlott irodalmak » listái, valamint a BGE NYVK-val kapcsolatban álló intézmények által szervezett felkészítő tanfolyamok ».

A vizsgákon való részvétel szabályait részletesen a vizsgaszabályzat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók az írásban tett vizsgákról itt », a szóbeli vizsgáról pedig itt » találhatók.

A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó megszerzi az elérhető összpontszám 60 százalékát, valamint az egyes készségek esetében a 40 százalékos minimumpontszámot (nyelvismereti teszt esetében az eredmény nem 0 pont). Komplex vizsga esetén sikeres komplex vizsgához nem szükséges külön az írásbeli és külön a szóbeli résztípusban is elérni a 60 százalékot. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezik és az sikertelen, de szóbeli vagy írásbeli vizsgáján összpontszáma eléri a sikeres szintet, a készségenkénti eredménye pedig a minimum 40 százalékos pontszámértéket, szóbeli vagy írásbeli típusú bizonyítványt kap. A különböző szintű és típusú vizsgák sikerességéhez szükséges pontszámok összefoglaló táblázatai itt » találhatók.

A BGE NYVK évente három vizsgaidőszakot szervez. Az ezekhez kapcsolódó határidőket » és az ezekben lehetető vizsgákat » egy évre előre közzéteszi honlapján.

A BGE NYVK vizsgarendszerei nyitottak, kétnyelvű vizsgáira tehát bárki jelentkezhet, aki betöltötte 14. életévét. A Vizsgaközpont ennek megfelelően lehetővé teszi speciális igényű » (pl. fogyatékkal élő), valamint nem magyar anyanyelvű személyek jelentkezését is.

A vizsgákra történő jelentkezés a vizsgához szükséges adatok megadásával és a vizsga díjának befizetésével válik érvényessé. Az adatok megadása online módon történhet a Vizsgaközpont erre szolgáló weboldalán ». A vizsgadíj befizetése bankkártyás fizetéssel vagy átutalással lehetséges. A vizsgadíj mértékéről és befizetési lehetőségekről részletesen itt » olvasható tájékoztatás.

A vizsgára történő jelentkezés tudnivalói (hogyan, mire, hol és meddig lehet jelentkezni és milyen adatok megadása fontos) itt » olvashatók.

Az aktuális vizsgaidőszakban meghirdetett összes vizsga összefoglaló táblázata itt » található. A Vizsgaközpont fenntartja a jogot, hogy nem elegendő számú jelentkező esetén egy eredetileg meghirdetett vizsgát valamely vizsgahelyen, vagy országosan nem szervez meg. Emellett a Központ vizsgázói igények alapján meghirdethet utólagosan a választható vizsgák között eredetileg nem szereplő akkreditált vizsgát is.

A vizsgák pontos helyét és időpontját (a vizsgabeosztást) a vizsgázók online jelentkezési felületükön találják meg az előre meghirdetett időpontban. A beosztásokról a Központ külön írásos értesítést postán nem küld.

Eredetileg meghirdetett és elegendő vizsgázói létszám miatt meg is szervezett vizsgát adott határidőig el lehet halasztani, illetve attól véglegesen vissza lehet lépni. A halasztás és visszalépés szabályai itt » olvashatók.

A vizsga eredményéről (sikeres vagy sikertelen) a vizsgaidőszak első vizsgaeseménye utáni 30. napig kitűzött időpontban minden vizsgázó e-mailben kap rövid tájékoztatást. A részletes vizsgaeredmények a vizsgázók online jelentkezési felületén tekinthetők meg. A Vizsgaközpont az eredményes vizsgákról a vizsgaeseménytől számított 60 napon belül kétnyelvű nyelvvizsga-bizonyítványt állít ki, ezen kívül a sikeres vizsgáról külön írásos értesítőt nem küld. A bizonyítványok a vizsganaptárban előre közzétett időpontban vehetők át, illetve postázásuk is ekkor történik. A bizonyítvány kiállításának folyamata meggyorsítható, ha a vizsgázó az eredményközlés után az eredményeket tartalmazó felületen lemond felülvizsgálati jogáról. A sikeres vizsgáról a bizonyítvány elkészültéig érvényes hivatalos igazolást a Vizsgaközpont jogszabályi előírások miatt nem adhat ki. A bizonyítvánnyal kapcsolatos egyéb tudnivalók itt » olvashatók.

Az eredmény közlésétől számított 15 naptári napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálatról itt » olvasható részletesebb tájékoztatás.

A Vizsgaközpont lehetővé teszi vizsgázói számára dolgozataik megtekintését (mely az esetleges számszaki és adminisztrációs tévedések kiszűrésére szolgál) éppúgy, mint a teljesítményükkel és esetleges jövőbeli felkészülésükkel kapcsolatos szakmai konzultációt. A megtekintés és konzultáció tudnivalói itt » olvashatók.

Gyakran feltett kérdések

Az egynyelvű vizsgarendszerben a magyar nyelvűség nem része a vizsgának, így az egynyelvű vizsgákon közvetítés készséget nem mérünk. Ennek megfelelően B2 és C1 szinten az egynyelvű szóbelin csak 3 feladatot kell megoldani. Az egynyelvű írásbeli vizsgán nincsen nyelvismereti teszt feladat, továbbá mindkét feladathoz lehet szótárt használni. A kevesebb megoldandó feladat folytán mind az írásbeli, mind a beszédkészség részvizsga időtartama rövidebb az egynyelvű vizsgarendszerben.

A Vizsgaközpontunkban letehető egy- és kétnyelvű vizsgák mindegyike elfogadott a gazdaságtudományok képzési terület alá tartozó minden alapképzéses szakon. Az új egynyelvű vizsgarendszerben kiadott részbizonyítvány (írásbeli vagy szóbeli) bármely kétnyelvű vizsgarendszerünkben szerzett részbizonyítvánnyal párosítva komplex vizsga letételét igazolja. Ugyanakkor az egyes szakokhoz kapcsolódó idegennyelvi követelményekkel, a diplomaszerzés feltételeként elfogadott nyelvvizsgákkal kapcsolatban kérünk, oktatási intézményed tanulmányi osztályát mindenképpen keresd meg.

Egy vizsgaidőszakban több vizsgára is jelentkezhetsz, de számolnod kell azzal, hogy a különböző vizsgák azonos típusú vizsgarészeinek időpontja egybeeshet, és erről csak vizsgabeosztásodnak megtekintésekor tudsz értesülni. Ez országosan érvényes, azaz a különböző vizsgahelyeken szervezett vizsgatípusokra is vonatkozik. Amennyiben előfordul időpontütközés, az egyik vizsgát szabály szerint halaszthatod vagy attól visszaléphetsz.

Igen. Minthogy vizsgáinkra online módon lehet jelentkezni, a jelentkezés megfelelő fizetési mód választása esetén nem igényel a Vizsgaközpontban vagy a vizsgahelyen történő személyes megjelenést.

A Vizsgaközpont által közzétett bizonyítványátvételi dátumot (akár két héttel) megelőzően is lehetséges bizonyítványkiadás. Ehhez az szükséges, hogy az eredmények közlése után önként lemondjál a sikeres vizsgázókat is megillető felülvizsgálati jogáról. A lemondás határidejét és a bizonyítvány lemondás esetén érvényes átvételi időpontját az eredményközléskor tesszük közzé.

A beosztások online közzétételének napján rendszerünk a közzétételről egy automatikus üzenetet küld Neked. Ebben az e-mailben nem szerepelnek a beosztás konkrét adatai, azokat online jelentkezési felületén tudod megnézni.

Ha közvetlenül a vizsgát megelőzően veszíted el igazolványodat, akkor egy másik okmánnyal is megjelenhetsz a vizsgán (mely szintén csak személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány lehet, kivételes esetben ideiglenes azonosító lap), és a vizsga előtt büntetőjogi felelősséged tudatában nyilatkoznod kell arról, hogy a vizsgára vitt igazolvány valóban az Te tulajdonod.

Igen, a beszédértés részvizsga a szóbeli vizsgatípus része, viszont írásban tett vizsga, ezért kerül a gyakorlatban az írásbeli részvizsgával egy napon megrendezésre.

Sajnos erre a javítási folyamat követelményei folytán nincsen lehetőség.

Igen, sikertelen komplex típusú vizsga esetén a megfelelő részvizsgák sikeressége esetén szóbeli vagy írásbeli típusú bizonyítvány állítható ki.

A Vizsgaközpontnak a vizsgaidőszak lezárulta utáni 60 napon belül kötelessége a bizonyítványokat eljuttatni a sikeresen vizsgázóknak. Ha bizonyítványodat 60 napon belül nem kaptad meg, telefonon érdeklődj a Központnál. Munkatársaink utánanéznek, hogy a bizonyítvány feladásra került-e. Ha igen, és mégsem kaptad kézhez, írniod kell egy levelet a Központnak, melyben büntetőjogi felelősséged tudatában kijelented, hogy a postázás ellenére a bizonyítványt nem kaptad meg. Ezután a Központ tudakozványt indít a postánál.

A BGE NYVK 5 000 Ft eljárási díj ellenében állít ki fordítást az általa 2005 májusa előtt kiadott bizonyítványokról.

Pótvizsgát a Vizsgaközpont nem szervez. A sikertelenül vizsgázók döntésük szerint egy következő vizsgaidőszakra jelentkezhetnek.

A visszatérítés szabályairól itt olvashatsz. A visszatérítés folyamatában a Vizsgaközpont csak a számla kiállításáért felel.

A Vizsgaközpont és az itt letehető vizsgák 2000 májusában nyertek akkreditációt. A korábban tett vizsgák államilag nem elismertek, így másolatot/igazolást nem áll módunkban kiállítani.

Irodavezető-vizsgaszervező

ügyvivő-szakértő
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: földszint 24.
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 295; 381
 • Email: molnar.aniko2@uni-bge.hu