Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Budapesti Gazdasági Egyetem

Budapesti Gazdasági Egyetem
Tudomány
Budapesti Gazdasági Egyetem
2020. december 21.
A KGST megalakulása és külkereskedelmi kapcsolatrendszere (1949-1953)

A KGST megalakulása és külkereskedelmi kapcsolatrendszere címmel került publikálásra Domonkos Endre kutatása, a Közép-Európai Közleményekben.

Absztrakt:

A második világháborút követő időszakban a Szovjetunió bilaterális szerződésekkel igyekezett a közép- és kelet-európai országokat minél szorosabban a szovjet érdekszférába integrálni. Sztálin utasítására 1949 januárjában megalakult Moszkvában a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST). A szervezet célja a közép- és kelet-európai államok közötti gazdasági együttműködés kibővítése, valamint elmélyítése volt. A KGST működésében kezdettől fogva a Szovjetunió politikai és gazdasági befolyása érvényesült. A kölcsönös előnyöket biztosító kereskedelmi kapcsolatok helyett a szuperhatalom és az alárendelt közép- és kelet-európai országok viszonyában egyoldalú függés alakult ki. A merev és bürokratikus „parancsgazdaság”, a rögzített árrendszer alkalmazása miatt a térség országait teljesen elszigetelték a világpiaci-világgazdasági folyamatoktól.

Tanulmányom célja a közép- és kelet-európai országok külkereskedelmi kapcsolatrendszerének vizsgálata a KGST keretein belül az 1949 és 1953 közötti időszakban. A Szovjetunió által irányított gazdasági szervezet működésének elemzése során kulcsfontosságú kérdést jelent a régióval kapcsolatos szovjet politikai és gazdasági érdekek ismertetése. Ugyanakkor terjedelmi korlátok miatt nem kívánok foglalkozni a térség államainak gazdasági fejlődését meghatározó tényezőkkel, valamint az erőltetett iparosítás következményeivel és a mezőgazdaság kollektivizálásának kérdéskörével.