Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Pénzügyi és Számviteli Kar

PSZK

Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
Nemzetközi kapcsolatok
Nemzetközi partnereink és tevékenységünk

Karunk számára kiemelten fontos nemzetközi aktivitásunk folyamatos fejlesztése, így – összhangban az Egyetemi célokkal – folyamatosan bővítjük nemzetközi kapcsolati rendszerünket az oktatás és kutatás területén. A nemzetközi együttműködések célja, hogy a hallgatóknak és oktatóknak szóló csereprogramokban vegyünk részt a széleskörű gyakorlati tapasztalatszerzést és a közös kutatási tevékenységet támogatva. Nemzetközi stratégiánk alapvetően a hallgatók és oktatók igényein, az egyetemi célok teljesítésén, illetve külső partnerek megkeresésén alapszik.

Jelenleg több mint 35 európai intézménnyel állunk kapcsolatban és további 3 tengerentúli felsőoktatási intézménnyel kötöttünk kétoldalú együttműködési szerződést (beleértve az Erasmust is). Partnereink listája folyamatosan bővül. Ezen együttműködések keretein belül félévenként közel 30 külföldi hallgató folytat tanulmányokat a BGE PSZK-n Erasmus keretein belül, valamint évente mintegy 60 PSZK-s hallgató él a lehetőséggel, hogy egy vagy két szemesztert a Kar valamely külföldi partnerintézményében töltsön.

A bilaterális együttműködések oktatóinknak is lehetővé teszik külföldi oktatási tapasztalatok szerzését, továbbá a karon nemzetközi vendégoktatók fogadását. A nemzetközi oktatási tapasztalatok és a vendégoktatók fogadása kiváló alapot biztosít arra, hogy innovatív képzési formák kialakításával az együttműködést még szorosabbá tegyük, ezt a célt szolgálja a Nemzetközi Oktatási Hét.

A partnerek körének bővítése mellett elkötelezettek vagyunk a „hazai nemzetköziesítésben” (internationalization at home) is, ami azt jelenti, hogy a PSZK–n is igyekszünk minél sokszínűbb, multikulturális környezetet biztosítani hallgatóink és oktatóink számára, ezzel is fejlesztve interkulturális készségeiket. Ennek is köszönhető, hogy a Kar részt vesz a Stipendium Hungaricum programban, ami által tanévről-tanévre egyre több külföldi hallgató kezdi meg tanulmányait a PSZK angol nyelvű képzésein.

Munkatársak

Kari nemzetközi vezető

főiskolai docens
  • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
  • Iroda: A épület, I. emelet, 107-es szoba
  • Telefon: +36 1 469-6600
  • Belső mellék: 6973
  • Email: rethi.gabor@uni-bge.hu