Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Pénzügyi és Számviteli Kar

PSZK

Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
2022. január 3.
PSZK Demonstrátori pályázati kiírás 2021/2022. tavaszi félév

PÁLYÁZATI KIÍRÁS DEMONSTRÁTORI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

A 2021/2022. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE

A Kar valamennyi Tanszékére,

a Sport Iroda kari egységére, a SikerKözpontba,

a kari nemzetközi vezető munkájának segítésére, a kari üzleti partnerségek koordinátora munkájának segítésére, valamint

a Kar kommunikációs márkaépítésében való részvételreA DEMONSTRÁTORI FELADATOK

 • A demonstrátor feladata - az oktatás digitális távoktatás formában történő megszervezése esetén is - a tanszékek vagy egyéb szervezeti egységek által meghirdetett, oktatást vagy kutatást támogató, illetve adminisztratív feladatok végzése.
 • A Tanszékekre olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik elszántak, tehetséget éreznek kreativitást és kitartást igénylő kutatói és esetenként adminisztratív, szervezési feladatok ellátásához. (Adminisztratív feladatok a Tanszék működése során bizony gyakran adódhatnak (fénymásolás, stb.), ezért demonstrátorainktól elvárjuk, hogy szükség esetén a nem szakmai feladatok ellátásában is segédkezzenek.)
 • A kari üzleti partnerségek koordinátor mellé olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik szeretnének megismerkedni a PSZK üzleti partnerségekhez kapcsolódó tevékenységeivel és támogatni azt. A feladat a következőket foglalja magába:
 • üzleti partnerségekhez kapcsolódó kapcsolattartás támogatása,
 • üzleti partnerségi értékajánlatok kidolgozásának támogatása,
 • belső kommunikációs támogatás az üzleti partnerségi területhez kapcsolódóan (hírlevelek, honlap, közösségi média),
 • esettanulmányi és üzleti szimulációs versenyek szervezésének támogatása,
 • adminisztrációs támogatás a vállalati képzésekhez.
 • A nemzetközi vezető mellé olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik szeretnének megismerkedni a PSZK nemzetközi folyamataival és támogatni azt. A feladat a következőket foglalja magába:
 • Erasmus kapcsolatok hallgatói szintű ápolása,
 • kapcsolattartás a ki- és beutazó hallgatókkal,
 • Erasmus népszerűsítése a PSZK-n, egyeztetett program alapján,
 • Erasmus ki-és beutazó hallgatói dokumentációk készítése,
 • A PSZK-n tanuló külföldi hallgatók, mentoraik és a HÖK tevékenységének koordinálása,
 • Nemzetközi anyagok kidolgozásában való részvétel.
 • A SikerKözpontba olyan, elsősorban emberi erőforrások szakos hallgatók jelentkezését várjuk, akik jól beszélnek angolul és munkájukkal támogatnák a SikerKözpont céljait, feladatait. A feladat a következőket foglalja magába:
 • kapcsolattartás a hallgatókkal,
 • tréningek szervezése,
 • részvétel kommunikációs feladatok ellátásában (írott anyagok, plakát készítése, kisfilm készítése),
 • kutatási feladatok, kérdőíves felmérések elkészítése és értékelése,
 • fókuszcsoportok, interjúk készítésében és értékelésében való részvétel,
 • kortárs segítő program előkészítése,
 • közösségszervezési feladatok.

 

 • A Kar kommunikációs márkaépítésében való részvételre olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik szeretnének megismerkedni a PSZK kommunikációs folyamataival és felületeivel, valamint szívesen részt vesznek ezek támogatásában.

A feladat a következőket foglalja magába:

 • részvétel online marketing kampányok tervezésében és megvalósításában,
 • ötlet- és információgyűjtés online tartalmakhoz,
 • az érintettekkel történő kapcsolattartás,
 • online tartalmak és kommunikációs anyagok készítésében való részvétel,
 • egyéb saját kreativitást igénylő feladatok.


 • Meggyőződésünk, hogy a demonstrátorként dolgozó hallgatók egy igazi alkotóműhely tagjaivá válhatnak, sok segítséget kaphatnak szakmai ismereteik elmélyítéséhez, illetve üzleti életpályájuk megkezdéséhez.
 • A pályázatot elnyert hallgatóval megbízási szerződést kötünk, legfeljebb heti 10 vagy 20 órás feladatvégzés ellátására. A megbízási díj havi 80 órás (azaz heti 20 órás) feladatellátás estén bruttó 130.000,- Ft/hó, illetve havi 40 órás (azaz heti 10 órás) feladatellátás esetén pedig bruttó 65.000,- Ft/hó.
 • A személyes meghallgatás ideje: 2022. január 21-ig az adott tanszéken, szervezeti egységnél a feladatellátás kezdete 2022. február 1-jétől.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

1.  Demonstrátori feladatok ellátására megbízási szerződés azzal a hallgatóval köthető, aki a 2021/2022-es tanévben BA képzésben II. vagy III. évfolyamra vagy MA/MSc képzésben I. vagy II. évfolyamra jár;

2.  akinek tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző utolsó aktív félévben legalább 3,00 volt;

3.  A pályázó nem állhat fegyelmi, büntető eljárás alatt;

4.  Megbízási szerződés a sikeres pályázóval köthető.;

5.  A pályázatot elektronikus formában a SzaboneEndredi.Zsuzsanna@uni-bge.hu e-mail címre kell benyújtani legkésőbb 2022. január 16-ig

6.  A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • szakmai önéletrajz (igazolványképpel), amelyben ki kell térni a pályázó eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi verseny, korábbi demonstrátori tevékenység),
 • motivációs levél, melyben a hallgató szándékait és elképzeléseit vázolja,
 • az utolsó aktív félév tanulmányi átlagának megjelölése,
 • a pályázni kívánt szervezeti egység megnevezése.

Pályázni lehet a következő szervezeti egységekhez:

·        Pénzügyi és Gazdálkodási Szaknyelvek Tanszék

·        Üzleti Gazdaságtan Tanszék

·        Alkalmazott Kvantitatív Módszertan Tanszék

·        Gazdaságinformatika Tanszék

·        Menedzsment Tanszék

·        Pénzügy Tanszék

·        Számvitel Tanszék

·        Sport Iroda kari egységére

·        SikerKözpont

·        a kari nemzetközi vezető mellé

·        a Kar kommunikációs márkaépítéséhez kapcsolódó feladatok ellátására

 

Budapest, 2022. január 3.

 

Balázsiné Dr. Farkas Katalin

oktatási dékánhelyettes

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Demonstrátori pályázati kiírás_2021-22 II. félévre módosított.pdf

pdf (184.71 KB)
Frissítve:
2022. január 07.