Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Kósik Ferenc
Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék
mestertanár
Kósik Ferenc
Elérhetőségek
 • Iroda:1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Épület:D épület, II. emelet, 31-es szoba
 • Telefon:+36 1 467-7954
 • Belső mellék:954
 • Email:Kosik.Ferenc@uni-bge.hu

Bemutatkozás

A BGE KKK Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék Német Nyelvi Munkaközösségének tagjaként 1998 óta oktatom a német üzleti idegen nyelvet különböző nappalis és levelezős kurzusokon, BA és MA képzésben egyaránt. Munkám során különös hangsúlyt fektetek arra, hogy hallgatóim a nyelvórákon – és a nyelvórákon kívül végzett, különböző tanulási szakaszokban is – ne csak a sikeres német nyelvű üzleti kommunikációhoz szükséges kulcskompetenciákat sajátítsák el, hanem arra is képessé váljanak, hogy a munkaerőpiacra történő belépésüket követően saját maguk tudják kompetens módon irányítani a szaknyelvi professzionalizálódáshoz nélkülözhetetlen további tanulási folyamataikat. Ennek érdekében arra törekszem, hogy hallgatóim (nyelv)tanulási kultúráját úgy fejlesszem tovább tudományosan megalapozott módon, hogy ezen szaknyelvoktatói tevékenység a célul kitűzött nyelvtudás megszerzésének elősegítése mellett egy megfelelően fejlett önképzési kultúra kialakítását is lehetővé tegye a nyelvtanulók számára. Hallgatóim önképzési folyamatainak optimalizálásához a Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék által létrehozott Online Nyelvi Központ tananyag-kínálatát is rendszeresen beépítem a szaknyelvi képzésbe. A sikeres nyelvtanulás elősegítése érdekében hallgatóimmal – lehetőség szerint – olyan innovatív tanulási környezetben dolgozunk közösen, amelynek fő pilléreit a kombinált tanulás (blended learning), az integrált (nyelv)tanulási tanácsadás, a kombinált tanulás-coaching (blended coaching), a „tükrözött osztályterem”, a projektorientált szaknyelvoktatás, valamint a vállalati szimulációs játékokhoz kapcsolódó nyelvtanulás alkotják. Hallgatóim egyéni és csoportos tanulástámogatási szükségleteinek kielégítéséhez alkottam meg az ún. TTÖPP© rendszert, melynek tudatos és szisztematikus használatával a német üzleti szaknyelvi tanulmányokat folytató közgazdászhallgatóink még tovább javíthatják nyelvtanulásuk hatékonyságát. A korszerű üzleti szaknyelvoktatáshoz szükséges kompetenciák megszerzését – az egyetemi tanulmányaim mellett – a több mint 20 év óta folyamatosan végzett szaknyelvoktatói / -tanári munkám, a nyelvtanárképzés területén korábban végzett oktatómunkám, a folyamatban levő PhD projektem, a DAAD ösztöndíjasként Németországban végzett kutatási és oktatási tevékenységem, a német nyelvterületen vállalati környezetben szerzett munkatapasztalataim, a Magyarországon működő hazai és külföldi irányítású vállalatoknál szaknyelvi trénerként szerzett tapasztalataim, a BGE Nyelvvizsgaközpontjában végzett nyelvvizsgáztatói tevékenységem, továbbá azok a BGE KKK-n megvalósult, szaknyelvoktatás-innovációs projektek tették lehetővé számomra, amelyekben az elmúlt bő két évtizedben részt vehettem.

Fogadóóra

HelyeD.II.31
Idejecsütörtök/Thursday 11:30-13:00
Megjegyzés

Oktatott tantárgy(ak)

 • Nemzetközi gazdálkodás szaknyelv A (német nyelven)
 • Nemzetközi gazdálkodás szaknyelv B (német nyelven)
 • Tanulásmódszertan (magyar és német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/1 (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/2 (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv B/1 (német nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv B/2 (német nyelven)

Szakmai életút

 • 1992Német nyelv és irodalom szak (Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK)
 • 1992Etnográfia szak (Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK)
 • 1992Felsőfokú külkereskedelmi áruforgalmi szakvizsga (Debreceni Agrártudományi Egyetem)
 • 1993-1994Nyelvoktatás-módszertani munkaközösség tagja (Budapesti Goethe-Intézet)
 • 1994-1995Svájci Tanárképző Központ
 • 1996-1998Idegennyelv-pedagógia, szaknyelvi kommunikáció és felnőttképzés területén végzett - DAAD ösztöndíjjal támogatott - kutatómunka Németországban
 • 1992-1998Főállású oktató az EKF Német Nyelv és Irodalom Tanszékén, a Nyelvpedagógia Szekció vezetője
 • 1999-2005vendégoktató az EKF Német Nyelv és Irodalom Tanszékén
 • 2006-2010abszolutóriummal lezárt nyelvpedagógiai (PhD) tanulmányok a Pannon Egyetem Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskolájában
 • 1999-2020főállású oktató tanársegédi, adjunktusi, majd mestertanári beosztásban (a BGE-n, korábban BGF-en)

Kutatási területek

 • blended learning
 • blended coaching
 • idegennyelv-tanulási tanácsadás
 • önálló (nyelv)tanulás
 • projektalapú szaknyelvoktatás
 • vállalati szimulációs játékok alkalmazásának lehetőségei a szaknyelvi képzésben
 • szaknyelvoktatók gondolkodásának vizsgálata
 • tanuláspedagógia