Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Pénzügyi és Számviteli Kar

PSZK

Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
Számvitel Tanszék
A Számvitel Tanszék oktatási, tudományos, illetve kutatási feladatainak ellátása során – az alkalmazott tudományok egyeteme jellegéből fakadóan – a gyakorlatorientált felfogásra, az elméletileg megalapozott, üzleti tevékenység során gyakorlatban is hasznosítható ismeretek oktatására, továbbá az ezeket megalapozó elméleti kutatásokra koncentrál.  

A Tanszék munkatársainak döntő többsége elismert gyakorlati szakember, több mint fele tudományos fokozattal is rendelkezik, ezzel adva biztos alapot a gyakorlatorientált, piaci igényekre reflektáló oktatói munkának. Az oktatásba bevont vendégoktatói kör kiváló lehetőséget biztosít a hallgatóknak ahhoz, hogy közvetlen közelről lássanak kiemelkedő példákat az üzleti világból, hiszen vendégoktatóink a szakma elismert és jeles képviselői. 

A Tanszék több évtizedes múlttal rendelkezik a számvitel, elemzés, ellenőrzés, tervezés és kontrolling témájú tantárgyak oktatása és gyakorlatias, ugyanakkor tudományos igényű tantárgyfejlesztése tekintetében. A Tanszék kutatási területei kiterjednek a számvitel és a kontrolling szinte minden vetületére és a kapcsolódó területekre, közülük aktuálisan a nemzetközi számvitelre, az elemzésre, a vállalati ellenőrzésre, a könyvvizsgálatra, az önköltségszámításra, a digitalizációra és az etikai kérdésekre. 

 

Jelenleg folyamatban lévő tanszéki kutatások: 

 • Balázsiné Farkas Katalin – Kardos Barbara: Számviteli munka etikai kérdései 
 • Bán Erika: Az ellenőrzés hatékonyságot segítő szerepe és fejlesztése a magyar KKV szektorban 
 • Borzán Anita: A számvitel, mint információs rendszer hazai és romániai sajátosságai 
 • Madarasiné Szirmai Andrea: A pénzügyi beszámolás jövője - nemzetközi számviteli keretek, integrált beszámoló 
 • Németh Krisztina: Menedzsment kontroll a kreatív szektorban 
 • Németh Krisztina: A pénzügyi menedzsment és a pénzügyi controlling evolúciója a hazai kkv-k esetében 
 • Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Veress Attila: Számvitel digitalizációja 
 • Simon Szilvia: Konszernelemzés 
 • Szijártó Boglárka: Önköltségszámítás a felsőoktatásban 
 • Török Martina Zsófia: Audit minőség 

 

Aktuális publikációk: 

 • Balázsiné Farkas Katalin - Bélyácz, Iván - Kardos Barbara - Kása, Richárd - Szász, Erzsébet: A számviteli szakma etikai szempontú modellezése a számviteli szakemberek értékítélete alapján. Statisztikai Szemle 97 : 12 pp. 1103-1153., 51 p. (2019) 
 • Balázsiné Farkas Katalin - Kardos Barbara: Tartalmi és módszertani fejlesztési irányokra vonatkozó javaslatok a diplomás számvitelképzés két szintjére vonatkozóan a pályakezdő diplomások kompetenciáinak tükrében=Suggestions concerning the directions of the content and themethodology in connectionwith the two levels of the professional accountancy education concerning the competencies of the graduated career entrants. 
  In: Dobrai, Katalin; László, Gyula; Sipos, Norbert (szerk.) Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, (2018) pp. 499-519. , 21 p. 
 • Borzán Anita - Szekeres Bernadett: Meeting the environmental information needs in the light of the accounting reports of Hungarian and Romanian enterprises 
  In: Monika, Gubanova (szerk.) Legal, economic, managerial and environmental aspects of performance competencies by local authorities, 2017 : 5th international scientific correspondence conference. Nyitra, Szlovákia: Slovak University of Agriculture in Nitra, pp. 37-44. , 8 p. (2018) 
 • Madarasiné Szirmai Andrea - Siklósi, Ágnes – Török Martina Zsófia: Audit Quality Interpretation and One of the Possible Measurement Models . Global Challenges of Management Control and Reporting Program of Research Symposium, Polanica Zdrój, Poland (2018) 
 • Madarasiné  Szirmai Andrea – Szőllősiné Szép Adrienn: A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján teljesített statisztikai adatszolgáltatás módszertanának háttere és tapasztalatai. Statisztikai Szemle 96 : 5 pp. 489-521., 33 p. (2018) 
 • Veress Attila - Pucsek, József - Siklósi Ágnes - Török Martina Zsófia: Teljesítmény mérése a vállalkozások gyakorlatában, a free cash flow levezetésének modellje. Controller Info 6:2 pp. 31-35. , 5 p. (2018) 

Szakmai kapcsolatok: 

 • PWC 
 • Deloitte 
 • Process Solutions 
 • WTS 
 • BDO 

Ügyintézés

Hétfő

08:30-10:30

Kedd

nincs félfogadás

Szerda

13:00-15:00

Csütörtök

08:30-10:30

Péntek

09:30-10:30

Munkatársak

Tanszékvezető

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6698
 • Belső mellék: 6877
 • Email: kardos.barbara@uni-bge.hu

Tanszékvezető-helyettes

mestertanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 112-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6707
 • Email: kresalek.peter@uni-bge.hu

Tanszéki ügyintéző

Tanszéki kiemelt ügyintéző
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület 111
 • Telefon: +36 1 469-6698
 • Belső mellék: 6698
 • Email: Frey.Aniko@uni-bge.hu

Munkatársak

mestertanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 113-as szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6902
 • Email: almasi.balint@uni-bge.hu

főiskolai docens

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 114-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6798
 • Email: Ban.Erika@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 124-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6698
 • Belső mellék: 6880
 • Email: borzan.anita@uni-bge.hu

tanársegéd
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: B épület, I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6909
 • Email: denich.ervin@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: B épület, I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6683
 • Email: deri.tunde@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 124-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6880
 • Email: ilyes.csaba@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: B épület, I. emelet, 110-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6902
 • Email: szirmai.andrea@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 115-ös szoba
 • Telefon: +36 1 469-6888
 • Belső mellék: 6888
 • Email: nemeth.krisztina2@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 113-as szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6891
 • Email: siklosi.agnes@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 114-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6902
 • Email: simon.szilvia@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 115-ös szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6888
 • Email: sisa.krisztina@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 124-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6798
 • Email: szabo.szabolcs@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 115-ös szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6888
 • Email: szijarto.boglarka@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 115-ös szoba
 • Telefon: +36 1 496-6600
 • Belső mellék: 6888
 • Email: torok.martinazsofia@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 113-as szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6891
 • Email: veress.attila@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: B épület, I. emelet, 111-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6909
 • Email: Zatyko.Zsuzsanna@uni-bge.hu

tanársegéd
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 114-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6902
 • Email: franyo.zsofia@uni-bge.hu

Kapcsolódó dokumentumok

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Alapszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2023. január 27.

Kérvények, sablonok és nyomtatványok

Frissítve:
2022. december 13.

Mesterszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2023. január 17.

Tantárgyi tematikák

Frissítve:
2022. szeptember 20.

Ünnepi konferencia előadásai

Frissítve:
2022. szeptember 20.

A Számvitel és a controlling elmélete, gyakorlata – ünnepi tanulmánykötet Bíró Tibor és Sztanó Imre tiszteletére.pdf

Frissítve:
2022. augusztus 24.

Cím: 1149 Budapest Buzogány utca 10-12.

Telefon: 1/469-6600/6698

Email: frey.aniko@uni-bge.hu