HU - Magyar
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Mentorprogram
Az elsőéves mentorprogram célja, hogy az oktatók és felsőbb éves hallgatók segítsenek a tanulmányaidban és a beilleszkedésben.  
Változatos programokkal és színes előadásokkal minél több ismeretet igyekeznek átadni a sikeres egyetemi évekhez. A programban karonként 70-80 felsőbb éves hallgató segíti a frissen felvett hallgatókat, hogy minden felmerülő kérdést megválaszoljanak, és a lehető legtöbb támogatást nyújtsák a tanulmányok kezdetétől. 

A Pénzügyi és Számviteli Karon:

A PSZK-n 2019-ben indult "Hallgatói mentorprogram", azzal a gondolattal született, hogy az Egyetemre belépő elsőéveseket a középiskola és felsőoktatás közötti átállás időszakában, legjobban és leghitelesebben felsőbb éves hallgatók tudják támogatni. A program felépítése a következő: az első félév során a PSZK oktatóiból álló csapat 50-60 felsőbb éves mentort készít fel az egyetemi léttel kapcsolatos legfontosabb témákból. A felkészítési alkalmakat követően a hallgató mentorok az elsőévesekkel kis csoportban foglalkoznak, lehetőséget adva arra is, hogy együtt átbeszéljék a felmerülő nehézségeket, kérdéseket. A program az elsőévesek kapcsolatteremtésének, valamint szakmai és emberi fejlődésének elősegítésén túl, arra is lehetőséget biztosít, hogy a felsőbb éves mentorok értékes tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyeket aztán a szakmai életükben is hasznosítani tudnak. 

A nemzetközi hallgatók integrálását a kari nemzetközi vezető mellett tevékenykedő demonstrátor segíti, elsősorban kulturális és társadalmi tevékenységek, rendezvények szervezésével. Emellett a külföldi hallgatók tanulmányi és kulturális beilleszkedését segítő mentor rendszer kiépítésében is segít. Operatív feladatai közé tartozik továbbá: a külföldi hallgatók hatósági ügyeinek intézésében történő támogatás, a külföldi hallgatók tanulmányi ügyeivel összefüggő feladatok támogatás és rendezvények szervezésében való segítségnyújtás. 

A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon:

A HÖOK Mentorprogram az elsőéves hallgatóknak nyújt segítséget. A programban résztvevő hallgatók maguk mellé egy-egy mentort kapnak, aki azonos szakon tanul, így a lehető legnagyobb segítséget tudja nekik nyújtani. A mentor tájékoztatja a hallgatót a legfontosabb határidőkről, tanulmányi ügyekkel, ösztöndíjakkal, kollégiummal kapcsolatban tájékoztatja őket, utat mutatva neki az egyetemi életben. Ezen kívül a mentorok és a mentoráltak sokféle rendezvényen, csapatépítő programon, régiós és országos mentorált találkozókon, képzéseken és egyéb programon tudnak részt venni.  

A SH Mentor Network a HÖOK kortárssegítő programja, amelyben magyar hallgatók segítik a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal a karra érkező külföldi hallgatók beilleszkedését, választ adnak nekik tanulmányi kérdéseikre, segítik őket az egyetemi mindennapokban való eligazodásban. Emellett a Mentorprogram során a hallgatók részt vehetnek csapatépítő programokon, tréningeken, kulturális esteken, a kirándulások során pedig megismerhetik Magyarországot, a leghíresebb látnivalókat és kultúránkat.

Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók a teljes képzési idejük alatt oktató mentorkollégához is fordulhatnak a tanulmányaikkal összefüggő, illetve a tanulmányi ügyeik intézése során jelentkező kérdéseikkel, problémáikkal, tanácsadói szolgáltatás vehetnek igénybe. A program keretében megismerhetik a hallgatók a tanulmányaikhoz kapcsolódó eljárási rendeket, határidőket, dokumentumokat is. A segítséget, tanácsadást a többi külföldi hallgató is igénybe veheti.

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Mentorprogram-Beosztás 2021_22

(41 KB)
Frissítve:
2022. június 17.