Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Tájékoztató a 2021/2022-es tanév 2. félévéről
LEGFRISSEBB HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ

2022.03.07.


Kedves Hallgatóink!

Jelenlegi terveink szerint a 2021/2022-es tanév tavaszi félévét alapvetően hagyományos, jelenléti oktatással kezdjük meg, egyes kurzusokon online támogatással. A pontos szabályozások és a legfontosabb felmerülő kérdések-válaszok alább olvashatók.

Tanulmányi kérdések

Egyes kurzusok online lesznek megtartva (alapvetően az 50 fő fölötti előadások), a kurzusok többsége azonban jelenléti oktatással zajlik majd. Egyazon kurzuson párhuzamosan online és jelenléti oktatást nem tervezünk. Az előadás és a gyakorlat külön kurzusnak számít, tehát olyan előfordulhat, hogy az előadás online lesz megtartva, a gyakorlat pedig jelenléti oktatás keretében.

A kurzus formája a Neptunban látható: amennyiben a kurzus megjegyzés rovatában látható, hogy „online”, akkor a kurzust online, ellenkező esetben jelenléti oktatásban tartjuk.

Az órai jelenlétre a HKR általános szabályai érvényesek. Amennyiben a félév közben át kellene állni online oktatásra, az órai jelenlét az online részvételre vonatkozik.

A Hallgatói Követelményrendszer úgy rendelkezik, hogy "Kötelező órai jelenlét abban az esetben írható elő, ha a hallgató teljesítményének féléves értékelésébe – a tantárgyi követelményrendszer alapján – beleszámít az órai munka. […] A kötelezően előírt órai jelenlét esetén sem tagadható meg az aláírás, ha a hallgató a távollétet megfelelő módon (orvosi igazolás, dékáni engedély stb.) igazolta, vagy ha az igazolatlan távolmaradás mértéke nem haladja meg a tanórák 20%-át. Az igazolt és igazolatlan távolmaradás összesen nem haladhatja meg a tanórák 50%-át."

Bármelyik formában is oktatunk, nem térünk el az eredetileg meghatározott óraszámtól és biztosítjuk azt, hogy minden hallgató megfelelően felkészülhessen a felvett kurzusok teljesítésére. Ezekből kifolyólag az önköltségi díj és az idegen nyelvi hozzájárulás általános csökkentését nem tartjuk indokoltnak.

Létrehoztunk egy új ösztöndíjat (szociális alapú ösztöndíj önköltséges hallgatók számára), amelyet ebben a félévben is biztosítunk a rászorulóknak. 

Jelenlegi ismereteink alapján hagyományos formájú (jelenléti) vizsgaidőszakra készülünk.

Az oktatóktól elsősorban azt kértük, hogy tegyék elérhetővé a tananyagokat órarendi időponttól függetlenül. Kérjük, tanulmányozd e kérdés vonatkozásában is a tárgyteljesítési feltételeket.

Amennyiben a közzétett tananyag bármilyen tekintetben alkalmatlan a sajátos szükségletű hallgatók számára, kérjük, jelezd ezt az adott kar oktatási dékánhelyettesének.

A normál és online oktatás során is előfordulhat, hogy az oktató beteg lesz. Ebben az esetben a tárgyért felelős tanszék vezetője eldönti, hogy az órát más oktató tartja meg az eredeti oktató távollétének idejére, vagy egy későbbi időpontban kerül sor a pótlásra az aktuális helyzet függvényében, jelenléti oktatással, vagy online. 

Szeptemberben - időszakosan - a kollégiumok működésében külső körülmények miatt változások lépnek életbe, melynek részletei ITT találhatók.

A kollégiumok működésére vonatkozó szabályokról a jelenleg hatályban lévő Rektori - Kancellári közös utasításban tájékozódhatsz.

Járványügyi intézkedések és biztonság

2022. március 7-től, hétfőtől egyetemünkön is megszűntek a kötelező maszkviselésre vonatkozó szabályok. Így a BGE belső tereiben (tantermekben, közösségi helyiségekben, ügyfélfogadási helyiségekben, irodákban és folyosókon), valamint az egyetemi kollégiumok közösségi területein a jelenlévők létszámától függetlenül nem kötelező a maszk használata. Ez vonatkozik a BGE épületeiben szervezett rendezvényeken részt vevő hallgatókra, kollégákra, külsős meghívottakra, szervezőkre is. A maszk viselését a zsúfoltabb helyeken azonban továbbra is ajánljuk. 

Emellett az egyetem területén szervezett rendezvények (szabadtéri és zárt térben szervezett eseményeken is) a továbbiakban védettségi igazolvány és létszámkorlátozás nélkül látogathatók. 

Nem.

2022. március 7-től, hétfőtől egyetemünkön is megszűntek a kötelező maszkviselésre vonatkozó szabályok. Így a BGE belső tereiben (tantermekben, közösségi helyiségekben, ügyfélfogadási helyiségekben, irodákban és folyosókon), valamint az egyetemi kollégiumok közösségi területein a jelenlévők létszámától függetlenül nem kötelező a maszk használata. Ez vonatkozik a BGE épületeiben szervezett rendezvényeken részt vevő hallgatókra, kollégákra, külsős meghívottakra, szervezőkre is. A maszk viselését a zsúfoltabb helyeken azonban továbbra is ajánljuk. 

Emellett az egyetem területén szervezett rendezvények (szabadtéri és zárt térben szervezett eseményeken is) a továbbiakban védettségi igazolvány és létszámkorlátozás nélkül látogathatók. 

Az egyetem látogatásához, az órákon való részvételhez védettségi igazolvány nem kötelező, de mindannyiunk érdekében erősen ajánljuk, hogy gondoskodjanak a megfelelő beoltottságról.

Fontos az ésszerű mértékű „önkéntes karantén”: aki betegnek érzi magát, vagy aki érintkezett a közelmúltban olyan személlyel, akinek azóta tünetei jelentkeztek, mindenképpen kerülje a közösséget pár napig és keresse fel orvosát. A részletes járványügyi intézkedésekről ITT adunk tájékoztatást.

Az egyetem a külföldről történő beutazáshoz egy igazolást állít majd ki a számodra, amelyet az entry@uni-bge.hu email címen lehet igényelni. Az igazolás a vízumkérelemhez és szükség esetén a méltányossági kérelemhez csatolható.

 

Az országba történő belépést követően 24 órán belül köteles vagy felvenni a kapcsolatot az egyetemmel, valamint 24 órán belül meg kell jelenned az igazoláson megadott szálláshelyen.

Amennyiben a határátlépéskor házi karanténban való tartózkodásra köteleznek, a kollégium is biztosítja számodra az elkülönített elhelyezést és ellátást. A karantén alóli mentesüléshez a karanténlakás helye – ez lehet a kollégium is – szerint illetékes rendőrkapitányságnál két negatív PCR-teszttel kérelmezhető a felmentés. 

Első tesztként elfogadható, ha az alábbi országok valamelyikében elvégzett SARS-CoV-2 PCR-teszt eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolod, hogy szervezetedben a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

Ezek az országok:

a.      az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országban,

b.     a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában,

c.      az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,

d.      az Oroszországi Föderációban,

e.      a Kínai Népköztársaságban,

f.       az Egyesült Arab Emírségekben,

g.      a Bahreini Királyságban,

h.     a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy

i.        a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban.

 

A teszt elvégzéséhez szükség esetén segítséget nyújt az egyetem.

A házi karantént az azt elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyével hagyhatod majd el, ha mindkét molekuláris biológiai vizsgálat eredménye igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetedben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. 

Szakdolgozat és államvizsga

Jelenleg a HKR általános rendelkezései szerint járunk el. A részletekről ITT tájékozódhatsz.

Egyelőre nem tudjuk megjósolni, hogyan fog alakulni a járványhelyzet a továbbiakban. Jelenleg a HKR általános rendelkezései szerint tervezünk eljárni, de ha szükséges és indokolt, a múlt félévhez hasonlóan online módon fogjuk megszervezni a vizsgáztatást. A részletekről a későbbiekben nyújtunk pontos tájékoztatást. 

Ösztöndíjak és pénzügyek

Természetesen nem. Nem változnak az ösztöndíjakra vonatkozó jogosultságok sem. Az ösztöndíjak folyósítása biztosított. 

Igen, a HKR 93. § (8) és (11) bekezdései szerint. Emellett a 97/A § 1. bekezdés szerint külön ösztöndíjalapot működtetünk önköltséges hallgatóink szociális jellegű támogatására. 

Méltányosság a válsághelyzettől függetlenül is kérhető. A HKR szerint az önköltség csökkentése a karok hatásköre, abban az esetben tudjátok ezt megtenni, ha a bevételek csökkentése nem veszélyezteti működésüket. A veszélyhelyzet miatt bizonyos, hogy a karok által közvetlenül vagy közvetve finanszírozott kiadások csökkennek (pl. Mobilitási Kiegészítő Ösztöndíjak, rendezvények költsége), így keletkezhet valamekkora többletforrás. A lehetőségek azonban sajnos végesek. 

Szakmai gyakorlat

Egyes gazdasági ágazatokban (kiemelten a turizmusban) jelenleg jóval kevesebb szakmai gyakorlati lehetőség adódik, mint normál körülmények között. A szakmai gyakorlati helyek kiválasztása kapcsán ezért rugalmasan kezeljük a tantervi előírásokat, megengedve az adott szakterülettől némiképp eltérő profilú gyakorlati helyeket is. Szakmai gyakorlati helyeket biztosíthat a BGE is számotokra. Kérjük, hogy figyeld az ezzel kapcsolatos tájékoztatást! 

Szolgáltatás / adminisztráció

Az a kérésünk, hogy mielőtt az ügyfélszolgálathoz fordulnál (emailen, telefonon vagy személyesen), tanulmányozd a honlapon közzétett információkat! Folyamatosan nyomon követjük, hogy milyen témákban fordulnak hozzánk hallgatóink, és igyekszünk ezekről megfelelő tájékoztatást adni honlapunkon.

Az alábbi oldalak tartalmazzák a legfontosabb tudnivalókat: 

  • Hallgatói fiók – az itt található menüpontok (pl. Tanulmányok, Pénzügyek, Szolgáltatások stb.) alatt áttekintő formában található minden szükséges információ a tanulmányok sikeres elvégzéséhez.
  • Gyakran ismételt kérdések – az ügyfélszolgálaton, illetve a tanszékeken jellemző hallgatói kérdések / válaszok találhatók itt.
  • Leggyakoribb Neptun problémák / Hallgatói segédlet – tárgyfelvétel, félévkezdés, vizsgajelentkezés esetén nyújthat gyors segítséget ez az oldal.
  • Tanulmányi előrehaladás ellenőrzése – az utolsó félévüket megkezdő hallgatóknak különösen ajánlott az ellenőrzés elvégzése még a tárgyfelvételi időszakban, így az esetleges hiányok még időben pótolhatók.

Amennyiben kérdésedre nem találsz választ a fenti oldalakon, úgy kérjük, hogy mindenekelőtt ellenőrizd, hol foglalkoznak az egyes ügyekkel! Erről ITT található információ. Fontos, hogy a személyes megkeresés előtt tájékozódj az ügyfélfogadási időszakokról!

A diplomát időpont egyeztetés után lehet átvenni a Hallgatói Ügyfélszolgálaton. Diplomaátadó ünnepséget abban az esetben tudunk szervezni, ha az aktuális járványügyi szabályok azt lehetővé teszik.

A Könyvtárak ismételten, személyesen, előre egyeztetett időpontban látogathatók.

Kérjük, látogass el az adott könyvtár oldalára!

Erasmus

Nem. A kiutazásra a fogadó ország járványügyi intézkedéseinek betartása mellett kerülhet sor. Amennyiben nincs mód a vállalt tanulmányi kötelezettségeik teljesítésére, akkor a korábbi hazatérés rendkívüli eseménynek minősül, és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségek elszámolhatók. Ha a külföldön választott egyetem lehetőséget nyújt arra, hogy távoktatási formában végezd el tanulmányaidat, javasolt ezt kiaknázni a kreditek megszerzése érdekében.