Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Tájékoztató az ügyintézés helyéről

Az alábbiakkal kapcsolatban fordulhatsz a Hallgatói Ügyfélszolgálat munkatársaihoz:

 • Felvételi, átvételi ügyekkel kapcsolatos teljes körű tájékoztatás,
 • Beiratkozással és félévi bejelentkezésekkel kapcsolatos kérdések,
 • A hallgatói jogállást érintő jogszabályi, illetve intézményi szabályokról tájékoztatás,
 • Hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó igazolások, államigazgatási szervek felé igazolások, egyéb igazolások kiállítása,
 • Tárgyfelvétellel, kurzusfelvétellel és vizsgafelvétellel kapcsolatos kérdések, 
 • Tanulmányi ügyekben, tanulmányok előre haladásában való tanácsadás,
 • Kreditelismeréssel kapcsolatos kérdések,
 • Pénzügyi tételekkel kapcsolatos tájékoztatás,
 • Diákhitel-ügyintézés,
 • Átsorolással kapcsolatos kérdések,
 • Hallgatói kérelmek, kérvények benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás,
 • Diákigazolványok, érvényesítő matricák kiadása és ideiglenes diákigazolványok kiállításának ügyintézése,
 • Pályázatokkal, ösztöndíjakkal kapcsolatos tájékoztatás, a papíralapon benyújtandó pályázatok átvétele,
 • A Neptun, Modulo, CooSpace, Moodle tanulmányi rendszerekkel kapcsolatos technikai és egyéb problémák megoldásában való segítségnyújtás,
 • Specializáció-választás neptunbeli lebonyolításával kapcsolatos tájékoztatás
 • Duális képzés adminisztrációjával kapcsolatos kérdések,
 • Külföldi tanulmányok adminisztrációjával kapcsolatos kérdések, 
 • Szakmai gyakorlat adminisztrációjával kapcsolatos kérdések,
 • Szakdolgozati, projektmunka témafoglalással kapcsolatos neptun-tájékoztatás,
 • Záróvizsgákkal kapcsolatos tájékoztatás (jelentkezés, szakdolgozatok, projektmunkák Moodle rendszerbe feltöltése),
 • Végbizonyítvány kiállítása,
 • Oklevél és oklevélmelléklet kiállítása, másodlatok kiállítása,
 • Diplomaosztón való részvételi igények adminisztrálása, részvétel a lebonyolításban.


Az alábbiakkal kapcsolatban fordulhatsz a Tanszék munkatársaihoz:

 • Kurzushirdetéssel, kurzusindítással kapcsolatos kérdésekben,
 • Kurzusbővítéssel kapcsolatos kérdésekben,
 • Oktatók elérhetőségével kapcsolatos érdeklődés,
 • Szakdolgozati, projektmunka témafoglaláshoz témakörök ismerete,
 • Vizsgaidőpontokkal kapcsolatos kérdésekben,
 • Vizsgákkal kapcsolatos problémákkal,
 • Tanulmányi rendszerben hiányzó bejegyzésekkel,
 • Specializáció-választással kapcsolatos szakmai és egyéb kérdésekben (pl. adott képzésen meghirdetett specializációk, a specializációk tartalma, a választási tájékoztató időpontja és helye), a specializáció-felelőshöz való elirányítás,
 • Szakmai gyakorlattal kapcsolatos szakmai kérdésekben (a gyakorlati helyekkel, a helyválasztással kapcsolatos kérdések, a kapcsolódó dokumentumok tartalmi és formai elvárásai), a témában felelős oktatóhoz való elirányítás,
 • Szakdolgozati, projektmunka konzultációval kapcsolatos kérdésekben,
 • Szakdolgozat, projektmunka formai követelményeivel kapcsolatos kérdésekben,
 • Záróvizsgával kapcsolatos szakmai és egyéb kérdésekben (pl. szakdolgozat bírálatok, záróvizsga témakörök, a záróvizsga felépítése, a záróvizsga-tájékoztató időpontja és helye), a témában felelős oktatóhoz való elirányítás,
 • Duális képzéssel kapcsolatos szakmai kérdésekben (pl. projektmunkák, értékelések), az érintett szaktanszékeknél a kari duális felelőshöz való elirányítás,
 • Demonstrátori pályázatokkal.


Az alábbiakkal kapcsolatban fordulhatsz a Nemzetközi Kapcsolatok és Mobilitás Iroda munkatársaihoz:

 • Erasmus pályáztatás lebonyolítása,
 • Campus Mundi pályáztatás lebonyolítása,
 • MOKIÖ pályáztatás lebonyolítása,
 • SH-s, külföldi hallgatók tanulmányokkal nem kapcsolatos problémáik megoldásában segítségnyújtás (szállás, orvosi ellátás, TAJ kártya igénylése, tartózkodási engedély intézése stb.),
 • SH-s hallgatók ösztöndíjának, hosszabbításának intézése,
 • SH- s finanszírozás megszűnése után átsorolásról tájékoztatás,
 • Intézményi felvételi eljárás (nem központi felvételi eljárás) lebonyolítása,
 • Orientációs napok szervezése,
 • Kettős diploma programokkal kapcsolatos kérdések, a programokban való részvétel lebonyolítása.


Nemzetközi Kapcsolatok és Mobilitás Iroda - kapcsolat:

 

Nemzetközi Kapcsolatok és Mobilitás Iroda - online ügyfélfogadás az alábbi időpontokban vagy előre emailben egyeztetett időpontban: