HU - Magyar
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Dr. Bodolay László
Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék
egyetemi docens
PhD
Dr. Bodolay László
Elérhetőségek
 • Iroda:1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Épület:D épület, II. emelet, 35-ös szoba
 • Telefon:+36 1 467-7948
 • Belső mellék:948
 • Email:Bodolay.Laszlo@uni-bge.hu

Bemutatkozás

Dr. Bodolay László PhD német szakos tanár és szociológus, 1984 ősze óta tanít a BGE-KKK-n, korábban Külkereskedelmi Főiskolán. Intézményi tevékenységei az oktatás mellett a tananyagfejlesztés, a tematikák fejlesztése különböző szakos hallgatók számára, a tematikák állandó továbbfejlesztése a hallgatói igényeknek és tudásszintnek megfelelően. Tanmenetek, tananyagok összeállítása. Aktív részvétel konferenciákon, továbbképzéseken, a Magyar-Bajor Baráti Társaság, a Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer, a Konrad-Adenauer-Stiftung, a Magyar Kommunikációtudományi Társaság, az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Kommunikációmenedzsment Munkabizottságának ülésein. 2009 óta kapcsolattartás és -továbbfejlesztés a Hochschule Ravensburg-Weingarten, University of Applied Sciences felsőoktatási intézménnyel, rendszeres és nagyon sikeres kurzustartás az ottani hallgatóknak és a két oktatási intézmény közötti kapcsolat elmélyítése. A 2010. és 2019. évi, a ravensburgi egyetem bachelor- illetve mesterszakos hallgatói egyhetes magyarországi tanulmányútjának, azon belül a BGE-KKK-n eltöltött egy-egy napjuknak a megszervezése, lebonyolítása. Magas színvonalú, állandóan fejlődő oktatási tevékenység, a német nyelv és szaknyelv mellett kontrasztív országismeretek, interkulturális kommunikáció, politikai ismeretek, valamint a kísérő, a konszekutív és a szinkron tolmácsolás elméletének és gyakorlatának oktatása, szakdolgozatok elbírálása, szakdolgozati - és TDK-témakörök összeállítása, publikálás, könyvszerkesztés, egyetemi szakmai és kulturális programok szervezése, tesztek összeállítása a német szakmai és össznyelvi szakmai napokra, idegennyelvi filmklub vezetése, szakmai irányítása, és a hozzá kapcsolódó szakmai anyagok összeállítása és közvetítése. Az egyetem leendő hallgatói számára a "GazdÁsz-NyelvÉsz"szakmai verseny német tesztkérdéseinek összeállítása, valamint a verseny lebonyolítása. Oktatási tevékenysége mellett aktív tolmács, fordító, lektor, idegenvezető, éveken keresztül magyar és osztrák rádió-bemondó és szerkesztő, valamint TV-műsorok tolmácsa és szinkronhangja.

Fogadóóra

HelyeD.II.35.
Idejeszerda/Wednesday 8:00-9:30
Megjegyzés

Oktatott tantárgy(ak)

 • Interkulturális kommunikáció (német nyelven)
 • Kommunikációs készségfejlesztés 2. idegen nyelven 1 (német nyelven)
 • Konszekutív tolmácsolás (német nyelven)
 • Kontrasztív országtanulmányok (német nyelven)Nemzetközi gazdálkodás szaknyelv A (német nyelven)
 • Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve (2. nyelv) 2 (német nyelven)
 • Prezentációs készségfejlesztés (német nyelven)
 • Szinkrontolmácsolás (német nyelven)
 • Tolmácsolás – a tolmácsolás elmélete (magyar nyelven)
 • Tolmácsolás – a tolmácsolás gyakorlata (német nyelven)
 • Tolmácsolás tárgyalási szituációban és kísérő tolmácsolás (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/1 (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/2 (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv B/1 (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv B/2 (német nyelven)

Kutatási területek

 • Interkulturális kommunikáció
 • Német-magyar kommunikáció
 • (Kelet)német-(nyugat)német kommunikáció
 • Német-osztrák-svájci (német)-magyar kontrasztív országismeret
 • Tolmácsolás oktatási technikák