Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Specializáció-választás
Alap- és mesterszakjaink többségén lehetőséged van specializációt választani, legfeljebb 30 kredit értékben. A specializáció egy szűkebb szakterület alaposabb megismerését teszi lehetővé, azonban nem eredményez önálló szakképzettséget (külön szakmát).  


A különböző specializációkat és azok választási feltételeit részletesen Az egyes szakok tantervei tartalmazzák, melyeket a képzésednek megfelelő linkekre kattinta érsz el.

Alapképzés

Mesterképzés

Feésőoktatási szakképzés

 Minden tanterv előír egy bizonyos kreditmennyiséget, amit el kell érned, hogy választhass. Ezen felül sok tanterv előírja még bizonyos tárgyak teljesítését is. Javasoljuk, hogy tanulmányaid elején tájékozódj a feltételekről, hogy azokat időben teljesíteni tudd. 

A specializációválasztásra mindig a specializáció megkezdése előtti félévben kerül sor a Neptun-rendszerben. A jelentkezés során preferencia sorrendet kell felállítanod és legalább két specializációt kell megjelölnöd. A specializációkra történő besorolás a kumulált kreditindexed alapján történik, az így kialakult rangsorban a legjobb eredménnyel rendelkezőket az általuk első helyen megjelölt specializációra soroljuk be. 

KVIK specializációválasztás tájékoztató

KKK specializációválasztás tájékoztató

PSZK specializációválasztás tájékoztató

Az eljárás tovább folytatódik a rangsorban ezután következőkkel egészen addig, amíg valamelyik specializáció létszámkerete be nem telik. Akik ezután következnek, azok a másodikként megjelölt specializációra kerülnek besorolásra. Az eljárás azonos elven zajlik az utolsó hallgató besorolásáig. 

A specializációk indítása minimumlétszámhoz kötött. Adott specializáció esetén, amennyiben nincs meg a minimum létszám, akkor akik arra jelentkeztek, azokat preferenciasorrendjük alapján a következőre soroljuk be. 

Lehetőség van arra is, hogy egy szakon belül két specializációt vegyél fel a tanulmányaid során. Ebben csak a tanulmányaidra szánt idő és a felvehető összes kreditek mennyisége korlátoz téged. Az időddel saját belátásod szerint gazdálkodsz, a kreditekről viszont tudnod kell, hogy az előírt összes kredit tíz százalékának megfelelő kreditet teljesíthetsz külön önköltség, illetve térítési díj fizetése nélkül (ez tehát például egy hét féléves képzésen 21 kredit). Ezen felül kredittúllépési díjat kell fizetned. 

Specializációink kreditmennyisége általában 24-30 kredit közötti. Ha kredittúllépési díj nélkül szeretnél egy második specializációt teljesíteni, akkor felhasználhatod szabadon választható kreditkeretedet a 10 százalékon felüli kreditmennyiségre. Ez az alapképzéseken 9-12 kredit, ami a többletköltség nélküli 10 százaléknyi kredittel együtt már általában lefed egy specializációt. Ebben az esetben arra kell ügyelned, hogy más (vagyis a második specializációhoz nem tartozó) tárgyat ne vegyél fel szabadon választhatóként.      

A szabadon választható keretedet arra is használhatod, hogy csak egy-két tárgyat vegyél fel egy másik specializációból – a szabadon választhatóság lényege éppen az, hogy a számodra kötelező tárgyakon kívül bármit felvehetsz, személyes érdeklődésednek és motivációidnak megfelelően. 

A második specializáció felvételére vonatkozó szándékodat külön (e-mailben) kell jelezned a kar oktatási dékánhelyettesének. 

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Alapszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2023. március 22.

Mesterszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2023. március 21.

További képzések

Frissítve:
2023. március 22.