Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Dr. Gyene Pál István
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
főiskolai docens
PhD
Dr. Gyene Pál István
Elérhetőségek
 • Iroda:1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Épület:D épület, II. emelet, 8-as szoba
 • Telefon:+36 1 467-7800
 • Belső mellék:907
 • Email:Gyene.PalIstvan@uni-bge.hu

Bemutatkozás

Egyetemi tanulmányaimat az ELTE politológia és történelem szakán végeztem, ahol történelem tanári (pedagógus) képesítést is szereztem. Ezek után a Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájában folytattam doktori tanulmányaimat. Kutatásaim fókuszában a poszt-szovjet közép-ázsiai köztársaságok politikai rendszereinek összehasonlító vizsgálata állt, ebből írtam a disszertációmat is, amely később önálló monográfiaként is megjelent „Független államiság a poszt-szovjet Közép-Ázsiában” címmel. Ez utóbbi munkámért 2018-ban elnyertem a BGE Külkereskedelmi Karának tudományos díját. Fő kutatási területem azóta is az összehasonlító politológia, az állam és nemzetépítési, valamint demokratizálódási folyamatok a poszt-szovjet térségben, illetve Délkelet-Ázsiában. Kutatásaimhoz kapcsolódóan számos tanulmányúton és nemzetközi konferencián vettem részt, ösztöndíjasként hosszabb időt töltöttem Törökországban és Indonéziában. 2018 nyarán Indonéziában a BGE Keleti Üzleti Akadémiájának ösztöndíjasaként is kutathattam egy hónapig. Kutatásaim eredményeit rendszeres jelleggel publikálom a hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban. Így jelentek és jelennek meg cikkeim többek között a Külügyi Szemlében, Politikatudományi Szemlében, a Nemzet és Biztonság valamint Society and Economy folyóiratokban. A tudományos munkákon kívül oktatási célú tananyag fejlesztésben is igyekszem közreműködni: én vagyok a szerzője a Politológia című egyetemi jegyzetnek, amely már két kiadást is megért (2005-ben és 2010-ben), és amely egyetemünk mindhárom karán kötelező irodalomként segíti a Politológia tárgy hallgatónak felkészülését. 2004 óta oktatok a Budapesti Gazdasági Egyetemen óraadóként, 2013 óta vagyok főállású oktató a Külkereskedelmi Karon (de tartok órákat áttanítóként a KVI Karon is). Elsősorban Politológiát, Gazdaságtörténetet valamint a „nemzetközi kapcsolatok” tárgykörébe tartozó tárgyakat (Az Európai Politika Aktuális Kérdései; Európai országok gazdasági és társadalmi fejlődése; Regionális tanulmányok) oktatok magyar és angol nyelven. Szűkebb kutatási területemmel a poszt-szovjet közép-ázsiai politikai rendszerekkel kapcsolatos témában rendszeres jelleggel tartok vendégelőadásokat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen is. Kutatási témáim kapcsán „szakértőként” számos alkalommal nyílt lehetőségem megszólalni többek között a Külügyi és Külgazdasági Intézet rendezvényein és a médiában (MTV, Euronews, Klubrádió, Pátria Rádió és a Civil Rádió műsoraiban). Igyekszem aktívan részt venni a kutatási területeimhez kapcsolódó tudományszervezési tevékenységben és tudományos közéletben. Panelbeszélgetések résztvevőjeként és szervezőjeként több alkalommal is közreműködtem BGE-s tudományos rendezvényeken így a Kutatói Napokon, vagy a BGE Keleti Üzleti Akadémiájának konferenciáin. 2003 óta tagja vagyok a Magyar Politikatudományi Társaságnak is.

Oktatott tantárgy(ak)

 • Diplomácia az Európai Unión belül (angol nyelven)
 • Európa aktuális politikai kérdései és fejlődési tendenciái (angol nyelven)
 • EU-tagországok társadalmi-gazdasági fejlődése és viszonya az uniós szakpolitikákhoz (magyar nyelven)
 • Gazdaságtörténet (magyar nyelven)
 • Politikatudomány (magyar nyelven)
 • Politológia (magyar nyelven)
 • Regionális tanulmányok: fejlődő (feltörekvő) országok és a Nyugat-Balkán a nemzetközi kapcsolatokban (magyar nyelven)

Szakmai életút

 • 1998-2003ELTE, Állam és jogtudományi Kar, politológia szak
 • 2003-Magyar Politikatudományi Társaság tagság
 • 2004-2013ELTE, Bölcsészettudományi Kar, történelem szak
 • 2004 – 2013ELTE, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, történelem tanári szak
 • 2008-2009a Darmasiswa program ösztöndíjasa Indonéziában (Lombok, Matarami Egyetem)
 • 2009-2010Erasmus ösztöndíjas Törökországban (Isztambul, Bilgi Egyetem)
 • 2009-2016Budapesti Corvinus Egyetem, nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola, doktori tanulmányok
 • 2004óraadó a BGF Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán
 • 2009óraadó a BGF Külkereskedelmi Karán
 • 2013főállású oktató a BGE Külkereskedelmi Karán (2020 óta főiskolai docensi munkakörben)
 • 2016a PhD fokozat megszerzése a Budapesti Corvinus Egyetemen
 • 2018BGE Külkereskedelmi Kar Kari Tudományos Díj

Kutatási területek

 • Összehasonlító politológia
 • Tranzitológia (politikai átmenetek folyamatainak kutatása)
 • Állam és nemzetépítés, demokratizálódás problémái
 • Poszt-szovjet közép-Ázsia
 • Délkelet-Ázsia