HU - Magyar
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Dr. Kalafatics Zsuzsanna Borbála
Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék
főiskolai docens
PhD
Dr. Kalafatics Zsuzsanna Borbála
Elérhetőségek
 • Iroda:1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Épület:D épület, II. emelet, 49-es szoba
 • Telefon:+36 1 467-7800
 • Belső mellék:901
 • Email:Kalafatics.Zsuzsanna@uni-bge.hu

Bemutatkozás

1990-ben végeztem az ELTE-n, ahol magyar nyelv és irodalom, valamint orosz nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szereztem. Az egyetemi tanulmányaim alatt az Eötvös József Collegium tagja voltam. 2001-ben az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szereztem Phd-fokozatot. Azóta rendszeresen jelennek meg mind irodalmi, mind nyelvészeti tárgyú publikációim. 2007-ben az MTA köztestületi tagja (I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya) lettem. 2015-ben a Szláv Történeti és Filológiai Társaságba, míg 2016-ban a Magyarországi Orosz Nyelv és Irodalomtanárok Egyesületébe (VAPRJAL) léptem be.; 2009 és 2012 között Bolyai Kutatási Ösztöndíjban részesültem. 2013-tól dolgozom a BGE Külkereskedelmi Karán, előtte tanítottam az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán, illetve a Bölcsészettudományi Karon. Rendszeresen veszek részt külföldi és hazai konferenciákon. Jó szakmai kapcsolatokat építettem ki orosz, lengyel, cseh, román és bolgár szlavistákkal. Három - a közoktatásban és a felsőoktatásban használt - orosz nyelvkönyv társszerzője, egy, a kortárs orosz irodalommal foglalkozó monográfia (2018) szerzője vagyok. Részt vettem az Magyar mint idegen nyelv tananyag egyetemi fejlesztésében és az Online Nyelvi Központ orosz anyagának az összeállításában.; Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat között doktori program (ELTE) külső tagja vagyok. 2019-ben a témavezetett hallgatóm (Szaviszkó Natália) sikeresen megvédte a disszertációját. Rendszeresen részt veszek doktori eljárásokban, eddig 8 disszertáció opponense voltam, ezen kívül még 7 doktori védési bizottságnak voltam a tagja.; Tagja vagyok a Педагогика искусства oroszországi folyóirat szerkesztőbizottságának. Az Anyanyelv-pedagógia és a Slavica folyóiratok számára végzek lektorálást, valamint 2006 és 2016 között az Oktatási Hivatal tankönyvvé nyilvánítási eljárásában felkért tudományos szakértő voltam. Az Oroszországi Alapkutatási Alap (RFFI) kétoldalú, nemzetközi kutatócsoportok számára meghirdetett programjának keretében támogatott The Border Zone Paradigm: Russia and Hungary, Borderland and Crossroads in Cultures between East and West nemzetközi kutatócsoport tagja vagyok.; 2017-2018 között a Keleti Nyelvek, Orosz és Magyar mint Idegen nyelv Tanszéki Osztály vezetője voltam, 2018-tól az azonos nevű nyelvi munkaközösség vezetője vagyok.

Fogadóóra

HelyeD.II.49.
Idejecsütörtök/Thursday 11:30-13:00
Megjegyzés

Oktatott tantárgy(ak)

 • Nemzetközi gazdasági kapcsolatok és az EU szaknyelve 1 (magyar nyelven)
 • Nemzetközi gazdasági kapcsolatok és az EU szaknyelve 2 (magyar nyelven)
 • Nemzetközi gazdasági szaknyelv B/1 (magyar nyelven)
 • Nemzetközi gazdasági szaknyelv B/2 (magyar nyelven)
 • Prezentációs készségfejlesztés (magyar nyelven)
 • Tanulásmódszertan (orosz nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/1 (orosz nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/2 (orosz nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv B/1 (magyar nyelven)

Szakmai életút

 • 1992˛Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem
 • 2001Modern Filológiai Társaság tagaj
 • 2007MTA köztestületi tag (I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya)
 • 2009-2012Bolyai Kutatási Ösztöndíj
 • 2015Szláv Történeti és Filológiai Társaság tagja
 • 2016Magyarországi Orosz Nyelv és Irodalomtanárok Egyesülete (VAPRJAL) tagja
 • 2018-tólПедагогика искусства oroszországi folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja
 • 2018-2020 The Border Zone ParadigmRussia and Hungary, Borderland and Crossroads in Cultures between East and West nemzetközi kutatócsoport tagja

Kutatási területek

 • az orosz szimbolista és posztmodern próza poétikája
 • az intermedialitás és az intertextualitás jelenségei
 • tanításmódszertan
 • az orosz nyelvpolitika kérdései
 • az orosz és a magyar nyelv tanítását segítő tananyagok fejlesztése, tankönyvírás