Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Képzésfejlesztési projektek

ETDTFA - Oktatás és képzésfejlesztés az élelmiszer-allergiák kezelésére a HoReCa szektorban

A projekt/kutatás finanszírozója/támogatója/szervezeti kerete

Európai Bizottság – ERASMUS+ Együttműködési Partnerségek - Felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány

Projekt száma: 2022-2-HU01-KA220-HED-000094859

A projekt futamideje: 2023.01.01. – 2025.02.28.

Elnyert támogatás: 250 000 EUR, kb. 100 M HUF, ebből a BGE része: 80 849 EUR, kb. 32 M HUF

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe, a BGE-s csapat tagjai

Budapesti Gazdasági Egyetem (koordinátor)

J. Selye University

Portucalense University

Istanbul Medeniyet University

 

BGE-s csapat:

Dr. Soós Gabriella, Dr. Kozák Tamás, Dr. Gajzágó Éva, Dr. Lugasi Andrea, Varga László, Farkas Katalin, Pataki-Juhász Attila

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

Az egészséges életmód egyre fontosabbá válik, mivel a civilizációs betegségek egyre inkább terjednek a lakosság körében. Sok innovatív élelmiszer és összetevő megtalálható a piacon, de az élelmiszer-allergiában vagy intoleranciában érintett fogyasztók számára összetett problémát jelent, amikor próbálják elkerülni az allergén összetevőket és egy egészséges változattal szeretnék a „normál” élelmiszert helyettesíteni.

A HoReCa szektor szereplői különböző módon és színvonalon képesek kielégíteni az élelmiszer-allergiával kapcsolatos igényeket és a szektor alkalmazottai is különböző szintű tudással rendelkeznek a speciális táplálkozási igényekről. Az egyes országok szabályozása a területre vonatkozóan eltérő lehet annak ellenére, hogy mindegyik a közös Európai Uniós alapokon nyugszik.

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei:

Annak érdekében, hogy a civil szervezetek, hatóságok, vállalatok jobban tudják képviselni a közös elveket és értékeket, elemezzük és összehasonlítjuk a projektben résztvevő országok jogszabályi környezetét és jó gyakorlatait.

A kapott információk alapján kidolgozunk egy rövid ciklusú képzést saját hallgatóink és külső szereplők, a HoReCa szektor képviselői számára. Új és korszerű információkat nyújtunk a kurzus résztvevői számára az allergén menedzsmentről, emellett hangsúly helyezünk a digitális képességfejlesztésre is. Célunk, hogy hallgatóinkat és a kurzus résztvevőit érzékenyítsük az élelmiszer-allergia problémájának, az életmód nehézségének megértésére, így munkájuk során magasabb szinten lesznek képesek kielégíteni a speciális igényeket. A korszerű ismeretekkel hallgatóink nagyobb eséllyel helyezkednek el a munkaerőpiacon, míg a már dolgozó szakemberek az élelmiszer-allergiával kapcsolatos igényeket magasabb szinten kiszolgálva hozzájárulnak a vállalat sikeréhez.


 

 

Várható eredmények:

·        Jogszabálygyűjtemény és javaslatcsomag

·        Gyűjtemény a jó gyakorlatokról

·        Új, rövid ciklusú kurzus

·        Hálózatfejlesztés

 

Egyebek

Honlap: https://etdtfa-project.com (fejlesztés alatt)

A projekt a Tempus Közalapítvány támogatásával valósul meg.


V4EdInnov - SME Joint Ventures in V4 countries to strengthen SMEs through supporting innovation in education

A projekt/kutatás finanszírozója/támogatója/szervezeti kerete

Közvetlen finanszírozó a Visegrádi Alap.

Projekt száma: 22220080

A projekt futamideje: 01/10/2022–28/02/2024

Elnyert támogatás: 21 472 EUR, kb. 8,8 M HUF, ebből a BGE része: 7 920 EUR, kb. 3,2 M HUF

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe, a BGE-s csapat tagjai

J. Selye University

University of Chemistry and Technology, Prague (UCT Prague)

University of Economics in Katowice

 

BGE-s csapat:

Dr. Kozák Tamás projektvezető, Dr. Gajzágó Éva, Dr. Soós Gabriella

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

 

A V4-es országok gazdasági, kereskedelmi befektetési kapcsolatai fejlesztésre szorulnak, bár láthatók a fejlődés jelei, ugyanakkor a KKV szektor különösen hátrányban van. A V4 szövetség elsősorban a politikai aspektusokra koncentrál, így a közös gazdasági projektek nem kapnak elegendő hangsúlyt.

A V4 gazdaságok jelentősen függnek külföldi befektetőktől, külföldi tulajdonú bankoktól és nemzetközi nagyvállalatok helyi leányvállalataitól, ugyanakkor a szektorszintű együttműködés mégis gyenge. Ez vonatkozik a koordinációs mechanizmusokra, a beruházások növelésére, a vállalatkormányzásra, az ipari kapcsolatokra, az oktatási rendszerre, a tudás- és innovációtranszferre és a versenyelőnyökre is.

A visegrádi országok gazdasági növekedéséhez szükséges optimális feltételek biztosításában jelentős szerep hárul az oktatásra, a partner egyetemek képzési szerkezetén keresztül. Az üzleti szférából közvetlenül érkező információk felhasználása az oktatásban lehetővé teszi, hogy a hallgatók megszerezzék a szükséges tudást és képességeket a munkaerőpiac és vállalatok elvárásainak megfelelően.

A projekt fő célja, hogy erősítse a V4 országok gazdasági együttműködési területeit az oktatásfejlesztés segítségével. A projektben érintett hallgatók képesek lesznek új KKV-t indítani a V4 országaiban. A részt vevő egyetemek közötti együttműködés segít a különböző kultúrák, a technikai és regionális politikai szempontok megértésében.

A közös tréning- és kutatási programok fő témái a KKV szektor jellemzőire, menedzselésére, a környezet megértésére vonatkoznak, makroökonómiai, szabályozási, pénzügyi, stratégiai területeit fejlesztik, különös tekintettel olyan kompetenciák fejlesztésére, mint a stratégiai tervezés, projekt menedzsment, operatív tervezés és a KKV-szintű befektetés-menedzsment, értékesítési folyamatfejlesztés, humán erőforrás-menedzsment, folyamatmenedzsment, illetve a vállalkozásindítás jogi környezete.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei:

 

A projekt az oktatási, képzési rendszeren keresztül fejti ki ösztönző hatását a vállalati kultúrára, többek között a kutatás és ipar közötti együttműködések fokozásával, a KKV szektor szociális kohéziójának erősítésével ösztönzi a kezdeményezéseket, fokozza a hatékonyságot és a környezettudatosságot, akciótervet dolgoz ki figyelemfelhívási céllal a KKV szektor V4 országokban való népszerűsítésére vonatkozóan.

Innovációnk egy integrált képzési modell és befektetési program a partner egyetemek hallgatói számára, mely a következőkre fókuszál: lehetséges befektetők felkutatása, üzletértékelési modell, integrált kockázatmenedzsment modell, stratégiai terv-minta. A projekt fő irányelvei a multi-diszciplinaritás és diverzitás.

A projekt eredményeit 4 országban hasznosítjuk, melyek eltérű kulturális háttérrel rendelkeznek és különböző tudást igényelnek.

A tág értelemben vett fenntarthatóság fontos szempont a projekt megvalósítása során, szem előtt tartjuk szociális, gazdasági és környezeti szempontból is.

 

Várható eredmények:

·        Új kurzusok kidolgozása a résztvevő felsőoktatási intézmények szakértelmére és kutatásaira építve

·        Tanácsadó szervezetekkel való kapcsolatfejlesztés annak érdekében, hogy biztosítsuk határon átívelő vállalkozások megfelelő és hatékony kezelését a V4 országokban, elsősorban a KKV-szektorban.

·        A hallgatók tudásának és képességeinek fejlesztése közös képzési anyagok kidolgozásával.

·        Közös adatbázis és információs tér létrehozása a partnerintézmények részére.

·        Közös stratégiai tervalkotási modell fejlesztése KKV vállalkozások előkészítésére és a vállalkozás-indítás segítésére.

·        Gyakorlatorientált oktatás erősítése.

 

Egyebek

Honlap: https://uni-bge.hu/hu/visegrad-fund-v4-project-bbs

A projekt a Visegrádi Alap támogatásával készült.COMMITTED - COMpliance of acadeMIc acTiviTies with forEign trade

 A projekt/kutatás finanszírozója/támogatója/szervezeti kerete

Európai Bizottság – ERASMUS+ Stratégiai partnerségek, felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány

Projekt száma: 2021-2-HU01-KA220-VET-000049615

A projekt futamideje: 2022.04.01 – 2024.03.31.

Elnyert támogatás: 227 135 EUR, kb. 84 M Ft, ebből a BGE része: 36 498 EUR, kb. 13,5 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe, a BGE-s csapat tagjai

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest (Magyarország) - Koordinátor

Würzburg-Schweinfurt University of Applied Sciences (Németország)

Hanze University of Applied Sciences (Hollandia)

Lappeenranta-Lahti University of Technology (Finnország)

Moravian Business College Olomouc (Csehország)

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság, Budapest

 

BGE-s csapat:

Dr. Csekő Katalin – projektvezető

Dr. Andrási Gábor

Varga László

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A pályázat a BGE stratégiai pillérjei egyrészt az üzleti vállalkozásokkal való partnerséghez, másrészt a gazdasági fejlődésért az alkalmazott tudományok célkitűzéshez illeszkedik, amikor olyan új témakört emel be a nemzetközi felsőoktatási együttműködésbe, mint az etikai vonatkozásokkal is rendelkező ún. „deemed export”.

A nemzetközi áru és szolgáltatásáramlások szabadsága nem korlátlan; csak az ún. exportellenőrzést biztosító nemzetközi egyezményekben rögzített szabályok szigorú betartása mellett létezik. Az uniós rendeletek hatálya kiterjed az akadémiai tevékenységekre is, így különösen a kutatás-fejlesztésből származó információkra és publikációkra, az oktatási anyagokra, az egyetem-ipar kapcsolatára és a nemzetközi egyetemi együttműködésekre. Az akadémia viszonya az exportellenőrzéssel komplex, és sajátosan meghatározott. Ez abban ragadható meg, hogy miközben a felsőoktatás elsődleges célja a tudás generálása és nyilvános megosztása, addig ez az alapelv konfliktusba kerülhet az érvényes uniós (magyar és nemzetközi) szabályozással.

Miután az akadémiai intézményektől elvárt, hogy innovációik révén hozzájáruljanak a technológiai és technikai fejlődéshez, így szükségszerűen kapcsolatba kerülhetnek – akár közvetve, akár közvetlenül – az ún. „ellenőrzött termékek és technológiák” és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások (pl. szakmai tanácsadás, tréningek) körével. Különös élességgel jelenik meg ez a probléma, amikor az egyetemek vállalati együttműködésben tartanak fönn közös laboratóriumokat, vagy kutatásokat működtetnek. Az egyetemek ún. „ellenőrzött termékekkel és technológiákkal” és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő nemzetközi, felsőoktatási intézményekkel, nagyvállalatokkal, kisvállalkozásokkal és egyéb szervezetekkel való együttműködései során merül fel az ún. „deemed export” problémája, az exportellenőrzési szabályok megfelelő betartása.

 

 A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

 

A projektben az alábbi szellemi termékek készülnek el:

 • Szabályzatgyűjtemény: a hatályos uniós, és nemzetközi jogszabályi környezet elemei, egyetemi és vállalati jógyakorlatok összegyűjtése
 • Jogalkotói-kormányzati ajánlások kialakítása: a nemzeti sajátosságok és a külföldi példák alapján ajánlás készítése a kormányzatok számára az akadémia felkészítése, az ipar és a felsőoktatás (különösen a kutatás-fejlesztés) kapcsolatának erősítése céljából.
 • Kézikönyv kialakítása felsőoktatási munkatársak és kis és középvállalkozások, mint egyetemi partnerek számára: tartalmazza az egyes „compliance” szcenáriókat, etikai kérdéseket, és magatartási ajánlásokat.
 • Tréningcsomag kifejlesztése és pilotálása: e-learning tananyagok és jelenléti típusú tréning kialakítása felsőoktatási munkatársak és kis és középvállalkozások, mint egyetemi partnerek számára

 

Egyebek

Honlap: www.we-are-committed.eu fejlesztés alatt

Információk a BGE weboldalán – magyarul és angolul (fejlesztés alatt):

 

ERASMUS+ Program logója

LEAD - LEarning And Development in micro- and small enterprises

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság – ERASMUS+ Program, Együttműködési partnerségek, Szakképzés

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány

Projekt száma: 2021-1-HU01-KA220-VET-000033052

A projekt futamideje: 2021.11.01. – 2024.04.30.

Elnyert támogatás: 318 514 EUR, kb. 132 MFt, ebből a BGE része: 62 073 EUR, kb. 23 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe, a BGE-s csapat tagjai

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország - Koordinátor

Université Paris Nanterre, Párizs, Franciaország

Universidate Catolica Potuguesa - Portuguese Catholic University, Porto, Portugália

Tallin University of Technology, Tallin, Észtország

Wroclaw University of Economics and Business, Wrocław, Lengyelország

CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, Zágráb, Horvátország

ADINVEST Europe, Brüsszel, Belgium

 

BGE-s csapat:

Dr Csillag Sára – projektvezető, Réthi Gábor – szakmai vezető, Dr Soltész Péter, Varga László – projektkoordinátorok, Diószeginé Balázs Krisztina, Gyüre Ágnes – a pénzügyi adminisztráció felelősei

A kutatásban és a képzési anyag fejlesztésben résztvevők:

Csizmadia Péter, Zsigmond-Heinczinger Száva, Németh Tamás

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

Célja, előzményei

Az Budapesti gazdasági Egyetem az elmúlt évtizedekben számos nemzetközi projektet kezdeményezett, amelyek célja a kis és középvállalkozások (KKV) tudásfejlesztése volt, a vállalkozások életét érintő legkülönbözőbb témákban. A korábbi sikeres projektek eredményeit felhasználva kezdeményeztük a LEAD projektet.

A projekt alapgondolata arra a felismerésre épül, hogy a képzés és fejlesztés (mind a vezetők, mind a munkavállalók esetében) a vállalkozások sikeres alkalmazkodásának egyik kulcstényezője. A nagyobb méretű vállalkozások esetében relatíve nagyobb erőforrás áll rendelkezésre a dolgozók (és vezetők) kompetenciáinak fejlesztésére, a kis-(10-49 fő), és még inkább a mikro-vállalkozások (0-9 fő) esetében ez azonban korántsem magától értetődő. A projektben résztvevő partnerek korábbi oktatási és kutatási tapasztalataira alapozva döntöttünk úgy, hogy a LEAD projekt keretében ennek a célcsoportnak igyekszünk olyan tartalmakat fejleszteni, amelyek egyrészt a valós képzési és fejlesztési igényeikhez és gyakorlataikhoz illeszkednek, másrészt viszont hozzájárulnak ezen gyakorlatok fejlesztéséhez.

A LEAD projekt céljai a következők:

 • A projekt alapvető célja a vállalkozások tanulási környezetinek hatékony átalakítása. Ennek érdekében a projekt olyan Humán Erőforrás Menedzsment (HR) gyakorlatok fejlesztését tűzte ki célul, amelyek közvetlenül fejlesztik a célcsoport tanulási képességeit, mind a vezetők, mind az alkalmazottak esetében.
 • Fejlesztő személetű vezetési gyakorlatok kialakítása/támogatása a mikro- és kisvállalkozások vezetőinek esetében
 • Hagyományos és új, főként digitális tanítási módszerekkel fejleszteni a célcsoport szervezeti és egyéni szintű tanulási képességét

Összegezve, a projektben résztvevő partnerek olyan, közvetlen kutatási eredményekre épülő tananyagok fejlesztését tűzték ki célul, amelyek közvetlenül fejlesztik a fejlesztő szemléletű vezetői gyakorlatokra épülő emberi erőforrás kezelési gyakorlatokat a mikro- és kisvállalkozások esetében. Mindkét vezetői csoport (mikor- és kisvállalkozások) közvetlenül gyarapodhat a projekt eredményei révén, olyan módszertani és társas kompetenciák elsajátítása révén, amelyek mind a céges, mind az egyéni szintű tanulási folyamatok hatékony facilitálásában nyújtanak segítséget. A fejlesztő szemléletű HR gyakorlatok révén javulhat a munkavállalói elégedettség és elköteleződés, illetve a szervezeti teljesítmény. A projekt eredményeit pilot képzésekben próbáljuk ki, és értékeljük. Az eredményeket különböző hazai és nemzetközi szakmai és tudományos rendezvényeken igyekszünk minél szélesebb körhöz eljuttatni.


A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

Kutatás

 • Hazai és nemzetközi összehasonlító kutatási eredmények a mikro- és kisvállalkozások képzési és fejlesztési tevékenységéről
 • Gyakorlati kézikönyv a mikro- és kisvállalkozók számára

Képzési anyag fejlesztés

 • Kutatási eredményeken alapuló tananyagok – 4*8 órás tananyagok (50%-ban digitális és 50%-ban részvételi)

Disszeminációs rendezvények

 • Próbaképzések leendő mikro- és kisvállalati vezetők számára
 • Disszeminációs anyagok – projekt brosúra, weboldal
 • Multiplikációs rendezvények – workshopok és konferencia 5 országban (Magyarország, , Portugália, Franciaország, Horvátország és Lengyelország)

 

Egyebek

Honlap: https://www.lead-mse-project.eu


Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

BESPOKE – BusinESs PresentatiOn sKills for Employability Fostering Digital Business Presentation Skills To Enhance Employability In The European Labour Market

A projekt/kutatás finanszírozója/támogatója/szervezeti kerete

Európai Bizottság – ERASMUS+ Program, Együttműködési partnerségek, Felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány

Projekt száma: 2021-1-HU01-KA220-HED-000032002

A projekt futamideje: 2021.12.01 – 2023.12.31.

Elnyert támogatás: 220 270 EUR, kb. 79,3 M Ft, ebből a BGE része: 36 857 EUR, kb. 13,3 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe, a BGE-s csapat tagjai

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest (Magyarország) - Koordinátor

Moravian College Olomouc (Csehország)

College of Economics and Computer Science, Cracow (Lengyelország)

Würzburg-Schweinfurt University of Applied Sciences (Németország)

Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Loerrach (Németország)

Magyar Műanyagipari Szövetség, Budapest

 

BGE-s csapat:

Dr. Csekő Katalin – projektvezető, Dr. Andrási Gábor, David Parker, Varga László

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

Célja, előzményei

A pályázat a BGE stratégiai pillérjei közül az oktatási és a vállalati együttműködési pillérekhez kapcsolódva az üzleti készségek fejlesztését célozza digitális környezetben, nemzetközi felsőoktatási együttműködés és a munkáltatói szektor aktív bevonása révén.

A Külkereskedelmi Kar (KKK) több éve sikeresen működtet ún. ’double degree’ (kettős diploma) programokat, amely során az angol nyelvű Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak hallgatóinak lehetősége nyílik az Erasmus hallgatói mobilitási támogatás olyan kihasználására, hogy egy teljes tanévet (2 félévet) egy partnerintézménynél töltve a BGE diplomája mellé a partnerintézmény diplomáját is megszerezhetik. Az Európai Felsőoktatási Térség lehetőséget ad az ilyen együttműködésekre kreditbeszámítás révén, amelyekkel kapcsolatban a BGE a másik EU-tagállamban lévő felsőoktatási intézménnyel külön kétoldalú megállapodást köt. A KKK jelenleg belga, holland és német partnerekkel folytat ilyen kettős diplomához vezető együttműködéseket és további lehetséges partnerekkel jelenleg is sikeres tárgyalásokat folytat. A pályázat a meglévő, valamint a folyamatban lévő kettős diploma partnerségekre épít, továbbá a pályázati tevékenységek eredményeit a kettős diploma programon belül közvetlenül, valamint közvetve (disszeminációs tevékenységek révén) egyéb képzéseken lehet majd felhasználni.

Alkalmazott tudományok egyetemeként a BGE, és ezen belül a KKK széleskörű vállalati partnerkapcsolatokkal rendelkezik, valamint a magyar piacon piacvezető számos gyakorlatorientált képzést nyújt. A hallgatók elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében az intézmény a különböző üzleti készségek fejlesztésére irányuló tevékenységek során is régóta sikeres. Ezekre építve a pályázat az üzleti készségek közül az angol nyelven, digitális környezetben történő kommunikációs, prezentációs és problémamegoldó készségek fejlesztését célozza, szorosan együttműködve a munkáltatói oldal képviselőivel. Az angol nyelvű üzleti kommunikációs tárgyak oktatói között többen foglalkoznak prezentációs készségekkel, valamint annak speciális válfajával, az ún. pitch prezentációval. Ez rövid, tényekre alapozó prezentáció, amelynek célja általában leendő befektetők, üzleti partnerek meggyőzése, akiknek utána lehetősége van kérdéseket feltenni és a részletek tisztázása után azonnali döntésükről a prezentálót tájékoztatni. Ez a fajta prezentáció egyszerre igényel felkészültséget és rugalmasságot, meggyőző erőt és fejlett kommunikációs készségeket. A pályázat célja, hogy az ilyen típusú prezentációkra különböző tantárgyak aktuális témáiban, digitális környezetben, online platformokon keresztül képes hallgatókat felkészítse, illetve az ilyen típusú prezentációra való felkészítésre, annak digitális lebonyolítására és munkáltatók bevonásával ezek értékelésére képes szaktárgyi oktatókat képezzen.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

A projektben az alábbi szellemi termékek készülnek el:

 • Módszertani munkacsoport: módszertani kézikönyv kialakítása digitális, pitch-jellegű hallgatói prezentációk vonatkozásában a munkáltatói oldal bevonásával, amelyet a szaktárgyi munkacsoportok oktatóinak tréningje követ
 • Szaktárgyi munkacsoportok: tantárgyspecifikus e-learning tananyagok (modulok) kidolgozása digitális, pitch-jellegű hallgatói prezentációk vonatkozásában a munkáltatói oldal bevonásával
 • Pilotálás az oktatói tréning és a hallgatóknak az e-learning anyagok felhasználásával történő felkészítését követően digitális, pitch-jellegű hallgatói prezentációk a többi szaktárgyi oktató és a munkáltatói oldal bevonásával
 • Digitális kompetencia portfólió kialakítása a projekt honlapján: a hallgatók elhelyezkedését segítő, a digitális pitch-jellegű prezentációkat és az azt követő, oktatókkal és a munkáltatói képviselőkkel folytatott kérdéseket és válaszokat tartalmazó, szerkesztett videók kialakítása és feltöltése (jó gyakorlat gyűjtemény)

 

Egyebek

Honlap: fejlesztés alatt (www.bespoke-project.eu)

Információk a BGE weboldalán – magyarul és angolul (fejlesztés alatt):

 

ERASMUS+ Program logója


Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

Learn to Change - Collaborative Digital Storytelling for Sustainable Change

A projekt/kutatás finanszírozója/támogatója/szervezeti kerete

Európai Bizottság – ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a Finn Nemzeti Iroda

A BGE KVIK partnerként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2020-1-FI01-KA226-HE-092760

A projekt futamideje: 2021.03.01 – 2023.02.28.

Elnyert támogatás: 256 979 EUR, kb. 93,1 M Ft, ebből a BGE része: 42 578 EUR, kb. 15,4 MFt


Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Haaga-Helia University of Applied Sciences Ltd (Finnország) - Koordinátor

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest (Magyarország)

Instituto Politecnico de Castelo Branco (Portugália)

Vysoka Skola Chemicko-Technologicka V Praze (Csehország)

Stichting Saxion (Hollandia)


A BGE-s csapat

Dr. Pál Ágnes, Dr. Asztalos Réka, Schultz Éva, Dr. Petykó Csilla, Debreceni János


A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

Célja, előzményei

A LEARN&CHANGE projekt a 2020 márciusában bevezetett kényszertávoktatás nemzetközi jó gyakorlataira épít, azokat fejleszti tovább. A projekt egyetemi oktatókat, hallgatókat és a turizmusban érintett partnereket fog össze. A közös cél egyrészt a digitális történetmesélés gyakorlati alkalmazásának előmozdítása. A digitális történetmesélést az interaktivitás, a rugalmasság, a linearitástól való elszakadás, az aktív felhasználói részvétel, valamint a közös alkotás jellemzi. Ezek kivétel nélkül olyan tulajdonságok, amelyek a folyamatosan változó piaci és technológiai környezetben egyre inkább elvártak. A digitális történetmesélés a hétköznapi technikai eszközök alkalmazására épül, és képessé teszi azokat is, akik korlátozott multimédiás készségekkel és erőforrásokkal rendelkeznek, hogy saját szemszögükből és saját szavaikkal meséljenek el és osszanak meg erőteljes történeteket. Ehhez kapcsolódóan a projekt általánosabb célja a fenntartható változások előmozdítása olyan kompetenciák erősítésén keresztül, mint a rendszerszintű gondolkodás, a normatív és előrejelző kompetenciák, a stratégiai beavatkozások, és az interperszonális kompetenciákkal kapcsolatos gyakorlati interakciók. A projektben központi szerepet kapnak az európai turizmus pandémia utáni helyreállása, az újraindulás kérdései, kételyei; a fenntarthatóság; a kulturális örökségi helyszínek, geoparkok és az okos városi megoldások szerepe a turizmusban.

A projekt célkitűzései:

 • az oktatók pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése és a nyílt hozzáférésű digitális eszközök használatának beépítése az oktatási gyakorlatba, annak érdekében, hogy a hallgatók digitális kompetenciái fejlődjenek, valamint a fenntartható változást előmozdítsa
 • az oktatók és a hallgatók (alap- és mesterképzésben egyaránt) képzése a nyílt hozzáférésű digitális eszközök felelősségteljes használatára annak jegyében, hogy innovatív és hatáskeltő tartalmat készítsenek, és társadalmi szerepet vállaljanak
 • az oktatók, a hallgatók és az iparági szereplők közös kreatív kompetenciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy a digitális történetmesélésen keresztül serkentsék az elmozdulást a fenntarthatóság felé saját régiójukban és Európa szerte egyaránt.

A tanulási módszerek közös alkotási folyamatában érintett célcsoportok:

 • olyan oktatók, akik innovációra vágynak a digitális és vegyes oktatásban, megteremtve egy olyan tanulási környezetet, amelyben a hallgatók képesek saját tanulásuk megszervezésére, és kompetens digitális történetmesélőkké válhatnak
 • olyan hallgatók, akik fejleszteni kívánják digitális kompetenciáikat, hogy értelmes és fenntartható célokat érjenek el az oktatókkal, társaikkal és az iparági szereplőkkel együttműködve
 • olyan regionális ipari szereplők, akik a világjárvány hatásainak mérséklésére és a tartós változás előmozdítására törekszenek saját ágazatukban, rövid és hosszú távon egyaránt.


A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

Az együttműködésen alapuló digitális történetmesélés mobil tanulási erőforrásai jól integrálhatók a nyelvi, kommunikációs, marketing- és turisztikai kurzusokba úgy, hogy széles körű hatást fejtsenek ki az egyes tudományterületeken.

 • Pedagógiai keretrendszer létrehozása, amelyben a résztvevők a digitális történetmesélés jó gyakorlatait azonosítják (IO1)
 • Digitális eszköztár összeállítása. Ehhez online virtuális oktatói mobilitások valósulnak meg, amelynek során az oktatók a partnerintézményben tanító kollégák órájába közvetlenül kapcsolódnak be, így reflektálnak saját oktatási gyakorlatukra és az oktatásban használt digitális eszközökre (IO2)
 • A digitális történetmesélésre alapuló 25 oktatási modul kidolgozása értékelési rendszerrel és instrukciókkal (IO3)
 • Web Gallery, inspiráló digitális történetmesélési példákkal (IO4)
 • Akcióterv kidolgozása a fenntarthatóságra és a projekteredmények gyakorlati alkalmazására (IO5)


Egyebek

Honlap: https://www.haaga-helia.fi/en/current/projects/learn-change-collaborative-digital-storytelling-sustainable-change


Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

CORALL - Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP

A projekt/kutatás finanszírozója/támogatója/szervezeti kerete

Európai Bizottság – ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány.

A BGE KVIK koordinátorként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2019-1-HU01-KA203-061070

A projekt futamideje: 2019.12.01 – 2022.11.30.

Elnyert támogatás: 261 713 EUR, kb. 86,4 M Ft, ebből a BGE része: 58 278 EUR, kb. 19,2 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest (Magyarország) - Koordinátor

Beuth-Hochschule FUER Technik Berlin, Berlin (Németország)

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (Finnország)

Eckonomicka Univerzita V Bratislave, Pozsony (Szlovákia)

Instituto Politecnico Da Guarda, Guarda (Portugália)

Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze / škola chemicko-technologická v Praze, Prága (Csehország)


A BGE-s csapat

Dr. Pál Ágnes, Dr. Asztalos Réka, Dr. Szénich Alexandra

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

Célja, előzményei

Az Erasmus+ 2. kulcstevékenység keretében a KVIK Gazdasági Szaknyelvek Tanszék sikeres Felsőoktatási Stratégiai Partnerség pályázatot nyújtott be. Az autonóm nyelvtanulás fejlesztése olyan, a pedagógiai kultúraváltást elősegítő megközelítés, amely megfelelő támogatói eszköztárral, a nyelvtanulói felelősségvállalás és tudatosság fejlesztésével a nyelvi kurzusokon folyó munka eredményességének növeléséhez járul hozzá. Ennek a támogatói eszköztárnak a szaknyelvoktatás igényeire épülő kidolgozása fontos feladat. A nyelvoktatás nyelvtanulói autonómiát előtérbe állító megközelítését segíti az egyéni nyelvi tanácsadás vagy coaching is. A pályázatot az intézeti kutatócsoport Autonóm tanulás támogatása c. projektjének Módszertani Kísérleti Műhely című kutatási projektje alapozza meg, amelyben Dr. Szénich Alexandra az autonómia, és Dr. Pál Ágnes a telekollaboráció kutatási téma felelősei voltak. A kutatási projektnek már kezdetben megfogalmazott távlati célja az volt, hogy a kutatási eredményeket beforgassa az oktatási gyakorlatba, a benyújtott pályázat révén most erre nyílt lehetőség, nemzetközi együttműködés keretében. A tanszék két oktatója, Dr. Asztalos Réka és Dr. Szénich Alexandra 2018 nyarán vettek részt nyelvi coaching továbbképzésben, amely a nyelvoktatásnak egy új területe, majd kezdeményezésükre a BGE Oktatás-módszertani Központ segítségével a BGE oktatói közül kb. 40 fő részesült egy olyan képzésben 2019. januárjában és februárjában, amely a coaching szemléletet mutatta be, és megalapozza azt, hogy széleskörűen bevonhatók legyenek a résztvevő oktatók a projektbe. A nyelvtanulói autonómia és a nyelvi coaching módszertanának beépítése a tanszék szakmai gyakorlatába azért is kézenfekvő, mert a módszertani innovációnak azon elemeire épül (autonóm és kooperatív készségek fejlesztése a (szak)nyelvoktatáson keresztül), amelyekben a Gazdasági Szaknyelvek Tanszék 2012 óta kiemelt eredményeket ért el (2013: Európai Nyelvi Díj, 2014: nyertes intézményi CEDEFOP pályázat, 2015-17: ICCAGE nívódíjas stratégiai partnerségi projektben való részvétel, 2016: 100 fős nemzetközi szakértői rendezvény lebonyolítása).

A bevonni kívánt külföldi partnereket az alábbi kritériumok alapján választottuk ki: a KVIK Gazdasági Szaknyelvek Tanszékhez hasonló profilú szervezeti egységek releváns tapasztalattal rendelkezzenek a hallgatók autonóm készségeinek fejlesztése területén a nyelvoktatáson keresztül, és kiemelten fontos legyen számukra ennek továbbfejlesztése.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

A projektben az alábbi szellemi termékek készülnek el:


 • Az autonóm nyelvtanulás és nyelvi coaching fogalmi keretrendszere a szaknyelvoktatás vonatkozásában (szakirodalom és jó gyakorlatok összefoglalása, akcióterv, tanulmány)
 • Online hozzáférhető szaknyelvoktatási eszköztár (angol, német és spanyol nyelven)
 • Szaknyelvórán vagy szaknyelvvel kapcsolatos projektekben felhasználható autonóm tanulást támogató tananyag és modulok
 • Esettanulmányok
 • Továbbképzési tananyag szaknyelvoktatók számára


Egyebek

Honlap: https://corallprojecteu.wixsite.com/presentation

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

INCOLLAB - Interdisciplinary collaborative approaches to learning and teaching in Higher Education

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a cseh nemzeti iroda.

A BGE KVIK partnerként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2019-1-CZ01-KA203-061163

Projekt futamideje: 2019.09.01 – 2022.02.28

Elnyert támogatás: 250 452 EUR, kb. 82,6 M Ft, ebből a BGE része: 48 468 EUR kb. 16 M Ft

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Czech Technical University - Masaryk Institute of Advanced Studies, Prága (Csehország) – Koordinátor

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest (Magyarország)

Instituto Politecnico de Castelo Branco, Castelo Branco (Portugália)

Universidad de Extremadura, Badajoz (Spanyolország)

Universidade do Algavre, Faro (Portugália)


A BGE-s csapat:

Dr. Pál Ágnes, Dr. Asztalos Réka, Dr. Babos Krisztina

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

Számos kutatási eredmény támasztja alá azt a tényt, hogy pusztán attól, hogy a hallgatók idegen nyelven tanulnak egy-egy tárgyat, nyelvi készségeik fejlődése még nem biztosított, illetve azt, hogy valójában felsőfokú idegen nyelvi tudással rendelkező hallgatók esetében tud igazán hatékony lenni az idegen nyelvű képzés. A hallgatók munkavállaláshoz szükséges nyelvi és több egyéb készség fejlesztésére az egyes felsőoktatási intézmények más-más megoldásokat kínálnak.

A BGE versenyképességéhez hozzájárul, hogy a szaknyelvoktatás a képzési programok szerves része. Az INCOLLAB projekt a partnerintézmények, így a BGE szaknyelvoktatás terén elért korábbi eredményeire épít, hiszen a projekt a 2015 és 2017 között megvalósított nívódíjas stratégiai partnerség projekt (ICCAGE) folytatása. Míg a korábbi projekt kifejezetten a hallgatók interkulturális kommunikációs készsége, és az online együttműködési készségük fejlesztésére fókuszált, az INCOLLAB az idegen nyelvet és egyéb szakmai tárgyak oktatóinak együttműködési lehetőségeit igyekszik feltárni. A korábbi projekt során a partnerek számára világossá vált, hogy az intézményen belüli valós interdiszciplináris együttműködés megvalósulását hatékonyan segítheti elő egy nemzetközi stratégiai projekt.   

Az INCOLLAB projekt célja tartalmilag és módszertanilag innovatív oktatási modulok kidolgozása nemzetközi kooperációban, amelyek adott témában alkalmasak lehetnek mind a szakmai ismeretek átadására, mind pedig a szaknyelvi és egyéb készségek fejlesztésére. A BGE KVIK több tanszékének oktatója vesz részt az interdiszciplináris együttműködést gyakorlatban megvalósító projektben.

A főpályázó az előző pályázathoz hasonlóan a Prágai Műszaki Egyetem (CTU-MIAS), a projektpartnerek a korábbi partnerintézmény BGE és a portugáliai IPCB mellett az új belépő szintén portugál Algarve-i (UAlg), és a spanyol Extremadurai (UEx) Egyetem. A projektet a BGE Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézeti kutatócsoport Autonóm tanulás támogatása - Módszertani Kísérleti Műhely című kutatási projektje alapozza meg.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

A pályázat keretében ismereteket feldolgozó és szaknyelvi készséget fejlesztő modulok kerülnek kidolgozásra, amelyek egy mobiltelefonos applikáción lesznek elérhetőek, mint nyílt hozzáférésű szellemi termékek. A tervezett szellemi termékek:

 • O1: alapelvek és útmutató,
 • O2: oktatási modulok,
 • O3: értékelési keretrendszer,
 • O4: esettanulmányok
 • O5: digitális platform és online modulok

A pályázat közös oktatói továbbképzést is tartalmaz, és Egyetemünkön kerül megrendezésre a projekt első multiplikációs rendezvénye: 2021 januárban. A szakértői szeminárium címe: 

A felsőoktatás modernizációja: új trendek, együttműködések és innovatív oktatási megközelítések a szaknyelvoktatásban

A projektzáró konferencia 2021 júniusában kerül majd megrendezésre Prágában.

 

Egyebek

Weboldal: https://incollabeu.wixsite.com/project


Az ERASMUS+ Program logója + projektlogó

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

INTEREST - INTEgrated REporting for SMEs Transparency

A projekt/kutatás finanszírozója/támogatója/szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Szakképzés

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány.

A BGE PSZK koordinátorként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2019-1-HU01-KA202-060911

A projekt futamideje: 2019.10.01 – 2022.08.31.

Elnyert támogatás: 328 999 EUR, kb. 108,6 M Ft, ebből a BGE része: 51 820 EUR, kb. 17,1 M Ft

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

 • Egyetemi partnerek:

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest (Magyarország) - Koordinátor

Leeds Beckett University, Leeds (Egyesült Királyság)

Hochschule Rhein-Waal, Kleve (Németország)

University of Udine, Udine (Olaszország)

Wroclaw University of Economics, Wroclaw (Lengyelország)

Babes-Bolyai University, Kolozsvár (Románia)

 • Nem egyetemi partnerek:

MAC-Team aisbl, Brüsszel (Belgium)

EFAA – European Federation of Accountants and Auditors for SMEs, Brüsszel (Belgium)

Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, Budapest (Magyarország)


A BGE-s csapat

Dr. Csillag Sára, Madarasiné Dr. Szirmai Andrea, Dr. Győri Zsuzsanna, Dr. Kardos Barbara, Dr. Losoncz Miklós, Dr. Fellegi Miklós, Dr. Sági Judit

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

Célja, előzményei

A kelet-európai országok gazdasági fejlődése olyan pontba ért, amely korábban történt a régi EU-államokban, ahol a kkv-knak együtt kell működniük nagy, multinacionális vállalatokkal, különféle pénzügyi szolgáltatók és más érdekelt felek befektetéseire van szükségük, és nemzetközivé kell válniuk. E kihívások teljesítése érdekében biztosítani kell vállalkozásuk átláthatóságát és ezzel növelniük kell a bizalom elnyerő képességet. Ehhez világos és tömör áttekintést kell adniuk az értékteremtési folyamatról, amely átfogja teljes üzleti tevékenységüket. Itt jutunk el a holisztikus vállalati beszámoló fogalmához, amelyet integrált beszámolónak (IR) hívnak, amely a vállalkozás összes kulcsfontosságú tevékenységére vonatkozó integrált gondolkodás terméke.

A vállalati jelentéstétel nem a KKV-k erőssége, de a fent említett igények gyors fejlődést követelnek ezen a területen is. A KKV-k teljes értékteremtési folyamatának bemutatása, jóval a pénzügyi beszámolón túl, elengedhetetlen a befektetők, a pénzügyi szolgáltatók és más érdekelt felek bizalmának növeléséhez.

Az IR általános gyakorlat a nagy nemzeti vagy multinacionális vállalatok világában. E javaslat eredeti gondolata az, hogy megpróbálja ebből a tapasztalatból a kis- és középvállalkozások számára adaptálhatóbb elemeket levezetni, és azokat praktikus iránymutatási és képzési anyagokká alakítani a KKV-k számára. Az előzetes kutatás rámutatott arra, hogy szakosodott nemzetközi szervezetek KKV-k IR-keretrendszerének kidolgozására irányuló kutatásokat folytatnak és fognak folytatni. Tehát partnerségünk tagjai kapcsolatba léptek ilyen szervezetekkel: Nemzetközi Integrált Jelentési Tanács (IIRC), Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI), Könyvelők Nemzetközi Szövetsége (IFAC), Könyvelők és KKV-k Európai Szövetsége (EFAA) stb. A tagok megvizsgálták a „Nem pénzügyi beszámolók közzététele” című EU irányelvet is, ami kötelező szabályokat tartalmaz, és ami megadja a nagyvállalatok számára a nem pénzügyi információk elkészítésének és azok közzétételének szabályait.

A konzorcium tagjai rámutattak, hogy a világban nagyon eltérő, olykor egymásnak ellentmondó IR keretrendszerek terjednek, amelyek nagy akadályt jelentenek az IR konvergáló fejlődésének az útjában.

Annak elkerülése érdekében, hogy átfedések legyenek a fent említett kutatásokkal, partnerségünk nem önmagában végez kutatást, hanem felhasználja az említett kutatások eredményeit és eredményeit. Ezért konzorciumunk a következő fő célokat tűzte ki:

 • Az eredmények összegyűjtése a különféle létező IR-keretekről és ebből egy a KKV-k számára könnyen elérhető és emészthető keretrendszer származtatása. Az összes IR-keret előre definiált pénzügyi és nem pénzügyi tőketípusok figyelembe vételével működik - a legtöbb esetben 6 tőke (pénzügyi tőke, gyártott tőke, szellemi tőke, humán tőke, társadalmi és kapcsolati tőke és természetes tőke). Azonban gyakran a különböző keretekben ugyanaz az elnevezés eltérő tartalmat fed, a projektnek ebben a fázisában, az új keretrendszer felállítása előtt, meg kell történjék az alaptőkék egyértelmű kiválasztása és definiálása.
 • Útmutató összeállítása a KKV-k számára, amely meghatározza a pénzügyi és nem pénzügyi tőkéket és a méréshez szükséges kulcsfontoságú mennyiségi és minőségi (narratív) teljesítménymutatókat (KPI-ket) az egész értékteremtési folyamat mentén. Az útmutató gyakorlati utasításokat ad a KKV-k számára az IR szerkesztéséhez az új modellkeret szerint.
 • Az Útmutató alapján tananyag készítése a projekt két fő célcsoportja számára: KKV vezetők és menedzserek, valamint vállalkozói szakokon tanuló egyetemi hallgatók (jövőbeli KKV vezetők, mentorok, könyvelők és könyvvizsgálók…) számára. A kurrikulum személyes részvételű interaktív kurzusok, on line tanulási elemek és munkahelyi képzések innovatív kombinációja, ahol a különböző képzési módok finom egyensúlya biztosítja a tudásátadás hatékonyságát a vállalkozók lehető legalacsonyabb terhelése mellett.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

Annak érdekében, hogy a projekt eredményei a lehető legáttekinthetőbbek legyenek, a legfontosabb eredményeket a projekt három szellemi termékben (IO) adja meg:

 • IO: Az előkészítő elemzés rámutatott, hogy a nagy szervezetek, a multinacionális hálózatok kutatási projekteket indítottak és indítanak el a KKV-k integrált beszámolói területén. Ennek a projektnek a kiindulópontja a nem mindig konvergáló kutatási eredmények megismerése és összehasonlítása, valamint egybevetése a partnerek tapasztalataival is. Az említett 6-tőke alapú megközelítést alkalmazva, a tőkék álfedésmentes definíciója után, a partnerség kitűzte azt a célt, hogy kidolgozza egy KKV-khez adaptált integrált beszámolói modell keretrendszerét. Alapvető cél, hogy a KKV-k számára könnyű hozzáférést és alkalmazhatóságot biztosítsanak annak érdekében, hogy elkerüljék a vállalkozói menedzsment túlterhelését. A 6-tőke módszertana lehetővé teszi az elemzés kiterjesztését a pénzügyi beszámolástól a nem pénzügyi beszámolókig, ideértve a fenntarthatósági jelentéstételt is. Ez az IR modellkeret megtestesíti a projekt első IO-ját.
 • O2: Az IO1 eredményei alapján elkészül egy gyakorlati kézikönyv, egy Útmutató, amely egyfelől a KKV-k általi általános felhasználásra, másrészt a projekt tantervfejlesztési tevékenységének segítésére szolgál.
 • IO3: Az Útmutató (IO2) egyes KKV-k számára, ha önmagukban használják, bonyolult lehet; ez volt az oka egy képzési kurzus fejlesztésének a projektbe történő beillesztésére. Ennek az eredménye lesz a harmadik szellemi output (IO3). Ebben található a projekt innovatív oktatási eredménye: az interaktív face-to-face műhelyek, az online tartalmak és a munkahelyi tanulási egységek keveréke, amely vonzóbbá és könnyebben elérhetővé teszi a képzést a projekt célcsoportjai számára.

A projekt általános, hosszú távú célja az integrált gondolkodásmód bevezetése az országok KKV-rendszereibe. Ez teszi a projekt információs munkacsomagját kiemelkedő jelentőségűvé. A partnerek és a társult partnerek terjesztési képességei adják e hosszú távú cél sikerének a zálogát. A projekt kommunikációs tervének teljesítése a projekt kimagasló eredménye.

A projekt elindítja a KKV-k számára kifejlesztett IR képzés szakképzési akkreditációs eljárását országonként. Ezek az eljárások a projekt élettartama alatt minden bizonnyal nem fejeződnek be, de a KKV-k teljesítménye európai összehasonlíthatóságának hosszú távú elérése a projekt célja, és ezt a projekt élettartamán belül kell megkezdeni.

 

Egyebek

Honlap: https://www.interest-project.eu/

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

ISSUE - Innovative Solutions for SUstainability in Education

A projekt/kutatás finanszírozója/támogatója/szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Szakképzés

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány.

A BGE koordinátorként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2018-1-HU01-KA202-047730

A projekt futamideje: 2018.11.01 – 2021.08.31.

Elnyert támogatás: 364 511 EUR, kb. 116,644 MFt, ebből a BGE része: 53 031 EUR, kb. 16,97 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

 • Egyetemi partnerek:

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest (Magyarország) - Koordinátor

Leeds Beckett University, Leeds (Egyesült Királyság)

IEDC Bled School of Management, Bled (Szlovénia)

Cologne Business School, Köln (Németország)

Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta (Finnország)


 • Nem-egyetemi partnerek:

INFODEF, Valladolid (Spanyolország)

BCSDH – Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért, Budapest (Magyarország)

CEEMAN - International Association for Management Development in Dynamic Societies, Bled (Szlovénia)


A BGE-s csapat:

Dr. Csillag Sára, Dr. Szegedi Krisztina, Nagy Andrea, Dr. Győri Zsuzsanna, a Fenntarthatósági Központ tagjai

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

Célja, előzményei

A felelős gondolkodás a BGE tradicionális értékei közé tartozik és jelenleg is stratégiájának fókuszában áll. Az egyetem 2017 első félévében megalkotta és elfogadta fenntarthatósági stratégiáját, amelynek alapján felelős felsőoktatási intézményként tudatosan felméri, kezeli és kommunikálja saját társadalmi-gazdasági-környezeti hatásait, a tapasztalatokat pedig beépíti működési, kutatási és oktatási stratégiájába. A fenntarthatósági stratégia egyik kulcsterülete a felelős oktatás és kutatás, és a pályázat részeként az Egyetem olyan módszertani megoldásokat keres, amellyel a belső közösséget segíti a téma mélyebb megértésében és aktivizálhatja a résztvevőket, bevonva őket a fenntarthatósági kezdeményezésekbe. A módszertanok és megoldások esetén elsődleges, hogy minél több gyakorlati, valós gazdasági kihívást bemutató elem megjelenjen, továbbá élményalapú, a gamification szemléletet erősítő megoldások szülessenek. A hallgatók és munkavállalók bevonása mellett hangsúlyos az üzleti szereplőkkel való közös gondolkodás kialakítása, releváns esettanulmányok, szakmai együttműködések és kezdeményezések által. Mivel az Egyetem a PRME (Principles for Responsible Management Education) szervezet tagja, így a partnerek kiválasztásánál szempont volt, hogy más nemzetközi csatlakozókkal közösen pályázzunk.

A 2018 novemberében megkezdett ISSUE projekt fő célja, hogy a fenntartható fejlődés elvein és céljain alapuló különféle oktatási eszközöket fejlesszen ki és alkalmazzon a felsőoktatási intézményekben. A fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodás minden szervezet életébe be kell építeni a tudás, az elkötelezettség, az együttműködés és az innováció révén. A felsőoktatási intézményeknek gondoskodniuk kell arról, hogy a vezetésük, a karok, a személyzet és a diákok ne csak megértsék a fenntarthatóságot, hanem képesek legyenek fenntartható módon cselekedni, viselkedni és a fenntartható gyakorlatokat terjeszteni. A projektpartnerek különböző fenntartható fejlődési témákban olyan tartalmakat és eszközöket fognak kifejleszteni, amelyek modern pedagógiai megközelítéssel, az egyetem különböző célcsoportjaihoz igazodnak.

A projekt munkacsomagjai a következők:

 • Kézikönyv a felsőoktatási ágazat integrált jelentéséről (IR)
 • A fenntartható fejlődésen alapú tantervfejlesztés feltáró tanulmánya, beleértve a legjobb gyakorlatok példáit és az oktatási esettanulmányok kidolgozását
 • Fenntarthatósági eszközkészlet fejlesztése a felsőoktatási intézmények számára (21 napos kihívásokkal kapcsolatos képzési program, jövőbeli fenntarthatósági vezetők képzési programja, zöld iroda stratégia eszköztár és iránymutatások, szabadulószoba a fenntartó fejlődési célokra/témákra összpontosítva)

A projekt eredményeinek különböző érdekeltek körében történő terjesztése érdekében több regionális rendezvény kerül megrendezésre a partnerországokban a következő években.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

A projekt konzorcium elkötelezett amellett, hogy új módszereket, innovatív és interaktív megoldásokat dolgozzon ki az egyetemek belső közössége (vezetés, kar, személyzet és diákok) számára, amelyek támogathatják a fenntarthatósági kérdések megértését és a fenntarthatósági szempontok előmozdításában való részvételt.

Kutatás

 • IO1 - Integrált Jelentési (IR) kézikönyv
 • IO2 - Módszertani kézikönyv és esettanulmányok

Képzési anyagok fejlesztése

 • IO3-IO6: Fenntarthatósági eszközkészlet fejlesztés - interaktív megoldások:

o  IO3 - 21 napos kihívás (e-learning és videoelemekkel)

o  IO4 - Jövőbeli fenntarthatósági vezetők nyári egyetemi programja

o  IO5 - Zöld iroda koncepció az egyetemi személyzet számára

o  IO6 – Szabadulószoba (a fenntartó fejlődési célokra/témákra összpontosítva)

Multiplikációs események és disszeminációs anyagok

 • A fenntarthatósági eszközkészlet kísérleti képzései a partnerországokban
 • Nyári egyetemi program Magyarországon minden partner diákjainak és oktatóinak részvételével
 • Multiplikációs események - workshopok és konferenciák 5 országban (Magyarország, Szlovénia, az Egyesült Királyság, Németország és Finnország)
 • Disszeminációs anyagok - projekt szórólapok, weboldal

 

Egyebek

Honlap: https://www.issue-project.eu/

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

BrandY - Experiential education. Interactive/Intensive course of European brand management

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a lengyel nemzeti iroda.

A BGE KVIK partnerként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2020-1-PL01-KA203-081852

A projekt futamideje: 2020.09.01. – 2023.08.31.

Elnyert támogatás: 425 255 EUR, kb. 148,8 MFt, ebből a BGE része: 29 220 EUR, kb. 10,2 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

University of Economics in Katowice, Lengyelország – Koordinátor

Budapest Gazdasági Egyetem, Magyarország

Université Savoie Mont Blanc, Franciaország

Universitatea din Bucuresti, Románia

Immanuel Kant Baltic Federal University, Oroszország

Universitaria San Pablo-CEU-Universidad CEU Cardenal Herrera, Spanyolország

Hogeschool West-Vlaanderen Howest, Belgium

Universidad de Leon, Spanyolország

Università degli Studi di Trento, Olaszország

Haute École Specialisée de Suisse Occidentale, Svájc

Bauhaus-Universitaet Weimar, Németország

University of Economics in Katowice, Lengyelország

 

A BGE-s csapat:

Papp Judit, Dr. Kozák Tamás, Dr. Merliot-Almássy Eszter

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A projekt bemutatása

Az Élményalapú oktatás, interaktív/intenzív európai márkamenedzsment kurzus (BrandY) az Európai Unió támogatásával és finanszírozásával megvalósuló 36 hónapos Erasmus+ projekt. A fő célkitűzés, hogy létrehozzon és a felsőoktatási kurzus kínálatba beépítsen egy innovatív, élményalapú tananyagmodult az európai márkamenedzsment témakörében. A modul fő célcsoportja a marketingtanulmányokat folytató hallgatók és a márkák, a márkamenedzsment jobb és mélyebb megértésén keresztül szeretné segíteni a fiatal, egyetemről kikerülő szakemberek munkaerőpiaci érvényesülését. A projekt egyik fő értéke és fontos tulajdonsága az interdiszciplinaritás, mely a csoportszellemen és a magas szintű szakmai hozzáértésen túl biztosítja a sokoldalú megközelítést és ezen keresztül a komplex közös európai gondolkodást. Az interdiszciplináris megközelítés a szakmai tartalmon túl abban is tetten érhető, hogy a 11 résztvevő egyetem magasan képzett, nagy tapasztalatú professzorain túl vállalati szakértőket, független kutatókat és a partnerintézmények tehetséges diákjait is bevonja a közös gondolkodásba és alkotófolyamatba a nemzetközi marketing, márkamenedzsment, új technológiák és a gamifikáció területéről. A projekt kézzelfogható eredménye az élményalapú, interaktív nemzetközi márkamenedzsment oktatási modul lesz. A modul egyik fő eleme egy internetes platformon futó számítógépes játék lesz, mely igyekszik fokozni és növelni a hallgatók bevonódását az oktatási-tanulási folyamatba. A projekt oktatók, tanárok számára kifejlesztett módszertani modulja pedig a tanárok élményalapú oktatás módszertani fejlesztésén keresztül igyekszik segíteni a hallgatókat a nemzetközi márkamenedzsment jobb alkalmazhatósága területén, mely segítheti a jobb munkaerő piaci alkalmazkodást a kivételesen turbulens gazdasági környezetben.

A projekt részletes céljai:

 • A játékosításon alapuló élménytanulás beemelése a hivatalos kurzuskínálatba, mint a hallgatói kompetenciák és munkaerőpiaci beválások egyik eszköze
 • A marketingkutatók és -oktatók pedagógiai eszköztárának bővítése és hatékonyságának fejlesztése
 • A hallgatói kompetenciák és tudás javítása elsősorban a nemzetközi márkamenedzsment és interkulturális menedzsment tudományterületein
 • A kkv-k bevonása az egyetemek tananyagfejlesztési projektjeibe
 • A hallgatói mobilitás és a tudásmegosztás fejlesztése a konzorcium partneregyetemei között, valamint a projekt eredményeinek disszeminációja
 • A partner egyetemek közötti együttműködés új szintre emelése

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

A projekt főbb tevékenységei:

A projekt részben párhuzamos, részben egymásra épülő munkacsoportokban működik:

 • Munkacsoport 1: Innovatív és interaktív oktatási anyagok fejlesztése. (BGE-KVIK mint fejlesztő partner)
 • Munkacsoport 2: Módszertani ajánlások kidolgozása, hallgatói és tanári kézikönyv elkészítése (BGE-KVIK mint szakértő).
 • Munkacsoport 3: IT platform és interaktív játékfelület megalkotása – a tanári anyagok gamifikációja.
 • Munkacsoport 4: külső kommunikáció, disszemináció és tudomány-népszerűsítés

A projekt hasznosulása és várható eredményei:

A projekt haszonélvezői egyfelől az egyetemi hallgatók, akik tudást és a munkaerőpiacon hasznosítható kompetenciákat kapnak; másfelől a tanárok, akik jártasságot szereznek az online tananyag fejlesztésben. A projekt további nyertesei lehetnek azok a munkáltatók, akik a kurzust majd sikerrel elvégző, márkamenedzsment területén kiválóan képzett európai munkaerőt kívánnak alkalmazni.

 

Egyebek

Honlap: fejlesztés alatt

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

EFOP-3.5.1 - Innovatív megoldásokkal a gazdálkodási duális képzések fejlesztéséért

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Budapesti Gazdasági Egyetem

Konzorciumi partner: Pannon Fejlesztési Alapítvány

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

A projekt megvalósításának vége: 2022.03.31

Elnyert támogatási összeg: 347 064 433 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt keretében az IFT-ben meghatározott célok megvalósítása érdekében a duális képzés minőségfejlesztését célozzuk, kialakítjuk az egyetemi Duális Képzési Központot, a duális képzés vállalati tananyagainak fejlesztjük célozzuk, vállalati együttműködésben duális laborokat hozunk létre, fejlesztjük a duális képzés stakeholdereit (hallgatókat, oktatókat, mentorokat), innovatív megoldásokat alkalmazunk a duális képzés ösztöndíjrendszerének fejlesztése, kutatási, disszeminációs és nemzetköziesítési tevékenységeiben.
A projekt általános célja az Egyetem az oktatási rendszerének olyan irányú fejlesztése, amiben a duális képzési forma fejlesztését célzó beavatkozások eredményeképpen a hallgatók és az oktatók, valamint az Egyetem sikeresebben képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és megfelelni a munkaerő-piaci igényeknek. Célunk ezzel az egyetemi oktatás teljesítményének fokozása és hozzáférhetőségének javítása.
A projekt közvetlen célja, hogy érdemben hozzájáruljon a végzettek pályakezdéséből származó nehézségeinek csökkentéséhez, a munkaerőpiac által igényelt szakmai tudás megszerzésén túl a soft-skill-e megszerzése, a képzés és a munkaerőpiac közötti szorosabb és érdemibb kapcsolódás biztosítása, a képzés társadalmi és térségi szerepének erősítése.
A projekt céljai megvalósítása során a felsőoktatási intézmény kevésbé fejlett régiós duális gyakorlati helyű hallgatói, valamint az intézménnyel kapcsolatban lévő duális üzleti szervezetek igényeinek kielégítésére törekszik. A hallgatók igénylik a tudásuk, kreatív képességeik minél teljesebb kielégítését. A környezetben működő vállalkozások innovációs tevékenységének támogatásra van szükség, oktatási visszacsatolása indokolt. A civil lakosság alapvető érdeke, hogy tudásbázisa bővüljön, ennek egyik eleme a fejlesztésekről, illetve azok eredményeiről való tájékozódás. Ezen igények kielégítését szolgálja a projekt, így ezekből a körökből kerülnek ki a projekt közvetlen és közvetett célcsoportjai, érintettjei.

A szakterületi szükségletek alapján kialakított célrendszer alapján megtervezésre került a projekt tevékenységi köre, mely vázlatosan az alábbi főtevékenységekből áll:

 • Duális képzési rendszer fejlesztése
 • Duális Koordinációs Központ
 • Duális tartalom és tananyagfejlesztés
 • Duális laborfejlesztés
 • Képzők és hallgatók fejlesztése
 • Duális ösztöndíjrendszer
 • Duális képzés nemzetköziesítése
 • Duális disszemináció
 • A duális képzés haszon elemzése kutatás
 • Gyakorlati készségek elsajátítását segítő módszerek, tartalmak és programok
 • Sikeres Mester-Tanítvány reláció kutatásai
 • Duális partnerek szakembereinek módszertani fejlesztése
 • A duális képzést támogató szakmai programok
 • Újszerű gyakorlati elvárások feltérképezése és elemzése
 • Gyakorlatorientált programok térségi integrációja
 • Duális eszközfejlesztésA pályázati tevékenységek megvalósításával az alábbi eredményeket kívánjuk elérni: • az érdekelt felek képesek a központi és a helyi kormányzat, a helyi közösség, a vállalkozások, a hallgatók és az akadémiai oktatók, szakmai és emberi fejlődéssel kapcsolatos elvárásait kielégíteni;
 • megfelelő Duális képzési szervezet koordinációval az érdekek kölcsönös tiszteletén alapuló képzési-oktatási együttműködés valósul meg;
 • a duális képzésben résztvevők által létrehozott vonzerő kiterjed a környező térségek munkaerő-piacára;
 • a magas minőségű képzési rendszer képes szakmai életpályát biztosítani a képzésben részt vevő hallgatók számára;
 • a vállalati kooperációk eredményeként az akadémiai oktatók közvetlen impulzusok révén folyamatos modernizálják a tananyagot, és annak módszertanát;
 • az egyetem hosszú-távon gyakorló szakembereket tud bevonni a képzéseibe;
 • gyakorlat-orientált oktatási módszertanával hozzájárul a vállalati innovációs tevékenység növeléséhez, a problémamegoldó és kritikus gondolkodás és munkavégzés megerősödéséhez és ez által a hatékonyság fokozásához;
 • az érintett térségekben a duális képzésből kibocsátott pályakezdők körében a vállalkozási hajlandóság javul;
 • az új tudás létrehozásával, az érintett térség a területi versenyképessége és export teljesítménye javul.

MENTORCERT – Business MENTOR training and CERTification

A projekt finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Szakképzés

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány.

A BGE PSZK koordinátorként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2017-1-HU01-KA202-035953

Projekt futamideje: 2017.11.01 – 2020.02.28.

Elnyert támogatás: 263 938 EUR, kb. 82,1 MFt, ebből a BGE része: 52 300 EUR, kb. 16,3 MFt


Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország – Koordinátor

Leeds Beckett University, Leeds, Egyesült Királyság

Universidate Catolica Potuguesa - Portuguese Catholic University, Porto, Portugália

Politechnika Warszawska - Warsaw Univversity of Technology, Varsó, Lengyelország

ADINVEST International, Párizs, Franciaország

EFCoCert Foundation, Renens, Svájc


A BGE-s csapat

Dr. Csillag Sára, Madarasiné Dr. Szirmai Andrea, Dr. Csizmadia Péter, Talabos István, Fábián Tamás, Dr. Németh Tamás, Dr. Németh Szilárd, Dr. Németh Krisztina


A projekt célja, indoka, a problémafelvetés

Célja, előzményei

A MentorCert pályázat logikus folyománya előző projekteknek, különös tekintettel a TRUST ME projektre. A TRUST ME kutatás alapú tananyagfejlesztés, ami a KKV mentorok képzését célozta, a mentori munkához általánosan szükséges soft skill-ek és hard tudásanyag meghatározását és tananyaggá formálását végezte el. Az új pályázat céljai a következők:

 • A KKV mentorok különböző szintjeinek meghatározása, az elérési feltételek megadása.
 • A KKV mentorok competenciáinak szektoriális továbbfejlesztése; a szükséges kutatás elvégzése után a speciális tartalom tananyaggá formálása. A kurzusok tesztelése.
 • A különböző szintű és szakirányú mentorok kvalifikációjának kidolgozása. Egy ISO kompatibilis mentor minősítési séma felállítása, a mentor- minősítés vizsgáztatási rendszerének kidolgozása és tesztelése akkreditált minőségbiztosító testületek bevonásával. Ezen keresztül a projekt minősítési rendszerében megfelelt KKV mentorok nemzetközi elismertségének erősítése.

Tervezett tevékenységek:

A projekt nemzetközileg akkreditált mentorok képzését és vizsgáztatását fejleszti ki, ami az eredmények tesztelése után az egész nemzeti KKV populáció folyamatkonzultáns hálózatának fejlesztését teszi lehetővé.

Résztevékenységek:

 • Kutatási tevékenység - szektorális elemzés + mentori szintek meghatározása
 • a TRUST ME eredményeit kiegészítő tananyagfejlesztés (hagyományos és e-learning anyagok)
 • Vizsgarendszer kidolgozása
 • Online platform a vizsgáztatáshoz
 • Disszemináció, fenntarthatóság kidolgozása
 • Projekt menedzsment és minőségbiztosítás

A projekt legfontosabb eredményei

Kutatás

 • Mentor level and Sector-based analysis – Mentori szintek és szektoralapú elemzés

Képzési anyag fejlesztés

 • Sector-based training materials – Szektor-specifikus tananyagok – 12 órás tananyagok (75%-ban e-learning és online szimulációs játék) 4-4 vertikális és horizontális szektor esetében

Európai szintű tanúsítás

 • Criteria of business mentor assessment - Az üzleti mentor értékelésének kritériumai
 • Business mentor certification scheme manual - Üzleti mentor minősítési rendszerszintű kézikönyve

Disszeminációs rendezvények

 • Próbaképzések leendő mentorok számára
 • Disszeminációs anyagok – projekt brosúra, weboldal
 • Multiplikációs rendezvények – workshopok és konferencia 4 országban (Magyarország, az Egyesült Királyságban, Portugáliában és Lengyelországban)

 

Egyebek

Honlap: http://mentorcert.eu

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

CONSUME-AWARE – Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a lengyel nemzeti iroda.

A BGE KVIK partnerként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2016-1-PL01-KA203-026569

Projekt futamideje: 2016.09.01. – 2019.08.31.

Elnyert támogatás: 312 980 EUR, kb. 96,7 MFt, ebből a BGE része: 22 110 EUR, kb. 6,8 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Uniwersytet Ekonomiczny W Katowicach, Lengyelország – Koordinátor

Seinajoki University Of Applied Sciences Ltd, Finnország

Universite Savoie Mont Blanc, Franciaország,

Universitatea Din Bucuresti, Románia

Universita Degli Studi Di Trento, Olaszország

Hogeschool West-Vlaanderen Howest, Belgium

Budapesti Gazdasági Egyetem, Magyarország

Isik University, Törökország


A BGE-s csapat

Papp Judit, Kasza Lajos


A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A pályázat kiindulópontját a Közös Piacon végzett fogyasztói jogokkal kapcsolatos kutatás adta, amely bizonyította, hogy szükség van az Európai Unióban fogyasztóvédelemben jártas szakemberekre. Továbbá levonja a következtetést, hogy a felsőoktatás feladata ezen szakemberek európai szinten is megfelelő képzése. Ilyen szakemberek hatékony és magas színvonalú képzése kizárólag nemzetközi együttműködés keretében valósítható meg. Kutatások bizonyítják, hogy összefüggés van az emberek legmagasabb végzettsége és a fogyasztási szokásaik között, valamint hogy a felsőoktatás és a fogyasztói tapasztalatok együttesen alkalmasak felhívni a figyelmet a fogyasztók jogaira.

A fogyasztók jogai nem csak a fogyasztók, hanem a vállalkozások szempontjából is fontosak, ezért fontos, hogy egy vállalkozás már a kezdetektől figyeljen arra, hogy a vállalati értékek közé sorolja a vevői értékeket. Így a fogyasztók pozitívabban fognak hozzáállni a vállalkozáshoz és annak termékeihez, szolgáltatásaihoz is.

Ezért a CONSUME-AWARE projekt célja hogy kiépítsen egy keretrendszert, amelyben interaktív platformon keresztül lesz lehetőség a tudatos fogyasztói magatartással kapcsolatos specifikus ismeretek, tudás átadására a résztvevők között. Az European Consumer Agenda 2012 alapján annak ellenére magas a megoldatlan ügyfélpanaszok száma, hogy általánosságban véve elég magas a fogyasztóvédelmi szabályozás szintje. Emellett a fogyasztóvédelmi hatóságok erőforráshiánnyal küzdenek, amely hátráltatja a hatékony működést, főleg határon átnyúló esetekben.

A projekt széles körű Nyugat-és Kelet-Európai együttműködésben valósul meg: a BGE mellett, lengyel konzorciumvezető, valamint finn, román, francia, olasz, belga és török partnerek is részt vesznek a projektben.


A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

 • IO1: MOOC fogyasztói tudatosság együttműködési platform
 • IO2: Könyv „Consumer Protection Standards in Europe”
 • IO3: Consume Aware mobil applikáció
 • Multiplikációs rendezvények (1 konferencia és 2-2 intenzív tréningprogram hallgatóknak és oktatóknak)

 

Egyebek

Weboldal: https://consume-aware.eu/

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

FAME – Family Business Sustainability and Growth

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány.

A BGE PSZK koordinátorként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2016-1-HU01-KA203-022930

Projekt futamideje: 2016.12.31 – 2018.12.31

Elnyert támogatás: 216 498 EUR, kb. 67,1 MFt, ebből a BGE része: 63 300 EUR, kb. 19,6 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország – Koordinátor

Leeds Beckett University, Leeds, Egyesült Királyság

Cracow University of Economics, Krakkó, Lengyelország

MAC-TEAM aisbl, Brüsszel, Belgium

CEPOR Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeca i podzetnistva, Zágráb, Horvátország

BUSINESS HUNGARY – Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Budapest, Magyarország


A BGE-s csapat

Dr. Ábel István, Dr. Losoncz Miklós, Dr. Németh János Pál, Dr. Nick Chandler, Madarasiné Dr. Szirmai Andrea, Dr. Juhász Péter (külső szakértő), Dr. Csillag Sára, Szászvári Karina, Dr. Németh Tamás, Ujváry Lajos

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A pályázat kiindulópontját a folyamatban lévő, és az idei évben záródó INSIST projektünk adta, mely a családi vállalkozások generációváltásának problémáival foglalkozik, és a generációváltás előtt álló vállalkozók és a vállalkozást átvevő családtagjaik számára kínál majd képzési programot, melynek kidolgozása egy átfogó kutatáson alapul közép-kelet- és nyugat-európai partnerek részvételével. Ennek a projektnek is részben a felsőoktatási hallgatók jelentik a célcsoportját, a BGE esetében a PSZK Vállalkozásfejlesztés mesterképzésén zajlanak majd próbaképzések.

Az új pályázat az eddigi tapasztalatok és a látható szükségletek (melyek elsősorban az INSIST keretében kerültek feltérképezésre) alapján már kizárólag a mesterképzésben résztvevő hallgatókra fókuszál. Célunk egy olyan mesterképzési specializáció (második év) tananyagainak kifejlesztése, melyek újszerűek, innovatívak; olyan, nagyvállalatokra rendelkezésre álló elméletek családi vállalkozásokra történő átdolgozását is tartalmazzák, mely európai szinten egyedi, és a hazai környezetben is jól alkalmazható (például ha kisebb vállalkozások szeretnének összeolvadni, vagy multinacionális vállalatok beszállítóivá válni.

A 24 hónapra tervezett fejlesztés során a partneri kör nagyrészt megegyezik az INSIST projekt konzorciumával, családi vállalkozásokkal foglalkozó nemzetközi szervezetek bevonásával egészül ki.

A projekt célja az INSIST projektben kifejlesztett tananyagok mélyítése és kiterjesztése reguláris Master szintű képzéssé. Az angol és lengyel egyetemi partnerek mellett két nemzetközi think tank és egy belga QA cég a részvevők.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

 • IO1 Collating - Kutatási eredmények összegyűjtése és rendszerezése
 • 4 tananyagmodul angolul (részben face-to-face, részben e-learning)

o  IO2 Fundamentals of SME management (Strategy, Marketing, Logistics… )

o  IO3 Entrepreneurial finance (From controlling performance to anticipation and management of exit)

o  IO4 Corporate Governance, HR, Immigrants’ Integration

o  IO5 Transition issues (Psychology of transmission of power, engineering of the process of transition)  

 • IO6 Work-based learning plan
 • Disszeminációs anyagok – projekt brosúra, weboldal
 • Multiplikációs rendezvények – workshopok és konferencia 3 országban (Magyarország, Lengyelország és Egyesült Királyság)

 

Egyebek

Weboldal: https://www.fame-programme.eu/

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

GREEN MENTOR - Fostering green entrepreneurship through an innovative ECVET curriculum for the new professional profile of Mentor for Green Entrepreneurs

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Szakképzés

Közvetlen finanszírozó a spanyol nemzeti iroda.

A BGE partnerként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2015-1-ES01-KA202-015934

A projekt futamideje: 2015.10.01 – 2017.09.30

Elnyert támogatás: 137 129 EUR, kb. 42,5 MFt, ebből a BGE része: 16 973 EUR, kb. 5,3 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Utopicus Innovacion Cultural S.L., Madrid, Spanyolország – Koordinátor

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország

Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación S.L. (INFODEF), Valladolid, Spanyolország

Cork Institute of Technology, Cork, Írország

BEST Institut für Berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining (BEST), Bécs, Ausztria


A BGE-s csapat

Sándorné Dr. Kriszt Éva, Ivanyos János, Dr. Győri Zsuzsanna, Tasi Péter

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A környezettudatos vállalkozói gondolkodás („Green Entrepreneurship”) terjedésével növekszik az olyan új szakemberek alkalmazása iránti igény, akik rendelkeznek a vállalkozói tevékenységek és a specifikus környezetvédelmi szempontok együttes támogatását biztosító szakmai készségekkel. Ezek a szakemberek alkalmasak:

a) „zöld vállalkozások” létrehozására, vagy meglévő vállalkozások átalakítására olyan eszközökkel, mint például a hulladékgazdálkodás, öko-tervezés, újrahasznosítás vagy hatékonyságnövelés;

b) a vállalkozási képességek fejlesztését szolgáló továbbképzések során a környezeti problémák és a vállalkozási lehetőségek összekapcsolásával a környezet-tudatosság erősítésére;

c) a vállalkozások számára technikai támogatás nyújtására a „zöld” piaci rések és lehetőségek beazonosításához és a kapcsolódó megoldások feltárásához;

d) a munkanélküliek, a nők és a fiatalok foglalkoztatásának elősegítésére a „zöld gazdaság” területén való vállalkozóvá válás támogatásával.

A GREEN MENTOR projekt célja innovatív továbbképzési tartalmak és termékek tervezése és kidolgozása a „zöld” vállalkozók mentorálásához alkalmazható szakmai profil kialakításával, továbbá azon kompetenciák, módszerek és eszközök meghatározásával és kifejlesztésével, amelyek szükségesek az európai zöld vállalkozások mentorok általi hatékony támogatásához - a szakmai továbbképzési programok megvalósításán keresztül.

Célkitűzések :       

 • Azon ismeretek, szakmai és készségek kompetenciák meghatározása, amelyek szükségesek az európai zöld vállalkozások mentorok általi hatékony támogatásához a szakmai továbbképzési programok megvalósításán keresztül
 • A zöld vállalkozások mentorai számára az átláthatóság és a mozgási lehetőségek növelése a képesítések ECVET eszközökön és módszereken alapuló érvényesítésén és elismerésén keresztül
 • Innovatív tartalmak és módszerek kialakítása a zöld vállalkozások szakmai továbbképzéseken keresztüli támogatására
 • A szakmai továbbképzési központokban, közszférában és a gazdasági területeken dolgozó mentorok képzése és felkészítése olyan új pedagógiai módszerek és gyakorlati eszközök alkalmazására, melyek a munkanélküliek, a nők és a fiatalok zöld vállalkozóvá válását segítik elő
 • A mentorok, VET-szolgáltatók és már érintettek számára a projekt által létrehozott innovatív VET-termékekhez való hozzáférés elősegítése

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

1. szellemi termék: Helyzetfelmérési jelentés a környezettudatos vállalkozások mentorálásának európai helyzetéről: A helyzetfelmérési jelentés célja a környezettudatos (zöld) vállalkozások és vállalkozók mentorálása kapcsán az összefüggések és a jelenlegi helyzet világossá tétele, a következő szempontokon szerint: fő stratégiák és létező politikai szándékok, képzési igények, a Green Mentor képességi- és kompetencia követelmények, innovatív módszerek, jó gyakorlatok, érdekelt felek, stb.

2. szellemi termék: Környezettudatos (zöld) vállalkozók mentorálása – ECVET képzési program: Az ECVET képzési program a helyzetfelmérési jelentésben beazonosított igények és javaslatok alapján, az EQF és ECVET keretrendszerek és útmutatók szerint kerül kidolgozásra. A fő célkitűzés a zöld vállalkozók mentorálásának innovatív szakmai képesség-profilját alkotó, a szükséges szakmai ismeretek, képességek és kompetenciák meghatározását és fejlesztését célzó képzési program kialakítása.

3. szellemi termék: GREEN MENTOR Kézikönyv: A kézikönyv fő célja, hogy részleteiben ismertesse a környezettudatos (zöld) vállalkozások mentorálását támogató új megközelítéseket és innovatív módszereket. Ez a termék is a helyzetfelmérés alapján kerül kidolgozásra annak érdekében, hogy a projekt egyéb gyakorlatias termékeit kiegészítő, hasznos segítséget jelentsen.

4. szellemi termék: GREEN MENTOR Eszköz-készlet: Az Eszköz-készlet a környezettudatos (zöld) vállalkozások mentorálását támogató innovatív módszerek alkalmazását elősegítő gyakorlati információk tárháza. A gyakorlatban alkalmazható eszközök és módszerek nem csak a zöld vállalkozók mentorálási igényeihez kerülnek adaptálásra, hanem más, a projekt eredményeit felhasználók és egyéb kedvezményezettek számára is hasznosak lehetnek az érintett szervezetek működtetésében, illetve szolgáltatások és szakmai tevékenységek nyújtásában.

5. szellemi termék: Videó-tananyagok a zöld vállalkozások támogatására: A video-anyagok nemcsak az oktatás számára, hanem a projekt főbb célkitűzéseinek megfelelő promóciók támogatására is készülnek. A környezettudatos vállalkozási témák feldolgozásának dokumentálása az alábbi célok mentén valósul meg:

a) kedvezményezettek és végfelhasználók bevonása és motiválása

b) a projekt értékeinek és újdonságainak elterjesztése

c) az eredmények széles körben való megismerésének biztosítása

d) a környezettudatos vállalkozók mentorainak képzési támogatása

6. szellemi termék: OPEN ONLINE CENTER: Az Open Online Center a GREEN MENTOR projekt céljairól, partnereiről, eredményeiről, eseményeiről és egyéb híreiről szolgáltat információkat. Nyílt oktatási erőforrásként hozzáférést is biztosít a projekt eredményeihez. Továbbá - a hozzá tartozó GREEN MENTOR PEDIA-n keresztül - hálózati megosztó eszközként a célközönség és egyéb kedvezményezettek számára biztosít információs szolgáltatást.

 

Egyebek

Honlap: http://greenmentor-project.eu/?lang=hu

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

HEHE – Hands on Entrepreneurship for Higher Education

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a spanyol nemzeti iroda.

A BGE partnerként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2014-1-ES01KA203-004892

A projekt futamideje: 2014.09.01-2016.08.31

Elnyert támogatás: 206 050 EUR, kb. 65 MFt, ebből a BGE része: 24 395 EUR, kb. 7,7 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Universidad de la Iglesia de Deusto, Bilbao, Spanyolország – Koordinátor

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország

Fundacion Tecnalia Research & Innovation, Derio, Spanyolország

Jyväskyla University of Applied Sciences, Jyväskyla, Finnország


A BGE-s csapat

Dr. Csillag Sára, Tasi Péter, Zsigmond Száva, Mosolygó-Kiss Ágnes, Dr. Radácsi László, Dr .Németh Tamás, Radványi Marcell

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A vállalkozói gondolkodásmód és a cselekvésre kész európai állampolgárok iránti igény természetesnek vehető. Az Európai Bizottság, az OECD, az EU tagállamainak oktatásért és gazdasági ügyekért felelős minisztereinek jelentései is megerősítik ezt az igényt, megfogalmazva (szakpolitikai ajánlások formájában is) az üzenetet: tudatosabban kell cselekedni!

A felsőoktatási intézmények egyre tudatosabbak ezen a területen, és egyre több olyan projektet valósítanak meg, amelyek hallgatóik vállalkozói gondolkodásmódját erősítik, mind graduális, mind posztgraduális szinten.

A projekt célja egy „Vállalkozói és Innovatív vezetési” mesterképzés megalkotása a felsőoktatási hallgatók vállalkozói készségeinek fejlesztése érdekében, úgy, hogy mindezt cselekvésorientált oktatási módszertant alkalmazva teszi, kifejlesztve az új képzés struktúráját és tartalmát. Mindezt a gyakorlatba ülteti és teszteli is pilot program keretében.

A projekt tehát a következő kihívásokra koncentrál:

 • A vállalkozói, ill. vezetési kompetenciák és készségek erősítésének igénye, a foglalkoztathatóság erősítése és az új vállalkozások létrejöttének támogatása érdekében.
 • Az oktatási szemlélet megújításának szükségessége, új képzési módszerek biztosítása, a tartalom helyett magasabb fokú koncentrálással a tanulóra, aminek eredményeként a hallgatók aktív tanulókká és jövőbeni szakemberekké válhatnak.
 • Az oktatás és tréning, illetve a munka világa közötti kapcsolat erősítésének szükségessége; az oktatás és a munka világa közötti folyamatos együttműködés és egyeztetés.

A projekt tevékenységei három cselekvési területet ölelnek fel:

 1. A vállalkozói oktatásban jelenleg meglévő gyakorlatok és eljárások megosztása egymással, aminek következtében tréningeket és élményalapú tevékenységeket lehet kialakítani, fejleszteni és szervezni. Továbbá annak feltérképezése, hogy jelenleg milyen trendek érvényesülnek az oktatási szektorban – az alapfokú oktatástól a szakképzésen át a felsőoktatásig.
 2. A felsőoktatási környezetben olyan tevékenységek kifejlesztése, gyakorlatba ültetése és értékelése, amely a végzetteket készteti nagyobb fokú vállalkozói tudatosságra és kompetenciákra, hogy képesek legyenek személyes és csapatbeli ötleteik, ill. brand-jük kialakítására. Ezek a tevékenységek részei lesznek a mesterképzésnek.
 3. Disszemináció és a projekt eredményeinek hasznosítása, ill. megosztása a felsőoktatásban résztvevőkkel, úgy oktatási, mint szervezeti szinten.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

Szellemi termékek

 • IO1 – Partnerek jelenlegi gyakorlata a vállalkozási ismeretek oktatásában
 • IO2 – Tanulmány a vállalkozási ismeretek oktatásának európai innovatív gyakorlatairól
 • IO3 – Vállalkozói Mesterképzés és Innovatív Vezetés képzésfejlesztés
 • IO4 - Hands on Entrepreneurship módszertani és képzési anyagok
 • IO5 – Legfőbb tanulságok és következtetések
 • IO6 – Disszemináció és az eredmények hasznosítása

Disszeminációs események

 • Workshop az érintettek bevonására és szakértői műhelyek – Spanyolországban (Baszkföldön),Finnországban és Magyarországon
 • “Innovate or die” esettanulmány verseny diákoknak – Spanyolországban (Baszkföldön), Finnországban és Magyarországon
 • Projektzáró konferencia – Spanyolországban (Baszkföldön)

 

Egyebek

Honlap: http://handsonentrepreneurship.eu/

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

ICCAGE – Intercultural Communicative Competence – A Competitive Advantage for Global Employability

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a cseh nemzeti iroda.

A KVIK partnerként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2015-1-CZ01-KA203-013992

Projekt futamideje: 2015.09.01 – 2017.09.01

Elnyert támogatás: 168 193 EUR, kb. 52,9 MFt, ebből a BGE része: 38 410 EUR, kb. 12,1 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe, a BGE-s csapat tagjai

Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze (Cseh Műszakai Egyetem), Prága, Csehország – Koordinátor

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország

Instituto Politécnico de Castelo Branco, Castelo Branco, Portugália

Universidad de Leon, Leon, Spanyolország


A BGE-s csapat

Dr. Jancsik András, Kovátsné Dr. Loch Ágnes, Dr. Pál Ágnes

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A projekt célja az Interkulturális Kommunikációs Készség (IKK) fejlesztése a felsőoktatási gyakorlatban az új technológiák, hallgatókat bevonó tanulási módszerek és a globális foglalkoztathatóság jegyében.

Az egyre inkább globalizálódó, nemzetközi kommunikációra és nemzetköziesedett üzleti életre épülő világban a felsőoktatási intézmények oktatói is szembesülnek a kommunikációs akadályokkal, kulturális sztereotípiákkal, előítéletekkel, identitás konfliktusokkal és nyelvi nehézségekkel, valamint azzal, hogy a hallgatók ilyen irányú készségeit fejleszteni kell.

Ezért a projekt két fő célcsoportja, akiket a projektbe be kell vonni:

 1. felsőoktatásban idegen nyelvet, szaknyelvet és interkulturális ismereteket oktatók
 2. felsőoktatásban tanulók (köztük Erasmus ösztöndíjas hallgatók is)

Várható főbb tevékenységek:

 • jó gyakorlatok összegyűjtése, a jelenlegi trendek és kihívások azonosítása IKK területen, a hasonló kultúrával rendelkező országok szemszögéből (Magyarország és Csehország), valamint más európai országokban elterjedt gyakorlattal összevetve (pl. Portugália és Spanyolország), majd az elérhető felsőoktatási anyagok összehasonító elemzése, közös nemzetközi beszámoló készítése
 • az Európai oktatáspolitikai követelményeknek megfelelő innovatív IKK modulok kidolgozása és bevezetése, amelyek hosszútávon más oktatási intézmények számára is alkalmazhatóak
 • cserediákok nyelvi szempontú beilleszkedésének segítése IKK modulok kidolgozásával a többnyelvűség jegyében
 • a munkahelyet kereső diákok készségeinek és magabiztosságának fejlesztése a saját országukban és nemzetközileg is azáltal, hogy képesek globális transznacionális és transzkulturális környezetben tárgyalni
 • a hallgatók és oktatók virtuális mobilitásának lehetővé tétele a modulok telekollaborációs feladatain keresztül, az IKT felhasználásával, melynek révén a résztvevők digitális készségei is fejlődnek
 • egyetemi oktatók jártasságának és magabiztosságának növelése nyelvi és nem nyelvi alapú IKK kurzusok oktatásában transzkulturális és transznacionális perspektívából

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

 • IKK Jó gyakorlatok nemzetközi beszámoló készítése
 • IO1 Innovatív IKK oktatási anyagok elkészítése
 • IO2 Az Innovatív kurzus tevékenységek és anyagok véglegesítése
 • IO3 Az innovatív IKK anyagok bevezetése
 • Disszemináció
 • Multiplikátor rendezvények: egy nemzetközi szakértői szeminárium, egy nemzetközi konferencia, közös oktatói továbbképzés

 

Egyebek

Honlap: http://iccageproject.wixsite.com/presentation

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

INSIST - INtergenerational Succession in SMEs' Transition

A projekt/kutatás szervezeti kerete, támogatója

Európai Bizottság, ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Szakképzés

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány.

A PSZK koordinátorként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2014-1-HU01-KA200-002307

A projekt futamideje: 2014.09.01 – 2016.12.31

Elnyert támogatás: 298 807 EUR, kb. 91,5 MFt, ebből a BGE része: 74 138 EUR, kb. 22,7 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország – Koordinátor

Leeds Beckett University, Leeds, Egyesült Királyság

Cracow University of Economics, Krakkó, Lengyelország

ADINVEST – AZUR Valorisation, Avignon, Franciaország

MAC-TEAM aisbl, Brüsszel, Belgium

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Budapest, Magyarország

Employers Union of Malopolska LEWIATAN, Krakkó, Lengyelország


A BGE-s csapat

Prof. Dr. Heidrich Balázs, Prof. Makó Csaba, Ivanyos János, Dr. Németh János Pál, Madarasiné Dr. Szirmai Andrea, Dr. Ilyés Csaba

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A projekt keletkezése

A kis- és középvállalkozókat célzó kutatásai és projektjei során a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) törvényszerűen ütközött a generációváltás problémakörébe. A nemzetközi kitekintés mutatta, hogy a generációváltás általában és speciálisan a családi vállalkozásoknál egy intenzíven kutatott terület, amit a vállalkozásokat régebben fejlesztő országoknál a konkrét vállalkozói igény serkentett. Ebből kiindulva választott és hívott partnereket a BGF régi vállalkozói hagyománnyal rendelkező országokból (Anglia, Franciaország, Belgium) és új tagországokból (Lengyelország és Magyarország). A BGF hangsúlyt fektetett az egyetemi partnereken kívül a nem egyetemi, vállalkozói képviseletek bevonására is.

A projekt célkitűzései

A BGF előzetes vizsgálatai kimutatták, hogy míg a generációváltás elméleti kutatása gazdag eredményekben, addig kevés képzés célozta meg prioritásként a területet. Kézenfekvő tehát, hogy a projekt a partnerországokra vonatkozó kezdeti összehasonlító kutatás után fő célként egy ezen a kutatáson alapuló tananyagfejlesztést tűz ki célul, melynek eredménye segíti a generációváltás levezénylését mind a tulajdonlás, mind a menedzsment átadása szempontjából. A tananyag részeként a generációváltás általános stratégiai, jogi és financiális, szociális és kulturális és végül mentorálási kérdési jelennek meg moduláris formában.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

Kutatás: Nemzeti riportok és esettanulmányok (Magyarország, Lengyelország és Egyesült Királyság), Összehasonlító riport és Javaslattételi riport a döntéshozók számára

Tananyagfejlesztés: 4 képzési modul 50-70 oldal terjedelemben, PPT előadás diákkal, kiegészítő/ajánlott irodalommal

 • Stratégia modul
 • Mentorálás modul
 • Pénzügyi és jogi modul
 • Szocio-kulturális modul

Próbaképzések vállalkozók és hallgatók számára is

Disszeminációs anyagok – projekt brosúra, weboldal, különszám a Vezetéstudomány című folyóiratban

Multiplikációs rendezvények – workshopok és konferencia 4 országban (Magyarország, Lengyelország, Egyesült Királyság és Franciaország)

 

5.   Egyebek

Honlap: http://insist-project.eu

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

MARCIEE – Marketing Communication inovativeness of European Entrepreneurs

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Felsőoktatás

Közvetlen finanszírozó a német nemzeti iroda.

A KVIK partnerként vesz résszt a projektben.

Projekt száma: 2014-DE01-KA203-000624

Projekt futamideje: 2014.09.01 – 2017.08.31

Elnyert támogatás: 404 090 EUR, kb. 126,2 MFt, ebből a BGE része: 25 409 EUR, kb. 7,9 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Universitaet Kassel, Kassel, Németország

Universita Degli Studi Di Pavia, Pavia, Olaszország

Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, Magyarország

Haskoli Islands, Reykjavik, Izland

Universidad De Leon, León, Spanyolország

Vaasan Yliopisto, Vaasa, Finnország

International Business School At Vilnius University, Vilnius, Litvánia

Universita Degli Studi Di Trento, Trento, Olaszország

Universite De Savoie, Chambery, Franciaország

Stichting Hogeschool Utrecht, Utrecht, Hollandia


A BGE-s csapat

Dr. Jancsik András, Papp Judit

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A jövő vállalkozóinak ki-és továbbképzésének kiindulópontját az egyetemi tevékenységek jelentik. Számos európai egyetem kiépítette ezeket a tevékenységeket, azonban anélkül, hogy az európai keretrendszerben rejlő együttműködési lehetőségeket teljes mértékben kihasználták volna. A jelenleg uralkodó felsőoktatási rendszer – valamint a gyakorlati támogatási rendszer – több szempontból is elmaradott, a mai diákok, és ezáltal a jövő vállalkozóit nem megfelelően készítik fel a leendő kihívásokra. Ez kiemelten érvényes az ügyfélkapcsolatok menedzselésére, az online marketingre és a kommunikációs tervek európai szempontú kialakítására.

Jelen projekt a vállalkozók kommunikációs intézkedések professzionalizálására fókuszál különböző kulturális kontextusokban. A projekt a vállalkozók ügyfeleikkel történő kapcsolattartásában rejlő kihívásra válaszol: a vállalkozók a saját szakterületükön gyakran innovátorok, azonban az ügyfélkommunikációban és új vevők megszólításában nem eléggé képzettek, és ezért nem bíznak a modern technológiákban amik akár megsegíthetnék ezt a folyamatot.

Mivel a mai Start-upok nagy része már eleve nem a hazai hanem a nemzetközi piacot célozza meg, ezért további nehézséget jelent számukra a nemzetközi üzleti és kommunikációs környezetben való boldogulás.


A projekt/kutatás legfontosabb eredményei


 • O1 Tanulmány a marketing és kommunikációs stratégia tervezéséhez
 • O2 Vállalkozói inkubátoroknak szóló tanulmány
 • O3 Publikációk folyóiratokban
 • O4 Konferencia kiadvány
 • O5 Értékelési eszközök
 • O6 Vállalkozói és kommunikációs oktatási anyagok
 • Multiplikációs rendezvények: Stakeholder workshopok (4 országban), valamint zárókonferencia
 • 3 Intenzív 5 napos tréningek

 

Egyebek

Honlap:

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

TRUST ME – TRaining for Unique Skills and Techniques for Mentoring

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Program, Stratégiai partnerségek, Szakképzés

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány.

A PSZK koordinátorként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2015-1-HU01-KA202-013535

A projekt futamideje: 2015.11.01 – 2017.10.31

Elnyert támogatás: 257 151 EUR, kb. 80,1 MFt, ebből a BGE része: 48 345 EUR, kb. 15,1 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország - Koordinátor

Lahti University of Applied Sciences, Lahti, Finnország

Babes-Bolyai University, Kolozsvár, Románia

ADINVEST International, Párizs - Avignon, Franciaország

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Budapest, Magyarország

CDM Consulting - Fundatia Centrul de Dezvoltare Manageriala, Kolozsvár, Románia


A BGE-s csapat

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea, Dr. Csillag Sára, Szászvári Karina, Zsigmond Száva, Dr. Németh Tamás, Tasi Péter, Csongrádi Gyöngyi, Csizmadia Péter (külső szakértő)

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

Megalapozás

Az EU-szintű összehasonlító statisztikákból egyértelműen kiderül, hogy a tagországban nagy számban mennek csődbe KKV-szektorban tevékenykedő cégek - ráadásul fokozottan igaz ez a kelet-közép-európai tagországokra. Mivel a tagországok többségében a KKV-szektor hozzájárulása a GDP-hez igen magas arányt ölt, ezért célszerű megoldást keresni. Rá kell mutatni azokra a hiányosságokra, amelyek a KKV-k redukált fenntarthatóságához vezetnek, és ki kell küszöbölni ezeket a problémákat: mindez a nemzeti gazdaságpolitikákban kiemelt prioritást kapott. Együttesen pedig odavezettek, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) amellett döntött, hogy más európai uniós projektjeiben szerzett tapasztalatai alapján kifejleszti, majd terjeszti a KKV-kat célzó képzési programját: így indult útjára a TRUST ME projekt.

A BGE korábbi projektjei keretében már készültek tananyagok különböző KKV célcsoportok és potenciális vállalkozók számára. A különböző végzettséget adó és végzettséggel nem járó b-learning (a hagyományos oktatás és e-learning keverékét jelentő) képzések a különböző KKV csoportok egyedi igényeire szabva készültek, mellyel egyéb előnyök is jártak: a közreműködő oktatók online oktatási képességét is fejlesztették. Amellett, hogy a KKV-k elismerik a BGE képzési tapasztalatait, a programokban résztvevő vállalkozók visszajelzései rámutattak arra, hogy sem a hagyományos, sem pedig a b-learning képzések nem ideálisak többé a vállalkozók számára, ellenben a különböző mentori tevékenységek egyre hatékonyabb megoldásnak bizonyulnak. A projektben résztvevő nemzetközi partnerek felismerték, hogy ún. mentorálási/coaching megközelítésre van szükség a vállalkozók könnyebb eléréséhez. Ez a gyökeresen új megközelítés lényeges gondolkodásmódbeli-változást tett szükségessé az oktatók esetében. Mindezen kondíciók együttesen hívták életre a TRUST ME projektet.

Célok

A projekt fő célja egy nemzetközileg elismert (szak)képzés kidolgozása jövőbeni KKV-mentorok számára, akik az új tudással, ismeretanyaggal és szociális készségekkel képesek KKV-vezetőkkel/tulajdonosokkal folyamat-tanácsadóként együttműködni. Túl a mentorképzési anyagokon a belépési szint felmérését, valamint a folyamatos nyomon követési programot is kidolgozzuk. A projekt munkatervének részét képzik a kísérleti (pilot) képzések is, és az ezekből eredő visszacsatolások megkönnyítik a képzési anyagok finomhangolását és véglegesítését.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

Kutatás

 • Kompetencia keretrendszer és képesség kártya mentoroknak
 • Nemzeti riportok, Esettanulmányok, Összehasonlító riport

Képzési anyag fejlesztés

 • Belépési szint értékelésére szolgáló eszköz(ök)
 • Képzési modul: Mentorok szociális készségei (40 órás tananyag – 50% e-learning)
 • Képzési modul: Diagnózis és nyomon követés (80 órás tananyag – 80% e-learning)
 • A folyamatos és záró értékelés eszköze(i)

Vállalkozásfejlesztési központ és akkreditáció

 • Vállalkozásfejlesztési központok létrehozásának irányelvei
 • Akkreditációs/regisztrációs dokumentumok

Disszeminációs rendezvények

 • Próbaképzések leendő mentorok számára
 • Disszeminációs anyagok – projekt brosúra, weboldal
 • Multiplikációs rendezvények – workshopok és konferencia 4 országban (Magyarország, Franciaország, Finnország és Románia)
 • Nemzetközi képzési program oktatók részére Franciaországban

 

Egyebek

Honlap: http://trust-me-project.eu

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

ADAPTYKES - ADAPtation of trainings based up on the Finnish Workplace Development Programme (TYKES)

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, Egész Életen Át Tartó Tanulás Program, Leonardo da Vinci Innovációtranszfer

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány.

A BGE koordinátorként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05847

A projekt futamideje: 2012.12.01 – 2015.02.28

Elnyert támogatás: 247 110 EUR, kb. 76,6 MFt (teljes költségvetés: 329 483 EUR, kb. 102,1 MFt), ebből a BGE része: 66 059 EUR, kb. 20,5 MFt (összesen: 88 079 EUR, kb. 27,3 MFt)

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Budapesti Gazdasági Egyetem (Főiskola), Budapest, Magyarország – Koordinátor

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest, Magyarország

Babes-Bolyai University, Kolozsvár, Románia

Employers and Craftsmen Association Cluj Napoca, Kolozsvár, Románia

Lahti University of Applied Sciences, Lahti, Finnország

New Mind SA, Rixensart, Belgium


A BGE-s csapat

Prof. Dr. Heidrich Balázs, Dr. Csillag Sára, Makó Csaba,Csizmadia Péter és Illéssy Miklós (külső szakértők), Dr. Kása Richárd, Dr. Németh Tamás, Németh Szilárd, Lepp Katalin, Tasi Péter, Dr. Király Zsolt, Zsigmond Száva

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

Célok és feladatok

Bebizonyosodott, hogy a technológiai áttörések termelési előnyökké való sikeres átalakításának a feltétele a technológiai és társadalmi innovációra helyezett egyenlő hangsúly. Viszont a társadalmi innováció a kelet-európai KKV rendszerek gyenge pontja.

A finn Munkahely-fejlesztési Program (TYKES) bevezetése nélkülözhetetlen inputja volt a híres finn sikertörténetnek, mely a finn gazdaságot a világ legjobbjai közé emelte. A Lahti Alkalmazott Tudományok Egyeteme (LUAS) e program alapján dolgozott ki különböző képzéseket a KKV vezetők számára a felnőttképzési szektorban. A projekt általános célja az volt, hogy a finn társadalmi innováció bevált gyakorlatait a fogadó országokban is népszerűsítse. Az adaptáció és a helyi újratervezés lényeges része volt a programnak. A közös cél az volt, hogy a finn partner által kidolgozott képzési formákat és módszereket a helyi körülményeknek megfelelően adaptálják.

A program konkrét célja az volt, hogy az innovációt befogadó országok az eddig egyoldalúan kidolgozott KKV-val kapcsolatos tananyagokat a LUAS fenntartható munkahelyi fejlesztéssel kapcsolatos szakképzési oktatási anyagainak adaptálásával egészítsék ki. A másik, közvetett célja pedig az volt, hogy megkönnyítse az idősebbek hosszabb munkahelyi elkötelezettségét azáltal, hogy a munkahelyet társadalmi és szervezeti innovációkkal vonzóbbá teszi. A kedvezőtlen finn demográfiai folyamatok – melyek Magyarországon még rosszabbak – munkaerőhiányt okoztak a KKV-kban, melyekben a TYKES program hozott fordulatot. Az ADAPTYKES projekt eredményei ezt a hiányt csökkenthetik hazánkban is.

Számos példa mutatja, hogy a különböző technológiai áttörések igazi hasznát nem az a cég, de még csak nem is az az állam élvezi, ahol a technológiát valójában kidolgozták. Ennek az a fő oka, hogy annál a cégnél, ahol az innovációt létrehozták, nem megfelelő a vezetési és szervezési munkahelyi fejlesztés. Mindez fokozottan igaz Magyarországra és Romániára, ám a projekt, mint ahogy azt a finn modell mutatja, mindezt orvosolhatja. Ez a tény határozza meg a projekt hosszú távú célkitűzést. A még hosszabb távú cél pedig az, hogy miután a projekt keretein belül végrehajtottuk a próbaképzéseket és elemeztük az eredményeket, javasoljunk nemzeti TYKES programok kidolgozását a befogadó országok (Magyarország és Románia) kormányainak.

 

4.   A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

Kutatás

 • Nemzeti riportok, Esettanulmányok, Összehasonlító riport

Tananyagfejlesztés

 • Moduláris felépítésű tananyag - tananyag a rövidciklusú és hosszabb távú képzési programokhoz (kiscsoportos képzésekhez és személyre szabott konzultációs alkalmakhoz)
 1. Stratégiai kompetencia-menedzsment
 2. Folyamat- és projektmenedzsment
 3. Munkahelyi humán innováció és fejlesztés
 • Módszertani kézikönyv és útmutató trénereknek – könyv (Pedagógia módszerek leírása, kutatási jelentések, esettanulmányok) - A kézikönyv része egy 50 coaching és képzési módszert tartalmazó adatbázis átvétele (a finn oktatás-módszertani tapasztalatok adaptálása)
 • Kurzusleírás - A rövid és a hosszú távú képzési program leírása

Disszeminációs események és anyagok

 • Weboldal, projekt brosúra, projektzáró disszeminációs kiadvány

 

Egyebek

Honlap:

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

ENELFA – ENtrepreneurship by E-Learning For Adults

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, Egész Életen Át Tartó Tanulás Program, Leonardo da Vinci Innovációtranszfer

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány.

A BGE koordinátorként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2011-1-HU1-LEO05-03632

A projekt futamideje: 2011.11.01 – 2014.01.31

Elnyert támogatás: 250 993 EUR, kb. 77,8 MFt (teljes költségvetés: 334 658 EUR, kb. 103,7 MFt), ebből a BGE része: 57 947 EUR, kb. 18 MFt (összesen: 79 462 EUR, kb. 24,6 MFt)

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Budapesti Gazdasági Egyetem (Főiskola), Budapest, Magyarország – Koordinátor

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest, Magyarország

Babes-Bolyai University, Kolozsvár, Románia

Employers and Craftsmen Association Cluj Napoca, Kolozsvár, Románia

Ecole de Management de Normandie, Caen, Franciaország

New Mind SA, Rixensart, Belgium

CESIM OY, Helsinki, Finnország


A BGE-s csapat

Prof. Dr. Heidrich Balázs,Madarasiné Dr. Szirmai Andrea, Dr. Csesznák Anita, Dr. Sági Judit, Ország Gáborné, Dr. Pucsek József, Dr. Németh Tamás, Dr. Király Gábor, Almási Bálint, Dr. Kardos Barbara, Csongrádi Gyöngyi, Bán Erika, Eckert Bálint, Tasi Péter, László Csaba, Sólyom Csaba, Dr. Németh Patrícia, Ujváry Lajos, Pálinkás Péter, Agócs Tibor és Varga László

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

Indokoltsága:

A vállalkozásismereti képzés az európai szakképzésfejlesztés fő irányvonala, amely az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság és a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság prioritásainak is a fókuszában helyezkedik el.

Az ENELFA projekt a Leonardo da Vinci program Innováció transzfer alprogramjától kapott támogatást. A BGF hazai partnere a projektben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. A jó gyakorlatok egy neves francia üzleti iskolától (EM Normandie) kerültek átvételre a hazai, és projektben szintén részvevő, romániai partnerek felé. A transzfer tárgya egy 30 elemből álló modulrendszer és egy speciális, web 2.0 alapú, IKT eszközökön alapuló pedagógiai módszertan volt. A modulok rugalmasan kombinálhatók, az előálló képzések nem a reguláris felsőoktatás részei kívánnak lenni, hanem különböző felnőtt vállalkozói és leendő vállalkozói célcsoportok igényeit kívánják kielégíteni. Különös figyelmet fordítottunk arra az egyre növekvő rétegre, amelyik nem gazdasági területen dolgozik, de rákényszerül vállalkozást indítani, vagy legalábbis vállalkozásba belépni.

A modulok egyrészt általános vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztését, másrészt ún. transzverzális készségek kialakítását tűzik ki célul. Ez utóbbihoz tartoznak pl. a csapatmunkára, tárgyalási technikákra, pénz- és időmenedzsmentre, önismeretre, ill. önfejlesztésre alkalmas modulok. Egy modul elvégzéséhez, az interaktív elemek és belső kontrollok abszolválásával együtt átlagosan mintegy 4 órára van szükség. Az alkalmazott információs technikák könnyű hozzáférést és élvezetes egyéni tanulást tesznek lehetővé.

Az üzleti szimulációs játék pedig az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazására biztosít megfelelő terepet.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

Termékek/eredmények:


 • Adaptált módszertani tudás – 14-14 oktató, 2-2 technikus, 2-2 kamarai szakértő kiképzésével, új, dimenzionális szervezeti egységek kialakítása;
 • 30 e-learning modul magyar és román nyelven, melyek különböző, vállalkozás alapításához és újraindításához, illetve működtetéséhez kapcsolódó modulokat tartalmaznak – videó anyagok, interaktív tananyagelemek, önellenőrző kérdések és összefoglaló jegyzetek kombinációi; tudásfelmérés: önellenőrző kérdések a modulokba építve, valamint igény esetén hotel/panzió vezetését szimuláló gazdasági szimulációs szoftver használata;
 • Kurzustervek – modulkombinációk a rendelkezésre álló tananyagok összeválogatásával.

 

Egyebek

Honlap:

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

SMEDigCamp – Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, Egész életen át tartó tanulás, ERASMUS Multilaterális projektek, Virtuális campusok

Közvetlen finanszírozó a Tempus Közalapítvány.

A BGE koordinátorként vett részt a projektben.

Projekt száma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC

Projekt futamideje: 2007.10.01. – 2010.03.31.

Elnyert támogatás: 295 861 EUR, kb. 88,8 MFt (teljes költségvetés: 394 481 EUR, kb. 118,3 MFt), ebből a BGE része: 80 996 EUR, kb. 24,3 MFt (összesen: 107 995 EUR, kb. 32,4 MFt)

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

Budapesti Gazdasági Egyetem (Főiskola), Budapest, Magyarország – Koordinátor

Université Paris Ouest – Défense, Párizs, Franciaország (visszahívásra került a projektből)

Essex Business School, University of Essex, Essex, Egyesült Királyság

University of Technology, Business and Design, Wismar, Németország

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Budapest, Magyarország

Bundesverband Mittelstandische Wirtschaft, Schwerin, Németország

Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers, Tours cedex, Franciaország (a visszahívott francia partner helyére lépett)

 

A BGE-s csapat

Dr. Roóz József, Sándorné Dr. Kriszt Éva, Dr. Gubán Miklós, Dr. Ternovszky Ferenc, Dr. Konnerth György, Dr. Eszes István, Dr. Pucsek József, Ujváriné Melich Katalin, Dr. Marosán György, Dr. Jánosa András, Ivanyos János (külső szakértő), Dr. Csesznák Anita, Dr. Ternovszky Ferenc, Dr. Illés Ivánné, Dr. Horváth István (külső szakértő), Burján Ákos, Dr. Sztanó Imre, Dr. Kardos Barbara, Sólyom Csaba, Tátrai Anna, László Csaba, Jelen Tamás (külső szakértő)

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

A program háttere:

A projekt konzorciuma folytatni kívánja a kezdeményező célkitűzéseinek megvalósítását: egy kis- és középvállalkozói európai digitális campus létrehozását. A kezdeményező BGF, különbözı nemzetközi együttműködések keretében kidolgozott egy közös online tananyag-fejlesztési módszert, mely ekvivalens képzésekhez vezet többnyelvű környezetben. Az eddig elért eredmények több mint biztatók, és az Erasmus program digitális campus alprogramja nagyszerű lehetőséget kínál a következı fontos lépések megtételéhez a többnyelvű virtuális campus létrehozása felé. A többszintű igényfelmérések megmutatták, hogy a különböző társadalmi csoportoknak, jóval túlmutatóan az itt célcsoportot jelentő felsőoktatáson, nagy szükségük van nemcsak elméleti tudásra, hanem annak gyakorlati ismeretére is, hogy hogyan alapítsunk és irányítsunk egy KKV-t, és ismerjük ennek nemzetközi vonatkozásait. Ez a projekt a szükséges tananyagrendszer csúcsát jelentő KKV Menedzsment Master képzés fejlesztésére irányul. Ma már elengedhetetlenül szükséges a hozzáférés megkönnyítése ezekhez a képzésekhez az új technológiák alkalmazásával. Tulajdonképpen b-learning modulok fejlesztése történik, ahol az ismeretátadási módok aránya témától függően kerül meghatározásra. A kurzusok KKV-khez kapcsolódó tartalmát a vállalkozók maguk értékelik és nyújtanak visszacsatolásokat a fejlesztéshez. Ezt a feladatot a vállalkozói szövetségek látják el a konzorciumban.

A program céljai:

 • 17 tananyagmodul kifejlesztése KKV menedzsment - nem általános vállalkozási – témában az M1 és M2 legfontosabb elemeinek kialakításával a felsőfokú alapképzés és – különböző kombinációkban a már meglevő Bachelor szintű modulokkal – az oklevelet vagy tanúsítványt adó felnőttoktatás számára. A tananyagoknak szerves része kell legyen egy négy országra kiterjedő összehasonlító fejezet.
 • A tananyag-fejlesztési módszer véglegesítése erőteljesen az új technológiákra alapozva - ennek részletes kidolgozása a korábbi projektek keretében megkezdődött. A módszer biztosítja a képzések és a diplomák egyenértékőségét, de megtartja a helyi nyelvet a tanításra.
 • Az egyenértékűség közös diplomákhoz vezet, és szigorú nyelvi képzés hozzáadásával a még gyenge európai határokon átnyúló KKV mobilitás fejlődését eredményezheti. A lokális nyelvek használata a széles hozzáférhetőség kulcsa. Az alvállalkozási kompetenciák elsajátítására (is) irányuló modulok nyilvánvalóan segíthetik a nagy nemzeti és multinacionális vállalatokkal történő együttműködést, így csökkentve a csődrátákat ezekben az országokban.
 • B-learning tananyagok fejlesztése mind a 17 témában különleges figyelmet fordítva az e-learning elemek és a hagyományos képzés arányára, mely téma szerint változhat.
 • Külön gondoskodni kell azokról, aki akadályoztatva vannak a képzési folyamat “face to face” részén való részvételben.
 • Az elektronikus platformok közelítőleges átjárhatósága és az online tartalomfejlesztés összehangolása lehetővé teszi a diákok “kereszt-jelentkezését”, ami az egyik igazi rendeltetése egy európai digitális campusnak.
 • A tananyagok összehasonlító elemei kiszélesítik az oktatók-tananyagfejlesztők európai látásmódját, csakúgy, mint a diákokét a kis- és középvállalkozási rendszerekben.

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

A kifejlesztésre került 17 tananyagmodul:

Modul 1 - Stratégiai marketing és marketingtervezés, kvantitatív marketing módszerek

Modul 2 - Nemzetközi pénzügyek, finanszírozás és pénzgazdálkodás

Modul 3 - Általános stratégia és üzleti politika, projektmenedzsment

Modul 4 - Menedzsment információs rendszerek, kockázatkezelés

Modul 5 - Gazdasági jog és a vállalkozások gazdaságtana

Modul 6 - Stratégia és szervezet

Modul 7 - Kontrolling (Audit Of Management)

Modul 8 - Pénzügyi politikák és pénzügyi piacok

Modul 9 - EU Szociális jog

Modul 10 - Az Európai Unió pénzügyi politikája

Modul 11 - Vezetői számvitel

Modul 12 - Beszerzési stratégiák, termelés és logisztika

Modul 13 - Az Európai KKV-k menedzsmentje

Modul 14 - Pénzügyi-gazdasági elemzés

Modul 15 - Import-export

Modul 16 - Vállalkozásalapítás

Modul 17 - Emberi erőforrás menedzsment az EU-ban

 

Egyebek

Előzmény projekt:

SOCRATES-ERASMUS Tananyag-fejlesztés projekt

Projekt címe: Master commun en PME - nouvelle méthode du développement du contenu pédagogique

Partnerek: Université Paris Ouest – Défense, Párizs, Franciaország és EHSAL - Hogeschool-Universiteit Brussel, Brüsszel, Belgium

Projekt száma: 51693-IC-1-2003-1-HU-ERASMUS-PROGUC-1

Projekt futamideje: 2004.10.01. – 2006.09.30.

Elnyert támogatás: 62 035 EUR, kb. 18,6 MFt (teljes költségvetés: 83 980 EUR, kb. 25,2 MFt), ebből a BGE része: 21 945 EUR, kb. 6,6 MFt (összesen: 29 709 EUR, kb. 8,9 MFt)


Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.