Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat a képzés azon része, amely lehetőséget nyújt, hogy a hallgató az Egyetemen megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva, a tanulmányoknak megfelelő munkahelyen és munkakörben részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában és tudását a gyakorlatban is kamatoztassa. 


A képzési és kimeneti követelményekben előírt egy féléves összefüggő szakmai gyakorlat ajánlott időzítését, megkezdésének feltételeit és teljesítési követelményeit a tanterv határozza meg. 

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását, értékelését szakonként és képzési szintenként külön eljárásrend szabályozza, mely a kari honlapokon található.  

A szakmai gyakorlat során a hallgatók önállóan keresnek gyakorlati helyet – részben az Egyetem már meglévő munkaerő-piaci kapcsolatai és együttműködései alapján, részben új partnert felkutatva az Egyetemre beérkező aktuális szakmai gyakorlati lehetőségek segítségével, valamint a megrendezésre kerülő szakmai rendezvények által - melyben a Szaktanszékek és a Karrier Irodák munkatársai szorosan együttműködve segítik őket. 

A gyakorlatok szervezését és koordinálását a Karrier Iroda munkatársai végzik, kooperálva a Szaktanszékek munkatársaival, a szakmai gyakorlat értékelését pedig a munkahelyi gyakorlatvezető és a tanszéki konzulens/gyakorlatvezető végzi. 

A szakmai gyakorlatok teljes folyamatának nyomon követése az Online Karrier Platform és űrlapkitöltő rendszerben történik, melynek célja, hogy a korszerű technikai lehetőségek kiaknázásával jelentősen csökkentse a kapcsolatok kezelésének és az adminisztrációs folyamatoknak az időigényét. 

Az online színtér két nagy területre bontható: 

  • online űrlapkitöltő rendszer 
  • karrier platform  

Az online űrlapkitöltő rendszer célja, hogy a szakmai gyakorlat teljes körű adminisztrációjának online úton történő kitöltését biztosítsa. További cél a teljes szakmai gyakorlatos adminisztrációs folyamat online úton történő bonyolítása, a folyamat papírmentessé tétele, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos űrlapok kitöltési menetének egységessé és szabályozottá tétele, valamint a hibás kitöltés elkerülése. 

A Karrier platform egy olyan virtuális színtér, ahol a cégek és a hallgatók munkaerő-piaci ajánlatai, igényei találhatnak egymásra, a cégek kötelező szakmai gyakorlati pozíciókat, önkéntes lehetőségeket és projektmunkát hirdethetnek a BGE-s hallgatók számára. A Karrier Platform elérhetősége: https://karrierplatform.uni-bge.hu/ 

Ezen kívül a hallgatók már tanulmányaik alatt csatlakozhatnak a BGE Networkhöz, az egyetem online közösségi oldalához is, ahol üzleti partnereink állásajánlatai és kedvezményes lehetőségei, egyetemi és külsős események, valamint szakmai csoportok és mentorok között böngészhetnek. A BGE Network elérhetősége: alumni.uni-bge.hu

A szakmai gyakorlattal kapcsolatban bővebb információval forduljatok a Karrier Iroda munkatársaihoz a bgekarrieriroda@uni-bge.hu e-mail címen!

KVIK szakmai gyakorlat

KKK szakmai gyakorlat

PSZK szakmai gyakorlat

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Alapszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2023. február 06.

Mesterszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2023. január 30.

További képzések

Frissítve:
2023. február 07.