Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
2021. április 30.
Szakmai gyakorlat elismerése munkatapasztalat alapján

Szakmai gyakorlatos rendelkezések


I.                   Szakmai gyakorlat teljesítése munkatapasztalat beszámítással


Amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlati rendszeren kívül végez/végzett olyan munkát, amely megítélése szerint megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek, úgy ennek beszámíttatása az alábbi feltételek egyidejű teljesülésekor lehetséges:

 1. A Szakmai gyakorlat tantárgy felvétele megtörtént a Neptunban (dékáni méltányossági kérelem benyújtásával kérhető a tantárgy utólagos felvétele).
 2. A tantervi előkövetelmények teljesítésre kerültek.
 3. A beszámíttatni kívánt munka a tantervi követelmények teljesítését követően kezdődött meg.
 4. A munkaviszony megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek.


A kérelem benyújtásának menete:

 1. A munkatapasztalat gyakorlatként való elfogadását a „Kérelem a szakmai gyakorlat munkatapasztalat alapján történő elismeréséhez” című kérelem Neptun rendszerben történő benyújtásával kezdeményezheti.

A kérvény beadási határideje:

záróvizsgázó hallgatók részére: 2021. május 31-e.

nem záróvizsgázó hallgatók részére: 2021. június 20-a.

A kérelem benyújtásakor csatoljon olyan munkáltatói Igazolást, amelyből kiderül a munkavégzés időtartama, és a betöltött munkakör.

Beszámoló benyújtása abban az esetben szükséges, ha azt a szakfelelős előírja.


II.                 Rendkívüli kérelem a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozóan

 

A jelenlegi járványhelyzetben, ebben a félévben a hallgató méltányossági alapon kérheti olyan munkatapasztalat beszámítását is, amelyet a tantervi követelmények teljesítését megelőzően szerzett. (Ez nem azonos a dékáni vagy rektori méltányossági kérelemmel.)


Azon hallgatók kérhetik a korábbi munkavégzés méltányossági alapon történő beszámítását, akik a:

 1. Szakmai gyakorlat tantárgyat felvették a Neptunban (dékáni méltányossági kérelem benyújtásával kérhető a tantárgy utólagos felvételé).
 2. A tantárgyi előkövetelményeket teljesítették (a szak/specializáció felelőse, kérelemre felmentést adhat ez alól).
 3. A sajátos munkaerőpiaci körülmények miatt igazoltan nem találtak gyakorlati helyet, (és ezt jelezték már korábban a Karrier Iroda munkatársai vagy a szakmai gyakorlati felelős oktató számára.)
 4. Rendelkeznek olyan munkaviszonnyal, ami megítélésük szerint megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott szakmai követelményeknek, de a munkavégzés korábban, a tantárgyi előkövetelmény teljesítését megelőzően vette kezdetét.


Ezen hallgatóknak a „Rendkívüli kérelem a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozóan” című kérelmet kell benyújtania a Neptun rendszerben.

A kérvény beadási határideje:

záróvizsgázó hallgatók részére: 2021. május 31-e.

nem záróvizsgázó hallgatók részére: 2021. június 20-a.A kitöltött űrlap mellé kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat csatolják:

 1. Munkáltatói Igazolás, melyből kiderül a munkavégzés időtartama, és a betöltött munkakör.
 2. Igazoló dokumentum (email) a gyakornoki pozíciókra történő jelentkezésekről.
 3. Beszámoló benyújtása abban az esetben szükséges, ha ezt a szakfelelős előírja.


Projektmunka

Azon hallgatók esetében, akik nem találtak gyakorlati helyet és nem rendelkeznek beszámítható releváns munkatapasztalattal sem, ők kérhetik, hogy méltányossági alapon projektmunka elkészítésével teljesíthessék a szakmai gyakorlatot, az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén.

Projektmunka igénylésének határideje: 2021. május 7-ig


Feltételek:

 1. Szakmai gyakorlat tantárgyat felvették a Neptunban (dékáni méltányossági kérelem benyújtásával kérhető a tantárgy utólagos felvétele).
 2. A tantárgyi előkövetelményeket teljesítették (a szak/specializáció felelőse, kérelemre felmentést adhat ez alól).
 3. A sajátos munkaerőpiaci körülmények miatt igazoltan nem találtak gyakorlati helyet, (és ezt jelezték már korábban a Karrier Iroda munkatársai vagy a szakmai gyakorlati felelős oktató számára.)
 4. Ebben a félévben tanulmányaikat be tudják fejezni (abszolutóriumot szereznek).


Ezen hallgatóknak is a „Rendkívüli kérelem a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozóan” című kérelmet kell benyújtaniuk a Neptun rendszerben, a kérelembe pedig írják bele, hogy

 1. A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel nem találtak szakmai gyakorlóhelyet.
 2. Csatoljanak igazoló dokumentumot (e-mailt) a gyakornoki pozíciókra történő jelentkezésekről.


A kérelem benyújtását követően a szakmai gyakorlati felelős oktató a kérelemre visszajelezve küld információt a benyújtani szükséges projektmunkával kapcsolatban.


A kérvények eléréséi útvonala:

A kérvények benyújtása tárgyfelvételhez kötött, így a kérvényeket úgy tudják elérni, hogy a Neptunban a mintatantervre kattintva ki kell választani a szakmai gyakorlat tantárgyat, és annak a sornak a végén a + jelre kattintva jelenik meg a kérvény.