Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Üzleti kapcsolatok

A Budapest Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának kötődése a hazai és a nemzetközi üzleti szektorhoz erős, több évtizedes kapcsolati hálón nyugszik. A vállalati, intézményi együttműködéseink számos területen és formában vannak jelen az oktatási és tudományos életünkben.

Önvezető autók, beszédfelismerés, képfelismerés, szövegértelmezés, folyamatértékelés és becslések: a mesterséges intelligencia (artificial intelligence, A.I.) már az életünk számos területén jelen van, a lehetőségek tárháza szinte kimeríthetetlen. A mesterséges intelligencia térhódítása újabb fejlődési lehetőségeket nyit meg a gazdasági élet szereplői számára, ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink is megismerjék alkalmazási lehetőségeit az üzleti életben. Ezen törekvésünk jegyében a Microsoft-tal való több éves szoros szakmai kapcsolatunkra építve Karunk csatlakozott a Microsoft AI Business School (Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskola) programjához.

Ez a program mind hallgatóink, mind vállalati partnereink számára is számos előnyt nyújt:

 • Az első éves hallgatók számára az Informatika és világ című tárgy keretében bepillantást nyújtunk a mesterséges intelligencia működésébe a Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskola online tananyag alkalmazásával. 
 • A Nemzetközi gazdálkodás szak Üzleti intelligencia és döntések specializációjának fókuszában a vállalatirányítási rendszereken mellett a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei állnak, így tantárgyainkba közvetlenül épülnek be az AI Business School tananyagai. 
 • A Kereskedelem és marketing szak Digitális marketing specializációja a mesterséges intelligenciának a vállalkozások marketing tevékenységében betöltött szerepét vizsgálja a Microsoft tananyagai révén. 
 • Több szakon is választható kurzus a "Mesterséges Intelligencia a gyakorlatban", amely áttekintést nyújt a hallgatóknak a mesterséges intelligencia megjelenési formáiról és alkalmazásáról a vállalatok működése során.
 • Annak érdekében, hogy Karunk bármely szakán és képzési szintjén tanuló hallgatónk be tudjon kapcsolódni a programba és megismerje a mesterséges intelligencia alapjait, az üzleti életben való alkalmazási lehetőségekről szóló "AI alkalmazások a gyakorlatban" szabadon választható kurzus elérhető minden hallgatónk számára az un. Projekt hét során. 

A Kar vállalati kapcsolatai számára speciális kurzusokat fejlesztünk ki és hirdetünk meg rövidesen a Microsoft online tananyagára építve, amely a mesterséges intelligencia és a partnervállalat működési profiljának kapcsolódását segíti elő.

A duális képzés, azaz a munkatapasztalattal ötvözött tanulás során a hallgatók vállalati mentorok irányításával mélyítik el tudásukat egy-egy szakmaterületen. Két alapképzésben már több, mint 100 hallgatónk végzett ilyen formában. A képzésről részletek itt » és itt ».

Jelentkezési lehetőségek duális képzésre:

Siemens Zrt. és a Siemens Energy Kft. »

Rail Cargo Hungaria Zrt. »

BOSCH »

Waberer's International Nyrt. »

Kühne+Nagel »

Auchan »

DSV Hungária Szállítmányozási Kft. »

Avis Budget Group »

J&J Center Kft. »

A vállalati tanszékeink az oktatás és a munka világának szorosabb összefonódását segítik elő. A közös oktatás mellett ezekkel a vállalatokkal kutatás-fejlesztési tevékenységet is folytatunk.

Vállalati tanszékeink:

Citi Global Business Vállalati Tanszék »

Robert Bosch Lean Menedzsment Vállalati Tanszék »

A munkáltatókkal való együttműködéseink az alábbi formákban is megvalósulnak:

 • gyakornoki programok
 • közös képzések, amelyek során a jelenlegi és a végzett hallgatóink is megszerezhetik a gazdaság digitális átalakulásához szükséges képességeket és kézhez vehetik a megszerzett ismereteikről szóló tanúsítványt (pl. IBM, Google)
 • közös szakmai programok, amelyeken nagykövetségek, az Európai Unió szervezeteinek képviselői tartanak előadásokat, értékelik a hallgatók benyújtott projektműveit (pl. Babelfest)
 • kutatóintézetekkel, vállalatokkal és exportfejlesztési intézményekkel közösen indított kutatási projektek (pl. HEPA export-compliance, illetve Ipar 4.0 primer kutatások)
 • versenyek, ahol vállalati szakemberek előtt hallgatóink a nyelvi és szakmai felkészültségüket tudják bemutatni (pl. Business Talk projekt)


A londoni székhelyű CIPR a PR szakemberek nemzetközi szakmai szervezete, amely a PR és kommunikáció területeihez kapcsolódó felsőoktatási képzéseket akkreditálja, amennyiben azok szakmai tartalmának és oktatásának minőségét megfelelőnek találja. A BGE Kommunikáció és médiatudomány alapszakja az első CIPR által akkreditált képzés Kelet-Közép-Európában, elismerve azt, hogy a szak megfelel a szakma és a szektor elvárásainak!

A szak jelenlegi és jövőbeli hallgatói, akár magyar, akár angol nyelven tanulnak, mától jogosultak jelezni a szak nemzetközi szakmai elismertségét a jövőbeli munkaadóik felé. A hallgatók a CIPR tagjaivá is válhatnak a tagsági eljárás szabályainak betartásával, amely révén számos előnyhöz juthatnak, például szakmai anyagokhoz, szakmai tréningeken és eseményeken való részvételi lehetőségekhez.

A CIPR és a Kar rövid szakmai képzések kialakításán is dolgozik a régió szakemberei számára PR, marketing és a kommunikáció területén.