Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Dékáni köszöntő

Tisztelt látogató!

A BGE Külkereskedelmi Kar és jogelődje oktatási és tudományos tevekénységével több mint ötven éve aktívan vesz részt Magyarország nemzetközi gazdasági, kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatainak alakításában, fejlesztésében.

Büszkék vagyunk arra, hogy magyar és idegen nyelvű alap- és mesterképzéseink, széleskörű szakmai idegennyelvoktatásunk alapos és átfogó szaktudást nyújtanak hallgatóink számára a (kül)gazdaságpolitikai stratégiák és célok megtervezéséhez, és megvalósításához, a kereskedelmi ügyletek kialakításához és a kapcsolódó szolgáltatások, így különösen a marketing, logisztikai tevékenységek menedzseléséhez, valamint azok brand-építő kommunikációjához.

A Külkereskedelmi Kar és jogelődjének hallgatói meghatározó szerepet töltenek be a magyar áru-, szolgáltatás és működőtőke export előkészítésében és ösztönzésében, a kereskedelmi és termelő vállalatok nemzetközi tranzakcióiban; továbbá vendégelőadóként a Kar gyakorlati kérdésekre koncentráló oktatási munkájában.

A Kar több száz vállalattal és intézménnyel intenzíven együttműködve lehetővé teszi a hallgatói számára, hogy megismerjék a „business practice”-t, és hogy érdekes szakmai feladatokat kínáló gyakorlati helyek közül választhassanak.

A Külkereskedelmi Kar célja, hogy hallgatói és partnerei számára mindazt a korszerű tudást és képességet biztosítsa, amely anyagi és erkölcsi értéket és sikert teremt a nemzetközi üzleti világban.

„We train for International Business.”

 

Dr. Csekő Katalin

dékán

Interjú dr. Csekő Katalinnal, a BGE Külkereskedelmi Karának dékánjával »