Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Pénzügyi és Számviteli Kar

PSZK

Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
Pénzügy Tanszék
A Pénzügy Tanszék oktatási spektruma rendkívül széleskörű, oktatási tevékenysége rendszeresen meghívott előadókkal és aktív piaci partnerekkel egészül ki. A Tanszék legújabb tárgyfejlesztési projektjei az adózás, a pénzügyek, a vállalati pénzügyek, a közpénzügyek és a kutatásmódszertan területére egyaránt kiterjednek.


A Pénzügy Tanszék munkatársai által képviselt tudást a hagyományok tisztelete, az igényesség, következetesség és a folyamatos megújulási képesség harmonikus összhangja teszi szakmailag erőssé és elismertté. A Tanszék oktatóinak kétharmada rendelkezik PhD fokozattal, emberi erőforrás állományának minőségét az elmúlt években megkapott díjak egész sora ismeri el:

 • 2014-ben dr. Farkas Szilveszter BGF Tudományos Díjban részesült
 • 2016-ban dr. Mérő Katalint másodjára, újabb ötéves időtartamra beválasztották a hattagú, az EU három Pénzügyi Felügyeleti Hatósága által létrehozott Fellebbezési Tanácsba (Joint Board of Appeal of the European Supervisory Authorities)
 • 2016-ban Burján Ákos BGE Ezüst Pecsétgyűrű elismerésben részesült
 • 2017-ben dr. Gyulai László BGE Arany Pecsétgyűrű kitüntetést kapott
 • 2017-ben és 2018-ban dr. Mérő Katalin nyerte el a BGE Tudományos díját „Szakcikk-oktató” kategóriában
 • 2018-ban Tasi Péter nyerte az Év Mentora díjat
 • 2018-ban dr. Fellegi Miklóst a végzős hallgatók Tiszteletbeli Évfolyamtársnak választották
 • 2019-ben a Tanszék kollégái az egyetemi szinten kiosztásra kerülő nyolc Tudományos Díjból, mintegy négyet nyertek el:
 • prof dr. Losoncz Miklós kutató kategóriában
 • dr. habil Mérő Katalin harmadjára tudományos szakcikk kategóriában
 • dr. habil Sági Judit tudományos szakcikk, oktató kategóriában
 • Szennay Áron PhD hallgató kategóriában

Dr. Losoncz Miklós kutatóprofesszor vezetésével a Tanszék oktatói az elmúlt években több sikeres és szakmailag előremutató kutatásban vettek részt. Ilyen volt egyebek mellett MTA-BGE Makrogazdasági fenntarthatósági kutatócsoport, illetve a 2018. évi EMMI Kiválósági program – Fenntartható gazdaság - fenntarthatóság és felelős gazdálkodás a kisvállalkozásokban a Kis- és középvállalkozások nemzetköziesedése alprojekt. A Tanszék oktatói dr. Farkas Szilveszter koordinálásával a Vállalati kockázatkezelés, kkv-k finanszírozási stratégiái, egyetemi hallgatók vállalkozási szándékát meghatározó tényezők vizsgálatában című kutatásban is részt vesznek. Dr. Mérő Katalin pedig Bankpolitika az EU-ban, különös tekintettel a makroprudenciális szabályozásra és az Európai Bankunió működésére címmel végzett az elmúlt években nemzetközi szinten is elismert kutatómunkát.


Aktuális publikációk:
 • Losoncz Miklós – Perényi Áron: A Systematic Review of International Entrepreneurship Special Issue Articles. Sustainability 2018, 10(10), 3476; https://doi.org/10.3390/su10103476
 • Mérő Katalin – Piroska Dóra (2018): Rethinking the allocation of macroprudential mandates within the Banking Union: a perspective from east of the BU, Journal of Economic Policy Reform 21: pp. 1-17. (2018), elérhető: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17487870.2017.1400435
 • Mérő Katalin (2017): The emergence of macroprudential bank regulation: A review, Acta Oeconomica 67:(3) pp. 289-309, elérhető: http://akademiai.com/doi/10.1556/032.2017.67.3.1
 • S Gubik Andrea, Farkas Szilveszter, Kása Richárd: A tervezett magatartás elméletének alkalmazása a vállalkozói hajlandóság alakulásának magyarázatára, Közgazdasági Szemle 65 : 1 pp. 74-101. , 28 p. (2018)
 • Szennay Áron: Nagyvállalatok pénzügyi teljesítményének és társadalmi felelősségvállalásának összefüggései Magyarországon, Közgazdasági Szemle, LXV. évf., 2018. december (1281–1298. o.)

Ügyfélfogadási idő/ügyintézés:


hétfő: 08:30-10:30

kedd: nincs félfogadás

szerda: 13:00-15:00

csütörtök: 08:30-10:30

péntek: 09:30-10:30


Tájékoztatjuk, hogy a félfogadás minden hétfőn online formában Teams-en keresztül zajlik.

Csatlakozni a következő linken lehet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjIyOWE0OGItMzMwNS00MjU1LWFjYjItMmQzOTNiYjQyMGZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf311f86-40ef-4db9-9652-abc7ed69046c%22%2c%22Oid%22%3a%229fb2009a-ff6c-4ccf-9bf7-121dd6c002f6%22%7d
Munkatársak

Tanszékvezető

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: B épület, I. emelet, 108-as szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6893
 • Email: fellegi.miklos@uni-bge.hu

Tanszékvezető-helyettes

főiskolai tanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, II. emelet, 213-as szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6697
 • Email: drnagy.gyula@uni-bge.hu

Tanszéki ügyintéző

ügyintéző
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
 • Iroda: B épület 108
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6697
 • Email: Hegyesi.Gabriella@uni-bge.hu

Munkatársak

adjunktus
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 127-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6697
 • Email: csoma.robert@uni-bge.hu

főiskolai tanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, földszint, 02-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 2040
 • Email: farkas.szilveszter@uni-bge.hu

főiskolai tanár

mesteroktató
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, III. emelet, 316-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6893
 • Email: Gardos.CsabaFerenc@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 127-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6892
 • Email: gyulai.laszlo@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, III. emelet, 315-ös szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6890
 • Email: hegedus.szilard@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, III. emelet, 314-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 1111
 • Email: kovacsnesipos.agnes@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, III. emelet, 316-os szoba
 • Telefon: +36 1 469-6859
 • Belső mellék: 6859
 • Email: kozma.gabor@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 125-ös szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6859
 • Email: kucseber.laszlo@uni-bge.hu

egyetemi tanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, földszint, 02-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 2040
 • Email: losoncz.miklos@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 127-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6892
 • Email: pocsai.erzsebet@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, III. emelet, 315-ös szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6890
 • Email: sagi.judit@uni-bge.hu

tanársegéd
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, II. emelet, 213-as szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6892
 • Email: szennay.aron@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 127-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6892
 • Belső mellék: 6892
 • Email: tasi.peter@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 127-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6892
 • Email: urbanics.roxana@uni-bge.hu

Óraadó

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 125-ös szoba
 • Email: Toth.Gitta@uni-bge.hu

mesteroktató

mesteroktató
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: B épület, I. emelet 109-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6697
 • Belső mellék: 6697
 • Email: toth.orsolya@uni-bge.hu

óraadó

óraadó

óraadó

óraadó

adjunktus

Kapcsolódó dokumentumok

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Alapszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2022. január 26.

Kérvények, sablonok és nyomtatványok

Frissítve:
2022. január 11.

Mesterszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2022. január 24.

Tantárgyi tematikák

Frissítve:
2022. január 11.

Cím: 1149 Budapest Buzogány utca 10-12.

Telefon: +36-1-469-66-97

Email: hegyesi.gabriella@uni-bge.hu