Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

A Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék küldetése, hogy a hallgatókat – gyakorlati példákon keresztül, többek között szakmai rendezvényeken és tanulmányutak segítségével – megismertesse a nemzetközi kapcsolatok, a külpolitika, a diplomácia, valamint az Európai Unió legfontosabb összefüggéseivel, döntési lehetőségeivel, azok hátterével, aktuális fejleményeivel. A Tanszék gondozza a nemzetközi tanulmányok alap- és mesterképzési szakot, valamint a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak gazdaságdiplomácia specializációját. A Tanszék oktatói sokéves szakmai gyakorlati, diplomáciai tapasztalattal rendelkeznek és az oktató munka mellett tudományos kutatói, szakértői, tanácsadói tevékenységet is folytatnak. A tanszéki kutatások kiemelt területét képezik Közép-Európa, Közép- és Kelet-Ázsia aktuális politikai, gazdasági, társadalmi fejleményei.


Legfontosabb szakmai partnerek:

 • Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
 • Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
 • Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Domonkos, Endre: Parlamenti választások Spanyolországban: A kétpárti hegemónia meggyengülése. GEOPOLITIKAI SZEMLE I.: 3 pp. 7-21., 16 p. (2019)

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30720981

Ferkelt, Balázs: A Gazdasági és Monetáris Unió és a gazdasági kormányzás. In: Kengyel, Ákos (szerk.) Európai uniós politikák. Budapest, Magyarország: Akadémiai Kiadó, (2020) Paper: 6. fejezet.

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31259736

Gyene, Pál: Democracy, Islam and Party System in Indonesia: Towards a Consensus-Oriented Model? Power, Conflict, and Democracy Journal 7: 1 pp. 27-55., 29 p. (2019)

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30789139

Martonyi, János (szerk.) ; Marinovich, Endre (szerk.) ; Bába, Iván (szerk.) ; Balogh, Csaba (szerk.) ; Bérczi, István (szerk.) ; Csernus, Sándor (szerk.) ; Ferkelt, Balázs (szerk.) ; Íjgyártó, István (szerk.) ; Jeszenszky, Géza (szerk.) ; Magyar, Levente (szerk.) et al.: Diplomáciai lexikon: A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve. Budapest, Magyarország: Éghajlat Könyvkiadó (2018), 722 p. ISBN: 9789639862142

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3383653

Sáringer, János ; Wiesenmayer, Teodora: Antall Government’s Foreign Policy and Diplomacy between East and West (1990‒1993). In: Elsayed, Aly Ahmed; Abdel-Ati Al-Naggar, Abdallah; Sheir, Ahmed Mohamed (szerk.) STUDIES IN PEACE-BUILDING HISTORY BETWEEN EAST AND WEST THROUGH THE MIDDLE AGES AND MODERN ERA. Kairó, Egyiptom : Sanabil Bookshop, (2019) pp. 189-213., 25 p.

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30415221


Cím: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.

D. II. 22.

Telefon: (+361) 467-7804

E-mail: molnarne.gyurikeva@uni-bge.hu   

Felhívás absztrakt beküldésére

 

KÖZÉP-EURÓPA A GLOBÁLIS TÉRBEN

Nemzetközi konferencia 

2022. június 1.

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem – Alkalmazott Tudományok Egyeteme (BGE) Külkereskedelmi Kar Közép-Európa Regionális Kutatócsoportja és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszéke, a Pénzügyi és Számviteli Kar Pénzügy Tanszéke, valamint a BGE Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézete online konferenciát szervez.

A konferencia elnöke: Dr. habil. Sági Judit.

A konferencia szervezőbizottságának tagjai: Dr. habil. Sági Judit, dr. habil. Sáringer János, dr. Ferkelt Balázs, dr. Bánhegyi Mátyás, dr. Nagy Milada.

A konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen nemzetközi és főleg a Visegrádi országok szakembereinek és kutatóinak, hogy megosszák kutatásaikat és nézőpontjukat a multi- és interdiszciplináris tudományos kutatások, valamint a diplomáciai és üzleti gyakorlat jelenlegi fejleményeiről és kihívásairól.

A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A konferencia Microsoft Teamsen keresztül kerül lebonyolításra.

 

Fontos határidők:

2022. május 2: regisztráció email-en, illetve a magyar és angol nyelvű 10-12 sor terjedelmű absztrakt beküldése a csanyi.eszter@uni-bge.hu címre.

2022. június 27: a kézirat beküldése a csanyi.eszter@uni-bge.hu címre. A formai követelmények itt találhatók.

 

Publikációs lehetőség:

Az elfogadott tanulmányok ISBN számmal rendelkező lektorált tanulmánykötetben jelennek meg. A lektori vélemény beérkezését követően a szerzőktől – szükség szerint – a kézirat átdolgozását kérjük.

A konferencia végleges programját itt találja.

Call for abstracts

Challenges and ACHIEVEMENTS in Central Europe

international Conference 

2nd June 2022

 

Venue: Budapest Business School University of Applied Sciences (BBS), online; event hosted by the Central European Regional Research Group, the Department of International Relations of the Faculty of International Management and Business, the Department of Finance of the Faculty of Finance and Accountancy, and the Institute of Foreign Languages and Communication

 

Conference chair: Dr. habil. Judit Sági PhD 

Organizing committee: Dr. habil. Judit Sági PhD, dr. habil. János Sáringer PhD, dr. Balázs Ferkelt PhD, dr. Mátyás Bánhegyi PhD, dr. Milada Nagy PhD.

The purpose of the Conference is to create opportunities for scholars and researchers from all over the world and mainly from the Visegrad Group countries to share their research and perspectives on current developments and challenges in diverse fields of multi- and interdisciplinary science, as well as in diplomatic and business practice. The event aims to become a forum for scientific discussion as well as a platform for sharing recent research.

 

The Conference is free of charge, but subject to registration. The event will be held on-line via Microsoft Teams.

Important deadlines:

2nd May 2022: registration by email sent to jaki.csaba@uni-bge.hu, together with sending the abstract (10-12 lines) of the proposed presentation to be delivered at the conference.

27th June 2022: submission of the full paper to jaki.csaba@uni-bge.hu. Please, use the submission form.

 

Publication opportunities:

Accepted papers will be published in a proceedings volume with an ISBN number. All full papers will be reviewed to verify that the proposed subject has been followed, the paper is of adequate length, the English of the text is appropriate, and the paper is properly referenced.


Virtuális helyszín: A Budapesti Gazdasági Egyetem – Alkalmazott Tudományok Egyeteme (BGE) Külkereskedelmi Kar Közép-Európa Regionális Kutatócsoportja, a Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, valamint a Pénzügyi és Számviteli Kar Pénzügy Tanszéke online konferenciát szervez.

A konferencia elnöke: Dr. habil. Sági Judit, a Pénzügy Tanszék egyetemi docense.

 Szekciók:

-       Társadalom és politika

-       Gazdaság és politika

A konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen nemzetközi és főleg a V4 országok szakembereinek és kutatóinak, hogy megosszák kutatásaikat és nézőpontjukat a multi- és interdiszciplináris tudományos, valamint a diplomáciai és üzleti gyakorlat jelenlegi fejleményeiről és kihívásairól. A lehetséges kutatási területek (a felsoroltak köre bővíthető) a következők: a közép- és kelet-európai régió társadalmi és gazdasági kérdései, intézményi megoldásaik és a jövőbeli fejlődésük kilátásai.

A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Teams-en keresztüli elérése: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRiMmVhMTgtOTM1MC00Yjg1LTljZjctODM0YzAwODE1NTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200e57c4a-27e7-4b4c-af92-e07e32fd9612%22%2c%22Oid%22%3a%221ba0a38b-b6d3-41a6-b4ad-a4da3abe8471%22%7d.

Fontos határidők:

2021. május 15: regisztráció email-en (sagi.judit@uni-bge.hu), illetve a magyar és angol nyelvű absztrakt beküldése.

2021. június 15: a kézirat beküldése (sagi.judit@uni-bge.hu)

A formai követelmények itt olvashatóak.

A konferencia programja itt érhető el.

Publikációs lehetőség: az elfogadott tanulmányok ISBN számmal rendelkező lektorált konferenciakötetben jelennek meg. A lektori vélemények beérkezését követően a szerzőktől – szükség szerint – a kézirat átdolgozását kérjük. Az átdolgozott anyagot és a válaszleveleket a lektoroknak visszamutatjuk. A kézirat szerkesztett változatát a nyomdai tördelést követően ellenőrzésre visszaküldjük a szerzőknek.

Intézetvezető, szakfelelős (nemzetközi tanulmányok alapképzés)

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 22-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7807
 • Belső mellék: 807
 • Email: saringer.janos@uni-bge.hu

Tanszékvezető

főiskolai docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 22-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 897
 • Email: nagy.milada@uni-bge.hu

Tanszéki oktatásszervező

tanszéki kiemelt ügyintéző

Szakfelelős - nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 21-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7993
 • Belső mellék: 993
 • Email: ferkelt.balazs@uni-bge.hu

Munkatársak

főiskolai docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 4-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 895
 • Email: buday-santha.andrea@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 24-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7905
 • Belső mellék: 905
 • Email: Domonkos.Endre@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 8-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 907
 • Email: Gyene.PalIstvan@uni-bge.hu

a BGE professzor emeritusa, óraadó
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 5-ös szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 801
 • Email: marinovich.endre@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 8-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 907
 • Email: marosan.bencepeter@uni-bge.hu

főiskolai tanár
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 111
 • Email: neszmelyi.gyorgy@uni-bge.hu

a BGE professzor emeritusa, óraadó
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 28-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7880
 • Belső mellék: 880
 • Email: nyusztay.laszlo@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 24-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 836
 • Email: szilagyi.judit@uni-bge.hu

a BGE Professzor Emeritája, óraadó
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 29-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 957
 • Email: Torzsok.Eva@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 24-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7834
 • Belső mellék: 834
 • Email: bodnar.laszlo@uni-bge.hu

óraadó
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 24-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 905
 • Email: gorombolyi.david@uni-bge.hu

óraadó

óraadó

óraadó
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 24-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 905
 • Email: kerekes.gyorgy@uni-bge.hu

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Konzulensi igazolás a Szakdolgozat tantárgy elismeréséhez

Frissítve:
2022. szeptember 20.

Szakdolgozati témakörök

Választható szakdolgozati témakörök 2022. júniusi záróvizsgához »