Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Záróvizsga
Tanulmányaid befejezésének utolsó lépéseként záróvizsgán kell számot adnod az addig megszerzett készségeidről, képességeidről, tanult ismereteidről és ezek alkalmazásáról. 

Záróvizsgát a jogviszonyod alatt vagy a végbizonyítvány megszerzését követő két éven belül változatlan követelmények mellett, két éven túl a szakvezető döntése alapján meghatározott feltételek teljesítését követően tehetsz. 

A jogviszonyod megszűnését követő 5 év eltelte után már nem tehetsz záróvizsgát. 

 

Záróvizsgán abban az esetben vehetsz részt, ha az alábbi feltételeknek eleget tettél: 

  • megszerezted a végbizonyítványt (abszolutóriumot), vagyis a szakod tantervében előírt tantárgyi feltételeknek eleget tettél, azaz minden előírt tantárgyat teljesítettél, 
  • leadtad a szakdolgozatod és az a bírálóid által elfogadásra került. 

 

A záróvizsgára a Neptun rendszerben kell jelentkezned! A jelentkezési időszakról és a teendőidről tájékoztatást kapsz. 

Fontos: a félév elején ellenőrizd tantervi előrehaladásodat, hogy időben kiderüljön, mit kell még teljesítened a záróvizsgán való részvételhez

A záróvizsga kötelező része a képzést lezáró dolgozat (záró-, szak- vagy diplomadolgozat) megvédése, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A záróvizsga részeként továbbá komplex szóbeli vizsga is szervezhető. A záróvizsga részeit és eredményének kiszámítását a tanterv határozza meg, melyet alább találsz. 

KVIK záróvizsga tájékoztató

KKK záróvizsga tájékoztató

PSZK záróvizsga tájékoztató

Ha felsőoktatási szakképzésben folytattad a tanulmányaidat, akkor a záróvizsgán a szakmai gyakorlati beszámolódat és a záródolgozatodat kell megvédened. 

Ha a komplex vizsgádra vagy a szakdolgozatod megvédésére elégtelent kapsz, akkor a záróvizsgád sikertelen és azt a következő záróvizsga időszakban meg kell ismételned. 

Amennyiben a záróvizsga eredményének kihirdetését követően úgy érzed, hogy több van benned és jobb eredményt szeretnél, akkor lehetőséged van rá, hogy azonnal jelezd a bizottság tagjainak vagy legkésőbb másnap a kari Hallgatói Ügyfélszolgálatnál, hogy javítani szeretnél. 

Az ismételt és javító záróvizsgát a következő záróvizsga-időszakban lehet tenned. 

Igazolás kiállítása 

A sikeres záróvizsgádról igazolást kérhetsz a kari Hallgatói Ügyfélszolgálaton, mely kétféle lehet, attól függően, hogy rendelkezel-e a képzésen előírt nyelvi követelménnyel vagy sem, de ezek egyike sem igazol végzettséget, szakképzettséget (azt csak az oklevél igazolja). 

Oklevél igazolást kapsz, mely tartalmazza az oklevél minősítését és tájékoztatást arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van. 

Sikeres záróvizsgáról kapsz igazolást, hogy rendelkezel a kiállításhoz szükséges nyelvi követelménnyel, így oklevél nem állítható ki a részedre. Ha az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását bemutatod, akkor azt követő 30 napon belül a felsőoktatási intézmény kiállítja és kiadja az oklevelet a részedre. 


Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Alapszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2023. február 06.

Mesterszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2023. január 30.

További képzések

Frissítve:
2023. február 07.