Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ
A BGE Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központja (Future of Higher Education Research Centre // FHERC) a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívásokat és lehetőségeket vizsgálja. Az FHERC hatékonyan támogatja az Egyetem fenntarthatósági, valamint partnerségben a vállalkozásokkal stratégiai céljait, elkötelezett aziránt, hogy magas szintű kutató- és tudásmegosztó műhelyként segítse a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívások és lehetőségek megismerését az akadémiai közeg, a gazdasági, vállalati szektor, a felsőoktatási szereplők, a jövő hallgatói és az egész társadalom számára. 


Az FHERC csapata széles körű bevonással, hazai és nemzetközi kutatói együttműködésekben és innovatív módszertannal készít témaspecifikus kutatásokat, melyek eredményei közvetlenül hasznosíthatók a felsőoktatási szektoron belül és pozitív befolyással bírhatnak a felsőoktatási intézmények és a munkaerőpiac együttműködésére. Az FHERC küldetése, hogy a hazai és nemzetközi akadémiai közösség irányába képviselje a BGE magas szintű kutatási kapacitásait és a felsőoktatás-kutatás területén magas színvonalú kutatóműhelyt működtessen.

Fókuszterületek
Kutatás 
 • Az üzleti képzés jövője
 • Horizon Scanning (aktuális kihívások, jó példák)
 • 30 top innovatív egyetem master-képzési profiljának vizsgálata
 • Hallgatói csalás és egyetemi integritás (lezárt projekt)
Tudományos eredmények és társadalmi hatás 
 • Magas szintű publikációk (2 év - 1 könyv, 1 nemzetközi könyvfejezet, 5 nemzetközi cikk, 4 magyar cikk, 2 angol konferencia-paper, 10 konferenciaelőadás, 4 angol és 2 magyar kézirat)
 • MTA Nívódíj - Az FHERC munkatársai külföldi folyóirat-cikk kategóriában elnyerték a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Albizottságának 2019. évi szakirodalmi nívódíját. A cikk a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos részvételi kutatásról szól, és a Journal of Futures Studies (Q2-es) folyóiratban jelent meg tavaly. 
 • 'European Universities – Critical Futures' dán projekt (18 európai kutatóközpont hálózata 2019-2021) keretében az FHERC csatlakozott egy, a COVID19 felsőoktatásra gyakorolt hatásait országtanulmányokon keresztül vizsgáló projekthez.
 • Az FHERC tudományos publikációit és kutatási eredményeit nyilvánossá teszi, így azok minden érdeklődő számára elérhetőek ITT.
 • A központ érdekes és közérthető módon mutatja be tudományos eredményeit, többek közt az újonnan indult Horizon Scanning jelentéssorozatában, mely ITT érhető el, valamint szakmai blog és felsőoktatással kapcsolatos összefoglalók is elérhetők weboldalukon.
Disszeminációs tevékenységek (szerkesztés, vendégszerkesztői feladatok, előadások és rendezvények)
Kapcsolódási lehetőségek

Aki szeretne többet megtudni csapatunkról,


annak ajánljuk saját weboldalunkat.

Aki követné kutatói tevékenységünket,

a Researchgate-en megtalál minket!  

Aki a nemzetközi felsőoktatás világából szeretne érdekes kutatásokat olvasni,


annak érdemes nyomon követnie összefoglalóinkat.

Aki bővebben is olvasna a kutatásokról,

annak ajánljuk szakmai blogunkat!

A tudományos publikációk és kutatási eredmények

nyilvánosan elérhetőek minden érdeklődő számára ITT.

Ha kapcsolódni szeretne hozzánk,

írjon nekünk az fherc@uni-bge.hu email címre.

TOP Projektek

Horizont Scanning Jelentéssorozat

Az FHERC 2020-ban egy új Horizon Scanning jelentéssorozatot indított, amely az akadémiai és szakértői diskurzusok alapján arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen trendek azonosíthatók a felsőoktatás jövőjével kapcsolatban. Ez a projekt – amely egy hosszabb NKFIH által támogatott kutatás (FK127972) része – a COVID19 járvány következtében megváltozott helyzet miatt égetően aktuálissá vált. Ezért az FHERC folyamatosan elérhetővé teszi a készülő jelentéseket, hogy segíthesse a szektor különböző érintettjeit eligazodni napjaink átalakuló felsőoktatási környezetében. A jelentéssorozat ITT elérhető.

Tevékenységi területek részletesen

A BGE Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központjában a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívásokat és lehetőségeket vizsgáljuk mind folyamatban lévő, mind korábbi kutatásainkban. Elsősorban az érdekel minket, hogy a folyamatos gazdasági, társadalmi és technológiai változások mentén hogyan alakul át a felsőoktatás szerepe és feladata. Felelős felsőoktatási intézményként kiemelten fontos számunkra, hogyan lehet fenntartható felsőoktatási képzést, tudást biztosítani hallgatóink számára. 

Az FHERC magas szintű kutató- és tudásmegosztó műhelyként segíti a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívások és lehetőségek feltérképezését. Eredményeik, tudományos kutatásaik, publikációik az akadémiai közeg, a gazdasági, vállalati szektor, a felsőoktatási szereplők, a jövő hallgatói és az egész társadalom számára hasznosak. A kutatások alapvetően az alábbi területekre fókuszálnak: 

Az üzleti képzés jövője (2018-2022) 

Aktuális kutatásaink egyikében az üzleti képzés jövője a vizsgálati fókusz, ezen belül is az, hogy milyen társadalmi szerepet tulajdonítanak maguknak az üzleti iskolák és gazdasági képzőhelyek a jelenben, illetve milyen jövőképet közvetítenek kommunikációjukban. Mindezt nemzetközi összehasonlításban elemezzük, így a hazai helyzetkép mellett egy általános áttekintést is tudunk adni a vezető üzleti iskolákról. A kutatásról ITT lehet bővebben olvasni.  

Horizon Scanning- a felsőoktatást érintő fő trendek feltárása  

Egy feltáró kutatással azonosítani szeretnénk a felsőoktatási szektort és intézményrendszert érintő legfontosabb kihívásokat, az ezzel kapcsolatos véleményeket, megoldási javaslatokat, az aktuális trendeket, amelyek az akadémiai diskurzusban erről megjelennek. A kutatás 2018-ban kezdődött, egy nemzetközi kutatócsapat felállításával, és 2018 és 2022 közötti időszakra NKFIH Fiatal Kutató pályázati támogatást nyert (FK127972). A kutatásról ITT lehet bővebben olvasni.  

30 top innovatív egyetem mesterképzési portfóliójának vizsgálata 

Ebben a kutatásban több mint 2700 mesterképzés online profilját elemeztük 30 olyan egyetemnél, amelyek a Reuters TOP Innovatív Egyetemek rangsorában regionálisan vezető egyetemek. Kutatásunk fókuszában a STEM és a gazdasági képzések, valamint ezek keverésével kialakított MA programok álltak.  

Hallgatói csalás és akadémiai integritás (2017-2018) 

Egy már lezárt kutatásunk fókuszában a hallgatói csalással kapcsolatos vélekedések álltak. A 2017-ben indult magyarországi vizsgálat interjúk elemzésén és modellezésén alapult, és a hallgatói csalás jelenségével, okaival és következményeivel kapcsolatos véleményekre volt kíváncsi a két fő érintetti csoport – az oktatók és a hallgatók – körében. A kutatással kapcsolatban megjelent publikációkról ITT lehet bővebben olvasni.  

A folyamatos kutatómunka mellett aktív szerepet vállalunk a disszeminációban is. Többek közt részt vettünk a “Global Essay Mills Survey” (GEMS) nevű projektben, szerkesztettünk a Futures című lapnak egy különszámot Future of Higher Education címmel és 2018-ban a torontói XIX. Szociológiai Világkonferencián (ISA) szekcióvezetőként is képviseltük a Budapesti Gazdasági Egyetemet.  

A központ vezetője, Géring Zsuzsanna (PhD), az ISA RC07 Futures Research nemzetközi kutatói hálózat vezetőségének tagja. Az FHERC szakmai vezetője, Király Gábor (PhD) 2018-ban EU Bizottság szakértő elemzői felkérést kapott, melynek keretében szakértői háttéranyagot készített az Európai Unió JRC bizottsága számára a ’Felsőoktatás jövője – a vállalkozói egyetem koncepcióval a középpontban’ témában. 

Az FHERC aktív a hazai és a nemzetközi pályázatokban. Rendszeresen részt vesz konferenciákon, és azok szervezésében is a BGE-n belül és kívül egyaránt.