Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Kibergazdaság Kiválósági Központ
A Kibergazdaság Kiválósági Központ (KiKK // Központ) tevékenységének középpontjában az Ipar 4.0-t is magába foglaló gazdaság-társadalmi folyamatok, változások, hatások vizsgálata, értékelése áll. A KiKK hatékonyan támogatja az Egyetem stratégiai célját, hogy a vállalkozásokkal partnerségben végzett alkalmazott kutatással járuljon hozzá a gazdasági és társadalmi hatás eléréséhez, és elkötelezett aziránt, hogy a tudományos közösségben és a vállalkozói szektorban is aktív kapcsolatokkal rendelkező, a XXI. századi gazdasági-társadalmi kihívásokra koncentráló, minőségi kutatásokat végző központtá váljon. 


A KiKK csapata olyan alkalmazott kutatásokat folytat, amelyek a legfrissebb és nemzetközileg is releváns új tudományos ismereteket a való (gazdasági) élet problémáira választ adó eredményekre fordítja le. Kutatási tevékenységével kíván hozzájárulni a vállalkozások számára fontos tudás, ismeretek előállításához és átadásához a vállalatirányítás és a menedzsment releváns területein.

A KiKK küldetése, hogy kialakítson és fenntartson olyan új értéket teremtő kutatásokat, amelyek az „Ipar 4.0” és azon is túlmutató XXI. századi gazdasági változásokra adnak elméleti megalapozottsággal a gyakorlatban – a vállalkozások és más érintettek által – is hasznosítható új tudást, emellett pedig hozzájárul a releváns hazai szakpolitika-formálás előmozdításához. A Központ tevékenységébe aktívan igyekszik bevonni a hallgatókat, és törekszik arra, hogy az előállított új tudás beépüljön a BGE képzési tevékenységébe is. További fontos feladat, hogy láthatóvá tegye és képviselje az Egyetem kutatási kapacitásait az érintett hazai és nemzetközi közösségek felé.

Fókuszterületek

A XXI. század első két évtizedében a technológiai fejlődés hatására kibontakozó gazdaság-társadalmi folyamatok, változások és hatások

 • Mikro-szinten - az egyénre, a munkavállalókra gyakorolt hatások, új elvárások, igazodási kényszerek, új üzleti modellek, egyes vállalatok elemzés.
 • Mezo-szinten - a munkaerő piaci folyamatok bizonyos aspektusai, a vállalati szerkezet átalakulása, az innováció vállalaton belüli és kívüli helyzete, iparági folyamatok elemzése.
 • Makro-szinten - a hazai ökoszisztéma állapotának felmérésére, geoökonómiai folyamatok, globális értékláncok átalakulása, a robotok, a mesterséges intelligencia alkalmazásának körülményei, nemzetgazdasági következményei.
Tudományos eredmények és társadalmi hatás
 •  A Kibergazdaság Kiválósági Központ kutatásai az Ipar 4.0 következtében kialakuló új gazdasági (és részben társadalmi) környezetnek a vállalkozások számára releváns sajátosságait és következményeit tárják fel az új kihívásokhoz való vállalati alkalmazkodás elősegítése érdekében.
 • A Központ eredményei megjelentek az oktatás tematikák, módszerek és ismeretek fejlesztésében. (A digitális üzleti modelleket bemutató tanulmánykötet elérhető ITT.) Emellett a legfrissebb eredményeket nemcsak szakmai konferenciákon mutatják be a Központ munkatársai, de egyetemi rendezvényeken, előadásokon a hallgatók is tájékozódhatnak azokról.
 • Az KiKK tudományos publikációit és kutatási eredményeit nyilvánossá teszi, így azok elérhetőek minden érdeklődő számára ITT.
Disszeminációs tevékenységek (előadások és rendezvények)

Társadalmi és munkavállalói attitűdök a robotizáció terjedésével, hatásaival kapcsolatban

Mit vagy kit nevezünk robotnak? Mely alkalmazási területeken és milyen gyorsan terjedhetnek el? Hogyan alakul át a közeljövő tömegtermelése? Milyen feladatai lesznek a holnap közgazdászainak, menedzsereinek? Kell-e még egyáltalán dolgozni a jövőben? Hogyan készüljünk fel a robotizált mindennapokra? Bár a szakértők közötti párbeszéd fókuszába sokszor kerül ez a téma, az egyén szintjén kevéssé vizsgált a terület. A KiKK és a GfK Hungária Piackutató Intézete (GfK) többek közt emiatt kezdett kutatási programba, melynek első fázisaként egy reprezentatív ezer fős felmérést végzett a robotokkal kapcsolatos egyéni percepciókról. Bővebben ITT.

Kapcsolódási lehetőségek
Aki szeretne többet megtudni csapatunkról és kutatási tevékenységünkről,

annak ajánljuk saját weboldalunkat.

A tudományos publikációk és kutatási eredmények

nyilvánosan elérhetőek minden érdeklődő számára ITT .

Ha kapcsolódni szeretne hozzánk, 

írjon nekünk a kikk@uni-bge.hu email címre.

Tevékenységi területek részletesen

A KiKK fő kutatási területének tekinti a XXI. század első két évtizedében a technológiai fejlődés hatására kibontakozó gazdaság-társadalmi folyamatok, változások, hatások vizsgálatát, értékelését. A Központ munkájában ötvözni kívánja a makro-mezo-mikro szintű elemzéseket, igyekszik feltárni az ezek közötti kölcsönhatásokat. Fontos hangsúlyt kap a folyamatok nemzetközi aspektusa, a magyar és a globális trendek közötti kapcsolatok. További cél, hogy az elemzések túllépjenek a (feldolgozó)ipari fókuszon, és feltárják a szolgáltatások, a szolgáltatóipar szerepét, jelentőségét, a szektor szereplői előtt álló kihívásokat, és az azokra adható válaszokat. 

Társadalmi és munkavállalói attitűdök a robotizáció terjedésével, hatásaival kapcsolatban 

Noha a szakértők évtizedek óta komoly párbeszédeket folytatnak az automatizálás, a robotizáció, illetve az Ipar 4.0 témájában, és számos szakértő foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hosszabb vagy rövidebb távon milyen gazdasági és társadalmi vetületei lesznek ezen trendeknek, a robotizáció elfogadottsága, a folyamattal kapcsolatos attitűdök és az egyén szintjén lévő általános tájékozottság eddig kevéssé vizsgált terület volt. A KiKK és a GfK Hungária Piackutató Intézete (GfK) többek közt emiatt kezdett hiánypótló kutatási programba, melynek első fázisaként egy reprezentatív ezer fős felmérést végzett a robotokkal kapcsolatos egyéni percepciókról, olyan kérdésekről, mint pl.: Hogy mit nevezhetünk robotnak? Mely alkalmazási területeken és milyen gyorsan terjedhetnek el? Milyen kockázatai lehetnek a robotizációnak a munkavállaló szempontjából, és ezekre hogyan készülhet fel? A kutatás eredményeiről részletes beszámoló ITT található.  

A témáról és a kutatásról számos helyen beszámoltak a hazai gazdasági és tudományos sajtóban is: például a Világgazdaság online cikke ITT olvasható, a HR Portál beszámolója ITT érhető el, az Innotéka Magazin pedig így foglalta össze kutatásunkat.  

Vállalati felmérés a negyedik ipari forradalom kihívásaira való felkészültség témájában 

A nemzetközi trendekkel összhangban már Magyarországon is több kormányzati intézkedés született a hazai ipar, vállalkozói réteg felkészülésének támogatására, hogy képesek legyenek sikerrel megfelelni az Ipar4.0 jelentette új kihívásoknak. Azonban ezeknek az intézkedéseknek a sikerességéhez szükséges lenne alaposan ismerni a vállalkozói képességek, készségek jelenlegi állapotát. Születtek már szórványosan kutatási eredmények a vállalkozások felkészültségéről, de átfogó, részletes elemzés még nem készült. A Központ bizonyos ágazatokban, vagy adott tevékenységet végző vállalkozások körében részletesen megvizsgálja a vállalkozások felkészültségét, a negyedik ipari forradalom jelentette technológiai váltáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állását, a gazdasági, szervezési, vezetési képességek és ismeretek szintjét. A kutatás igyekszik nemzetközileg összehasonlítható eredményeket is elérni. Első lépésként a hazai autóipar helyzetét igyekszik felmérni a Központ vállalati interjúk segítségével. A kutatás középpontjában a hazai autóipari értékláncok állnak: egyrészt abból a szempontból, hogy mennyire befolyásolja az értékláncok jellemzőit, működését a nagy autógyártó vállalatok ’származása’, az alacsonyabb szintű hazai beszállítók helyzete és lehetőségei mennyire változott a kapcsolat folyamán, és milyen lehetőségeik vannak a fejlődésre. Másrészt a kutatás abból a szempontból is igyekszik megvizsgálni az értékláncokat, hogy az elmúlt években kibontakozó ipar 4.0 milyen módon hatott rájuk, a multinacionális vállalatok és a hazai kisvállalatok milyen szerepet játszanak a folyamatokban, melyek a támogató és akadályozó tényezők az ipar 4.0 hazai terjedését illetően az autóiparban. A kutatás 2019-ben indult, várható befejezése 2020. A kutatásról ITT lehet bővebben olvasni.  

Ipar4.0 tudástár, értelmező kisokos 

Szakértőkkel és gyakorlati szakemberekkel közösen tervezzük egy olyan fogalomtár létrehozását, amely segít az érintetteknek eligazodni a témához kapcsolódó, újabban sokat emlegetett fogalmak, koncepciók, hívószavak rengetegében. Szükség esetén gyakorlati példákkal egyértelműsítve az egyes definíciók tartalmát. A végeredmény várhatóan 2020. végére elérhető lesz a Központ holnapján.  

A KiKK csapata a kutatás mellett aktív a hazai és nemzetközi pályázatokban, rendszeresen szervez konferenciákat, szakmai workshopokat, vagy előadóként részt vesz rangos tudományos eseményeken. Fontos kezdeményezése például a Kitekintő c. előadássorozat, mely olyan izgalmas témákkal foglalkozott az elmúlt években, mint a mesterséges intelligencia, a blockchain vagy a digitális gyár. Ezáltal a központ aktívan járul hozzá az egyetemi és a gazdasági szektorok közötti kapcsolatok élénkítéséhez, a tudásáramláshoz, és a tudás hasznosításához is. Ezeken a rendezvényeken jellemzően 15-30 fő vett részt nem csak az Egyetemi közösségből (hallgatók és oktatók vegyesen), de más érdeklődők is, ami lehetőséget adott a témák interaktív megvitatására. A Kitekintő előadásokról bővebb információkat ITT tudhat meg. 

Nemzetközi szereplések, egyéb rangos konferenciák az elmúlt évekből: