Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Pénzügyi és Számviteli Kar

PSZK

Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
Tudományos kapcsolatok

Kutatási és tudományos tevékenység


A Pénzügyi és Számviteli Kar kiterjedt kutatási portfólióval rendelkezik az alkalmazott tudományok területén. Kutatási projektjeinkben elsősorban olyan tudás létrehozására törekszünk, amely közvetlenül lefordítható szervezeti gyakorlatokká, akár más szervezetekről, akár a saját oktatási tevékenységünkről van szó. A gyakorlati tudás létrehozása mellett arra törekszünk, hogy kutatásainkból magas minőségű publikációk jöjjenek létre, és ezeket hazai és nemzetközi vezető folyóiratokban tegyük elérhetővé a szakmai közösség számára.

Karunk oktatói jelentős szerepet vállalnak a hazai és nemzetközi tudományos életben. Számos kollégánk tagja az MTA különböző szaktudományi bizottságainak, a Magyar Rektori Konferencia egyes bizottságainak, vezető és véleményformáló képviselők nemzetközi és hazai szakmai szervezetekben. A minősített oktatók aránya 2020-ban meghaladta az 50%-ot.

Tudományos tevékenységünk fontos részét jelentik a nemzetközi kooperációban megvalósuló fejlesztési projektek, amelyek főleg a vállalkozásfejlesztés, családi vállalkozások utódlása, felelős vállalkozás, pénzügyek területén meghatározók. Az utóbbi években Karunk az alábbi megvalósult EU-s, illetve Erasmus stratégiai partnerségi pályázatokban vállalt aktív szerepet: Trust Me, INSIST, ISSUE, FAME, MentorCert, INTEREST, EFFORT.

A Kar oktatói és kutatói számos nemzetközi és magyar nyelvű publikációt jegyeznek, illetve éves szinten több száz tudományos és szakmai konferencia előadást tartanak meg. A BGE PSZK a Beyond Financial Reporting Konferencia keretein belül az akadémiai kutatók, oktatók és gyakorló szakemberek szakmai fórumaként és találkozójaként került megszervezésre 2019 novemberében. A BGE saját tudományos rendezvényein a PSZK aktívan részt vesz nemcsak tudományos előadások, de műhelybeszélgetések és képzések szervezésében, megtartásában is.

A kutatási eredmények továbbá az oktatásban is hasznosulnak: egyaránt megjelennek az alap-, mester- és posztgraduális szintű képzésekben. Ennek köszönhetően folyamatosan új képzési programok és ehhez kapcsolódó szakanyagok, valamint új tankönyvek, jegyzetek jönnek létre. Az elmúlt évek során számos olyan szakkönyv, tankönyv, jegyzet született a PSZK-n, amelyet az ország több egyetemén is használnak.

A kari tehetséggondozás két fő területe a Tudományos Diákkör és a Lámfalussy Sándor Szakkollégium. A kifejezetten szakmaspecifikus képzésén túl kiemelt fontossággal bír a hallgatók tudományos gondolkodásának és kutatói kompetenciáinak fejlesztése. Ennek elsődleges terepe a tudományos diákköri tevékenység, amelynek során a hallgatók saját kutatási projekteken dolgoznak, konzulenseik iránymutatása mellett. A Kar hallgatói az utóbbi években sikeresen szerepeltek az intézményi és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is.

A PSZK-n egy szakkollégium működik, a Lámfalussy Sándor Szakkollégium. A szakkollégium céljait a hallgatói öntevékenységre épülő előadássorozatok, kurzusok, viták, szakmai programok, gyárlátogatások, kirándulások, esettanulmányi versenyek szervezésével kívánja megvalósítani. A Lámfalussy Sándor Szakkollégium 2012 óta rendez évente Országos Esettanulmányi Versenyt, amely Controlling tematikájú, megvalósításában pedig szakmai partnerünk a Menedzsment és Controlling Egyesület, a controlling szakma legnagyobb hazai szakmai szervezete.

Kontakt

Kontakt

egyetemi docens
  • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
  • Iroda: A épület, III. emelet, 315-ös szoba
  • Telefon: +36 1 469-6600
  • Belső mellék: 6890
  • Email: sagi.judit@uni-bge.hu