Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Dr. habil. Sáringer János
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
egyetemi docens
PhD
Dr. habil. Sáringer János
Elérhetőségek
 • Iroda:1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Épület:D épület, II. emelet, 22-es szoba
 • Telefon:+36 1 467-7807
 • Belső mellék:807
 • Email:saringer.janos@uni-bge.hu

Bemutatkozás

Tudományos fokozatok, címek A történettudomány habilitált doktora (2016): Antall József vezette kormány külpolitikája és diplomáciája 1990‒1991 („summa cum laude”) Károli Gáspár Református Egyetem Ph.D (2005) Doktori értekezés címe: Adattár a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1920‒1944. (Védése: 2005; Eredménye „summa cum laude”) Szegedi Tudományegyetem BTK Történelem Doktori Iskola Tanulmányok: 1995‒2000 történész és történelem tanár Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (kitűnő) 1997‒2000 Mediterráneum története „B” speciális képzés Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (kitűnő) 2001‒2004 Történelem Doktori (Ph.D) Iskola Modernkori Program Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, nappali tagozat (kitűnő) Oktatási gyakorlat 2000 óta egyetemen oktatok nappali és levelező hallgatókat További képesítések 2008 Közigazgatási szakvizsga (jó) 2009 Diplomáciai alapvizsga (kitűnő) Nyelvismeret: francia, latin, angol Munkahelyek és beosztások 2000‒2001 Magyar Tudományos Akadémia ‒ Támogatott Kutatóhelyek Irodája Szeged, tudományos segédmunkatárs 2001‒2005 Szegedi Tudományegyetem Európa Tanulmányok Központ, Szeged, munkatárs-koordinátor 2001‒2004 Szegedi Tudományegyetem Történelem Doktori (Ph.D) Iskola Modernkori Program (állami ösztöndíjas) 2004‒2005 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hispanisztika Tanszék, tudományos segédmunkatárs 2005‒2006 Duna Televízió Rt., külföldi tudósítóként az Európai Parlamenthez akkreditálva 2006‒2007 Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, nemzetközi referens 2007‒2009 Balassi Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, főosztályvezető-helyettes, titkárságvezető 2010‒2011 Balassi Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, nemzetközi referens 2011‒2014 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet tudományos munkatárs 2014–2018 VERITAS Történetkutató Intézet, tudományos főmunkatárs 2015-től Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, egyetemi docens 2018-tól Társadalomtudomány és Pedagógia Intézet vezetője Díjak, elismerések 2003. november a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága által kiírt pályázatán II. helyezés 2004. november a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága által kiírt pályázatán I. helyezés Tudományos, szakmai, közéleti tevékenység 2014-től Magyar Tudományos Akadémia Köztestület tagság 2014-től Magyar Történelemi Társulat tagság 2014-től Nemzeti Emlékezet Bizottság Külügyi Munkacsoport tagja 2015-től az Antall József Baráti Társaság tagja 2015-től Közép-Európai Club Pannónia Egyesület tagja Ph.D témavezetés 2014-ben egyik témavezetője Abdallah Abdel-Ati Abdel-Sahm Mohamed védett Ph.D-jának „Magyar-egyiptomi diplomáciai kapcsolatok a két világháború között” címmel.

Fogadóóra

HelyeD.II.22.+ Teams
IdejeKedd/Tuesday 10:00-11:30
MegjegyzésElőzetes egyeztetés szükséges/prior consultation is required

Oktatott tantárgy(ak)

 • A diplomácia elmélete és gyakorlata (magyar nyelven)
 • Diplomáciai szakágak (magyar nyelven)
 • EU programok, projektek (magyar nyelven)
 • Geopolitika, geostratégia (magyar nyelven)
 • Globalizáció és globalizáció-kritikák (magyar nyelven)
 • Magyarország kül- és külgazdasági kapcsolatainak fejlődése (magyar nyelven)
 • Szakdolgozat (magyar nyelven)
 • Szakdolgozati szakszeminárium (magyar nyelven)
 • Tranzitológia (magyar nyelven)

Kutatási területek

 • Magyar külpolitika és diplomácia 1918-tól napjainkig
 • A diplomácia egyetemes története
 • Geopolitika a 20. század második felétől napjainkig