Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Pénzügyi és Számviteli Kar

PSZK

Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
Kutatási portfólió

A Pénzügyi és Számviteli Kar kiterjedt kutatási portfólióval rendelkezik az alkalmazott tudományok területén. Kutatási projektjeinkben elsősorban olyan tudás létrehozására törekeszünk, amely közvetlenül lefordítható szervezeti gyakorlatokká, akár más szervezetekről, akár a saját oktatási tevékenységünkről van szó. A gyakorlati tudás létrehozása mellett arra törekszünk, hogy kutatásainkból magas minőségű publikációk jöjjenek létre, és ezeket hazai és nemzetközi vezető folyóiratokban tegyük elérhetővé a szakmai közösség számára.

A tanszékeken és a különféle kutatócsoportokban jelenleg zajló kutatásokat 5 – egymást részben átfedő – témacsoport köré lehet rendezni. Ezek a szervezetkutatás, a szervezetek társadalmi szerepe és felelőssége, a KKV-k gazdasági szerepe, a digitalizáció, valamint az új oktatási és tanulási irányok.

Szervezetkutatás

A szervezetek működésének és változásának megértése olyan általános, tudományterületeken átívelő probléma, amely a folyamatos társadalmi-gazdasági változások miatt kiemelkedő szereppel bír. Ezen a tág területen belül olyan témákban folynak kutatások, mint a szervezeti kultúrák nemzetközi összehasonlítása, a felsőoktatási intézmények szervezeti kultúrája, a vállalati események etnográfiai jellegű vizsgálata, a szervezeti magatartás és HR kérdések, valamint a hallgatói normaszegést, csalást meghatározó egyéni és szervezeti tényezők.

Szervezetek társadalmi szerepe és felelőssége

Az elmúlt évtizedekben a menedzsment- és szervezetkutatásban hangsúlyosan jelenik meg, hogy az egyes vállalatok, vállalatcsoportok, vagy akár egyéb szervezetek milyen felelősséggel rendelkeznek a társadalmi térben, valamint a természeti környezet minőségének megőrzése kapcsán. Karunkon ezzel kapcsolatban olyan témákban folynak vizsgálatok, mint a vállalati társadalmi felelősségvállalás pénzügyi vonatkozásai, a banki kockázatok és kockázatkezelés, a KKV-k társadalmi felelősségvállalása, a fenntarthatóság megjelenése a szervezeti és oktatási folyamatokban, a számvitel etikai dilemmái, az integrált jelentéstétel elméleti és gyakorlati kérdései, valamint a sokszínűség a foglalkoztatásban, különös tekintettel a fogyatékkal élők foglalkoztatására.

KKV-k gazdasági szerepe

A kis- és középvállalkozások komoly szerepet játszanak a gazdasági működésben, mind innovációs potenciáljukat, mind munkahelyteremtő és -megtartó képességüket tekintve. A hazai KKV szektor teljesítményének, fejlődésének és nemzetközi értékláncokban elfoglalt pozíciójának a vizsgálata ezért kiemelt fontosággal bír. Jelenleg ezzel kapcsolatban olyan témákban folynak kutatások, mint a KKV-k nemzetköziesedése és HR gyakorlatai, a vállalkozások banki finanszírozása, a családi vállalkozások utódlása, valamint a gazdasági környezet szerepe a KKV-k sikerességében és innovativitásában.

Digitalizáció

A jövő egyik legfontosabb kérdése, hogy a digitalizáció milyen módon alakítja át a szervezetek belső működését, valamint a szervezetek közötti kapcsolatokat. A digitalizáció nem csupán egyes adatok és tartalmak digitális megjelenítését jelenti, hanem alapvetően érinti a jövőben végzett munka jellegét, a vállalatok láthatóságát és versenyképességét. Jelenleg a digitalizáció kutatása olyan területeken jelenik meg a Karon, mint a könyvvizsgálat és a számvitel digitalizációja, a webshopok adatbányászata, a szolgáltatási folyamatok elemzése, az ellátási láncok logisztikájának modellezése, a KKV-k digitális érettsége és digitális marketingtevékenysége, valamint az internetes piacok közgazdasági modellezése.

Új oktatási és tanulási irányok

A felsőoktatási intézményekben az oktatási folyamatok szervezése mellett egyre inkább előtérbe kerül a tanulás kérdése, vagyis hogy a hallgatók mit és hogyan sajátítanak el a számukra felkínált tananyagokból, illetve, hogyan képesek a megszerzett tudást problémák megoldására alkalmazni. Az ezzel kapcsolatos kutatások olyan témákat járnak körül, mint a hallgatói karrierpályák mintázatainak vizsgálata gépi tanulás felhasználásával, a mentorálás szerepe az oktatásban, az új értékelési és oktatási módszerek hatása, a 21. századi készségek fejlesztése, a vállalkozás-alapú képzés, valamint a részvétel és a tanulás kapcsolata.