Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Szakdolgozat/Projektmunka
A tanterv előírásai alapján, a képzéshez kapcsolódó témából egy nagyobb lélegzetvételű művet, projektmunkát/szakdolgozatot kell írnod a tanulmányaid végén.

Projektmunkát a felsőoktatási szakképzésben, míg szakdolgozatot az alap- és mesterképzésben kell írni. 

 

Első lépésként témát kell választanod 

A dolgozatok témameghirdetését a szakfelelős koordinálja. Ennek során egyeztet a szak oktatóival a témajavaslatokról, és értékeli a javaslatokat abból a szempontból, hogy azok mennyire illeszkednek a szak képzési céljaihoz. A javaslatok lehetnek kerettémák és konkrét témamegjelölések egyaránt. A szakfelelős az elfogadott (keret)témákat jóváhagyja az adott félévre és felkéri az oktatási egységek vezetőit a témafelelős oktatók kijelölésére. 

A dolgozati témák meghirdetésének határidejét és a témákra való jelentkezés időszakát a kari időrendben találod. 

Ha a mintatanterv szerint haladsz, az utolsó előtti félévben, ha a mintatantervtől eltérő módon haladsz, akkor a tanulmányaid tervezett befejezését megelőző félévben vagy köteles dolgozati témára jelentkezni a Neptunban. 

A jelentkezés elfogadása a témavezető oktató feladata. A hallgató úgy is jelentkezhet egy adott oktatóhoz, hogy saját témajavaslatot és külső konzulensre vonatkozó javaslatot tesz. A témavezető szükség esetén egyeztet a szakfelelőssel a hallgatói témajavaslat elfogadhatóságáról. 

 

Szakdolgozat készítése 

A szakdolgozat elkészítését egy vagy két konzulens segít. A konzulenseket a témát kiíró oktatási egység vezetője jelöli ki és kéri fel. 

A dolgozatot a Záróvizsga részeként egy Bizottság előtt meg is kell majd védeni. 

A dolgozat tartalmi és formai követelményeit, eljárási szabályait, az értékelés általános szempontjait a szakfelelős legkésőbb a témák meghirdetésének időpontjáig közzéteszi. 

KVIK szakdolgozat készítési útmutató

KKK szakdolgozat készítési útmutató

PSZK szakdolgozat készítési útmutató

A témaválasztás előtt Neptun üzenetben is felhívjuk figyelmed teendőidre és a határidőkre, de ezeket a honlapon közzétett határidő táblázatban is meg tudod nézni. 

A dolgozat írása közben folyamatosan kell egyeztetned a konzulenseddel ahhoz, hogy a végén a dolgozatot be tudd adni. Csak a konzulens által elfogadott dolgozat adható be. 

A dolgozatot a záróvizsga előtt megadott határidőig kell elkészíteni és beadni, melyre Neptun üzenetben is felhívjuk figyelmedet. A határidőket a honlapon közzétett határidő táblázatban is meg tudod nézni. 

A dolgozatot a Moodle rendszerbe kell feltölteni az alábbi tájékoztató szerint. 

Ez a rendszer egyben a plágium ellenőrzést is elvégzi. 

A dolgozat részét képezi az eredetiségi nyilatkozat, melynek lényege, hogy a dolgozat saját szerzemény. 

Amennyiben a dolgozat valamilyen cég közreműködésével jött létre, a megfelelő űrlapon lehetőség van a titkosításra is  


A dolgozatot projektmunka esetén egy, szakdolgozat esetében két bíráló bírálja el. 

A dolgozat bírálata és annak érdemjegye legalább 5 nappal a záróvizsgát megelőzően a Moodle rendszerben érhető el.

A záróvizsgát csak abban az esetben tudod megkezdeni, ha a dolgozatod bírálója, két bíráló esetén mindkét bírálója , legalább elégséges osztályzatot ad a munkádra.  

Ha a dolgozatodat a bíráló, két bíráló esetén valamelyik bíráló nem fogadja el (azaz elégtelennek minősíti), a szakdolgozatot egy további bírálónak kell kiadni. Amennyiben a dolgozatot egyik bíráló sem fogadta el, vagy a felkért további bíráló is elégtelennek minősítette, úgy nem mehetsz záróvizsgára.  

A kari Hallgatói Ügyfélszolgálat értesít az elégtelen érdemjegyről a záróvizsga megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban.  

Ebben az esetben új dolgozatot kell írnod, melyet legközelebb a következő záróvizsga időszakban védhetsz meg. 

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Alapszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2023. március 22.

Mesterszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2023. március 21.

További képzések

Frissítve:
2023. március 22.