Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Dr. Marosán Bence Péter
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
adjunktus
PhD
Dr. Marosán Bence Péter
Elérhetőségek
 • Iroda:1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Épület:D épület, II. emelet, 8-as szoba
 • Telefon:+36 1 467-7800
 • Belső mellék:907
 • Email:marosan.bencepeter@uni-bge.hu

Bemutatkozás

Marosán Bence Péter vagyok, 1978. április 1-én születtem Budapesten. Gimnáziumi tanulmányaimat az Anna Frank Gimnáziumban (ma: Scheiber Sándor Gimnázium) folytattam, 1993 és 1997 között. Egyetemi tanulmányaimat 1997 és 2008 között végeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán, filozófia és esztétika szakokon. Doktori tanulmányaimat részben szintén az ELTE-n végeztem, filozófiából (2005 és 2013 között); részben viszont külföldön, Írországban (University College Dublin, 2008), Németországban (Bergische Universität Wuppertal, 2009) és Franciaországban, Párizsban (Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne; École Normale Supérieure, 2010). A doktori értekezésemet 2013-ban védtem meg magyar nyelven, az ELTE-n. Disszertációm címe a következő volt: „Az apodikticitás élete. Adalékok az igazság fenomenológiájához”. Téma: az igazság és evidencia problémája a fenomenológiai mozgalomban, és különösen Edmund Husserl munkásságában. (A fenomenológia az általában vett tapasztalat filozófiai elmélete) Fő szakterületem a filozófia, azon belül is Edmund Husserl (1859-1938) osztrák-német matematikus, filozófus munkássága. Ezen kívül foglalkozom társadalomtudományokkal, politikaelmélettel. Publikálok angol, német és francia nyelven. A Magyar Fenomenológiai Egyesület alapító tagjai közé tartozom. Főbb szakmai elismeréseim, kitüntetéseim: 2001-ben a Budapesti Olasz Kultúrintézet (Istituto Italiano di Cultura di Budapest) országos esszépályázatában, filozófia kategóriában első helyezett lettem. 2004-ben az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének Balassa Péter esszé-pályázatában második helyezést értem el. 2007-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, a Társadalomtudományi szekció Esztétika alszekciójában első helyezett lettem. 2018. június 28-án megkaptam a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. 2018. október 5-én a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának Tudományos Díjában részesültem. Rendszeresen publikálok főként a Magyar Filozófiai Szemlében. Magyar nyelven két könyvem is jelent meg Edmund Husserlről (2017: Kontextus és fenomén I. Igazság, evidencia és tapasztalat Edmund Husserl munkásságában. Budapest: L’Harmattan kiadó. 2020: Kontextus és fenomén II. Az igazság problémája az időtudat és a keletkezés husserli filozófiájában). Külföldön rendszeresen jelennek meg publikációim; legutóbb (2020) a Horizon Studies in Phenomenology c. folyóiratnál („Husserl’s Contextualist Theory of Truth”). Az utóbbi időben elkezdtem egyre intenzívebb kutatásokat végezni környezetvédelem, fenntarthatóság, környezeti etika témakörében. Ezen téren már szintén számos publikációm megjelent, és jelenleg is több újat készítek elő, részben idegen nyelvű publikációkat is.

Fogadóóra

HelyeTeams
IdejeCsütörtök/Thursday 17:00-18:30
Megjegyzés

Oktatott tantárgy(ak)

 • Civil szervezetek, civil diplomácia (magyar nyelven)
 • Civilizációk és világvallások (magyar és angol nyelven)
 • CSR és üzleti etika (magyar nyelven)
 • Felelős és fenntartható vállalat (angol nyelven)
 • Filozófia (magyar nyelven)
 • Globalizáció és multikulturalizmus (magyar nyelven)
 • Humán ökológia (magyar nyelven)
 • Közgazdasági és politikai eszmetörténet (magyar és angol nyelven)
 • Kutatásmódszertan (magyar nyelven)
 • Szociálpszichológia (magyar nyelven)
 • Szociológia (magyar nyelven)
 • Tanulásmódszertan (magyar nyelven)
 • Vallás és társadalom (magyar nyelven)

Szakmai életút

 • 1997 és 2008 között az ELTE BTK hallgatója, filozófia és esztétika szakon. 2005 és 2013 között doktori tanulmányok az ELTE Filozófiai Doktori Iskolájában és külföldön, (Írország, Németország és Franciaország). 2005-ben a Magyar Fenomenológiai Egyesület alapító tagja. 2011-től kezdve a Budapesti Gazdasági Egyetem főállású oktatója. 2016-tól kezdve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem óraadó tanára. Akadémiai programok, OTKA1. 2005-2008. “Szubjektivitás és társadalmi modernizáció”. Programvezető

Kutatási területek

 • Filozófia
 • politikai elmélet
 • társadalomelmélet
 • vallás és társadalom
 • környezettan (Humán ökológia)
 • fenntarthatóság
 • környezeti etika