Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
2020. november 27.
Pályázati felhívások

Biztos Jövő Ösztöndíj pályázati felhívás


Megjelent a Biztos Jövő Ösztöndíj pályázati felhívása a 2020/2021. tanév 1. félévére vonatkozóan, melyet az alábbi linkre kattintva érnek el!

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj és Collegium Hungaricum pályázati felhívása


Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a most megjelent Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj és Collegium Hungaricum pályázati felhívásainkat a 2021-2022-es tanévre.

Míg a Collegium Hungaricum program keretén belül általános elméleti, forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó kutatások pályázhatók a bécsi Collegium Hungaricumba a közös közép-európai múlt, illetve az osztrák-magyar kapcsolattörténet terén, addig a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj esetében bármely tudományterületen és tudományágban lehet pályázni a Föld bármely országának kutatóintézeteibe.

További információ az alábbi linkeken érhető el:

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj: https://tka.hu/palyazatok/3004/magyar-allami-eotvos-osztondij; pályázati határidő: 2021. március 04., csütörtök 23.00 óra.

Collegium Hungaricum: https://tka.hu/palyazatok/4836/collegium-hungaricum; pályázati határidő: 2021. január 14., csütörtök 23.00 óra.

Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat önköltséges hallgatók számára


1. Az ösztöndíj célja

Eseti támogatás nyújtása olyan önköltséges hallgatók számára, akik anyagi helyzetében jelentős romlás ment végbe a Covid-19 járvány kapcsán, és ezáltal veszélybe került tanulmányaik folytatása.

2. Az ösztöndíjra jogosultak köre

Alapképzésben, mesterképzésben, illetve felsőoktatási szakképzésben részt vevő önköltséges hallgató részesülhet támogatásban.

3. Az ösztöndíjasnak az ösztöndíjjal összefüggésben álló jogai, illetve az őt terhelő kötelezettségek

A fent meghatározott hallgatói kör jogosult a pályázat feltételeit és az értékelési kritériumrendszert megismerni, a pályázatot beadni, az eredmény tekintetében fellebbezést benyújtani. A pályázatot benyújtó hallgató köteles támogatási igényét hitelesen igazolni.

4. Döntési folyamat

A Modulo rendszerben benyújtott pályázatokat a kari Diákjóléti Bizottságok értékelik a HKR 93. §-a szerinti rendkívüli szociális ösztöndíj kritériumrendszere alapján. A támogatás odaítéléséről a HTJB dönt.

5. A pályázat lebonyolítója

A pályázat technikai lebonyolítója az Oktatási Igazgatóság, amely gondoskodik az online pályázati űrlap közzétételéről és biztosítja a pályázatokhoz való hozzáférést a DJB-k számára. A DJB-k folyamatosan értékelik a benyújtott pályázatokat. A HTJB két alkalommal dönt a támogatás odaítéléséről, a 7. pontban megadott eredményhirdetési dátumokhoz igazodva.

6. Az ösztöndíjas adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségei

A hallgató a pályázatban önkéntesen vesz részt és biztosítja a szociális helyzetének értékeléséhez szükséges adatokat. Az elbírálásnál csak azok az információk veendők figyelembe, amelyeket a hallgató a megfelelő módon igazolt.

7. A pályázati határidők

A pályázat beadása: 2020. november 13-tól 2021. január 31-ig.

A beadott pályázatok eredményének kihirdetési határideje: 2020. november 30-ig beadott pályázatok esetén 2020. december 14. Ezt követően a beadott pályázatok eredményét 2021. február 10-én hirdetik ki.

8. A hiánypótlási lehetőség meghatározása

Az önköltséges hallgató csak egy pályázatot adhat le. Hiánypótlásra 3 munkanap áll rendelkezésre.

9. Fellebbezési lehetőségek

Fellebbezés a HKR szerint a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül adható be.