Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Citi Global Business Vállalati Tanszék

A Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe (Citi Magyarország) és a Külkereskedelmi Kar együttműködésében 2020. februárban alapított Citi Global Business Vállalati Tanszék célja, hogy közvetlen kapcsolatot létesítsen az oktatás, az üzleti világ és a kutatás és fejlesztés területei között. A stratégiai partnerség keretében és a közös oktatási tevékenységek során a Citi Global Business Vállalati Tanszék arra törekszik, hogy hozzájáruljon a kreatív és innovatív gondolkodásmód erősítéséhez, valamint a hallgatók vállalkozói készségeinek fejlesztéséhez új tanulási módszerek alkalmazásával és a szervezet- és üzletfejlesztésre fókuszáló témákkal.


Alapító, tanszékvezető:

Kevin A. Murray, a Citi közép-európai régióvezetője


Munkatársak a Citi Magyarország részéről:

Tatár-Kiss Klára – alapító, tanszéki oktató

Gál Balázs – tanszéki oktató

Kremmer László – tanszéki oktató

Pandur Erna – vállalati tanszéki koordinátor

Tanszéki kapcsolattartó:

Dr. Forgács Anna

oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

Cím: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.

E. II. 24.

Telefon: (+361) 467-7857

E-mail: Forgacs.Anna@uni-bge.hu

CITI Tanszék TDK 2020 témák

(A témák magyar és angol nyelven is feldolgozhatóak.)


BOR HAJNALKA: Securities Services / Direct Custody and Clearing

Paving the way for the widespread use of electronic voting

While local regulations allow for it and it is a widely used practice internationally electronic voting has not become an established market practice in Hungary. Given the fact that foreign institutional investors hold significant proportions of local, stock exchange listed securities the possibility of remotely exercising shareholder rights for them is of particular importance.
The experience from the current health crisis and regulatory measures taken to address the inability to physically participate in the GMs has clearly demonstrated the need for the use of digital technology. Tested solutions are available internationally and majority of stakeholders of the local capital market agree on the importance of digital solutions. What actions would be needed from issuers, regulators or the infrastructure to establish the missing market practices.

BOR HAJNALKA: Értékpapír szolgáltatások, közvetlen letétkezelés és elszámolás

Előkészület az elektromos szavazás széleskörű használatára

Bár a helyi jogszabályok lehetővé teszik és nemzetközileg ez egy széles körben alkalmazott megoldás, az elektronikus szavazás nem lett bevált piaci gyakorlat Magyarországon. Mivel a külföldi intézményi befektetők jelentős arányban birtokolnak helyi, tőzsdén jegyzett értékpapírokat, a számukra különösen fontos, hogy távolból is gyakorolhassák tulajdonosi jogaikat. A mostani egészségügyi válság tapasztalatai és a meghozott hatósági intézkedések arra az esetre amikor személyesen nem lehet részt venni az közgyűléseken egyértelműen rávilágítottak a digitális technológia használatának fontosságára. Léteznek nemzetközileg elérhető, kipróbált megoldások, és a helyi tőkepiacokon érdekelt szereplők többsége egyetért a digitális megoldások fontosságával. Milyen tennivalókra van szükség a kibocsátóktól, felügyeleti szervektől és milyen infrastruktúrára, hogy a hiányzó piaci gyakorlatok meghonosodhassanak.


Tatár-Kiss Klára (HR)

Impacts of COVID-19 for remote work

How COVID-19 impacted the working strategies of employees (remote work).

A Covid 19 hatása a távmunkára

Hogyan befolyásolta a Covid 19 a munkavállalók munkával kapcsolatos stratégiáit (távmunka).


Toldi Balázs (Commercial Bank)

Digital preparedness of the Hungarian SME sector in light of the Covid situation and their expectations from their banks

A magyar kis- és középvállalati szektor digitális felkészültsége a Covid 19 helyzet kapcsán és a bankjaikkal szembeni elvárásaik.


További témák:

Kapcsolattartó koordinátor: Pandur Erna 

- Energy sector - development path in CE vs WE, and opportunities ahead especially in the context of energy efficiency ambitions.

 Energia Szektor - Fejlődési útvonal Közép- illetve Nyugat-Európában és jövőbeli lehetőségek különösen az energia hatékonysági törekvések tükrében.


- Logistics, e-commerce in CE - strengths and opportunities. Infrastructure investments to realize opportunities

Logisztika, e-kereskedelem Közép-Európában - erősségek és lehetőségek. A lehetőségek megvalósítását előmozdító infrastrukturális befektetések.


- Competitive strengths of CE economies and societies and opportunities emerging as a result

A közép-európai gazdaságok es társadalmak versenyképességi erősségei és az ebből adódó lehetőségek.


- Symbiosis of new and traditional economy companies/industries, fintechs vs banks. Positive and negative examples, and winning strategies ahead 

Az új és hagyományos gazdaság vállalatainak/iparágainak szimbiózisa, fintech cégek vs. bankok. Pozitív es negatív példák, jövőbeni győztes stratégiák.

Munkatársak

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 20-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7845
 • Belső mellék: 845
 • Email: cseko.katalin@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: K épület, II. emelet, 9-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7809
 • Belső mellék: 809
 • Email: Forgacs.Anna@uni-bge.hu

óraadó

adjunktus
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 22-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 860
 • Email: Pirisi.Karoly@uni-bge.hu

óraadó