Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Pénzügyi és Számviteli Kar

PSZK

Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
2021. január 6.
PSZK demonstrátori pályázati kiírás

A 2020/2021. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE

A Kar valamennyi tanszékére,

a Testnevelési és Sportközpont kari egységére, a SikerKözpontba,

valamint a kari nemzetközi vezető munkájának segítésére


A DEMONSTRÁTORI MUNKA
 • A demonstrátor feladata a tanszékek vagy egyéb szervezeti egységek által meghirdetett, oktatást vagy kutatást támogató, illetve adminisztratív munka végzése. 
 • Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik elszántak, tehetséget éreznek kreativitást és kitartást igénylő kutatói és esetenként adminisztratív, szervezési feladatok ellátásához. (Adminisztratív feladatok a tanszék működése során bizony gyakran adódhatnak (fénymásolás, stb.), ezért demonstrátorainktól elvárjuk, hogy szükség esetén a nem szakmai feladatok ellátásában is segédkezzenek.)
 • A nemzetközi vezető mellé, olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik szeretnének megismerkedni a PSZK nemzetközi folyamataival és támogatni azt. A feladat a következőket foglalná magába:
 • Erasmus kapcsolatok hallgatói szintű ápolása:
 • kapcsolattartás a ki- és beutazó hallgatókkal
 • Erasmus népszerűsítése a PSZK-n, egyeztetett program alapján
 • Erasmus ki-és beutazó hallgatói dokumentációk készítése
 • A PSZK-n tanuló külföldi hallgatók, mentoraik és a HÖK koordinálása
 • Nemzetközi anyagok kidolgozásában való részvétel
 • A SikerKözpontba olyan, elsősorban emberi erőforrások szakos hallgatók jelentkezését várjuk, akik jól beszélnek angolul és munkájukkal támogatnák a SikerKözpont céljait, feladatait. A feladat a következőket foglalná magába:
 • kapcsolattartás a hallgatókkal
 • tréningek szervezése
 • részvétel kommunikációs feladatok ellátásában (írott anyagok, plakát készítése, kisfilm készítése)
 • kutatási feladatok, kérdőíves felmérések elkészítése és értékelése
 • fókuszcsoportok, interjúk készítésében és értékelésében való részvétel
 • kortárs segítő program előkészítése
 • közösségszervezési feladatok
 • Meggyőződésünk, hogy a demonstrátorként dolgozó hallgatók egy igazi alkotóműhely tagjaivá válhatnak, sok segítséget kaphatnak szakmai ismereteik elmélyítéséhez, illetve üzleti életpályájuk megkezdéséhez.
 • A pályázatot elnyert hallgatóval munkaszerződést kötünk, legfeljebb heti 10 vagy 20 órai munka ellátására. A munkabér a garantált bérminimumhoz igazodik. 
 • Az online meghallgatás ideje: 2021. január 22-ig az adott tanszék, szervezeti egység által meghatározott módon, a munkavégzés kezdete 2021. február 1-től.PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
 1. Demonstrátori feladatok ellátására munkaviszony azzal a hallgatóval létesíthető, aki a 2020/2021-es tanévben BA képzésben II. vagy III. évfolyamra vagy MA/MSc képzésben I. vagy II. évfolyamra jár; 
 2. akinek tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző utolsó aktív félévben legalább 3,00 volt.
 3. A pályázó nem állhat fegyelmi, büntető eljárás alatt.
 4. Munkaviszony sikeres pályázóval létesíthető. 
 5. A pályázatot elektronikus formában a SzaboneEndredi.Zsuzsanna@uni-bge.hu e-mail címre kell benyújtani legkésőbb 2021. január 15-ig. 
 6. A pályázat kötelező tartalmi elemei: 
 7. szakmai önéletrajz (igazolványképpel), amelyben ki kell térni a pályázó eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi verseny, korábbi demonstrátori tevékenység),
 8. motivációs levél, melyben a hallgató szándékait és elképzeléseit vázolja, 
 9. az utolsó aktív félév tanulmányi átlagának megjelölése,
 10. a pályázni kívánt szervezeti egység megnevezése.


Pályázni lehet a következő szervezeti egységekhez:
 • Pénzügyi és Gazdálkodási Szaknyelvek Tanszék
 • Üzleti Gazdaságtan Tanszék
 • Alkalmazott Kvantitatív Módszertan Tanszék
 • Gazdaságinformatika Tanszék
 • Menedzsment Tanszék
 • Pénzügy Tanszék
 • Számvitel Tanszék
 • Testnevelési és Sportközpont kari egységére
 • SikerKözpont
 • a kari nemzetközi vezető mellé

 

Budapest, 2021. január 6.

 

Balázsiné dr. Farkas Katalin

oktatási dékánhelyettes