Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Kutatási portfólió

A Külkereskedelmi Karnak kiemelkedő, hosszú évtizedes hagyományai vannak a makrogazdasági jelenségeket, a nemzetközi kapcsolatokat, a vállalati gazdálkodást érintő, valamint a kommunikációs, marketing és a szaknyelvoktatással kapcsolatos alkalmazott kutatási területeken. Ennek megfelelően a Kar oktatóinak, kutatóinak a publikációi a gazdaságtudomány, a nemzetközi és fejlődés-tanulmányok, az irodalom- és kultúratudományok (kommunikáció- és médiatudomány), a nyelvtudomány, és a neveléstudomány tudományterületeihez kapcsolódnak. A Kar oktatói és kutatói 2015 és 2019 között összesen 59 Q1-Q4 besorolású nemzetközi tudományos folyóiratban jelentettek meg publikációt. 

A Kar stratégiai célja, hogy a (világ)gazdaság változására, illetve az ebből eredő kormányzati, gazdálkodói és társadalmi igényre tudományos teljesítményének növelésével, új kutatási területek és irányok kialakításával adjon adekvát választ. Ennek jegyében jött létre 2018-ban a Kibergazdaság Kiválósági Központ (http://kibergazdasag.hu/), aminek középpontjában az Ipar 4.0-t is magába foglaló gazdaság-társadalmi folyamatok, változások, hatások vizsgálata, értékelése áll. 

Az egyes tanszékek fő kutatási területeiről a tanszékek oldalain olvashatnak. A Karon 2020-ban négy kutatócsoport működik. 

A Közép-Európa Regionális Kutatócsoport (Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék) célja, hogy multi- és interdiszciplináris tudományos, de a diplomáciai és üzleti gyakorlatban is hasznosítható kutatásokat végezzen, amelyeknek eredményeit konferenciákon, szimpóziumokon, tudományos periodikákban és önálló kötetek formájában tárja a nyilvánosság elé. A Kutatócsoport két kutatási programot gondoz: Visegrádi Négyek, Délkelet-Európa. 

A Nemzetközi Marketing Kutatócsoport (Marketing Tanszék) a fogyasztói attitűdkomponenseket, illetve azok marketingben történő felhasználási lehetőségeit vizsgálja nagy nemzeti hagyománnyal rendelkező élelmiszerek esetében, beleértve a helyi és a biotermékekkel, valamint a fenntartható élelmiszertermeléssel kapcsolatos fogyasztói attitűdök feltárását. 

A Kontrasztív Terminológiai Kutatócsoport (Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék) aktuális projektje a startup vállalkozásokhoz kapcsolódó kontrasztív terminológia feltérképezése, az angol, mint domináns nyelv hatásának feltárása, valamint a célnyelvi terminushiány azonosítása hét vizsgált nyelvben (francia, kínai, német, magyar, olasz, orosz, spanyol). Kutatási eredményeinket hazai és nemzetközi konferenciákon adjuk elő, valamint szakmai folyóiratokban publikáljuk. A kutatási eredmények hathatós segítséget nyújtanak többnyelvű szótárak és szaknyelvoktatási anyagok készítéséhez. 

A Projektalapú Nyelvoktatás Kutatócsoport (Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék) kutatásainak eredményeképpen a Kar német szaknyelvi csoportjaiban egy módszertani innováció keretében olyan tananyag került bevezetésre, amellyel valós gazdasági helyzeteket szimuláló projektalapú nyelvoktatás valósul meg. A kutatócsoport a projektalapú oktatás tudományos hátterét felhasználva vizsgálja a hallgatók XXI. századi képességeinek fejlődését. A kutatási program 2019-ben Európai Nyelvi Díjat nyert. 

A Karon folyó kutatásokba igyekszünk a hallgatókat is bevonni. A kereskedelem és marketing alapképzési szakos hallgatók például 2015. óta saját kutatásaikkal segítik a Magyar Marketing Szövetség Agrár- és Élelmiszer-marketing Tagozatát. A Tagozat vezetőivel együttműködve márkakutatást végeznek, évente megismételve az azonos kérdőívvel történő online felmérést, és az eredményeiket a Tagozat rendezvényein szakmai közönség előtt ismertetik. A kutatás azoknak a márkakomponenseknek az azonosítására irányul, amely a fogyasztók szemében értékessé teszik a márkát. Az évek óta ismétlődő kutatás szakmai értéke, nem utolsósorban annak folyamatossága miatt egyre növekvő.