Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Pénzügyi és Számviteli Kar

PSZK

Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
Szolgáltatások és projektek

A Pénzügyi és Számvitel Karon folyó gyakorlatorientált gazdaságtudományi alapképzés, mesterképzés, felsőfokú szakképzés és szakirányú továbbképzés, doktori képzés, valamint a különböző szintű képzések oktató-, kutató- és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi információellátás és tájékoztatás biztosítása a könyvtár küldetése.

Gyűjteményét és szolgáltatásait a Kar oktatóin, kutatóin és hallgatóin kívül hozzáférhetővé teszi a Budapesti Gazdasági Egyetem egységes könyvtári rendszerén belül a többi kar és intézet oktatói és hallgatói, valamint a külső felhasználók számára is.

A könyvtár gyűjteménye

Az intézmény képzési profiljának megfelelően kialakított dokumentációs és információs szolgáltatásai keretében gyűjti, adatbázisba szervezi és rendelkezésre bocsátja a karon oktatott diszciplínák legfrissebb szakirodalmát, mellyel biztosítja a szakirodalmi információ­ellátást és tájékoztatást, közvetíti az országos szolgáltatásokat. A könyvtár a teljességre törekvően gyűjti a karon oktatott és kutatott diszciplínák területének és határtudományaik magyar nyelvű szakirodalmát, továbbá a vonatkozó külföldi forrásokat is, ennek megfelelően közel 100.000 dokumentum, 50.000 idegen nyelvű e-book, 75 különféle napilap és folyóirat, a vezető nemzetközi és magyar adatbázisok (pl.: Cambridge University Press (CUP) Journals Business Collection, EBSCO - EconLit Index, EmeraldInsight és Emerald Case Studies, Jstor – Business & Economics (Archive Collection)) várnak a hallgatókra és oktatókra.

A hallgatói és oktatói mobilitás megvalósításában a Mobilitási Iroda nyújt segítséget, többek között tájékoztatók, felkészítők szervezésével, valamint személyes tanácsadással. Az Iroda egyik legfontosabb tevékenysége az Erasmus+ program keretében megvalósítható külföldi tanulmányi részképzés és szakmai gyakorlat koordinálása és elősegítése. Az Erasmus+ ösztöndíjprogram mellett támogatjuk hallgatóink Campus Mundi ösztöndíjpályázatát is, illetve népszerűsítjük a Keleti Üzleti Akadémiai Központ által kínált ösztöndíjlehetőségeket is.

A Karrier Iroda szakmai gyakorlatok, karrier programok szervezésével foglalkozik nappali, levelező és távoktatás munkarendű hallgatók részére a felsőoktatási szakképzésben és az alapképzésben. Kollégáink segítséget nyújtanak a gyakorlati hely keresésében, (félévente nagyjából 200-250 cég, vállalat megkeresése levél formájában), a pozitív visszajelzést küldő cégekkel, vállalatokkal való kapcsolattartásban és a szakmai gyakorlatok adminisztrációjában. Emellett fontos szerepet játszik együttműködési megállapodások megkötésében, egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott hallgatók dokumentumainak kezelésében. A kari weboldalon segíti a hallgatók szakmai gyakorlatát álláshirdetések, gyakornoki helyek megjelentetésével, illetve kari hirdető felületeken a beérkező ajánlatok közzétételével is.

Állásbörze és karrierprogramok szervezésében is részt vesz, továbbá céges megjelenések szervezése és koordinációja tesztírások, cégbemutatók, szakmai előadások, standos megjelenések, esettanulmányi versenyek, egyéb programok meghirdetése is feladatai közé tartozik. Céges adatbázist is építenek a kollégák, melyet a hallgatók is igénybe vehetnek szakmai gyakorlati hely keresésekor.

A SikerKözpont célja, hogy:

  • segítséget nyújtson a diákoknak az egyetemi tanulmányaik, az egyetemi életük során felmerülő nehézségek megoldásában;
  • esélyegyenlőséget biztosítson;
  • támogassa a diákokat céljaik megvalósításában. Segítünk sikeres, aktív, együttműködő egyetemi polgárrá válni, a különböző tehetségeket kibontakoztatni, készségeket és kompetenciákat fejleszteni.

Fő feladatai:

1.     tanulmányi coaching (támogató beszélgetés)            

2.     tanulást segítő felzárkóztató kurzusok

3.     mentálhigiénés tanácsadás

4.     fogyatékossággal élő hallgatók támogatása

5.     immersion help, study coaching; külföldi diákok támogatása

6.     tréningek

Az utóbbi években a kor követelményeinek és a hallgatói, munkavállalói igényeknek is megfelelve, a Karon több épületfejlesztési beruházás történt. Az új épületek, épületrészek mind a magas színvonalú európai oktatási minőség megvalósítását szolgálják.

A Berzsenyi utcában létesített kampuszon a Team Academy specializáció, illetve a mesterképzések azon elemei kapnak otthont, melyek esetében a szakok eltérő természetéből adódó előnyöket, specifikumokat tudjuk megjeleníteni. A kiscsoportos, aktív és intenzív együttműködés és -gondolkodás színterévé vált a kampusz az elmúlt években, ami a Budapest LAB-nek is otthont ad.

A Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ (Budapest LAB Entrepreneurship Center) tudásmegosztással segíti a vállalkozói kultúra terjedését, erősíti a hazai kis- és középvállalkozásokat. A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) partnerségben a vállalkozásokkal stratégiai célját támogató műhely célja, hogy a közép-európai vállalkozásfejlesztés egyik legelismertebb kutató-, fejlesztő-, képző- és tudásszolgáltató bázisává („think tank”) fejlődjön.

Az infrastrukturális beruházások fontos mérföldköve a FINTELLIGENCE előadó. 2020. április 8-án a PSZK-n, átadásra került az első fővárosi FINTELLIGENCE Pénzügyi Oktatási Centrum – egyetemi és vállalati források bevonásával.

Az edukációs célokat szolgáló pénzügyi labor, amely az országos FINTELLIGENCE Pénzügyi Edukációs Hálózat legújabb tagja, az UniCredit Bank, a FINTELLIGENCE Pénzügyi Kultúra Központ és a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának együttműködése nyomán jött létre.

A modern infrastruktúrát biztosító pénzügyi előadóterem magas színvonalú egyetemi kurzusoknak, konferenciáknak és ismeretterjesztő előadásoknak ad otthont.

Emellett a legfrissebb fejlesztési szakaszban megújul az aula, következő lépésként pedig a könyvtár is XXI. századi elvárásoknak megfelelő épületet kap.

Mivel foglalkozunk?

A BGE Nyelvvizsgaközpont Akkreditált Vizsgahely - PSZK, BGE Nyelvvizsgaközpont vizsgahelyeként államilag elismert kétnyelvű gazdasági szaknyelvi nyelvvizsgák szervezésével és lebonyolításával foglalkozik.

Kinek érdemes jelentkezni?

A BGE Nyelvvizsgaközpont rendszere nyitott, tehát nemcsak a kar hallgatói, hanem bárki jelentkezhet gazdasági szaknyelvi nyelvvizsgára.

A BGE Nyelvvizsgaközpont nyelvvizsga rendszere államilag elismert, kétnyelvű gazdasági szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé alap- (B1), közép- (B2), és felsőfokon (C1); angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, japán és kínai nyelvekből; üzleti, idegenforgalmi-vendéglátóipari (ifo) és pénzügyi vizsgarendszerekben.

A PSZK hallgatói közül főleg azoknak célszerű a vizsgára jelentkezni, akik még nem szerezték meg a diplomához kötelezően szükséges legalább egy élő idegennyelvből az államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványt.

Szintén érdemes gazdasági szaknyelvi nyelvvizsgára jelentkezni mindazoknak, akiknek gazdasági területen végzett munkájukhoz nélkülözhetetlen a szakmai idegen nyelv használata.

Milyen előnyei vannak a komplex nyelvvizsgára való jelentkezésnek?

Mind alap- (B1), mind közép- (B2), mind felsőfokon (C1) a komplex típusú gazdasági szaknyelvi nyelvvizsgára való jelentkezés mellett külön szóbeli típusú (szóbeli és beszédértés vizsgarész) és külön írásbeli típusú (írásbeli vizsgarész) gazdasági szaknyelvi nyelvvizsga letételére is lehetőség van. A kompenzációs lehetőség nyújtotta előnyöket kihasználva, érdemes azonban komplex típusú gazdasági szaknyelvi nyelvvizsgára jelentkezni. A készségenkénti minimum küszöbszint (40%) teljesítése esetén, a vizsgázó abban az esetben is megkaphatja a komplex típusú gazdasági szakmai nyelvvizsgáról szóló bizonyítványt, ha az egyik vizsgatípus esetében nem éri el a sikerességhez szükséges minimum szintet (60%-ot), de, a másik vizsgatípus sikerességéhez szükséges minimum szintet (60%-ot) annyival meghaladja, hogy a többlet kompenzálja a komplex típusú gazdasági szaknyelvi nyelvvizsgához összességében szükséges minimum szintet (60%-ot). Amennyiben a készségenkénti minimum küszöbszint (40%) teljesítése mellett, a vizsgázó teljesítménye az egyik vizsgatípus sikeressége esetén sem tudja kompenzálni a másik vizsgatípus sikertelenségét, a vizsgázónak lehetősége van arra, hogy a sikeres vizsgatípusnak megfelelően szóbeli típusú vagy írásbeli típusú gazdasági szaknyelvi nyelvvizsga bizonyítványt kapjon.

Milyen gyakorisággal szervezünk nyelvvizsgát?

Évente rendszerint három alkalommal, egy őszi (augusztus-szeptember), egy téli (december-január) és egy nyári (május-június) vizsgaidőszak keretén belül tehetnek a jelentkezők gazdasági szakmai nyelvvizsgát.

Milyen segítséget kaphat a felkészüléshez?

Minden vizsgaidőszak előtt szervezünk önköltséges üzleti és pénzügyi előkészítő tanfolyamot angol és német nyelvből.

Ezeket hétköznap délután tartjuk hetente egy vagy két alkalommal. Időtartamuk 6-10 hét, egy óra díja 1200-1800 Ft között mozog. Igény esetén csak írásbeli illetve csak szóbeli előkészítő tanfolyamra is van lehetőség.

Elérhetőségek:

Cím: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. B. épület földsz. B09

Nyelvvizsgahely vezető: Szirtesné Kiss Ágota

E-mail cím: SzirtesneKiss.Agota@uni-bge.hu

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: -

kedd: -

szerda: 11:20-12:45

csütörtök: -

péntek: -


Egyéb fontos információk: Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlap elérhetősége: http://www.nyak.hu.

További információk : http://www.nyelvvizsgak.hu