Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
2022. szeptember 7.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Demonstrátori megbízásra 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévére

A Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar oktatási dékánhelyettese a hatályos HKR alapján pályázatot hirdet a 2022/2023. tanév 1. félévére demonstrátori feladatok ellátására.

Demonstrátori feladatok:

A demonstrátori feladatokat a tanszék/szervezeti egység vezetője határozza meg. Az érdeklődők előzetesen a tanszékvezetőtől/szervezeti egységvezetőtől vagy annak megbízottjától informálódhatnak. A demonstrátorok munkaidejük 20%-ában olyan központi feladatokat látnak el, melyeknek delegálására a Dékán jogosult. A demonstrátorokat fogadó szervezeti egységek és a demonstrátorok által ellátandó feladatok megtalálhatók az alábbi táblázatban (1.sz. melléklet).

A munkavégzés időtartama: 10 óra/hét, 2022. szeptember 15-től napjától 2023. január 15. napjáig terjedő időszakban.

A demonstrátori megbízási díj: bérezés a mindenkori garantált bérminimum időarányos része.

 Pályázati feltételek

 Pályázatot nyújthat be az a hallgató:

  • aki 2022/2023. tanév 1. félévben aktív hallgatói státusszal rendelkezik BA/BSc, vagy MA/MSc képzésen, (alapszakos hallgatói jogviszony esetén legalább két lezárt félévvel kell rendelkezni),
  • akinek a pályázat benyújtását megelőző utolsó aktív félévben a tanulmányi ösztöndíjindexe (korrigált kreditindex) átlaga legalább 3,00 volt;
  • aki nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. szeptember 12. 23:59 óra

Benyújtandó dokumentumok

  • A pályázatot a jelen pályázati felhívás 2. sz. mellékletét képező pályázati lapon kell benyújtani (a csatolandó dokumentumokkal együtt) elektronikus formában a KisvarineSvetz.Zsuzsanna@uni-bge.hu e-mail címre és egy nyomtatott példányban az oktatási dékánhelyettesnek (a nyomtatott példány benyújtható személyesen vagy postai úton, de legkésőbb szeptember 12-ig).
  • A pályázathoz csatolandó mellékletek: motivációs levél, hitelesített index másolat, tanszék/szervezeti egység nyilatkozata a demonstrátor fogadásáról (3.sz. melléklet). 

 

Budapest, 2022. szeptember 7.                                                                          


Oktatási dékánhelyettes

1. sz. melléklet -Kari demonstrátori feladatkör 2022/2023. tanév 1. (őszi) félév

Tanszék/Szervezeti egységHeti óraszámFeladatkör rövid leírása

1.

Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék (Duális Képzés)

10 óra/hét

A Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék munkájának segítése, elsősorban a duális képzés vezető által meghatározott, a duális képzéshez kapcsolódó operatív, adminisztratív feladatok ellátása. Emellett - a fennmaradó munkaidejében - a Tanszékvezető által meghatározott támogató tevékenység a Tanszékhez kapcsolódó specializációk (Nemzetközi Üzletfejlesztés, Digitális Ellátásilánc-menedzsment, GM FOSZK) adminisztrációjában és záróvizsgák lebonyolításban. 

2.

Marketing tanszék

10 óra/hét

Részvétel kutatómunkában, például szakirodalmi feldolgozásban, kutatási terv összeállításában, adatfelvétel lebonyolításában, adatelemzésben, tanulmány írásban, fordításban
- részvétel az oktatási tevékenységben, például prezentációk fejlesztésében, források és demonstrációs anyagok gyűjtésében, vendégelőadói és hallgatói kommunikációban
- részvétel az adminisztrációban, például anyagok szerkesztésében, formázásában, pontszámok összesítésében
- a hallgató nem kap hozzáférést az oktatási rendszerekhez a saját jogosultságain felül, illetve a saját kurzusaihoz tartozó tevékenységeket nem végez
- javasolt az ad-hoc feladatok mellett átfogó projekteket adni számára, amelyek előrehaladását folyamatosan nyomon kell követni.

3.

Dékáni Hivatal / Dean's Office

10 hours / week


Angolul kiválóan beszélő hallgatók számára /For students with an excellent command of English. Contribution to the internationalisation strategy of the Faculty: regional higher education market research, contacting stakeholders, organising international events, preparing marketing materials, developing materials in English for students in partner institutions, developing materials for EU projects.