Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Kiválósági Központok
BGE sokszínű kutatási és tudományos tevékenységére jellemző, hogy a vállalati gyakorlat, gazdasági szereplők számára releváns és aktuális, gyakorlati jelentőséggel bíró kutatási témákra koncentrál. Kutatócsoportjaink a magyar gazdasági élet fontos szereplőivel közösen dolgoznak kutatási-fejlesztési projekteken. A BGE-n jelenleg is több mint 60 kutatócsoport tevékenykedik és a Kutatási Alap pályázati rendszere 2019-ben is 7 kutatást finanszírozott az Egyetemen. A BGE stratégiai területeire reflektálva megalakítottuk az egyetem négy Kiválósági Központját, amelyek alkalmazott tudományos tevékenységünk négy fő területére fókuszálnak. A Kiválósági Központok saját szakmai tevékenységi területükön meghatározóak Magyarországon, fontos szerepet vállalnak a felsőoktatás és a vállalatok kapcsolatában és a gyakorlat számára is releváns, magas színvonalú alkalmazott tudományos kutatásokat végeznek vállalati partnerek és hallgatók bevonásával.

Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ

Alapítás időpontja: 2017. március  

Igazgató: Timár Gigi 

További információ ITT.

Cél 

A Budapest LAB tudásmegosztással, saját, és partnerségben végzett kutatásokkal, képzésekkel, inspirációval segíti a vállalkozói kultúra terjedését és a hazai kis- és középvállalatok sikerességét. A BGE partnerségben a vállalkozásokkal stratégiai pillérjét támogató műhely célja, hogy a közép-európai vállalkozásfejlesztés egyik legelismertebb kutató-, fejlesztő-, képző- és tudásszolgáltató bázisává fejlődjön. 

Fókuszterületek 
 • Kutatás – A Budapest LAB a tudományos eredmények mellett kiemelt figyelmet fordít kutatásainak hasznosíthatóságára is. A LAB-hez köthető a Családi Vállalkozás Kutatási Program, amely Magyarországon elsőként vizsgálja e vállalkozói kör sajátosságait. A családi vállalkozások mellett kutatási témái között kiemelt figyelmet szentel a startupok, a szabadúszók, valamint a vállalkozás mentorálás területének. Emellett 2020-tól a világ legnagyobb vállalkozás kutatása, a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) hazai központja is a Budapest LAB-ben van.
 • Edukáció – A Budapest LAB innovatív és hatékony módszerekkel, programokkal segíti a vállalkozói készségfejlesztést és a vállalkozó kultúra terjedését a BGE falain belül és kívül egyaránt. Edukációs tevékenységeit különböző platformokon, és sokszor kollaborációban végzi az előadásoktól, a rendezvényeken át a saját fejlesztésű intenzív kurzusokig.  
 • Inspiráció – Érdekesen és érthetően online és offline is, hiszen kiemelt cél inspirációt és hasznos tudást nyújtani a fiataloknak a vállalkozói léttel kapcsolatban. Online magazinján és eseménysorozatai segítségével a Budapest LAB érdekes és fogyasztható módon, széles körben osztja meg a felhalmozott, a vállalkozói léthez kapcsolódó tudást. 

Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ (FHERC)

Alapítás időpontja: 2017. november  

Igazgató: Géring Zsuzsanna PhD 

További információ ITT.

 
Cél

Az FHERC széles körű bevonással, hazai és nemzetközi kutatói együttműködésekben és innovatív módszertannal a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívásokat és lehetőségeket vizsgálja. Elkötelezett aziránt, hogy magas szintű kutató- és tudásmegosztó műhelyként segítse a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívások és lehetőségek megismerését az akadémiai közeg, a gazdasági, vállalati szektor, a felsőoktatási szereplők, a jövő hallgatói és az egész társadalom számára.  

Fókuszterületek  
 • Kutatás - Az FHERC magas szintű kutató- és tudásmegosztó műhelyként segíti a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívások és lehetőségek feltérképezését, elsősorban az üzleti felsőoktatás területén. Eredményeik, tudományos kutatásaik, publikációik az akadémiai szféra mellett a felsőoktatás további érintettjei (munkaerőpiac, felsőoktatási szektor, leendő hallgatók, oktatók stb. ) számára is hasznosak.
 • Disszemináció – Az FHERC csapata a kutatás mellett aktív a hazai és nemzetközi pályázatokban, rendszeresen szervez konferenciákat, szakmai workshopokat, vagy előadóként részt vesz rangos tudományos eseményeken. Emellett szerkesztői, vendégszerkesztői és szakértői feladatokat is ellát: többek közt részt vett a “Global Essay Mills Survey” (GEMS) nevű projektben, szerkesztett a Futures című lapnak is egy különszámot és szakértői háttéranyagot készített az Európai Unió Joint Research Centre (JRC) bizottsága számára ’Felsőoktatás jövője – a vállalkozói egyetem koncepcióval a középpontban’ témában. 

Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ

Alapítás időpontja: 2017. november  

Igazgató: Dr. habil Lugasi Andrea PhD 

További információ ITT.

Cél 

Az FVKK fő célkitűzése, hogy a fenntartható fejlődés igen széles tárgykörén belül oktatói és kutatói kiemelten a vendéglátás és kapcsolódóan a turizmus egyes részterületeinek magas szintű kutatásával bővítsék a szakterület tudományos ismeretanyagát, tudásmegosztó platformként támogassák a szektorális együttműködést, erősítsék a téma iránti hallgatói érzékenységet és segítsék a tágabb értelemben vett társadalom szemléletformálását. 

Fókuszterületek  
 • Kutatás - A Központ a fenntartható fejlődés igen széles tárgykörén belül elsősorban a vendéglátásra és a turizmusra vonatkozóan végez témaspecifikus kutatásokat, melyek eredményei közvetlenül hasznosíthatók a képzésben, tananyagfejlesztésben. Kutatási tevékenysége során oktatók, kutatók, hallgatók mellett gyakorlati szakembereket és a szakma képviselőit is bevonja a vizsgálatokba, azok előkészítésében, kivitelezésében, az eredmények disszeminációjában is együttműködik velük. 
 • Disszemináció – Az FVKK csapata a kutatás mellett rendszeresen szervez konferenciákat, szakmai workshopokat és munkatársai előadóként részt vesznek rangos tudományos és ismeretterjesztő eseményeken. Ezáltal a Központ intézményesen támogatja a tudásmegosztást és aktívan járul hozzá a szektorok közötti kapcsolatok élénkítéséhez. 

Kibergazdaság Kiválósági Központ 

Alapítás időpontja: 2017. december 

Igazgató: Dr. Tölgyessy Péterné Sass Magdolna 

További információ ITT.

Cél  

A Kibergazdaság Kiválósági Központ tevékenységének célja, hogy kialakítson és fenntartson olyan új értéket teremtő kutatásokat, amelyek az „Ipar 4.0”-ra és azon is túlmutató XXI. századi gazdasági változásokra adnak elméleti megalapozottsággal a gyakorlatban – a vállalkozások és más érintettek által – is hasznosítható új tudást, emellett pedig hozzájárulnak a releváns hazai szakpolitika-formálás előmozdításához a hazai és nemzetközi trendek elemzésével.  

Fókuszterületek
 • Kutatás - A KiKK fő kutatási területei: a mesterséges intelligencia, vagy a robotok alkalmazásának gazdasági és társadalmi következményei, új üzleti modellek, a gazdasági és társadalmi folyamatok, iparági folyamatok elemzése, valamint a hazai gazdaság változásokra való felkészültségének előmozdítása a globális folyamatok és potenciális hazai következményeik feltárásával. Munkájában ötvözni kívánja a makro-mezo-mikro szintű elemzéseket és feltárni az ezek közötti kölcsönhatásokat.  
 • Disszemináció – A KiKK csapata a kutatás mellett aktív a hazai és nemzetközi pályázatokban, rendszeresen szervez konferenciákat, szakmai workshopokat és munkatársai előadóként részt vesznek rangos tudományos és ismeretterjesztő eseményeken. Ezáltal a központ aktívan járul hozzá az egyetemi és a gazdasági szektorok közötti kapcsolatok élénkítéséhez, a tudásáramláshoz, és a tudás hasznosításához is.