Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Tájékoztató a 2021/2022-es tanév 1. félévéről
LEGFRISSEBB HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ

2021.08.25.


Kedves Hallgatóink!

Jelenlegi terveink szerint a 2021/2022-es tanév őszi félévét alapvetően hagyományos, jelenléti oktatással kezdjük meg, egyes kurzusokon online támogatással. A pontos szabályozások és a legfontosabb felmerülő kérdések-válaszok alább olvashatók.

Tanulmányi kérdések

Egyes kurzusok online lesznek megtartva (alapvetően az 50 fő fölötti előadások), a kurzusok többsége azonban jelenléti oktatással zajlik majd. Egyazon kurzuson párhuzamosan online és jelenléti oktatást nem tervezünk. Az előadás és a gyakorlat külön kurzusnak számít, tehát olyan előfordulhat, hogy az előadás online lesz megtartva, a gyakorlat pedig jelenléti oktatás keretében.

A kurzus formája a Neptunban látható: amennyiben a kurzus megjegyzés rovatában látható, hogy „online”, akkor a kurzust online, ellenkező esetben jelenléti oktatásban tartjuk.

Az órai jelenlétre a HKR általános szabályai érvényesek. Amennyiben a félév közben át kellene állni online oktatásra, az órai jelenlét az online részvételre vonatkozik.

A Hallgatói Követelményrendszer úgy rendelkezik, hogy "Kötelező órai jelenlét abban az esetben írható elő, ha a hallgató teljesítményének féléves értékelésébe – a tantárgyi követelményrendszer alapján – beleszámít az órai munka. […] A kötelezően előírt órai jelenlét esetén sem tagadható meg az aláírás, ha a hallgató a távollétet megfelelő módon (orvosi igazolás, dékáni engedély stb.) igazolta, vagy ha az igazolatlan távolmaradás mértéke nem haladja meg a tanórák 20%-át. Az igazolt és igazolatlan távolmaradás összesen nem haladhatja meg a tanórák 50%-át."

Bármelyik formában is oktatunk, nem térünk el az eredetileg meghatározott óraszámtól és biztosítjuk azt, hogy minden hallgató megfelelően felkészülhessen a felvett kurzusok teljesítésére. Ezekből kifolyólag az önköltségi díj és az idegen nyelvi hozzájárulás általános csökkentését nem tartjuk indokoltnak.

Létrehoztunk egy új ösztöndíjat (szociális alapú ösztöndíj önköltséges hallgatók számára), amelyet ebben a félévben is biztosítunk a rászorulóknak. 

Jelenlegi ismereteink alapján hagyományos formájú (jelenléti) vizsgaidőszakra készülünk.

Az oktatóktól elsősorban azt kértük, hogy tegyék elérhetővé a tananyagokat órarendi időponttól függetlenül. Kérjük, tanulmányozd e kérdés vonatkozásában is a tárgyteljesítési feltételeket.

Amennyiben a közzétett tananyag bármilyen tekintetben alkalmatlan a sajátos szükségletű hallgatók számára, kérjük, jelezd ezt az adott kar oktatási dékánhelyettesének.

A normál és online oktatás során is előfordulhat, hogy az oktató beteg lesz. Ebben az esetben a tárgyért felelős tanszék vezetője eldönti, hogy az órát más oktató tartja meg az eredeti oktató távollétének idejére, vagy egy későbbi időpontban kerül sor a pótlásra az aktuális helyzet függvényében, jelenléti oktatással, vagy online. 

Szeptemberben - időszakosan - a kollégiumok működésében külső körülmények miatt változások lépnek életbe, melynek részletei ITT találhatók.

A kollégiumok működésére vonatkozó szabályokról a jelenleg hatályban lévő Rektori - Kancellári közös utasításban tájékozódhatsz.

Járványügyi intézkedések és biztonság

A járvány újabb hullámának küszöbén, a fertőzés lassítása az egyetemi szabályok betartásán túlmutató önfegyelmet igényel, valamennyi társas érintkezés vonatkozásában. Kérjük, hogy mindennapjaid során a saját egészséged és a BGE közösségének védelme érdekében maximálisan tartsd be az aktuális járványügyi szabályokat és ügyelj a megfelelő társadalmi távolságtartásra! A BGE ugyanakkor mindent megtesz annak érdekében, hogy a fertőzésveszélyt csökkentse. Épp ezért, az átlagosnál sokkal intenzívebben takarítunk és fertőtlenítünk. Testhőmérséklet mérés jelenleg nincs a bejáratoknál, ugyanakkor – ha azt a járványügyi helyzet indokolttá teszi – bármikor fel tudjuk állítani a mérő rendszert. 

A maszkhasználat az órákon és az egyetem területén pillanatnyilag nem kötelező, de akinek nagyobb biztonságérzetet ad, az természetesen nyugodtan hordhatja.

Az egyetem látogatásához, az órákon való részvételhez védettségi igazolvány nem kötelező, de mindannyiunk érdekében erősen ajánljuk, hogy gondoskodjanak a megfelelő beoltottságról.

Fontos az ésszerű mértékű „önkéntes karantén”: aki betegnek érzi magát, vagy aki érintkezett a közelmúltban olyan személlyel, akinek azóta tünetei jelentkeztek, mindenképpen kerülje a közösséget pár napig és keresse fel orvosát. A részletes járványügyi intézkedésekről ITT adunk tájékoztatást.

Az egyetem a külföldről történő beutazáshoz egy igazolást állít majd ki a számodra, amelyet az entry@uni-bge.hu email címen lehet igényelni. Az igazolás a vízumkérelemhez és szükség esetén a méltányossági kérelemhez csatolható.

 

Az országba történő belépést követően 24 órán belül köteles vagy felvenni a kapcsolatot az egyetemmel, valamint 24 órán belül meg kell jelenned az igazoláson megadott szálláshelyen.

Amennyiben a határátlépéskor házi karanténban való tartózkodásra köteleznek, a kollégium is biztosítja számodra az elkülönített elhelyezést és ellátást. A karantén alóli mentesüléshez a karanténlakás helye – ez lehet a kollégium is – szerint illetékes rendőrkapitányságnál két negatív PCR-teszttel kérelmezhető a felmentés. 

Első tesztként elfogadható, ha az alábbi országok valamelyikében elvégzett SARS-CoV-2 PCR-teszt eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolod, hogy szervezetedben a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

Ezek az országok:

a.      az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országban,

b.     a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában,

c.      az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,

d.      az Oroszországi Föderációban,

e.      a Kínai Népköztársaságban,

f.       az Egyesült Arab Emírségekben,

g.      a Bahreini Királyságban,

h.     a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy

i.        a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban.

 

A teszt elvégzéséhez szükség esetén segítséget nyújt az egyetem.

A házi karantént az azt elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyével hagyhatod majd el, ha mindkét molekuláris biológiai vizsgálat eredménye igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetedben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. 

Szakdolgozat és államvizsga

Jelenleg a HKR általános rendelkezései szerint járunk el. A részletekről ITT tájékozódhatsz.

Egyelőre nem tudjuk megjósolni, hogyan fog alakulni a járványhelyzet a továbbiakban. Jelenleg a HKR általános rendelkezései szerint tervezünk eljárni, de ha szükséges és indokolt, a múlt félévhez hasonlóan online módon fogjuk megszervezni a vizsgáztatást. A részletekről a későbbiekben nyújtunk pontos tájékoztatást. 

Ösztöndíjak és pénzügyek

Természetesen nem. Nem változnak az ösztöndíjakra vonatkozó jogosultságok sem. Az ösztöndíjak folyósítása biztosított. 

Igen, a HKR 93. § (8) és (11) bekezdései szerint. Emellett a 97/A § 1. bekezdés szerint külön ösztöndíjalapot működtetünk önköltséges hallgatóink szociális jellegű támogatására. 

Méltányosság a válsághelyzettől függetlenül is kérhető. A HKR szerint az önköltség csökkentése a karok hatásköre, abban az esetben tudjátok ezt megtenni, ha a bevételek csökkentése nem veszélyezteti működésüket. A veszélyhelyzet miatt bizonyos, hogy a karok által közvetlenül vagy közvetve finanszírozott kiadások csökkennek (pl. Mobilitási Kiegészítő Ösztöndíjak, rendezvények költsége), így keletkezhet valamekkora többletforrás. A lehetőségek azonban sajnos végesek. 

Szakmai gyakorlat

Egyes gazdasági ágazatokban (kiemelten a turizmusban) jelenleg jóval kevesebb szakmai gyakorlati lehetőség adódik, mint normál körülmények között. A szakmai gyakorlati helyek kiválasztása kapcsán ezért rugalmasan kezeljük a tantervi előírásokat, megengedve az adott szakterülettől némiképp eltérő profilú gyakorlati helyeket is. Szakmai gyakorlati helyeket biztosíthat a BGE is számotokra. Kérjük, hogy figyeld az ezzel kapcsolatos tájékoztatást! 

Szolgáltatás / adminisztráció

Az a kérésünk, hogy mielőtt az ügyfélszolgálathoz fordulnál (emailen, telefonon vagy személyesen), tanulmányozd a honlapon közzétett információkat! Folyamatosan nyomon követjük, hogy milyen témákban fordulnak hozzánk hallgatóink, és igyekszünk ezekről megfelelő tájékoztatást adni honlapunkon.

Az alábbi oldalak tartalmazzák a legfontosabb tudnivalókat: 

  • Hallgatói fiók – az itt található menüpontok (pl. Tanulmányok, Pénzügyek, Szolgáltatások stb.) alatt áttekintő formában található minden szükséges információ a tanulmányok sikeres elvégzéséhez.
  • Gyakran ismételt kérdések – az ügyfélszolgálaton, illetve a tanszékeken jellemző hallgatói kérdések / válaszok találhatók itt.
  • Leggyakoribb Neptun problémák / Hallgatói segédlet – tárgyfelvétel, félévkezdés, vizsgajelentkezés esetén nyújthat gyors segítséget ez az oldal.
  • Tanulmányi előrehaladás ellenőrzése – az utolsó félévüket megkezdő hallgatóknak különösen ajánlott az ellenőrzés elvégzése még a tárgyfelvételi időszakban, így az esetleges hiányok még időben pótolhatók.

Amennyiben kérdésedre nem találsz választ a fenti oldalakon, úgy kérjük, hogy mindenekelőtt ellenőrizd, hol foglalkoznak az egyes ügyekkel! Erről ITT található információ. Fontos, hogy a személyes megkeresés előtt tájékozódj az ügyfélfogadási időszakokról!

A diplomát időpont egyeztetés után lehet átvenni a Hallgatói Ügyfélszolgálaton. Diplomaátadó ünnepséget abban az esetben tudunk szervezni, ha az aktuális járványügyi szabályok azt lehetővé teszik.

A Könyvtárak ismételten, személyesen, előre egyeztetett időpontban látogathatók.

Kérjük, látogass el az adott könyvtár oldalára!

Erasmus

Nem. A kiutazásra a fogadó ország járványügyi intézkedéseinek betartása mellett kerülhet sor. Amennyiben nincs mód a vállalt tanulmányi kötelezettségeik teljesítésére, akkor a korábbi hazatérés rendkívüli eseménynek minősül, és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségek elszámolhatók. Ha a külföldön választott egyetem lehetőséget nyújt arra, hogy távoktatási formában végezd el tanulmányaidat, javasolt ezt kiaknázni a kreditek megszerzése érdekében.