Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Portfólió áttekintés
Egyetemünk életében fontos lépés volt, amikor 2016 januárjában elnyertük az Alkalmazott Tudományok Egyeteme státuszt, majd még abban az évben a BGE Rektori Tanácsa elfogadta a kutatási tevékenység fejlesztését célzó tudományos stratégiát. Tudományos tevékenységünk fejlesztésében három, egymáshoz szorosan kapcsolódó területet határoztunk meg: a magas színvonalú tudományos kutatást, a gyakorlatorientált alkalmazott kutatást, illetve a minőségi oktatás és a tehetséggondozás fejlesztését.  

Mérföldkövek  

Egyetemünk életében fontos lépés volt, amikor 2016 januárjában elnyertük az alkalmazott tudományok egyeteme státuszt. Az elmúlt évek célkitűzése az volt, hogy minőségi tartalommal töltsük meg ezt a címet. Büszkék vagyunk arra, hogy a magas színvonalú tudományos kutatás, a gyakorlatorientált alkalmazott kutatás, illetve a minőségi oktatás és tehetséggondozás fejlesztése területén is fontos sikereket értünk el. 

Magas színvonalú tudományos kutatásGyakorlatorientált alkalmazott kutatásMinőségi oktatás és tehetséggondozás fejlesztése

Új tudományos stratégia és pályázati rendszer  

Megalakul az egyetem négy kiválósági központja, amelyek alkalmazott tudományos tevékenységünk négy fő területére fókuszálnak

3 szakkollégium

1 közös stratégia

Közel 150 hallgató 

Évi 10 nemzetközi és 30-40 hazai verseny

Losoncz Miklós egyetemi tanár vezetésével MTA Támogatott kutatócsoport jött létre 

Megalakul a Kutatási Szolgáltató Központ – 5 kutatócsoport, 30+ hallgató és fiatal kutató, 5 top téma  

Kiváló Mentori díj a tehetséggondozásért immár 20 kollégánk részére  

Elkezdi működését a Kutatói Kör (20+ kutató, közel 60 kutatási téma) 


Kiválósági Központjainkban immár 60+ kutató tevékenykedik és 2018-ban már közvetlen, külső megrendelőtől származó K+F+I bevételeket generáltak

 

Új TDK stratégia, egyre több az intézményi TDK-n részt vevők száma és az OTDK-ra javasolt dolgozatok száma

Az EMMI Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programjában támogatást kap a BGE (60+ kutató jelenleg)  


 


Fejlődő tudományos rendezvények 

4000+ résztvevő  

60+ sajtómegjelenés  


Létrejön a YES (Youth Enrichment Society) a külföldi hallgatók szervezete, amely különböző rendezvényeket szervezve segíti a külföldi hallgatók beilleszkedését és tudományos és szakmai fejlődését

A BGE Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskolája a 2019/20-as tanévben elindítja első évfolyamát


Hazai pályázati projektek és nemzetközi aktivitás  

EFOP és NKFI FK127972 A felsőoktatási intézmények társadalmi szerepének vizsgálata nemzetközi összehasonlításban  

2019-ben újabb 4 nemzetközi (ERASMUS+ Stratégiai Partnerség) pályázatot nyertünk el: (INTEREST, CORALL, INCOLLAB, EFFORT) 


2018-ban elindítottuk az Új Nemzeti Kiválósági Programban (ÚNKP) Kutatói ösztöndíjban részesült hallgatónk előadásaira épülve a Kutató Szakkollégisták és Diákok Konferenciáját (KUSZA-t), amivel hagyományt teremtettünk és azóta is minden évben megrendezzük

Fókuszterületek - Alkalmazott kutatással a gazdasági és társadalmi hatásért 

A BGE sokszínű kutatási és tudományos tevékenységére jellemző, hogy a vállalati gyakorlat, gazdasági szereplők számára releváns és aktuális, gyakorlati jelentőséggel bíró kutatási témákra koncentrál. Kutatócsoportjaink a magyar gazdasági élet fontos szereplőivel közösen dolgoznak kutatási-fejlesztési projekteken, mindig azzal a céllal, hogy konkrét társadalmi, gazdasági hatást érjünk el, tehát hogy eredményeink hasznosuljanak. Emellett törekszünk arra, hogy a kutatási eredmények megjelenjenek az oktatásban és hallgatóinkat is bátorítjuk a kutatásokban való részvételre, a tudományos tevékenységre. A tudományos tevékenység hangsúlyos része az új képzési programok és ehhez kapcsolódó szakanyagok fejlesztése, új tankönyvek, jegyzetek írása. Az elmúlt évek során számos olyan szakkönyv, tankönyv, jegyzet és elektronikus tananyag született a BGE-n, amelyet az ország több egyetemén is használnak. 

Stratégiánk mentén a következő években több szinten is növelni kívánjuk kutatásaink gazdasági és társadalmi hatását, publikációink számát és azok láthatóságát. A magas szintű és nemzetközi tudományos tevékenység fokozása jelentős részben a BGE által létrehozott Kiválósági Központokban zajlik. Az alkalmazott kutatások esetében a mindennapok számára hasznos tudást kívánunk létrehozni, lehetőség szerint üzleti partnerekkel együtt, ezzel is erősítve az alkalmazott tudományos szemléletet. Ugyanilyen fontos számunkra a minőségi oktatás és tehetséggondozás fejlesztése, amivel az Egyetem utánpótlásbázisa is jelentősen kiterjeszthető és a tudományos tevékenység minden oktató kolléga számára valós, értelmezhető célként jelenhet meg. 

Doktori Iskola  

Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskolánk profiljából adódóan hiánypótló jellegű, a magyar palettán ez az első doktori program, amely kitüntetetten a kis- és középvállalkozások üzleti és menedzsment kérdéseit helyezi képzése és kutatása fókuszába. Az alkalmazott tudományok egyeteme státusszal rendelkező hazai intézmények közül elsőként létesítettünk Doktori Iskolát.  

Doktori Iskolánk a magyar felsőoktatási térben egyedi képzést kínál, amelyből mind az akadémiai karrierpálya iránt érdeklődők, mind a gazdasági gyakorlattal szoros kapcsolatban állók profitálhatnak. A nálunk végző hallgatók magasan képzett, innovatív megközelítésekre nyitott szakemberekként, oktatókként, kutatókként léphetnek majd ki a munkaerőpiacra.  Bővebb információ a Doktori Iskola oldalán.  

Kiválósági Központok

A BGE stratégiai céljait is figyelembe véve 2017-től kezdődően megalakítottuk az egyetem négy Kiválósági Központját, amelyek alkalmazott tudományos tevékenységünk négy fő területére fókuszálnak. A Kiválósági Központok saját szakmai tevékenységi területükön meghatározóak Magyarországon, fontos szerepet vállalnak a felsőoktatás és a vállalatok kapcsolatában és a gyakorlat számára is releváns, magas színvonalú alkalmazott tudományos kutatásokat végeznek vállalati partnerek és hallgatók bevonásával. 

Kiválósági Központjaink: 
Nemzetközi együttműködések  

Tudományos tevékenységünk fontos részét jelentik a nemzetközi kooperációban megvalósuló fejlesztési projektek. Az elmúlt időszakban a BGE számos tudományos projektben végzett értékteremtő tevékenységet, többször projektkoordinátorként. Az elmúlt évekből az a 12 tudományos együttműködés emelkedik ki leginkább, amelyekben 16 ország 40 városában működő partnerintézményünk vett részt. Ezek között 9 olyan projektet is megvalósítottunk, amelyek a BGE négy alapvető stratégiai céljának eléréséhez járultak hozzá. A nemzetközi kutatási együttműködések eredményei a publikációk mellett tananyagok fejlesztésében és megújításában jelentek meg.  


Karokhoz köthető tudományos tevékenységek  

Az egyetemi kutatási fókuszpontok mellett kollégáink a BGE 3 Karán, az adott Karra jellemző kutatásokat végeznek. A kutatók és kutatócsoportok jellemzően egy-egy tanszékhez köthetők, de egyre gyakoribbá válnak a tanszékeken vagy akár Karokon is átívelő együttműködések. Az alábbiakban a Karok fő kutatási témái láthatók, ezekről az adott Karra kattintva tudhatunk meg többet. 


KKKKVIKPSZK

Globális gazdasági tendenciák

Nemzetközi kereskedelem és logisztika

Társadalmi kommunikáció és médiatudomány

Alkalmazott nyelvészeti és fordítási tanulmányok

A digitalizáció makro- és mikrogazdasági hatásai

Kelet-ázsiai gazdaságok fejlődése

Közép-Európa gazdasági és politikai története


Marketing és fogyasztói magatartás

Értékesítési potenciál becslése a geomarketing módszerek szempontjából

Turisztikai célpontok teljesítménye

Felelős vendéglátás

Input-output modellek az ágazati kapcsolatok elemzéséhez

Az alternatív módszertan hatása a tanulók motivációjára, önállóságára

Tiszta és alkalmazott matematika

Fenntartható és egészséges étrend, ételallergének a vendéglátásban

Élelmiszerbiztonság és élelmiszerminőség

Makroszintű finanszírozás: pénzügyi stabilitási kérdések

Nemzetközi könyvelés és integrált beszámolás

Digitalizálás a számviteli és könyvvizsgálati szolgáltatásban

Folyamatelemzés és logisztikai vállalkozói szellem

Felsőoktatás

Az emberi erőforrás felmerülő trendjei

Vezetés vállalati fenntarthatóság

Családi vállalkozások Magyarországon - Longitudinális kutatási program (utódlás, innováció, irányítás, HR, fenntarthatóság)

Publikációs tevékenység  

Az egyetem oktatói és kutatói számos nemzetközi és magyar nyelvű publikációt jegyeznek, illetve éves szinten több száz tudományos és szakmai konferencia előadást tartanak meg. A 3 karon működő kutatócsoportok munkájáról készült kutatási jelentések az egyetem Publikációtár Repozitóriumában érhetők el.  A publikációs tevékenység fejlesztése mind a magas minőségű kutatás, mind az alkalmazott kutatás, mind a minőségi oktatás és tehetséggondozás kapcsán kiemelt célja a BGE-nek. Egyetemünk összes publikációjának száma 2015-ben 604, 2016-ban 706, 2017-ben 649, 2018-ban 688, 2019-ben 655 volt. A BGE karai az elmúlt 5 évben mintegy 3.400 publikációt jelentettek meg.  Az Egyetem publikációinak túlnyomó többsége ebben az időszakban tudományos publikáció volt (93%), a publikációk mintegy 5%-a oktatási és 2%-a ismeretterjesztő publikáció. 2015 és 2019 között a BGE publikációinak 55%-a volt magyar nyelvű, 45%-a pedig idegen nyelvű.  A tudományos disszemináció fontos eszköze a BGE Prosperitas című szakfolyóirata, amelyből évente négy kiadást jelentetünk meg, és amely mellett a karok számos szakmai periodikát jelentettek meg. A BGE publikációk számos kutatóhoz eljutottak, a publikációk idézettségének száma 2015 és 2019 között 1.339 volt, ebből független hivatkozás 1.150.  Alkalmazott Tudományok Egyetemeként a tudományos eredményekből származó tudás hasznosítása kiemelt célunk, mely megjelenik a képzésbe történő beépülésben és a vállalati, állami, nonprofit érintettek által történő hasznosításban egyaránt. A társadalmi gazdasági hatásról bővebben ITT számolunk be. 

Rólunk 

Egyetemünk oktatói jelentős szerepet vállalnak a hazai és nemzetközi tudományos életben. Számos kollégánk tagja az MTA különböző szaktudományi bizottságainak, a Magyar Rektori Konferencia egyes bizottságainak, vezető és véleményformáló képviselők nemzetközi és hazai szakmai szervezetekben. A BGE számára fontos feladat a szakmai ismeretterjesztés és társadalmi szemléletformálás – oktatóink gyakran szólalnak meg rádió- és tv-műsorokban mint szakterületük kiváló szakértői. A minősített oktatók aránya 2019-ben meghaladta az 55%-ot. Számos programmal támogatjuk oktatóink és kutatóink szakmai fejlődését, karrierjük tudományos minősítési folyamatát, így évről évre nő a minősített oktatók aránya.  A BGE tudományos tevékenységét a tudományos rektorhelyettes irányítja, akit a kari tudományos dékánhelyettesek támogatnak. A rektorhelyettes a tudományos kérdések megvitatásában és a tudományos ügyekkel kapcsolatos döntésekben az egyetem Tudományos Tanácsára és a Kutatói Körre támaszkodhat. A BGE oktatói a kiemelkedő tudományos teljesítményt az évente meghirdetett és a Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat keretében átadott BGE Tudományos Díjjal értékelik. Szintén külön elismerésben – Kiváló Mentori díjban – részesítjük azon kiváló kollégáinkat, akik a TDK tevékenység eredményei alapján élen járnak a tehetséggondozásban és ezzel stratégiai célkitűzéseink megvalósításában is meghatározó szerepet vállalnak.  Egyetemünk komoly erőforrásokat fordít az oktatók tudományos-kutatási tevékenységének rendszerszerű fejlesztésére. Kutatási és Szolgáltató Központunk a kutatói kvalitások egyéni és csoportos fejlesztésével foglalkozik. A Kutatási Alap anyagi forrásai cikkek megjelentetési költségeire, konferencia részvételre és tudományos konferenciák, workshopok szervezésére, hallgatók kutatási kvalitásainak fejlesztésére vehetők igénybe. A BGE továbbá a magas minősítésű publikációkat sajátos díjazási rendszer szerint honorálja. Hazánk vállalkozásfejlesztésének tudományos kutatásának és oktatásának támogatására pedig 2019 őszén létrehozta a Demján Sándor Vállalkozásfejlesztési Kutatói Ösztöndíjat is. 


Csapatunk

tudományos rektorhelyettes

egyetemi docens
  • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
  • Iroda: E épület, II. emelet, 22-es szoba
  • Telefon: +36 1 467-7800
  • Belső mellék: 860
  • Email: szegedi.krisztina@uni-bge.hu

tudományszervezési referens

szakmai koordinátor