Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Pénzügyi és Számviteli Kar

PSZK

Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
2021. szeptember 16.
Tudományos programsorozat 2021. ősz

Az idei évben megrendezésre kerül a BGE Pénzügyi és Számviteli Kar tudományos eredményeit bemutató programsorozatunk, melynek eseményeire szeretettel várjuk az érdeklődőket.

 

A programsorozatot online rendezzük Teams használatával. Minden eseményhez megadjuk az elérést biztosító linket.

 

2021. 09. 21. 14.00-15.00              

Ellátási lánc & Mesterséges intelligencia – előadás

Előadó: Dr. Gubán Miklós professor emeritus

(Gazdaságinformatika Tanszék)

 

Hogyan oldható meg a nemzetközi közúti szállítás során, hogy a járművezetők a járatok teljesítéséhez felhasznált üzemanyagot optimális helyen és költséggel szerezzék be?

Az előadáson bemutatásra kerül a kutatás, melynek célja egy pontos és megbízható matematikai modell és a modellhez kapcsolódó, mesterséges intelligencián alapuló módszer kidolgozása az egyes áruszállítási feladatok teljesítéséhez szükséges optimális üzemanyag-felvételi helyek és mennyiségek meghatározására.


Online/Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc3YTJjYjYtMDFlMC00YWJiLWE4MzktNGJjOWE2YzkwYWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf311f86-40ef-4db9-9652-abc7ed69046c%22%2c%22Oid%22%3a%221dc412a6-da3f-4995-8ee9-a21b975960ed%22%7d

 

2021.09.28. 17:00-18:00            

A pandémia munkaerő-piaci és szervezeti hatásai - előadás és workshop

Előadó: Dr. Tóth Arnold egyetemi docens

(Üzleti Gazdaságtan Tanszék)

 

Vajon folytatódott az a 2008-ban megkezdődött paradigmaváltás, amely a munkahelymegtartást célozza a leépítésekkel megoldott költségcsökkentés helyett?

Szükségesek-e előre elkészített válsághelyzeti tervek?

Az előadás a járvány munkaerő-piaci hatásait vizsgáló kutatást mutat be, ami a Korona-HR projekt részeként valósult meg. Az eredmények hasznos információkkal szolgálhatnak vállalati döntéshozók, közgazdászok számára, továbbá azon az oktatók, kutatók számára is, akiknek témája kapcsolódik a munkapiac kérdésköréhez.

 

A workshop keretében a vizsgálat folyamatának és konzekvenciáinak megvitatására, esetleges kapcsolódó kutatási irányvonalak feltérképezésére kerül sor.


Online/Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU0NDg5YmEtNzg0MS00MTVhLWI4ODktYTA4OTg1YzA2M2Qw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf311f86-40ef-4db9-9652-abc7ed69046c%22%2c%22Oid%22%3a%221dc412a6-da3f-4995-8ee9-a21b975960ed%22%7d

 

2021.10.06. 10:00-11:00          

Korrupciókutatás – előadás

Előadó: Dr. Réthi Gábor főiskolai docens

(Menedzsment Tanszék)

 

Vajon mi befolyásolja azt, hogy mennyire vagyunk elfogadók vagy elutasítók a korrupcióval szemben?

Függ-e vajon a korrupció megítélése attól, hogy azt férfi vagy nő követi-e el?

 

Az előadás témája a korrupció, aminek megítélése jelentős változatosságot mutat az eltérő társadalmakban. A bemutatásra kerülő kutatás célja annak vizsgálata, hogy a különböző kultúrák hogyan viszonyulnak a korrupció értelmezéséhez, érzékeléséhez, elfogadásához.

Online/Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWM4NTRmMmEtNzM1MC00M2I2LWJkOWItMzM0M2M4Y2RlMDg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf311f86-40ef-4db9-9652-abc7ed69046c%22%2c%22Oid%22%3a%221dc412a6-da3f-4995-8ee9-a21b975960ed%22%7d


2021.10.14. 15:00-16:00           

Hálózatbiztonság

Előadó: Nemes Teréz tanársegéd
(Alkalmazott Kvantitatív Módszertan Tanszék)

 

Vajon tudatában vagyunk annak, hogy veszélyben lehetünk informatikai eszközök és a hálózatok használata során?

Mit tehetünk annak érdekében, hogy minél széles körben ismertté váljanak a IT használók körében ezek a fenyegetések?


Az előadás témája az IT és hálózatbiztonság. az előadó bemutatja a fenyegetések fajtáit és méreteit, valamint napjainkban használt módszereit. Olyan módszereket ismertet, melyekkel a kutatók célja, hogy biztonságosabbá tegyék az informatikai eszközökkel végzett munkát.

Online/Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E5MGE2YWYtMTY3My00YWI3LWE0NTAtYmVkZWI5ZmE3ZWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf311f86-40ef-4db9-9652-abc7ed69046c%22%2c%22Oid%22%3a%221dc412a6-da3f-4995-8ee9-a21b975960ed%22%7d

 

 2021.10.28. 14:00-16:00             

Kihívások és alternatív megoldások Európában és a régiónkban – előadások és szakmai vita

Előadók:

14:00  Prof. Dr. Ábel István egyetemi tanár: Monetáris politika és a válságkezelés

14:30  Czelleng Ádám: A monetáris politika új lehetetlen hármassága
15:00  Prof. Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár: Geopolitika és euró

15:30  Dr. habil. Farkas Szilveszter főiskolai tanár – Dr. Kucséber László adjunktus: A kriptopénzek gazdasági, pénzügyi és környezeti hatásai

(Pénzügy Tanszék)

 

Fontos tisztázni a monetáris politika és a kriptopénzek helyét és szerepét a válságkezelésben és a felértékelődő geopolitikai környezetben?!

 

A rendezvény témája a monetáris szféra és politika a turbulens világgazdaságban. A téma fontosságát és aktualitását az adja, hogy a gyorsan változó világgazdasági környezet kihívásai veszélyeztetik a pénzügyi stabilitást mind globális, mind nemzetgazdasági szinten, ami új feladatok elé állítja a monetáris szférát és a monetáris politikát.

Online /Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNmNGY0ZGUtMTE2ZS00NWM4LTkwOGEtYWI5MWQxNjBiYWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf311f86-40ef-4db9-9652-abc7ed69046c%22%2c%22Oid%22%3a%221dc412a6-da3f-4995-8ee9-a21b975960ed%22%7d

 

2021. 11.03.16.30-17.30             

Egyetemi hallgatók digitális oktatási tapasztalatai; gazdasági frazeologizmusok – előadások

(Pénzügyi és Gazdálkodási Szaknyelvek Tanszék)

 

1-   Német gazdasági frazeologizmusok a gazdasági szaknyelv oktatásban

Előadó: Dr. Csányi Eszter adjunktus

 

Milyen állandósult szókapcsolatok (frazeologizmusok) okoznak gondot a nyelvtanulás során?

A bemutatásra kerülő kutatás arra fókuszált, hogy milyen jellemzőkkel bíró  frazeologizmusok okozzák a legnagyobb fennakadásokat az értésben, illetve a produktív nyelvhasználatban, és a feltárt nehézségek alapján milyen típusú előfordulásokat kell az oktatás során kiemelt hangsúllyal gyakoroltatni. 

 

2-   Távoktatásban résztvevő egyetemi hallgatók digitális oktatással kapcsolatos véleményei

Előadók: Dr. Török Judit (főiskolai docens), Kövér Péter (nyelvtanár), Fajt Balázs (tanársegéd)

 

Milyen innovatív javaslatok fogalmazhatók meg a még színvonalasabb online távoktatás érdekében?

A második előadás az online-oktatásban szerzett hallgatói tapasztalatokra épülő kutatás eredményeit mutatja be.

Online/Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNhMTUxOGMtNzkwMy00ZmM0LWE4ZDAtZTI0MWEwZjdkYjI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf311f86-40ef-4db9-9652-abc7ed69046c%22%2c%22Oid%22%3a%221dc412a6-da3f-4995-8ee9-a21b975960ed%22%7d


 

2021. 11. 15. 16.20-17.20        

Integrált beszámoló mint a vállalati beszámolás új szintje  – előadás és szakmai vita

 Előadó: Madarasiné dr. Szirmai Andrea egyetemi docens

 (Számvitel Tanszék)

 

Vajon a vállalatok által készített új és nem-kötelezően készített beszámolók tulajdonképpen a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés problémájára adott vállalati válaszok?

Az előadás bemutatja azt a nemzetközi projektet és kutatást, ami az EU szintű szabályozást megelőzően vizsgálja, hogy az integrált beszámolásnak milyen kereteit, szintjét, alkalmazási módjait lehet, avagy kell meghatározni a vállalatok számára arra az egyre erősödő globális beszámolási elvárásra építve, hogy pusztán a pénzügyi információk közzététele napjainkban nem elegendő a befektetők és finanszírozók számára.

Online/Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI3MjIyMGItODcxOS00NWMyLThmYmUtMGIwZTk3MGUwMjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf311f86-40ef-4db9-9652-abc7ed69046c%22%2c%22Oid%22%3a%221dc412a6-da3f-4995-8ee9-a21b975960ed%22%7d