Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Pénzügyi és Számviteli Kar

PSZK

Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
Pénzügy Tanszék
A Pénzügy Tanszék oktatási spektruma rendkívül széleskörű, oktatási tevékenysége rendszeresen meghívott előadókkal és aktív piaci partnerekkel egészül ki. A Tanszék legújabb tárgyfejlesztési projektjei az adózás, a pénzügyek, a vállalati pénzügyek, a közpénzügyek és a kutatásmódszertan területére egyaránt kiterjednek.


A Pénzügy Tanszék munkatársai által képviselt tudást a hagyományok tisztelete, az igényesség, következetesség és a folyamatos megújulási képesség harmonikus összhangja teszi szakmailag erőssé és elismertté. A Tanszék oktatóinak kétharmada rendelkezik PhD fokozattal, emberi erőforrás állományának minőségét az elmúlt években megkapott díjak egész sora ismeri el:

 • 2014-ben dr. Farkas Szilveszter BGF Tudományos Díjban részesült
 • 2016-ban dr. Mérő Katalint másodjára, újabb ötéves időtartamra beválasztották a hattagú, az EU három Pénzügyi Felügyeleti Hatósága által létrehozott Fellebbezési Tanácsba (Joint Board of Appeal of the European Supervisory Authorities)
 • 2016-ban Burján Ákos BGE Ezüst Pecsétgyűrű elismerésben részesült
 • 2017-ben dr. Gyulai László BGE Arany Pecsétgyűrű kitüntetést kapott
 • 2017-ben és 2018-ban dr. Mérő Katalin nyerte el a BGE Tudományos díját „Szakcikk-oktató” kategóriában
 • 2018-ban Tasi Péter nyerte az Év Mentora díjat
 • 2018-ban dr. Fellegi Miklóst a végzős hallgatók Tiszteletbeli Évfolyamtársnak választották
 • 2019-ben a Tanszék kollégái az egyetemi szinten kiosztásra kerülő nyolc Tudományos Díjból, mintegy négyet nyertek el:
 • prof dr. Losoncz Miklós kutató kategóriában
 • dr. habil Mérő Katalin harmadjára tudományos szakcikk kategóriában
 • dr. habil Sági Judit tudományos szakcikk, oktató kategóriában
 • Szennay Áron PhD hallgató kategóriában

Dr. Losoncz Miklós kutatóprofesszor vezetésével a Tanszék oktatói az elmúlt években több sikeres és szakmailag előremutató kutatásban vettek részt. Ilyen volt egyebek mellett MTA-BGE Makrogazdasági fenntarthatósági kutatócsoport, illetve a 2018. évi EMMI Kiválósági program – Fenntartható gazdaság - fenntarthatóság és felelős gazdálkodás a kisvállalkozásokban a Kis- és középvállalkozások nemzetköziesedése alprojekt. A Tanszék oktatói dr. Farkas Szilveszter koordinálásával a Vállalati kockázatkezelés, kkv-k finanszírozási stratégiái, egyetemi hallgatók vállalkozási szándékát meghatározó tényezők vizsgálatában című kutatásban is részt vesznek. Dr. Mérő Katalin pedig Bankpolitika az EU-ban, különös tekintettel a makroprudenciális szabályozásra és az Európai Bankunió működésére címmel végzett az elmúlt években nemzetközi szinten is elismert kutatómunkát.


Aktuális publikációk:
 • Burján Ákos, Dr. Fellegi Miklós, Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna, Dr. Kovácsné Dr. Sipos Ágnes; Adóismeretek. Budapest, Magyarország : Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. (2022) , 436 p.; ISBN: 978-963-638-642-9
 • Mousa Musaab - Saleem, Adil - Sági Judit (2022):Are ESG Shares a Safe Haven during COVID-19? Evidence from the Arab Region. SUSTAINABILITY 14 : 1 Paper: 208 , 18 p. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/1/208
 • Szennay Áron - Szigeti, Cecília - Beke, Judit - Radácsi, László (2021):Ecological Footprint as an Indicator of Corporate Environmental Performance—Empirical Evidence from Hungarian SMEs.SUSTAINABILITY 13 : 2 Paper: 1000 , 17 p. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/2/1000
 • Czelleng Ádám - Losoncz Miklós (2020):A jövedelemegyenlőtlenség makrogazdasági hatásai szimulációs megközelítésben. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 67 : 5 pp. 495-511. , 17 p. http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1907
 • Losoncz Miklós - Nagy Gyula (szerk.) (2020): A kis- és középvállalkozások nemzetköziesedésének néhány kérdése Magyarországon. Budapest, Magyarország : Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/1700/1/A%20kkv%20k%20nemzetkoziesedesenek.pdf
 • Ábel István (2020): A gazdaságpolitika újragondolása és a válság. Stephanie Kelton: The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People's Economy. KÜLGAZDASÁG 64 : 9-10 pp. 90-104. , 15 p. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/7087/
 • Andrea S. Gubik - Szilveszter Farkas (2019):Entrepreneurial Intention in the Visegrad Countries. DANUBE: LAW AND ECONOMICS REVIEW 10 : 4 pp. 347-368. , 22 p. https://sciendo.com/article/10.2478/danb-2019-0018
 • Molnár Petronella (2021): Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működőképességének vizsgálata Magyarországon többváltozós statisztikai módszerekkel https://uni-mate.hu/sites/default/files/molnar_petronella_ertekezes.pdf
 • Kucséber László Zoltán - Hegedűs Szilárd (2021): A kereskedelmi szektor felvásárlásainak hatása a csődkockázat mértékére és a hatékonyságra. MARKETING ÉS MENEDZSMENT 55 : 1 pp. 15-26. , 12 p. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/4306
 • Gárdos Csaba - Hegedűs Szilárd - Kozma Gábor - Molnár Petronella - Tóth Gitta; Sisa Krisztina - Pocsai Erzsébet - Párniczky Tibor - Fellegi Miklós - Zsugyel János (2019):Közpénzügyek: közpénzügyi kompendium.Budapest, Magyarország : Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., 329 p. Kiadónál ISBN: 9789636385736

Ügyfélfogadási idő/ügyintézés:


hétfő: 08:30-10:30

kedd: nincs félfogadás

szerda: 13:00-15:00

csütörtök: 08:30-10:30

péntek: 09:30-10:30


Tájékoztatjuk, hogy a félfogadás minden hétfőn online formában Teams-en keresztül zajlik.

Csatlakozni a következő linken lehet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjIyOWE0OGItMzMwNS00MjU1LWFjYjItMmQzOTNiYjQyMGZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf311f86-40ef-4db9-9652-abc7ed69046c%22%2c%22Oid%22%3a%229fb2009a-ff6c-4ccf-9bf7-121dd6c002f6%22%7d
Munkatársak

Tanszékvezető

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: B épület, I. emelet, 108-as szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6893
 • Email: fellegi.miklos@uni-bge.hu

Tanszékvezető-helyettes

főiskolai tanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, II. emelet, 213-as szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6697
 • Email: drnagy.gyula@uni-bge.hu

Tanszéki ügyintéző

tanszéki kiemelt ügyintéző
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: B épület 108
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6697
 • Email: Hegyesi.Gabriella@uni-bge.hu

Munkatársak

egyetemi tanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, földszint, 03-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Email: abel.istvan@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 127-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6697
 • Email: csoma.robert@uni-bge.hu

főiskolai tanár

mesteroktató
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, III. emelet, 316-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6893
 • Email: Gardos.CsabaFerenc@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, III. emelet, 315-ös szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6890
 • Email: hegedus.szilard@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 109-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6697
 • Email: jaki.erika@uni-bge.hu

egyetemi docens

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, III. emelet, 314-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 1111
 • Email: kovacsnesipos.agnes@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, III. emelet, 316-os szoba
 • Telefon: +36 1 469-6859
 • Belső mellék: 6859
 • Email: kozma.gabor@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, II. emelet, 213-as szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6892
 • Email: kucseber.laszlo@uni-bge.hu

adjunktus

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 127-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6892
 • Email: pocsai.erzsebet@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, II. emelet, 213-as szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6892
 • Email: pollak.zoltan@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, III. emelet, 315-ös szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6890
 • Email: sagi.judit@uni-bge.hu

mesteroktató

egyetemi tanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, földszint, 02-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 2040
 • Email: losoncz.miklos@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 127-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6892
 • Belső mellék: 6892
 • Email: tasi.peter@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 125-ös szoba
 • Email: Toth.Gitta@uni-bge.hu

mesteroktató
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: B épület, I. emelet 109-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6697
 • Belső mellék: 6697
 • Email: toth.orsolya@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 127-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6892
 • Email: urbanics.roxana@uni-bge.hu

óraadó

óraadó
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 127-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6892
 • Email: gyulai.laszlo@uni-bge.hu

óraadó

óraadó

óraadó

Kapcsolódó dokumentumok

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Alapszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2023. március 28.

Kérvények, sablonok és nyomtatványok

Frissítve:
2023. március 09.

Mesterszakos hallgatók tanulmányi dokumentumai

Frissítve:
2023. március 28.

Tantárgyi tematikák

Frissítve:
2022. szeptember 20.

Cím: 1149 Budapest Buzogány utca 10-12.

Telefon: +36-1-469-66-97

Email: hegyesi.gabriella@uni-bge.hu