Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Pénzügyi és Számviteli Kar

PSZK

Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
Elismerések és lehetőségek

Lehetőségek

A BGE tudományos tevékenységre vonatkozó stratégiai célja: „alkalmazott kutatással a gazdasági és társadalmi hatásért”. E cél elérése érdekében az elmúlt években létrehoztuk a Kutatási Alapot és a hozzá kapcsolódó pályázati rendszert, amely forrást biztosít kollégáink saját kezdeményezésű kutatásaihoz. Emellett 2017-ben megalakult a BGE Kutatási Szolgáltató Központja, amely kutatásmódszertani tréningek szervezésével, konzultációs lehetőségekkel támogatja a BGE közösségét a színvonalas kutatások megvalósításában.

További információ a Kutatási Szolgáltató Központ honlapján található.

Kedves Kollégám!

Kérjük, hogy az alábbi pályázatot elektronikusan (ebben az esetben az aláírt űrlapot beszkennelve) vagy papíron, minden mellékletével együtt juttassa el hozzánk (Dr. Király Gábor kiraly.gabor@uni-bge.hu). Amennyiben két héten belül nem érkezne válasz, kérjük, hogy jelentkezzen nálunk és kérdezzen rá.

A pályázásnál kérjük, hogy vegye figyelembe:
 • Javasoljuk, hogy a pályázata leadása előtt egyeztessen a kari tudományos dékánhelyettessel!
 • Olyan magas minőségi szakmai és/vagy tudományos rendezvényeken, képzéseken való részvételt szeretnénk támogatni, amelyek közvetlenül becsatornázhatók az oktatási, oktatásfejlesztési, valamint kutatási gyakorlatba.
 • A támogatás felső határa 300e Ft/pályázat.
 • Kérjük, hogy a szállásnál csak nagyon indokolt esetben válasszon 3 csillagnál magasabb minősítésű szállodát.  
 • Saját személyautóval történő utazást kiküldetéssel, a NAV által meghatározott üzemanyagnormák + 9 Ft/km amortizáció figyelembevételével tudjuk elszámolni/finanszírozni. Nyilatkozat gépkocsi használathoz című nyomtatvány kitöltése, valamint a törzskönyv és a forgalmi engedély másolata szükséges.
 • Repülőjegy beszerzése csak az egyetemen keresztül történhet (semmiképpen nem tudjuk utólag elszámolni). A repülőjegy ára a közbeszerzésben drágább lehet, mint az internetes kereséssel talált árak - ezért kérjük, hogy ezzel kalkulálva 50 %-kal magasabb árat állítsanak be!
 • Kérjük, hogy a részvételtől számított 8 napon belül adja le az költségelszámolását, valamint 30 napon belül készítse el a beszámolót és küldje el a tudományos dékánhelyettesnek. Javasoljuk, hogy tanszéki kollégáit is tájékoztassa, adja tovább a rendezvényen, képzésen szerzett tapasztalatokat.
 • Kérem, vegye figyelembe, hogy a költségekről számla csak a beszerzési igénybejelentő jóváhagyása után kérhető (a jóváhagyásról és a további teendőkről email-ben tájékoztatjuk)


Az elbírálásnál előnyt jelent: 
 1. Részvétel doktori képzésben.
 2. Részvétel folyó oktatási innovációs projektekben, fejlesztésekben.
 3. Részvétel jelenleg futó kutatási projektben. Ehhez kapcsolódó aktív publikációs gyakorlat.


Egyéb szempontok: 
 1. Személyenként évente legfeljebb egy (hazai vagy nemzetközi) rendezvény, képzés támogatható kari keretből.
 2. Egy rendezvényen, képzésen egy személy vehet részt (indokolt esetben ettől el lehet térni, de ezt előzetesen egyeztetni kell a tudományos dékánhelyettessel és/vagy a dékánnal).


Elszámolás:
 • Minden költségről (pl. szállás, regisztráció, vonatjegy) csak az Egyetem nevére szóló számlákat (vagy BGE és a cím: 1055 Budapest, Markó u. 29-31. vagy BGE PSZK és a cím 1049 Budapest Buzogány u.10-12.) tudjuk elszámolni.
 • A vonattal/busz számla mellé a jegyet is csatolni szükséges. Vonat/busz 2. osztály teljesárú jegy számolható el.
 • Az idegen nyelvű számlákat tükörfordítással kérjük leadni.
 • Amennyiben Ön által kerül kifizetésre egy számla, úgy a számla mellé a banki visszaigazolást (banki felületről kinyomtatva), kp. fizetésnél nyilatkozatot csatolni szükséges a számla mögé.


Dr. Király Gábor

tudományos dékánhelyettes

Elismerések

Az elismerésben oktatóink és kutatóink publikációikkal részesülnek.

Az utóbbi évek díjazottjai:


Tudományos szakkönyv kategória nyertese, 2020:

 • Király Gábor: Részvétel és tanulás. A részvételi rendszermodellezés mint tanulási környezet. Prosperitas monográfiák


Tudományos szakcikk - kutató kategória nyertese, 2020:

 • Géring Zsuzsanna – Király Gábor: Editorial. Introduction to 'Futures of Higher Education' special issues. Futures
 • Hidegh Anna Laura – Csillag Sára – Csizmadia Péter – Szászvári Karina Ágnes: What makes small beautiful? Learning and development in small firms. Human Resources Development International


Tudományos szakcikk - oktató kategória nyertese, 2020:

 • Krajcsák Zoltán: Leadership strategies for enhancing employee commitment in TQM. Journal of Management Development


Tudományos szakcikk - PhD kategória nyertese, 2020:

 • Szennay Áron - Szigeti Cecília - Kovács Norbert - Szabó Dániel Róbert: Through the Blurry Looking Glass—SDGs in the GRI Reports. Rescources


Tudományos szakcikk - kutató kategória nyertese, 2019:

 • Losoncz MiklósPerényi Áron: A Systematic Review of International Entrepreneurship
 • Géring Zsuzsanna – Király Gábor – Csillag Sára – Gápsár Tamás- Kováts Gergely- Vision(s) of the University. Applying Participatory Backcasting to Study the Future of Higher Education


Tudományos szakcikk - oktató kategória nyertese, 2019:

 • Dr. Krajcsák Zoltán: Successes of quality management systems through self-evaluation and commitment in different organizational cultures: A caste study
 • Mérő Katalin – Piroska Dóra: Rethinking of macroprudential mandates within in the Banking Union – a perspective from east of the BU
 • Sági Judit – Lentner Csaba: Certain Aspects of Family Policy Incentives for Childbearing


Tudományos szakcikk - PhD kategória nyertese, 2019:

 • Szennay Áron: Nagyvállalatok pénzügyi teljesítményének és társadalmi felelősségvállalásának összefüggései Magyarországon
 • Dr. Zsigmond Száva: Vállakozásfejlesztési mentorálási folyamat a karmester szemszögéből, avagy milyen elvárásoknak kell megfelelni egy mentornak és hogyan tud sikeresen vezetni egy folyamatot?


Tudományos szakkönyv kategória nyertese, 2018:

 • Losoncz Miklós: Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció

Tudományos szakcikk – Kutató kategória nyertese, 2018:

 • Kása Richárd – Heidrich Balázs – Losoncz Dávid – Demeter Krisztina – Jenei István: The impact of shop floor culture and subculture on lean production practices. International Journal of Operations & Production Management. Vol. 37 Issue: 2, pp.205-225.

Szécsi Zsófia Egyetemünk jogelődjének, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolának hallgatója volt, fiatalon, hirtelen távozott közülünk. Hogy emléke az Egyetemen is tovább éljen, édesanyja és testvére emlékdíjat alapított nevével. Minden évben az a hallgató nyerheti el az oklevelet és az ezzel együtt járó 200.000 Ft pénzdíjat, aki az Országos Tudományos Diákköri Tanács döntőjében pályamunkájával első díjat érdemelt, ilyen hallgató hiányában pedig, aki a zsűri megítélése szerint különdíjra érdemes.

Az utóbbi évek díjazottjai:


2019:
 • Eckert Emília: FinTech: Disruptions in Wealth Management


2018:
 • Besenyei Zsuzsa: Mesterséges siker-csapat bárkiből?


2017:
 • Lukács László István: A közösségi költségvetési számvitel fejlődése és kihívásai a 21. században


2016:
 • Pál Eszter: Az ár placebo hatása


2015:
 • Tóth Zita Gabriella: Előítélet kontra nyitottság, avagy merre tart a világ az új generációk szemszögéből


2014:
 • Görcsi Gergely: Az önköltségszámítás, mint lehetőség a hatékony gazdálkodás megteremtésére


2013:
 • Csiszár István: Befektetési alapok kvantitatív teljesítményértékelése


2012:
 • Cinkotai Norbert és Gál Balázs: Esztergom város önkormányzata pénzügyi helyzetének elemzése


2011:
 • Murvai Tamás: A PPP programok célja, eredményessége, eredménytelensége a közösségi beruházások finanszírozásában, különösképpen Magyarországon


2010:
 • Petróczi Attila István: Az ügyfélszegmentálásban rejtőző potenciál kiaknázásának lehetőségei a telekommunikációs szektorban


2009:
 • Kepenyes Bernadett: A Génforrás megőrzés vagy genetikai módosítás egy projekt fényében


2008:
 • Kormanik Soma: Operációkutatás a több biztosítós egészségügyben


2007:
 • Békési Orsolya: A helyi adókról, kiemelten a helyi iparűzési adóról


2006:
 • Borsi Ágnes: A keresztértékesítés bevezetése egy kereskedelmi bank telefonos ügyfélszolgálatában


2005:
 • Kollát Dénes Pál: A Risk Management rendszerek bevezetése a nagyvállalati gyakorlatban

A BGE kitüntetési Szabályzata szerint Arany pecsétgyűrű kitüntetést a dékán annak a személynek adományozhat, aki legalább 10 éve az Egyetemmel vagy jogelődjével közalkalmazotti jogviszonyban áll, és jelentős mértékben elősegítette a Kar jó hírnevének öregbítését, elismertségét, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás színvonalának emelésében, illetve munkaterületének elismert képviselője.

A kitüntetés évente egy alkalommal egy oktató és egy nem oktató főállású személy részére adományozható.

Az utóbbi évek díjazottjai:


2022:
 • Oktatóként Kresalek Péter mestertanár, a Számvitel Tanszék oktatója,
 • nem oktatóként Kovács Brigitta tanszéki munkatárs.


2021:
 • Oktatóként Dr. Hauber György főiskolai docens, az Üzleti Gazdaságtan Tanszék vezetője,
 • nem oktatóként Diószeginé Balázs Krisztina a Kar gazdasági vezetője.


2020:
 • Oktatóként Szabó Zsolt Antal mestertanár, Gazdaságinformatika Tanszék,
 • nem oktatóként Balázsiné dr. Farkas Katalin főiskolai docens, a kar oktatási dékánhelyettese.


2019:
 • Oktatóként Magyar Gézáné főiskolai docens, Pénzügyi és Gazdálkodási Szaknyelvek Tanszék,
 • nem oktatóként Bálint Imre a PSZK Kollégiumának vezetője.


2018:
 • Oktatóként Dr. Gubán Ákos főiskolai tanár, a Gazdaságinformatika Tanszék vezetője,
 • nem oktatóként Ujváry Lajos az Informatika és Oktatástechnikai Osztály vezetője.


2017:
 • Oktatóként Dr. Gyulai László főiskolai docens, a Pénzügy Tanszék oktatója,
 • nem oktatóként Mayer László Antalné a GMO pénzügyi ügyintézője.


2016:
 • Oktatóként Dr. Molnár Sándor főiskolai tanár, a Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály vezetője,
 • nem oktatóként Korom Szilvia a Központi Könyvtár vezetője.


2015:
 • Oktatóként Dr. Pucsek József főiskolai docens, a Számvitel Intézeti Tanszék tanszékvezető helyettese,
 • nem oktatóként Olaj Edit, a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal munkatársa.


2014:
 • Oktatóként Görgényi István főiskolai docens, a Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Tanszék tanszékvezető helyettese,
 • nem oktatóként Dr. Takács Kinga, a dékáni hivatal vezetője.


2013:
 • Oktatóként Dr. Bíró Tibor főiskolai docens, a Kontrolling-Ellenőrzés Intézeti Tanszék vezetője,
 • nem oktatóként Dr. Rozgonyi József, a Salgótarjáni Intézet igazgatója.


2012:
 • Oktatóként Dr. Bódi Erzsébet, a kar oktatási dékán helyettese, a Közgazdaságtan Intézeti Tanszék oktatója,
 • nem oktatóként pedig Cirkos Tamás, a Továbbképzési és Szakképzési Központ igazgatója.


2011:
 • Oktatóként Dr. Jánosa András, a Módszertani Intézeti Tanszék vezetője,
 • nem oktatóként Szűcs Olga, a Tanulmányi Osztály vezetője.


2010:
 • Oktatóként Dr. Sztanó Imre, a Számviteli Intézeti Tanszék vezetője,
 • nem oktatóként Sipos Béláné, a PSZK gazdasági igazgatója.

A Budapesti Gazdasági Egyetem Kitüntetések és díszoklevelek alapításának és adományozásának rendjéről szóló Szabályzat Ezüst Pecsétgyűrű 20/C.§


(1) Az Ezüst Pecsétgyűrű (alumni díj) azoknak a volt hallgatóknak adományozható, akik a Főiskola elvégzése után kimagasló szakmai eredményeket értek el, ezáltal:

a) a karnak dicsőséget szereztek,

b) jó hírnevét öregbítették,

c) sokat tettek a kari diákközélet, az alumni kapcsolatok kialakulásáért és fejlődéséért.

(2) A kitüntetésre szóló javaslatot a kar vezetői, oktatói és a Karrier Iroda kezdeményezhetik.

(3) A kitüntetésben évente legfeljebb 2 személy részesülhet, amely az ún. Alumni-rendezvényen kerül átadásra.

(4) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és egy Ezüst Pecsétgyűrűt kap.


Az utóbbi évek díjazottjai:


2022:
 • Polgár Gergely, az Auchan Retail Magyarország Pénzügyi Igazgatója


2021:
 • Mészáros János, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. stratégiai- és gazdasági vezérigazgató-helyettese.


2020:
 • Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke


2019:
 • dr. Sztanó Imre rektorhelyettes, PSZK főigazgató helyettes, tanszékvezető


2018:
 • Tamásné Czinege Csilla adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár, Pénzügyminisztérium


2017:
 • Szász János vezérigazgató, OTP Faktoring Csoport


2016:
 • Thurzó Csaba kontrolling igazgató, Magyar Posta
 • Burján Ákos partner, PwC


2015:
 • Benedek Péter igazgató, IBM


2014:
 • Nagy Csaba vezérigazgató, Magyar Fejlesztési Bank


2013:
 • Dávid Ilona elnök-vezérigazgató, Magyar Államvasutak
 • Gondos Judit közigazgatási államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium


2011:
 • Erdei Tamás elnök, Bankszövetség
 • dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató, OTP Bank

A PSZK HÖK a 2010/11-es tanévben hagyományteremtő szándékkal a „Tiszteletbeli évfolyamtárs” kitüntetést alapította, elismerve ezzel az adott időszak kiemelkedő színvonalú oktatói munkáját, illetve azon személy tevékenységét, aki munkájával a hallgatók szakmai fejlődését jelentősen segítette, előadásain, szemináriumain külön figyelmet fordított arra, hogy a hallgatóknak közérthetően adja át tudását és rugalmasan állt a hallgatók egyéni kérdéseihez. A szabályzat szerint az elismerés (ami egy emléktoll és egy oklevél) a tanévnyitón kerül átadásra, a díjazott az adott évfolyam végzőseitől a diplomaosztón beszéddel búcsúzhat el.

Az utóbbi évek díjazottjai:


2022:
 • dr. Németh Krisztina főiskolai docens, Számvitel Tanszék

2021:
 • dr. Réthi Gábor főiskolai docens, Menedzsment Tanszék


2019:
 • Gehér László mestertanár, Alkalmazott Kvantitatív Módszertan Tanszék


2018:
 • dr. Fellegi Miklós tanszékvezető, egyetemi docens, Pénzügy Tanszék


2017:
 • Radványi Marcell nyelvtanár, Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Intézeti Tanszék


2016:
 • dr. Dobák Dóra főiskolai docens, Gazdaságinformatikai Intézeti Tanszék


2015:
 • dr. Veress Attila tanszékvezető helyettes, főiskolai docens, Számvitel Intézeti Tanszék


2014:
 • dr. Csillag Sára tanszékvezető, egyetemi docens, Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézet Tanszék


2013:
 • dr. Sztanó Imre tanszékvezető, főiskolai docens


2012:
 • Hauber György főiskolai adjunktus


2011:
 • dr. Pucsek József főiskolai docens

Jaakko Kaarle Mauno Rauramo úr a Helsinki University of Technology-n szerzett diplomát, majd a Stanfordi Egyetemen folytatott tanulmányokat. 1966-ban mérnökként kezdett dolgozni, a Sanomaprintnél. Termékmenedzser, majd általános menedzser pozíciók betöltését követően 1976-ban lett a Sanoma Corporation elnökhelyettese, majd 1984-97 és 1997-99 között egy-egy cégcsoport elnökeként tevékenykedett. 2001 óta a Sanoma Igazgató Tanácsának elnöke.

Jakko Kaarle Mauno Rauramo úr segítséget nyújtott a finn gyakorlatorientált felsőoktatási modell magyarországi adaptációjához és a BGF-n belüli Team-Academy megvalósításához. Széleskörű vállalati kapcsolatai a képzésben jól hasznosíthatók voltak a mentorok biztosításához.

A PSZK 2011-ben fejezte ki elismerését és köszönetét a Professor Honoris Causa cím adományozásával.

2012-ben a címet Mikko Kosonen a SITRA (Finn Innovációs Alap) elnöke kapta a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

Mikko Kosonen sikeres előadást tartott a „Stratégiai vezetés dinamikusan változó időkben” címmel a Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán. Innovációs együttműködési projektek generálásával segítette a BGF oktatási és kutatási tevékenységét. A Finn Nagykövetség gazdasági szervezetén (FinPro) keresztül a Team Business szakirány finn modell alapján dolgozó hallgatói vállalkozói csoportjainak segítségét is támogatta.