Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Képzési portfólió

Szívesen lennél aktív részese, alakítója a nemzetközi gazdasági, üzleti és diplomáciai kapcsolatoknak? Akkor a Külkeren a helyed! Jelmondatunk: „We train for International Business.” Négy alap-, három mesterképzés és két felsőoktatási szakképzés közül választhatsz és rengeteg nemzetközi tapasztalatot szerezhetsz! Hallgatóink több mint 20 országból érkeznek, Európából, Ázsiából, Amerikából és Afrikából. Minden képzésünket folyamatosan megújítjuk, az adott szakmai területen tevékenykedő vállalatok, és intézmények bevonásával. Több mint 500 hazai és nemzetközi vállalati, intézményi partnerünk kínál szakmai gyakorlati és munkahelyeket hallgatóink számára. Képzéseinken számtalan gyakorlati ismeretre tehetsz szert, de ha a képzés mellett egy nagy presztízsű hazai, vagy nemzetközi cégnél dolgozni is szeretnél, akkor mindenképpen a nemzetközi gazdálkodás és a kereskedelem és marketing alapképzési szak duális képzését ajánljuk Neked! A duális képzés keretében tizenöt vállalattal, szervezettel (pl.: Siemens, Bosch és Waberers csoport, Kühne & Nagel, Magyar Exportfejlesztési Ügynökség) együtt biztosítjuk, hogy az elméleti tudás mellett az operatív vállalati munkában is jártasságra tudj szert tenni. 

kereskedelem és marketing alapképzési szak (nappali és levelező, 7 félév) 

A képzés célja olyan korszerű üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készséggel rendelkező szakemberek kibocsátása, akik alkalmasak a különböző termékek, szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére. Az itt végzett hallgatók képesek lesznek kkv-k és nagyvállalatok kereskedelmi, logisztikai, marketing tevékenységének irányítására, ismerik a profitorientált vállalkozások és nonprofit szervezetek marketingkommunikációs és digitális marketing tevékenységét és gyakorlatát, melyet jelentős vállalati és szakmai szervezeti kapcsolatok révén gyakorlatorientált projektek, szakértők előadásai, és szakmai látogatások segítségével sajátíthatnak el. 

Specializációk a Külkereskedelmi Karon: digitális marketing, marketingkommunikáció, marketingmenedzsment.

kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (nappali és levelező, 6 félév) 

A képzés célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a médiapiac teljes spektrumát, kiemelten a hír és műsorszerkesztés elveit és gyakorlatát, a digitális kommunikáció eszköztárát a gazdaság és közigazgatás működésében és intézményrendszerénél. Az újmédia (web2.0), az e-kommunikáció és a digitalizáció tengelyén a korszerű elméleti ismereteinek nemcsak birtokában vannak, hanem azokat készségszinten képesek is használni munkájuk során. 

nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak (duális képzésben is) (nappali és levelező, nappal képzésben angol és francia nyelven is, 8 félév) 

A nemzetközi gazdálkodás alapképzés célja a világgazdasági folyamatok, trendek és a nemzetközi kereskedelem összefüggéseinek feltárása, a külgazdasági politika eszközrendszerének ismeretében a nemzetközi tranzakciók (áru- és szolgáltatás-ügyletek) kialakításához és végrehajtásához szükséges ismeretek elsajátítása. A képzés tudásanyagának birtokában a hallgatók képessé válnak a globális ellátási láncok és a nemzetgazdaságok külkereskedelmi stratégájának, export-import struktúrájának elemzésére, tervezésére, valamint a vállalkozások nemzetközi piacra lépését lehetővé tevő kereskedelmi, logisztikai és finanszírozási szerződések létrehozására. A képzés felkészíti a hallgatókat a nemzetközi üzletfejlesztés, a nemzetközi beszerzés, értékesítés és logisztika területén, hazai és nemzetközi üzleti környezetben végzett munkára. 

Kisfilmünk a duális képzésről: https://www.youtube.com/watch?v=jITHMyETeYQ&feature=youtu.be  

nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (nappali és levelező, 6 félév) 

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak célja, hogy a nemzetközi politikai, gazdasági, diplomáciai kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, más kultúrák megismerésére nyitott nemzetközi kapcsolatok szakértőket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati, közigazgatási és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra és nemzetközi kapcsolatfejlesztésre. 

marketing (nappali és levelező) 

A képzés célja olyan marketing szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. A végzett hallgatók a megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek, projektek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására. 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (nappali (angol nyelven), levelező (magyar és angol nyelven)) 

A képzés célja a globális világgazdaság elemzésére, a nemzetközi trendek értelmezésére, valamint a nemzetközi tárgyalások hatékony lebonyolítására és menedzselésére alkalmas szakemberek képzése. A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak befektetés-ösztönzés és menedzsment profilja biztosítja, hogy a hallgatók alapos és naprakész tudással rendelkezzenek a külföldi tőkebefektetések (FDI) előkészítésében, megvalósításában. 

nemzetközi tanulmányok (nappali angol nyelven, levelező magyar nyelven) 

A képzés célja olyan széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik ismerik a nemzetközi politikai, gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Magas szintű elemző készséggel, elméleti (civilizációs, világgazdasági, nemzetközi jogi, politikaelméleti), valamint gyakorlati (diplomáciai, nyelvi, tárgyalástechnikai és protokoll) ismeretekkel rendelkeznek. A képzés fókuszában a business diplomacy, az üzleti diplomácia áll. 


gazdálkodási és menedzsment (levelező képzés Hatvanban) 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal. 

A Külkereskedelmi Karon a digitális üzleti szolgáltatások specializáció indul, amelynek keretében a hallgatók megismerik a nemzetközi ellátási láncok gyártási, logisztikai és értékesítési hálózatának működését, az áruk szállításának megszervezésével együtt járó feladatokat, a vevői megrendelések felhő-alapú rendszerekben (SAP) való rögzítését és elsajátítják a modern logisztikai raktárak üzemeltetésének alapjait. 

kereskedelem és marketing, marketingkommunikáció szakirány (nappali és levelező) 

A marketingkommunikáció szakirányon végzett hallgatók a gyakorlati szemléletű oktatásnak köszönhetően, a megtanult módszerek felhasználásával – egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenység keretében egyaránt − képesek a marketing és marketingkommunikáció területén egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervezni, megszervezni és végrehajtani. 

A Kar 2020-2021. tanév során az alábbi képzéseket ajánlja - a részletekről érdeklődjön kollégánknál:  Dr. Andrási Gábor andrasi.gabor@uni-bge.hu


Bormarketing

A képzés célja, hogy a hallgatók ismerjék a marketing specifikumait, folyamatosan fejlődő eszközrendszerét és módszertanát a borok esetében, ismerjék a borok készítésének technológiai alapjait, a kulturált borfogyasztásnak a gasztronómiában, valamint a turizmusban betöltött szerepét és lehetőségeit, a borok előállításával és forgalmazásával kapcsolatos szabályozás fontos elemeit. Értsenek a borok érzékszervi megítéléséhez, a jellemző borhibák megállapításához. Képesek legyenek egy borászat, borkereskedelmi vállalat marketing, valamint reklám és marketingkommunikációs stratégiájának a kidolgozására és végrehajtására. Szakmailag felkészültek, és alkalmasak legyenek a szakmai szervezetekkel, piackutató-, marketingkommunikációs és média ügynökségekkel történő professzionális együttműködésre. 

Nemzetközi beszerzés és értékesítés

Az egy éves képzés során a hallgatók megismerik a nemzetközi tranzakciók belső struktúráját, a nemzetközi adás-vételi (értékesítési és beszerzési) szerződések feltételrendszerét. A résztvevők elsajátítják a szerződésekből eredő kockázatok csökkentésének eszköztárát, és felkészülnek az egyes ügyletek finanszírozására is. A hallgatók az Incoterms fuvarparitások helyes használatát a fuvarozás, a szállítmányozás, a biztosítás és a transzfer-árazás összefüggésében sajátítják el.

Nemzetközi logisztikai szolgáltatások 

Az egy éves képzés megismerteti a hallgatókat a logisztika és az ellátási lánc stratégiai és operatív tervezésének munkafolyamataival, valamint az ehhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatások tartalmával és menedzselésével. A hallgatók képessé válnak komplex logisztikai szolgáltatási feladatok ellátására a szükséges vállalatirányítási rendszerek használatával. A hallgatók elsajátítják a fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai szolgáltatási szerződések megkötésével és a logisztikai szolgáltatások teljesítményét mérő mutatók prezentálásával kapcsolatos tudásanyagot is.

Raktár-logisztika képzés

  • Raktározási 1X1 - A 20 órából álló modul célja, hogy a hallgatók áttekintő ismereteket kapjanak a raktárgazdálkodás következő feladatairól: a 7M-elv, a készletek menedzselése, a hagyományos és a „smart” raktári eszközök, a komissiózás stratégiái, az optimális csomagolási modellek és a raktárirányítási rendszerek. A hallgatók a képzés során megismerkednek a visszutas és a city logisztikával, a speciális termékek tárolásának szabályaival, valamint a lean szemlélettel. A hallgatók képessé válnak a különleges raktári megoldások kivitelezésére, a raktárkapacitás meghatározására és a különböző raktári kiszolgálási technológiák alkalmazására.
  • Kövesd a terméket - A 20 órás képzés során a hallgatók megismerik a 21. századi termékazonosítási rendszereket, és az Ipar 4.0 adta lehetőségeket, így különösen a termékazonosítási rendszereket (egy- és kétdimenziós vonalkódos EAN-13 és EAN-8), valamint az RFID használatát a vonalkód- és rádiófrekvenciás olvasókkal. A hallgatók képessé válnak vonalkódok generálására, továbbá a GS1 nemzetközi szabványok, úgy mint a GS1 vonalkódok, EPCglobalNetwork, GS1 eCom és GS1 GDSN alkalmazására.
  • Irányítsd a raktárat - A 20 órás képzés célja, hogy áttekintő ismeretet nyújtson a raktár-menedzselés folyamatáról és a leltárok elkészítéséről integrált környezetben. Az elméleti bevezetést követően a hallgatók megismerkednek a raktározás-menedzsment alapfogalmaival, a „goods receipt” és a „goods issue” közötti különbséggel, valamint a picking, packing, shipping folyamatával. A hallgatók esettanulmányok megoldásán keresztül képesek lesznek PO (purchase order), SO (sales order), valamint STO-alapú beszerzési folyamat lebonyolítására.
  • Modellezd a raktári folyamatokat - A 20 órás képzés során a hallgatók egy folyamatmodellező szoftver alkalmazásával szimulációt készítenek egy raktárról. A raktár modelljének elkészítése megteremti az árumozgatás és az üzleti folyamatok optimalizálásának előfeltételeit. A szoftver lehetővé teszi a raktári folyamatok kiértékelését és riportok, statisztikák készítését. A modul felkészíti a hallgatókat, hogy a raktárgazdálkodási folyamatrendszert áttekinthetővé és hatékonnyá tegyék.

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzés

A program célja szakszerű és színvonalas nyelvi közvetítői munkára alkalmas szakfordító és tolmács szakemberek gyakorlatorientált képzése annak érdekében, hogy korszerű ismeretek átadásával segítsük a nyelvi szolgáltatások iránt jelentősen megnőtt kereslet kielégítését. A fordítói-tolmács készségek és kompetenciák elsajátítása mellett gazdasági és társadalomtudományi szövegek szakszerű nyelvi közvetítéséhez szükséges elméleti alapismeretekkel is felvértezzük hallgatóinkat.