Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Pénzügyi és Számviteli Kar

PSZK

Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
Dékáni Hivatal
A Pénzügyi és Számviteli Kar Dékáni Hivatalának elsődleges feladata a Kar ügyviteli és szervezési ügyintézéssel, valamint a humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos tevékenységeinek ellátása, amelyet a Dékáni Hivatal vezetője irányít.


Feladatai körében:

 • előkészíti a Dékáni Tanács üléseit, 
 • biztosítja a belső információáramlást, 
 • információkat szolgáltat a dékán és a dékánhelyettesek döntéseihez, a Dékáni Tanács munkájához,  
 • ellátja a dékán hatáskörébe tartozó szabályzatok, utasítások, körlevelek kiadását és ellenőrzi azok végrehajtását, 
 • közreműködik a kar oktatásszervezési feladatainak ellátásában, 
 • a dékán felhatalmazása alapján ellátja a kar és a külső szervek közötti kapcsolatok előkészítésével járó feladatokat, gondoskodik a megállapodások nyilvántartásáról, ellenőrzi azok végrehajtását, 
 • adatokat gyűjt, elemez, valamint szervezi és összefogja a kari adatszolgáltatást, 
 • egyeztet a dékán és a kari intézetek és tanszékek között, 
 • ellátja a kari adatok, szabályzatok kezelését, nyilvántartását, kezeli és koordinálja az oktatáshoz kapcsolódó szerződéskötések folyamatát, 
 • ellátja a kari akkreditációval kapcsolatos előkészítő, szervező feladatokat, 
 • közreműködik a kar által tervezett alapképzési és mesterszakok, szakirányú továbbképzési szakok, felsőfokú szakképzési programok előterjesztésének kidolgozásában, 
 • szervezi a kari szintű rendezvényeket, ünnepségeket, ellátja a kar marketing és kommunikációs tevékenységét,  
 • biztosítja a kar küldeményeinek továbbítását, irattározási feladatainak ellátását, a nyilvántartások kezelését, 
 • kapcsolatot tart a kar diákszervezeteivel, 
 • felügyeli a kari gépjárművek üzemeltetését, 
 • ellát minden olyan tevékenységet, melyet a dékán hatáskörébe utal.

dékán

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 105-ös szoba
 • Telefon: +36 1 469-6666
 • Belső mellék: 6666
 • Email: csillag.sara@uni-bge.hu

dékánhelyettesek

főiskolai docens

egyetemi tanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 107-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6793
 • Belső mellék: 6793
 • Email: kiraly.gabor@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 107-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6973
 • Email: rethi.gabor@uni-bge.hu

dékáni hivatalvezető

Dékáni Hivatal vezető
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
 • Iroda: A épület 108
 • Telefon: +36 1 469-6625
 • Belső mellék: 6625
 • Email: milotay.orsolya@uni-bge.hu

munkatársak

ügyintéző
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
 • Iroda: A épület 108
 • Telefon: +36 1 469-6698
 • Belső mellék: 6698
 • Email: Darida.Ildiko@uni-bge.hu

ügyintéző
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
 • Iroda: A épület 105
 • Telefon: +36 1 469-6666
 • Belső mellék: 6914
 • Email: Solymar.Mariann@uni-bge.hu

ügyintéző

kézbesítő
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
 • Iroda: A épület 214
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6812
 • Email: Kozak.Tivadarne@uni-bge.hu

kézbesítő
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
 • Iroda: A épület 214
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6812
 • Email: gaspar.kitty@uni-bge.hu

irattáros, kézbesítő
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
 • Iroda: A épület 214
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6870
 • Email: Szepesi.Gabor@uni-bge.hu

Cím: 1149 Budapest Buzogány utca 10.-12., A108-as szoba

Telefon: +36 1 469 6625

Email: milotay.orsolya@uni-bge.hu