Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Jövő Értékláncai Kiválósági Központ

A Központról


A vállalati értékláncok és beszállítói hálózatok szerves részei és alakítói a jelen gazdasági folyamatainak. Ismeretük rávilágít a munkamegosztás globális, számos vállalkozást, partnereiket és további szervezeteket érintő rendszerére. Ebben a munkamegosztásban Magyarország is részt vesz, számos hazai vállalkozás tagja különböző globális értékláncoknak, beszállítói hálózatoknak. Az elmúlt évek technológiai változásai és más megatrendek hatására ezek a struktúrák átalakuláson mennek keresztül. Annak érdekében, hogy az ország, és a vállalkozások ebben a helyzetben a lehető legtöbbet tudják elérni, fontos feltárni, megismerni ezeknek a hálózatoknak a lényegét, a globális beszállítói hálózatok működését, a hálózatok irányításának jellemzőit, az innovációs folyamataikat, hatásukat a helyi gazdaságra.

A Jövő Értékláncai Kiválósági Központ (JÉKK) azzal a céllal jött létre, hogy kutatásokat végezzen a globális értékláncok és beszállítói hálózatok jellemzőiről és jövőbeli fejlődési irányukról a hazai gazdaság fejlődése érdekében. A munkában a BGE mindhárom karának munkatársai részt vesznek, külsős munkatársakkal, doktorandusz és egyetemi hallgatókkal együtt.

A JÉKK küldetése, hogy a globális értékláncok és beszállítói hálózatok helyzetét és jövőbeli fejlődési irányát feltárja makro- és mikrogazdasági vetületben, a digitális technológia által kiváltott változások tükrében. Ennek érdekében:

 • Kutatásokat végez;
 • Oktatási tevékenységet valósít meg;
 • Felnőttképzési programokhoz tudásanyagot teremt;
 • Az ipari igényekre választ adó projekteket valósít meg, kiaknázva az ipar-egyetem kapcsolatokban rejlő előnyöket.


A JÉKK kutatásai két egymással összefüggő, egymást kiegészítő dimenzióban folynak, amelyek egyben kijelölik a központ két kutatási irányzatát:

 1. Az értékláncok szerkezeti változásainak elemzése (makroszint)
 2. Az üzemszervezési követelmények átalakulásának feltárása, a digitalizációból eredő termelékenység-/hatékonyságjavítási kényszer és késztetés bemutatása (mikroszint)

A makro- és a mikroszintű megközelítés ötvözése képes a korábbi kutatásoknál teljesebb képet adni, hiszen a nemzetközi áru- és szolgáltatásáramlások az értékláncok több rétegében képződött értékek és gazdasági eredmények összegződésének tekinthetők.

Kutatások

A kiválósági központ két fő irányban folytat kutatásokat makrogazdasági megközelítésből.

Egyfelől a globális értékláncok szerveződésének makroökonómiai kérdéseit vizsgálja. Ebbe beletartoznak a hozzáadott érték áramlás módszertani kérdései, elméleti-szerkezeti vizsgálata és ágazati kutatások. A globális értékláncok (GVC-k) elemzésében többféle szempontot is követ a kutatócsapat: A nemzetközi gazdasági szempont a hozzáadott-érték képzés potenciálja és megoszlása alapján értékeli a termelési-értékesítési láncokat. A technológiai-innovációs megközelítés az értékláncok szerveződését és átalakulását a kutatás-fejlesztés és innováció oldaláról, valamint ezek makrogazdasági hatásait vizsgálja. A stratégiai kérdések pedig az értéklánc dinamikájára, szerkezeti átalakulására és az egyes szereplők mobilitási lehetőségeire fókuszálnak.

Az irányzat másik pillére a stratégiai foresight (előretekintés). Ebben a jövőkutatás aktuális elméleti és módszertani kérdéseit kutatjuk, kiemelt figyelemmel a GVC alkalmazások és a jövő generációjának fejlesztési vonatkozásaira. A kutatók a BGE karainak és más egyetemeknek munkatársai és doktorandusz hallgatói.


Az ellátási láncban a lehetőség szerinti legjobb anyagáramlás biztosításához, a megrendelés volumenének legyártásához szükséges az átfutási időt minél jobban csökkenteni, ugyanakkor biztosítani kell a hibátlan termékek kibocsátását. Ezt csak úgy lehet megoldani, ha:

 • a szállítás ideje a legrövidebb, költséghatékony, ugyanakkor
 • a gyártósorokon, cellákon optimális a termelési folyamat és a
 • selejt termékek kiszűrése időben és a lehető legpontosabban megtörténik meg.

Ennek automatikus biztosítása a legfontosabb, hiszen az emberi tényező sok esetben hibához vezethet.

Emiatt a Központ kutatásának célja olyan modellek, eljárások, módszerek kidolgozása, melyek segítségével feltárjuk az ellátási lánc bizonyos elemeinek működési problémáit, majd javítjuk, optimalizáljuk a folyamatokat. Mindezt a környezettudatosság szempontjainak a figyelembevételével.

Több fő vizsgálati terület áll a munka fókuszában:

 • a fuvarozáshoz/áruszállításhoz kapcsolódó üzemanyag-ellátás tervezési problémáinak modellezése, vizsgálata,
 • termelési logisztikán belül az egyik terület egy gyártósori ütemezési probléma optimalizálás MI (mesterséges intelligencia) eszközökkel,
 • a másik pedig a gyártásellenőrzés, minőség-ellenőrzés során felmerülő problémák kezelése MI eszközökkel,
 • a blokklánc alkalmazási lehetőségei az ellátási láncok, a logisztika területén.

A kutatási irányzat tevékenységéhez több szálon kapcsolódik a Smart Shop Floor Logisztikai szimulációs labor is. Ez egyrészt gyakorlatorientált képzést tesz lehetővé, amelynek során a hallgatók megismerkednek a logisztika területén alkalmazott legújabb technológiák egész sorával (pl. AR, RFID, beltéri lokalizációs technológiák, ERP szoftver stb.), másrészt együttműködési alapot biztosít az egyetem számára a vállalkozásokkal, hogy az igényeikre szabott kutatási, elemzési szolgáltatásokat, közös projekteket valósítson meg. Emellett tervezés alatt áll a gazdaságinformatikus hallgatók számára egy olyan kutatási labor kialakítása, ahol a hallgatók közvetlenül találkoznak gyakorlati problémákkal.


Oktatás, képzés


A Kiválósági Központ a kutatás mellett kiemelt figyelmet kíván fordítani a szakemberek új generációinak képzésére, az egyetemről kikerülő végzettek digitális készségeinek, naprakész szakmai ismereteinek gazdagítására, gyakorlatorientált képzésére. Ennek keretében kiemelten fontosnak látjuk, hogy a kutatási eredmények beépüljenek a képzésbe, új kurzusok, tematikák kialakításához járuljanak hozzá. Az oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek kézzel fogható eleme a Smart Shop Floor Logisztikai Szimulációs Labor, amely 2020-ban kezdte meg működését.

 • „Gazdaságok a globális értékláncokban” c. kurzus, NGG mester szak
 • „Macroeconomic analysis” c. kurzus, NGG mester szak
 • „Digitális ellátási lánc” c. 4 napos kurzus az ellátási láncok és a hozzájuk kapcsolódó informatikai és M.I. fejlesztésekről
 • „Logisztikai labor technológiák” 1 napos kurzus a Smart Shop Floor Logisztikai Szimulációs Laborban rendelkezésre álló technológiákkal való ismerkedésre
 • „Innovation: how it moves the 21st century’s economy?” c. 1 napos kurzus az innováció gazdasági szerepéről, folyamatairől elméletben és esettanulmányok segítségével gyakorlati szempontból is
 • „Egy leendő közgazdász világa? Technológiai paradigmák és gazdasági jövőképek” c. félnapos kurzus a technológia lehetséges jövőbeli fejlődési irányairól és azok potenciális gazdasági hatásairól
 • Képzés a Smart Shop Floor Logisztikai Szimulációs Laborban a Bosch együttműködésével
 • Tudományos ismeretterjesztés a Kutatók Éjszakája programsorozat keretében

A Labor olyan modern, Ipar 4.0 technológiákat tesz elérhetővé, kipróbálhatóvá, melyeknek vállalati szinten való alkalmazása szignifikáns hatékonyságnövelő hatással bírhat. A Labort használók először egy fizikai modell segítségével tekinthetik meg a Smart Factory koncepció kialakításának lehetőségeit, majd ezek után a koncepció kialakítását, szimulációját ők maguk is elvégezhetik AR (Augmented Reality = kiterjesztett valóság) környezetben.

A gyártósori szimuláció részét jelentik az alkalmazott i4.0 technológiai eszközök, módszerek: RFID (anyagok automata jelenlét-érzékelése), XDK szenzor (fizikai paraméterek real-time érzékekelése), AR (Augmented reality – kiterjesztett valóság alkalmazások), VR (Virtual reality – virtuális valóság alkalmazások) SAP ERP (vállalati struktúra leképezése integrált digitális környezetbe), IRID-RTLS infravörös beltéri lokalizációs technológia.

Mindezek alkalmazásával történik a hét munkaállomásból és két supermarketből álló szimulációs gyártósor „működtetése”. A rendszer lehetőséget biztosít a „hagyományos” és a „smart factory” koncepció mentén kialakított gyártási ciklusok összehasonlítására, az adatvezérelt vállalati eljárások megismerésére, az üzleti intelligencia vállalati döntéstámogatásban játszott szerepének bemutatására. A digitális eszközök - a modern Data Scientist, Business Analyst módszerek és technológiák segítségével - választ adnak arra a fontos kérdésre is, hogy milyen környezeti paramétereket kell mérni a vállalati folyamatok optimalizálásához.

A szimulációs tevékenység során keletkezett adathalmaz modern analitikai eszközök, módszerek segítségével feldolgozható, hogy minél pontosabb képet kapjunk arról, hogy mi történt a folyamat során, miért történhetett, és mindezek alapján mi történhet. Így a gyártási szimuláció során keletkezett historikus adatok alapján elvégezhetők a szükséges elemzői munkálatok (dashboard-ok, KPI-ok, analitikai modellek megalkotása), majd prediktív analitikai modellek (ML/DL algoritmusok) segítségével tervek készíthetőek a jövőre vonatkozóan, a minél hatékonyabb döntéstámogatás érdekében. Így azon kívül, hogy megismerhetővé válnak a konkrét üzleti folyamatok és technológiák, üzleti értékteremtő hatás is elérhető.

A szimulációs laboros oktatási környezet a jövő munkavállalóinak szükséges hard skillek és soft skillek fejlesztését tűzi ki célul úgy, hogy az ipar és oktatás közti szakadékot, illetve a vállalati átképzési időtartamokat a leghatékonyabb módon redukálni tudja.

Egyetemi-gazdasági együttműködések

A világszerte működő egyetemeknek a társadalomban betöltött szerepe jelentős változáson megy keresztül. A múltban a felsőoktatási intézmények oktatási és kutatási helyek voltak. Diplomáikat és kutatási eredményeiket a társadalom számára értékes hozzájárulásnak tekintették. Ezen túlmenően viszont ma már az egész társadalom elvárása az egyetemek iránt, hogy olyan új szolgáltatásokat nyújtson, amelyek foglalkoztatható és felelős diplomásokat és releváns, hatásos kutatásokat tartalmaznak. Ezt az egyetemek úgy képesek megtenni, hogy a gazdasági-társadalmi környezetükkel a korábbiaknál relevánsabb, és mélyebb interakciókat, kapcsolatokat, együttműködéseket alakítanak ki, azaz megerősítik ún. „harmadik missziójukat”. Ez fontos célkitűzés a BGE számára is, a Kiválósági Központ pedig egyik fontos „eszköze” az egyetemnek ezen gazdasági kapcsolatok kialakításában. A Kiválósági Központ munkatársai mindannyian elkötelezettek és nyitottak a gazdasági szereplőkkel való együttműködés iránt.

A gyakorlatorientált, a vállalati igényeket is figyelembe vevő egyetemi működés kialakítása iránti elkötelezettség egyik eredménye a Smart Shop Floor Logisztikai Szimulációs Labor, amelynek nemcsak oktatásban játszott szerepe jelentős, de vállalati munkatársak továbbképzésének, vagy akár közös egyetemi-vállalati kutatásoknak is eszköze lehet. A Laborban számos ipari tevékenység modellezhető, szimulálható, amelynek segítségével olyan adatelemzések, analitikai és vizualizációs tevékenységek végezhetőek, amelyek érdemben hozzá tudnak járulni a vállalati folyamatok optimalizálásához, valós ipari/gazdasági problémák megoldásához. Az optimalizálási problémák mellett a labor segítséget nyújthat termékek nyomon követésének fejlesztéséhez, a M.I. logisztikában való alkalmazhatóságának tervezéséhez, az emberi viselkedés, reakciók megfigyeléséhez a logisztikai döntéshelyzetekhez, és még számos más esetben.

A vállalati szektorral való együttműködés egyik első lépéseként került sor a Bosch-sal való együttműködésre, amely magában foglalta a szimulációs laborba telepített technológiák közös kialakítását, valamint a Bosch Elektronika Kft. munkatársainak képzését is egy mintaoktatási projekt keretében.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és úgy gondolja, hogy ezeken, vagy más kapcsolódó területeken segítségre lenne szüksége a vállalkozásuknak, úgy nyugodtan forduljanak a Kiválósági Központ munkatársaihoz.


Publikációk

Antalóczy, K., Gáspár T., Sass, M. (2021): „A gyógyszeripari értékláncok sajátosságai Magyarországon”, in Közgazdasági Szemle, LXVIII. évf., 2021. június (645—673. o.), DOI:10.18414/KSZ.2021.6.645

Fülöp, M.T., Gubán M., Kovács G., Avornicului, M. (2021): „Economic Development Based on a Mathematical Model: An Optimal Solution Method for the Fuel Supply of International Road Transport Activity” in Energies, vol. 14, no. 10,  2963. https://doi.org/10.3390/en14102963

Hírek, események

Az EADI nemzetközi tudományos szövetség, az ELKH KRTK Világgazdasági Intézet és egyetemünk Jövő Értékláncai Kiválósági Központja közösen szervezi 2021. december 9 és 10 között azt a nemzetközi munkaértekezlet, amelynek célja, hogy az eddigieknél részletesebben feltárja a multinacionális vállalatoknak a globális értékláncokban, és ezzel együtt a globális gazdaságban játszott szerepét.

Az érdeklődőket sok szeretettel várjuk!

Részvételi információk itt »

A Kiválósági Központ vezetője

főiskolai docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 16-os szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 994
 • Email: Horvath.Annamaria@uni-bge.hu

Kutatási irányzat vezető

tudományos főmunkatárs
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 19-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 842
 • Email: gaspar.tamas@uni-bge.hu

főiskolai tanár
 • Iroda: 1150 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, fsz.
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Email: guban.miklos@uni-bge.hu

Munkatársak

főiskolai tanár
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 19-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7843
 • Belső mellék: 843
 • Email: antaloczy.katalin@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 16-os szoba
 • Telefon: +36 1 467-7936
 • Belső mellék: 936
 • Email: budai.laszlo@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 20-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7845
 • Belső mellék: 845
 • Email: cseko.katalin@uni-bge.hu

tudományos főmunkatárs
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 18-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 849
 • Email: csonka.laszlo@uni-bge.hu

főiskolai tanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: B épület, földszint, 5-ös szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6883
 • Email: honfivid.sebestyén@uni-bge.hu

tudományos főmunkatárs
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 7-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 929
 • Email: juhasz.timea@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 7-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 930
 • Email: keresztes.eva@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: földszint, 32-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 211
 • Email: Kiraly.Eva@uni-bge.hu

tudományos főmunkatárs

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: B épület, I. emelet, 113-as szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6900
 • Email: kovacs.endre@uni-bge.hu

főiskolai docens

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 19-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 843
 • Email: tolgyessy.peterne@uni-bge.hu

főiskolai tanár
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 16-os szoba
 • Telefon: +36 1 467-7981
 • Belső mellék: 981
 • Email: zimanyi.krisztina@uni-bge.hu