Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Díjak és elismerések
A BGE oktatói és kutatói jelentős szerepet vállalnak a hazai és nemzetközi tudományos életben, számos nemzetközi és magyar nyelvű publikációt jegyeznek, éves szinten több száz tudományos és szakmai konferencia előadást tartanak meg. A BGE-n nagyon büszkék vagyunk ezen tevékenységekre, a szakmai díjakra és elismerésekre, melyeket kollégáink az elmúlt években kaptak. Emellett – tudományos stratégiánknak megfelelően - az Egyetemen is több formában díjazzuk a kiváló teljesítményt, legyen szó tehetséggondozásról vagy magas szintű tudományos publikációról. 


A BGE saját elismerési rendszere


Kutató-oktató kollégáink hazai és nemzetközi tudományos elismerései nagy büszkeséggel töltenek el bennünket, ugyanakkor az elmúlt években az Egyetemen is kialakítottuk azt a rendszert, mellyel a BGE-n belül díjazzuk kollégáinkat, legyen szó tehetséggondozásról vagy magas szintű tudományos és publikációs teljesítményről.  

BGE Tudományos Díj 

Egyetemünk a kiemelkedő tudományos teljesítményt a BGE Tudományos Díjjal értékeli. A BGE rektora a Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat keretében adja át a díjat azoknak az oktatóknak, kutatóknak, akik a folyó évet megelőző évben kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtottak. Az aktuális pályázati felhívás a lap alján található dokumentumtárban jelenik meg.

A Tudományos Díjra jelenleg 5 kategóriában lehet pályázni:  
 • tudományos szakkönyv 
 • tudományos szakcikk (oktató) 
 • tudományos szakcikk (kutató) 
 • tudományos szakcikk (PhD hallgató)  
 • felsőoktatási tankönyv  

Az éves felhívásról és a díjazottakról az Aktuális c. rovatunkban adunk hírt, a korábbi évek díjazottjait pedig alább olvashatják.

play button
03:20
BBS Science Award 2020
The Rector of BBS presents the award in the framework of the Hungarian Science Festival conference series to those lecturers and researchers who provided outstanding scientific achievements in the year preceding the current year. We would like to thank all the participants for their high level of ...

Korábbi díjazottjaink

Tudományos szakkönyv kategória nyertesei:

Sági, J. & Ferkelt, B. (2020). Monetary Policy and Transmission in the Eurozone and in Hungary before and after the 2008-2009 Crisis. Aposztróf

Losoncz, M. & Nagy, Gy. (szerk) További szerzők: Dr. Németh K., Hajnalka Zs., Urbanics R. (2020). A kis- és középvállalkozások nemzetköziesedésének néhány kérdése Magyarországon. Prosperitas

Polcz, K. (2020). Speech Acts, Directness and Politeness in Dubbing. Peter Lang  (Különdíj)

Tudományos szakcikk - oktató kategória nyertesei:

Árendás, P., Furtenbacher, T. & Császár, A. G. (2020). From bridges to cycles in spectroscopic networks. Nature, Scientific reports, 2020(10), pp. 1-13.

Krajcsák, Z. (2020). The interdependence between the extended organizational commitment model and the self-determination theory. Journal of Advances in Management and Research, 17(1), pp. 1-18.

Fenyvesi, É. & Vágány, J. B. (2020). A rejtett gazdaság néhány területének szisztematikus szakirodalmi áttekintése. Közgazdasági Szemle, LXVII. évf., pp. 512-532.

Tudományos szakcikk - kutató kategória nyertesei:

Juhász, T. & Bencsik, A. (2020). Impacts of informal knowledge sharing (workplace gossip) on organisational trust. Economics and Sociology, 13(1), pp. 249-270.

Kummitha, H. V. R. & Kareem, M. A. (2020). The Impact of Supply Chain Dynamic Capabilities on Operational Performance. Organizacija: Journal of Management, Informatics and Human Resources, 3(4), pp. 319-331.

Gáspár, T. & Koppány, K. (2020). A globális értékláncok mérése nemzetközi ÁKM-ek alapján. Statisztikai Szemle, 98(9), pp. 1035-1065.

Tudományos szakcikk – PhD hallgató kategória nyertesei:

Szennay, Á. (2020). A vállalati társadalmi felelősségvállalás megközelítései és a fenntartható fejlődés. Közgazdasági Szemle, 67(10), pp. 1057-1074.

Tudományos szakkönyv kategória nyertesei:

Király Gábor (2019): Részvétel és tanulás. A részvételi rendszermodellezés mint tanulási környezet. Prosperitas monográfiák

Czinege Monika (2019): Kooperatív tanulás alkalmazásának vizsgálata. GlobeEdit

Domonkos Endre (2019): Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete 1945-1953 között - A szovjet megszállás és a sztálinista tervgazdálkodás kiépülése. Aposztróf

Remenyik Bulcsú (2019): Világturizmus. Dialóg Campus

Tudományos szakcikk - oktató kategória nyertesei:

Bajomi-Lázár Péter (2019): An anti-migration campaign and its impact upon public opinion: The Hungarian Case. European Journal of Communication

Krajcsák Zoltán (2019): Leadership strategies for enhancing employee commitment in TQM. Journal of Management Development

Titkos Tamás - Gehér György Pál - Virosztek Dániel (2019): On isometric embeddings of Wasserstein spaces - the discrete case. Journal of Mathematical Analysis and Applications

Tudományos szakcikk - kutató kategória nyertesei:

Géring Zsuzsanna – Király Gábor (2019): Editorial. Introduction to 'Futures of Higher Education' special issues. Futures

Fehér Katalin (2019): Digital identity and the online self: Footprint strategies – An exploratory and comparative research study. Journal of Information Science

Juhász Tímea – Bencsik Andrea - Mura László - Csanádi Ágnes (2019): Formal and Informal Knowledge Sharing in Organisations from Slovakia to Hungary. Entrepreneurial Business and Economics Review

Hidegh Anna Laura – Csillag Sára – Csizmadia Péter – Szászvári Karina Ágnes (2019): What makes small beautiful? Learning and development in small firms. Human Resources Development International

Tudományos szakcikk – PhD hallgató kategória nyertesei:

Szennay Áron - Szigeti Cecília - Kovács Norbert - Szabó Dániel Róbert (2019): Through the Blurry Looking Glass—SDGs in the GRI Reports. Rescources

Tudományos szakkönyv kategória nyertese: 

Buday-Sántha Andrea: KOMMUNIKÁCIÓS JOG. A kommunikációs jog és „hálómodellje”. Fakultás Kiadó, Budapest, 2018

Tudományos szakcikk – Oktató kategória nyertesei:

Zoltán Krajcsák (2018): Successes of quality management systems through self-evaluation and commitment in different organizational cultures: A case study. Management Decision, Vol. 56 Issue: 7, pp.1467-1484, https://doi.org/10.1108/MD-09-2017-0870

Katalin Mérő – Dóra Piroska (2018): Rethinking the allocation of macroprudential mandates within the Banking Union – a perspective from east of the BU, Journal of Economic Policy Reform, 21:3, 240-256, DOI: 10.1080/17487870.2017.1400435

Judit Sági – Csaba Lentner (2018): Certain Aspects of Family Policy Incentives for Childbearing – A Hungarian Study with an International Outlook. Sustainability 2018, 10, 3976; DOI:10.3390/su10113976

Tudományos szakcikk – Kutató kategória nyertesei:

Perényi Áron – Losoncz Miklós: A Systematic Review of International Entrepreneurship Special Issue Articles. Sustainability 2018, 10(10), 3476

Zsuzsanna Géring – Gábor Király – Sára Csillag – Gergely Kováts – Alexandra Köves – Tamás Gáspár: Vision(s) of the University. Applying Participatory Backcasting to Study the Future of Higher Education. Journal of Futures Studies, June 2018, 22(4): 61–82 DOI:10.6531/JFS.201806.22(4).0005

Tudományos szakcikk – PhD-hallgató kategória nyertese:

Szennay Áron: Nagyvállalatok pénzügyi teljesítményének és társadalmi felelősségvállalásának összefüggései Magyarországon. Közgazdasági szemle, LXV. évf., 2018. december, 1281–1298. o.

Tudományos szakkönyv kategória

Losoncz Miklós: Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció 

Tudományos szakcikk – oktató kategória

Galbács Péter: Realism in economics: the new classical case. Acta Oeconomica, Vol. 67 (2), pp. 257-279. 

Mérő Katalin - Dóra Piroska: Policy Diffusion, Policy Learning and Local Politics: Macroprudential Policy in Hungary and Slovakia. Europe-Asia Studies, Vol. 69 (3), pp. 458-482. 

Tudományos szakcikk – kutató kategória

Kása Richárd – Heidrich Balázs – Losoncz Dávid – Demeter Krisztina – Jenei István: The impact of shop floor culture and subculture on lean production practices. International Journal of Operations & Production Management. Vol. 37 Issue: 2, pp.205-225. 

BGE Kiváló Mentor Díj  


A BGE tudományos tevékenységének fontos eleme a hallgatói tehetséggondozás, amelynek meghatározó területe a tudományos diákköri tevékenység. A TDK munka mind a hallgatóktól, mind a konzulensektől együttműködést és plusz szakmai erőfeszítést kíván, ugyanakkor hozzájárul a résztvevők egyéni és szakmai fejlődéséhez, új tudományos eredmények létrehozásához és publikálásához, valamint Egyetemünk jó hírnevének növeléséhez. Ennek szellemében 2017-től külön elismerésben részesítjük azon kiváló kollégáinkat, akik a TDK tevékenység eredményei alapján élen járnak a tehetséggondozásban és ezzel stratégiai célkitűzéseink megvalósításában is meghatározó szerepet vállalnak.  

Az éves felhívásról és a díjazottakról az Aktuális c. rovatunkban adunk hírt, a korábbi évek díjazottjait pedig alább olvashatják.

Korábbi díjazottjaink

2020. évi díjazottak 

 • Dr. Hegedűs Szilárd - BGE PSZK
 • Dr. Papp Vanda - BGE KVIK
 • Dr. Szabóné Dr. Erdélyi Éva - BGE KVIK
 • Karakasné Dr. Morvay Klára - BGE KVIK
 • Dr. Kovács Edina - BGE KVIK
 • Dr. Debreczeni János - BGE KVIK
 • Dr. Gáspár Tamás - BGE KKK
 • Dr. Sipos Erika - BGE KVIK
 • Dr. habil. Lugasi Andrea - BGE KVIK

2019. évi díjazottak 

 • Dr. Antalóczy Katalin, főiskolai tanár - BGE KKK 
 • Dr. Brávácz Ibolya, főiskolai docens - BGE PSZK 
 • Dr. Szabóné Dr. Erdélyi Éva, egyetemi docens - BGE KVIK 
 • Tasi Péter, pénzügy tanár - BGE PSZK 
 • Dr. Török Hilda, egyetemi docens - BGE KVIK

2018. évi díjazottak 

 • Sipos Erika, mestertanár - BGE KVIK
 • Tasi Péter, pénzügy tanár - BGE PSZK 
 • Novák Tamás, óraadó tanár - BGE KKK
 • Dr. Antalóczy Katalin, főiskolai tanár - BGE KKK 

2017. évi díjazottak 


 • Dr. Antalóczy Katalin - KKK
 • Dr. Balázsné lendvai Marietta - GKZ
 • Dr. Király Gábor - PSZK
 • Dr. Korom Erik - PSZK
 • Dr. Ilyésné Molnár Emese - KKK
 • Dr. Németh Patrícia - KVIK
 • Papp Judit - KVIK
 • Dr. Szekeres Diána - KKK
 • Dr. Vándor János - KKK
 • Dr. Nyusztay László - KKK