Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Pénzügyi és Számviteli Kar

PSZK

Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
Molnár Ferencné
Dékáni Hivatal
Tanszéki kiemelt ügyintéző
Molnár Ferencné
Elérhetőségek
  • Iroda:1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
  • Épület:B épület 114
  • Telefon:+36 1 469-6600
  • Belső mellék:6816
  • Email:Molnar.Ferencne@uni-bge.hu

Bemutatkozás

Fogadóóra

Helyeonline (Teams)/B114
Idejehétfő/online ügyintézés 08:30-10:30, kedd nincs ügyintézés, szerda 13:00-15:00, csütörtök 08:30-10:30, péntek 09:30-10:30
Megjegyzéshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU4ZTRiZGEtYmJmYy00MzdiLTljOGItYjU5YjMwODY2ZWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf311f86-40ef-4db9-9652-abc7ed69046c%22%2c%22Oid%22%3a%22517c75d2-71c8-4be2-8691-965aa1d0d6da%22%7d