Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Könyvtár
A Budapesti Gazdasági Egyetem kiemelt célja a publikációs tevékenység fejlesztése, mind a (magas minőségű) tudományos kutatás, mind az alkalmazott kutatás, mind a minőségi oktatás és tehetséggondozás területén. A publikációs tevékenység támogatásában kiemelt szerepe van a BGE Központi Könyvtárának és könyvtári hálózatának, valamint az erre a célra kialakított online adatbázisnak, a Publikációtárnak.  

A BGE könyvtári hálózatról 

A BGE könyvtári hálózata az egyetem egyik legnagyobb szolgáltató egysége. Tevékenységükkel támogatják az egyetemi közösség minden tagját, mely igény szerint lehet az elmélyült egyéni tanulás tere éppúgy, mint a közösség találkozó helye. A BGE könyvtári hálózata 2000-ben jött létre, jelenlegi tagjai az egyetem három kari könyvtára és az Idegenforgalmi Szakkönyvtár. A tagkönyvtárak küldetése a BGE széleskörű oktató, kutató, tanulmányi munkájának, valamint a tudomány és a gazdaság szakembereinek szolgálata. A tagkönyvtárak minden tevékenysége szorosan kapcsolódik az oktatáshoz és a kutatáshoz, oktatóink és kutatóink pedig nagyban támaszkodnak mindarra a támogatásra és szolgáltatásra, melyeket a könyvtári hálózat nyújt számukra.

A tudományos tevékenységeket a könyvtárak többféleképpen is segítik:  
 • korszerű, egységes, multifunkcionális könyvtári és információs ellátórendszer kialakításával támogatják az Egyetemen folyó oktató, kutató és tanulmányi munkát, illetve a szakirodalmi információellátást az egyetemen oktatott diszciplínák területén; 
 • biztosítják az egyetemi szintű elektronikus információtartalmak (többek között adatbázisok, e-bookok, e-folyóiratok) hozzáférhetőségét; 
 • tudománymetriai elemzéseket végeznek az Egyetem, a Kutató és Szolgáltatóközpont és a BGE-s oktatók-kutatók részére; 
 • támogatják a publikációs tevékenységet, a publikációk azonosítását (DOI, ISBN) és a plágium kiszűrését; 
 • támogatják a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) használatát, személyes szakmai konzultációval segítik az oktatók-kutatók munkáját az MTMT kapcsán.  

Az Egyetem Központi Könyvtára és könyvtári hálózata gyűjteményeivel, szolgáltatásaival, információs rendszerével, szakmailag jól felkészült munkatársaival az Egyetem alapvető fontosságú szervezeti egységei. 

Tagkönyvtárak

KVIK Könyvtár

katt IDE.

KVIK Idegenforgalmi Szakkönyvtár

katt IDE.

KKK Könyvtár

katt IDE.

PSZK Könyvtár

katt IDE.

Adatbázisok

Akadémiai Kiadó Folyóiratai

Az Akadémiai Kiadó 46 nemzetközi és 8 hazai, döntő többségükben magyar főszerkesztők által irányított lapot tartalmazó csomagja széles merítésben közli a természet- és társadalomtudomány legváltozatosabb területeinek új eredményeit. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító lapok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impakt faktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt. 

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ)

Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára több mint 250 magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt külön applikáció letöltése nélkül. 2019 elején várhatóan mintegy 400 mű lesz elérhető a felületen a legkülönbözőbb tudományterületekről, a biológiától a zenetudományig. 

Akadémiai Kiadó Szótárai

A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó egy- és kétnyelvű szótárait, valamint középfokú nyelvvizsgára felkészítő tesztjeit (angol, német, francia) tartalmazza intézményi előfizetői kör számára. A tesztekhez regisztráció szükséges!

Clarivate Analytics – Web of Science

Clarivate Analytics hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésre alkalmas.

EBSCO – Academic Search Complete

Multidiszciplináris adatbázis, melyben teljes szöveggel érhetőek el 8800 folyóirat tudományos cikkei, gyakran a legfrissebb számok is.

Elsevier – Science Direct

Az adatbázisban több mint 2500 teljes szöveggel elérhető szakfolyóirat található, közel 16 millió rekorddal. Körülbelül 18.000 indexelés teszi könnyebbé az eligazodást a folyóiratok között, melyek a tudományos élet minden területét lefedik.
A legtöbb teljes szövegű cikk az 1997 utáni tartalomból olvasható, de évente úgy fél millióval növekszik a digitalizált dokumentumok köre, melyek közt akár 1995-ig visszanyúlóan is találni eléréseket.

Elsevier – Scopus

Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és -intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója.

Emerald – EmeraldInsight – Emerald Premier

Az adatbázisban az Emerald kiadó több mint 300 folyóirata érhető el teljes szöveggel. Több más tudományterület mellett elsősorban a közgazdaság-tudomány egyes szakterületeit fedi le.

EMIS University – Közép- és Délkelet-Európa csomag

A nemzetközi gazdasági-pénzügy adatbázis 3000 globális és helyi publikáció mellett naponta 30 ezer hírt szemléz. A publikációk között megtalálhatók iparági jelentések, előrejelzések, ország- és cégelemzések.

Gondolat Kiadó

A Kiadó adatbázisában több mint 700 történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el.

Kossuth Kiadó

Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tartalmazza. Az előfizetőknek a szakkönyvek mellett mintegy 130 szépirodalmi mű is elérhetővé válik.

L’Harmattan Kiadó

L’Harmattan Kiadó szak- és tankönyveit, valamint szépirodalmi műveket tartalmaz. A rendszer korlátlan számú egyidejű elérést, teljes szövegű keresést, kijelölést-másolást, valamint könyvenként 50 tetszőlegesen kiválasztott oldal letöltését teszi lehetővé.

Napvilág Kiadó

Az adatbázisban 360 kötet található a legújabb kori történelemtudomány, valamint társadalomtudomány témakörben.

Osiris Kiadó

Az adatbázis az Osiris Kiadó könyveit tartalmazza, elsősorban humán- és társadalomtudományi területen. Szépirodalmi műveket is találhatunk.

ProQuest Central

A ProQuest Central adatbázis 30, önállóan is használható adatbázis anyagának gyűjteményéből áll. Összességében 175 témakört fed le. A multidiszciplináris adatbázis 24 000 folyóirat bibliográfiai adatait tartalmazza, a címek közül 18 000 folyóirat anyagához teljes szövegű hozzáférést biztosít. A folyóiratok mellett az adatbázis további 450 000 konferenciaanyagot, műhelytanulmányt is tartalmaz

Springer Nature – Springer Journals (SpringerLink)

A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 9 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne.

Statista

Több, mint 1,5 millió statisztikai adatot, előrejelzést, aktát, jelentést és infografikát tartalmazó adatbázis. A nyers adatok mellett gazdasági adatokat, közvéleménykutatásokat és demográfiai trendeket is tartalmaz, melyek különböző formátumokban le is tölthetőek (pl. XLS, PDF). 

Szaktudás Kiadó

Többnyire társadalomtudományi szakkönyveket tartalmaz.

Typotex – Interkönyv

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600 magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.

BORY

A BGE intézményi repozitórium-rendszere, vagyis egy dokumentumszerver, amely az Egyetemen keletkezett tudásvagyon hazai és nemzetközi szinten történő megosztását, felhasználását teszi lehetővé.

Céginformáció

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat közös felülete, mely ingyenes, közhiteles céginformációkat tartalmaz.

Digitális Tankönyvtár

A DTK célja színvonalas szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek közzététele elsősorban a felsőoktatásban résztvevők tanulmányi, tudományos munkájának támogatása céljából.

DART-Europe E-theses portál

"A DART-Europe kutatási könyvtárak és könyvtári konzorciumok együttműködésével igyekszik biztosítani az európai PhD dolgozatok széles körű hozzáférését. A DART-Europe tagjai közös keresőfelületen teszik elérhetővé az általuk elektronikus formában archivált doktori értekezéseket és azok téziseit."

DOAJ

Minőségileg ellenőrzött, szabad hozzáférésű folyóiratok katalógusa, több szempontú visszakereshetőséggel.

DOAB

A Directory of Open Access Books adatbázisa mintegy 1500 szabadon hozzáférhető elektronikus könyvet tartalmaz 17 tudományterület szakirodalmából, többek közt a Business and Economics(link is external) tárgykörében is.

Eurostat

Az Európai Unió statisztikai oldala, mely a tagállamokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

Europeana

Európa legnagyobb elektronikus könyvtára. Közös felületet biztosít az Európai Unió országaiban digitalizált dokumentumok, az európai kulturális örökség eléréséhez.

Hungaricana

Közgyűjteményi portál, melynek célja a különböző nemzeti gyűjteményekben fellelhető kultúrkincsek hozzáférhetővé tétele. Múzeumi gyűjtemények mellett levéltári anyagok, de az Országgyűlési Könyvtár gyűjteményei, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, vagy a Magyar Külügyminisztérium kiadványai is elérhetőek.

IMF eLibrary

Az IMF (International Monetery Fund) elektronikus könyvtára. Az adatbázisban az IMF kiadványai és statisztikai adatai kereshetőek.

KSH Tájékoztatási Adatbázis

A Központi Statisztikai Hivatal idősorokat tartalmazó, többszempontú lekérdezést és egyéni táblázat-összeállítást lehetővé tevő statisztikai adatbázisa. Ágazati és területi adatokat tartalmaz.

Matarka

A MATARKA (MAgyar Folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével.

A szolgáltatás magyar kiadású folyóiratok tartalomjegyzékeire terjed ki.

MEK

Magyar Elektronikus Könyvtár.

MTI.hu

A Magyar Távirati Iroda azon tartalmai érhetőek itt el, amelyek a nemzeti hírügynökség saját forrásából készült, magyar nyelven íródott tartalmak és melyek felhasználása díjfizetés nélkül történhet.

Worldbank – Open Knowledge Repository

Széles spektrumú adatbázis a fejlődő országokról.

BGE Publikációtár


Egyetemünk kiemelt célja a publikációs tevékenység fejlesztése, mind a magas minőségű tudományos kutatás, mind az alkalmazott kutatás, mind a minőségi oktatás és tehetséggondozás kapcsán területén. A publikációs tevékenység támogatásában kiemelt szerepe van a BGE Központi Könyvtárának és könyvtári hálózatának, valamint az erre a célra kialakított online adatbázisnak, a Publikációtárnak.  

A Publikációtár az Egyetemünkön és jogelőd intézményeiben folyó tudományos tevékenység eredményeképpen született művek (többek között tanulmányok, cikkek) teljes szövegű adatbázisa. A Publikációtár létrehozásával célunk a BGE tudományos tevékenységének reprezentálása és a tudományos közlemények hosszú távú megőrzésének biztosítása. A BGE 2011-ben csatlakozott az MTMT-hez (Magyar Tudományos Művek Tára). Ez az országos elektronikus adatbázis az oktatói, kutatói tudományos és művészeti tevékenység hiteles igazolásának eszköze, forrása. Az MTMT-ben rögzített bibliográfiai adatok hitelessége azzal válik teljessé, ha az ott rögzített adatokkal leírt közlemények a BGE Publikációtárban elérhetővé válnak. A Publikációtárba az Egyetem oktatói, kutatói töltik fel a megjelent és az MTMT-ben már rögzített műveiket, ehhez pedig a tagkönyvtárak munkatársai nyújtanak segítséget. A Publikációtárban megtalálható többek között a BGE tudományos kiadványa, a PROSPERITAS folyóiratban megjelent összes közlemény is. Az adatbázisban számos szempont szerint (pl.: szerző neve, kar, tudományterület) kereshetnek az érdeklődők. A Publikációtár ITT érhető el. 

Távoli elérés beállítása


A BGE munkavállalói és hallgatói VPN kapcsolaton keresztül egyaránt elérhetik a BGE Központi könyvtára által előfizetett adatbázisokat külső/otthoni számítógépről is.

A VPN kapcsolat beállításához az útmutatók az alábbi linkeken érhetők el:

Cím: 1149 Budapest, Bagolyvár u. 6-10.

BGE Központi Könyvtár

Központi könyvtár

egyetemi könyvtárvezető
 • Iroda: 1087 Budapest, Berzsenyi utca 6.
 • Iroda: földszint
 • Telefon: +36 1 313-6224
 • Belső mellék: 5010
 • Email: Korom.Szilvia@uni-bge.hu

Dokumentumok

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Tájékoztató tananyagellátásról 2021-2022-II

Frissítve:
2022. szeptember 28.

Tananyagjegyzék 2021-2022

Frissítve:
2022. szeptember 28.