Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Kiválósági Központok
BGE sokszínű kutatási és tudományos tevékenységére jellemző, hogy a vállalati gyakorlat, gazdasági szereplők számára releváns és aktuális, gyakorlati jelentőséggel bíró kutatási témákra koncentrál. Kutatócsoportjaink a magyar gazdasági élet fontos szereplőivel közösen dolgoznak kutatási-fejlesztési projekteken. A BGE-n jelenleg is több mint 60 kutatócsoport tevékenykedik és a Kutatási Alap pályázati rendszere 2019-ben is 7 kutatást finanszírozott az Egyetemen. A BGE stratégiai területeire reflektálva megalakítottuk az egyetem négy Kiválósági Központját, amelyek alkalmazott tudományos tevékenységünk négy fő területére fókuszálnak. A Kiválósági Központok saját szakmai tevékenységi területükön meghatározóak Magyarországon, fontos szerepet vállalnak a felsőoktatás és a vállalatok kapcsolatában és a gyakorlat számára is releváns, magas színvonalú alkalmazott tudományos kutatásokat végeznek vállalati partnerek és hallgatók bevonásával.

Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ

Alapítás időpontja: 2017. március  

Igazgató: Timár Gigi 

További információ ITT.

Cél 

A Budapest LAB tudásmegosztással, saját, és partnerségben végzett kutatásokkal, képzésekkel, inspirációval segíti a vállalkozói kultúra terjedését és a hazai kis- és középvállalatok sikerességét. A BGE partnerségben a vállalkozásokkal stratégiai pillérjét támogató műhely célja, hogy a közép-európai vállalkozásfejlesztés egyik legelismertebb kutató-, fejlesztő-, képző- és tudásszolgáltató bázisává fejlődjön. 

Fókuszterületek 
 • Kutatás – A Budapest LAB a tudományos eredmények mellett kiemelt figyelmet fordít kutatásainak hasznosíthatóságára is. A LAB-hez köthető a Családi Vállalkozás Kutatási Program, amely Magyarországon elsőként vizsgálja e vállalkozói kör sajátosságait. A családi vállalkozások mellett kutatási témái között kiemelt figyelmet szentel a startupok, a szabadúszók, valamint a vállalkozás mentorálás területének. Emellett 2020-tól a világ legnagyobb vállalkozás kutatása, a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) hazai központja is a Budapest LAB-ben van.
 • Edukáció – A Budapest LAB innovatív és hatékony módszerekkel, programokkal segíti a vállalkozói készségfejlesztést és a vállalkozó kultúra terjedését a BGE falain belül és kívül egyaránt. Edukációs tevékenységeit különböző platformokon, és sokszor kollaborációban végzi az előadásoktól, a rendezvényeken át a saját fejlesztésű intenzív kurzusokig.  
 • Inspiráció – Érdekesen és érthetően online és offline is, hiszen kiemelt cél inspirációt és hasznos tudást nyújtani a fiataloknak a vállalkozói léttel kapcsolatban. Online magazinján és eseménysorozatai segítségével a Budapest LAB érdekes és fogyasztható módon, széles körben osztja meg a felhalmozott, a vállalkozói léthez kapcsolódó tudást. 

Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ (FHERC)

Alapítás időpontja: 2017. november  

Igazgató: Géring Zsuzsanna PhD 

További információ ITT.

 
Cél

Az FHERC széles körű bevonással, hazai és nemzetközi kutatói együttműködésekben és innovatív módszertannal a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívásokat és lehetőségeket vizsgálja. Elkötelezett aziránt, hogy magas szintű kutató- és tudásmegosztó műhelyként segítse a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívások és lehetőségek megismerését az akadémiai közeg, a gazdasági, vállalati szektor, a felsőoktatási szereplők, a jövő hallgatói és az egész társadalom számára.  

Fókuszterületek  
 • Kutatás - Az FHERC magas szintű kutató- és tudásmegosztó műhelyként segíti a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívások és lehetőségek feltérképezését, elsősorban az üzleti felsőoktatás területén. Eredményeik, tudományos kutatásaik, publikációik az akadémiai szféra mellett a felsőoktatás további érintettjei (munkaerőpiac, felsőoktatási szektor, leendő hallgatók, oktatók stb. ) számára is hasznosak.
 • Disszemináció – Az FHERC csapata a kutatás mellett aktív a hazai és nemzetközi pályázatokban, rendszeresen szervez konferenciákat, szakmai workshopokat, vagy előadóként részt vesz rangos tudományos eseményeken. Emellett szerkesztői, vendégszerkesztői és szakértői feladatokat is ellát: többek közt részt vett a “Global Essay Mills Survey” (GEMS) nevű projektben, szerkesztett a Futures című lapnak is egy különszámot és szakértői háttéranyagot készített az Európai Unió Joint Research Centre (JRC) bizottsága számára ’Felsőoktatás jövője – a vállalkozói egyetem koncepcióval a középpontban’ témában. 

Fenntarthatóság Gazdasági és Társadalmi hatásai Kiválósági Központ

Igazgató: Zsuzsanna Győri PhD

További információk ITT

Cél

A Fenntarthatóság Gazdasági és Társadalmi Hatásai Kiválósági Központ a BGE missziójával összhangban azért munkálkodik, hogy a fenntarthatóság és a felelősség témájában tudást teremtsen és adjon át, ehhez kapcsolódóan:

 • Magyarországi és nemzetközi kutatásokat végezzen;
 • Oktatási anyagokat állítson elő és oktatási tevékenységet valósítson meg;
 • Mindeközben együttműködjön egyetemi és vállalati partnerekkel;
 • Az egyetem falain túl is végezzen társadalmi szemléletformálási tevékenységet;
 • Biztosítsa a téma láthatóságát és a témában kutató szakemberek egyetemi szintű együttműködését, közös munkájának lehetőségét.
Fókuszterületek
 • Kutatás - A fenntarthatóság témáival széles körben foglalkozó kiválósági központ két fő kutatási irányban, streamben folytatja munkáját:
 • A fenntarthatóság üzleti hatásai (Sustainability Impacts in Business) – fenntarthatóság a szervezetekben és az értékláncban: Ebben a streamben a fenntarthatóság vállalati és társadalmi hatását, illetve ennek mérhetőségét kutatjuk, különös tekintettel az értéklánc integrációjára.
 • A fenntarthatóság társadalmi hatásai (Sustainability Impacts in Society) – fenntarthatóság az üzleti szférán túl is: diverzitás és esélyegyenlőség. Ebben a streamben kiemelten a fenntarthatóság társadalmi dimenzióját kutatjuk, azon belül a diverzitás és esélyegyenlőség megjelenését a vállalkozásoknál és a társadalomban.
 • Edukáció - A kiválósági központ kiemelt feladata, hogy kutatásaival aktuális információt nyújtson a téma állapotáról mind a BGE polgárainak, mind partnereinek, külső szereplőknek is. Az egyetemünk mindhárom karán kötelező Felelős és fenntartható vállalat című BA kurzus számára új ismeretanyagot, kutatási eredményeket biztosítunk. Ezen túl a téma horizontális megjelentetésének érdekében az egyéb tárgyakba való beépítés lehetőségét biztosító esettanulmány alapú tananyagokat készítünk. Részt veszünk hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve projektekben is, a fenntarthatósággal kapcsolatos tudás minél szélesebb körű teremtése és hasznosítása érdekében.

Jövő Értékláncai Kiválósági Központ

Igazgató: Dr. Horváth Annamária

További információk ITT

Cél

A vállalati értékláncok és beszállítói hálózatok szerves részei és alakítói a jelen gazdasági folyamatainak. Ismeretük rávilágít a munkamegosztás globális, számos vállalkozást, partnereiket és további szervezeteket érintő rendszerére. Ebben a munkamegosztásban Magyarország is részt vesz, számos hazai vállalkozás tagja különböző globális értékláncoknak, beszállítói hálózatoknak. Az elmúlt évek technológiai változásai és más megatrendek hatására ezek a struktúrák átalakuláson mennek keresztül. Annak érdekében, hogy az ország, és a vállalkozások ebben a helyzetben a lehető legtöbbet tudják elérni, fontos feltárni, megismerni ezeknek a hálózatoknak a lényegét, a globális beszállítói hálózatok működését, a hálózatok irányításának jellemzőit, az innovációs folyamataikat, hatásukat a helyi gazdaságra.

A Jövő Értékláncai Kiválósági Központ (JÉKK) azzal a céllal jött létre, hogy kutatásokat végezzen a globális értékláncok és beszállítói hálózatok jellemzőiről és jövőbeli fejlődési irányukról a hazai gazdaság fejlődése érdekében. A munkában a BGE mindhárom karának munkatársai részt vesznek, külsős munkatársakkal, doktorandusz és egyetemi hallgatókkal együtt.

Fókuszterület
 • Kutatás - A JÉKK kutatásai két egymással összefüggő, egymást kiegészítő dimenzióban folynak, amelyek egyben kijelölik a központ két kutatási irányzatát:
 • Az értékláncok szerkezeti változásainak elemzése (makroszint)
 • Az üzemszervezési követelmények átalakulásának feltárása, a digitalizációból eredő termelékenység-/hatékonyságjavítási kényszer és késztetés bemutatása (mikroszint)

A makro- és a mikroszintű megközelítés ötvözése képes a korábbi kutatásoknál teljesebb képet adni, hiszen a nemzetközi áru- és szolgáltatásáramlások az értékláncok több rétegében képződött értékek és gazdasági eredmények összegződésének tekinthetők.