Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat a képzés azon része, amely lehetőséget nyújt, hogy a hallgató az Egyetemen megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva, a tanulmányoknak megfelelő munkahelyen és munkakörben részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában és tudását a gyakorlatban is kamatoztassa. 


A képzési és kimeneti követelményekben előírt egy féléves összefüggő szakmai gyakorlat ajánlott időzítését, megkezdésének feltételeit és teljesítési követelményeit a tanterv határozza meg. 

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását, értékelését szakonként és képzési szintenként külön eljárásrend szabályozza, mely a kari honlapokon található.  

A szakmai gyakorlat során a hallgatók önállóan keresnek gyakorlati helyet – részben az Egyetem már meglévő munkaerő-piaci kapcsolatai és együttműködései alapján, részben új partnert felkutatva az Egyetemre beérkező aktuális szakmai gyakorlati lehetőségek segítségével, valamint a megrendezésre kerülő szakmai rendezvények által - melyben a Szaktanszékek és a Karrier Irodák munkatársai szorosan együttműködve segítik őket. 

A gyakorlatok szervezését és koordinálását a Karrier és Alumni Osztály munkatársai végzik, kooperálva a Szaktanszékek munkatársaival, a szakmai gyakorlat értékelését pedig a munkahelyi gyakorlatvezető és a tanszéki konzulens/gyakorlatvezető végzi. 

A szakmai gyakorlatok teljes folyamatának nyomon követése az Online Karrier Platform és űrlapkitöltő rendszerben történik, melynek célja, hogy a korszerű technikai lehetőségek kiaknázásával jelentősen csökkentse a kapcsolatok kezelésének és az adminisztrációs folyamatoknak az időigényét. 

Az online színtér két nagy területre bontható: 

  • online űrlapkitöltő rendszer 
  • karrier platform  

Az online űrlapkitöltő rendszer célja, hogy a szakmai gyakorlat teljes körű adminisztrációjának online úton történő kitöltését biztosítsa. További cél a teljes szakmai gyakorlatos adminisztrációs folyamat online úton történő bonyolítása, a folyamat papírmentessé tétele, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos űrlapok kitöltési menetének egységessé és szabályozottá tétele, valamint a hibás kitöltés elkerülése. 

A Karrier platform egy olyan virtuális színtér, ahol a cégek és a hallgatók munkaerő-piaci ajánlatai, igényei találhatnak egymásra, a cégek álláslehetőségeket, projektmunkát és szakmai gyakorlati lehetőségeket hirdethetnek a BGE-s hallgatók számára.  

A Karrier Platform elérhetősége: https://karrierplatform.uni-bge.hu/ 

A szakmai gyakorlattal kapcsolatban bővebb információval forduljatok Kovács Veronika Karrier és Alumni Osztályvezetőhöz a Kovacs.Veronika@uni-bge.hu e-mail címen és/vagy a 469-6759 telefonszámon vagy a karok Karrier és Alumni Irodáinak munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:  

BGE KKK Karrier és Alumni Iroda 

BGE KVIK Karrier és Alumni Iroda

BGE KVIK szakmai gyakorlat

BGE PSZK Karrier és Alumni Iroda 

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Alapszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2021. január 27.

Mesterszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2021. január 26.

További képzések

Frissítve:
2021. január 18.