Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Dr. habil. Szegedi Krisztina
Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék
egyetemi docens
PhD
Dr. habil. Szegedi Krisztina
Elérhetőségek
 • Iroda:1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Épület:E épület, II. emelet, 22-es szoba
 • Telefon:+36 1 467-7800
 • Belső mellék:860
 • Email:szegedi.krisztina@uni-bge.hu

Bemutatkozás

A Budapesti Gazdasági Egyetem tudományos és nemzetközi rektorhelyettese vagyok, egyetemi docens az Egyetem Külkereskedelmi Karán, valamint a BGE Etikai Bizottságának elnöke. Tudományos és Nemzetközi rektorhelyettesként felelek a kutatási tevékenység felügyeletéért és a nemzetközi kapcsolatok erősítéséért. A kutatási tevékenység koordinációján túl, felügyelem a Doktori Iskola és a kiválósági központok munkáját, a nemzetközi kapcsolatokat, valamint a könyvtárak szakmai működését. Közvetlen irányításom alatt működő központi szervezeti egységek: Kutatási Szolgáltató Iroda, Nemzetközi Központ, Egyetemi Könyvtár, Doktori Iskola. Közgazdászként végeztem gazdálkodási szakon a Miskolci Egyetemen. Egyetemi éveim alatt elvégeztem a European Business School külföldi programját Németországban. A Miskolci Egyetem „Vállalkozáselmélet és -gyakorlat” Doktori Iskolájában végeztem PhD tanulmányaimat. A kutatóévemet a St. Gallen Egyetem (HSG) Gazdaságetika Központjában töltöttem. PhD disszertációmat „A magyar vállalatok etikai érzékenysége” címmel írtam. A Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában habilitáltam. A habilitációs értekezésem címe: „Az etikai kódexek sajátosságai és gyakorlatba integrálása a magyarországi nagyvállalatok körében”. 2017 júliusától oktatok a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Jelenleg a Felelős és fenntartható vállalat, a Felelős menedzsment, a Fenntartható vállalkozás, a Vállalati gazdaságtan és a Vállalkozástan tárgyak oktatója vagyok. Korábban oktatott tárgyaim: Üzleti etika, Vállalati stratégia, Vállalati etika, Tanácsadási etika, Globális vállalati stratégia, KKV fejlesztés és intézményrendszere. 2017-ben Kiváló konzulensi díjat kaptam a Miskolci Egyetemen, 2014-ben A Miskolci Egyetem érdemes oktatója lettem. Több, mint 170 idegen nyelvű és magyar publikáció szerzője vagyok. Meghatározó kutatási területeim a vállalati fenntarthatóság a vállalati társadalmi felelősségvállalás, a vállalati etika, az üzleti etika és a társadalmi vállalkozások. 2002-ben A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága Fiatal Kutatói Díját kaptam. 1997-től tagja vagyok a European Business Ethics Network és Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik hálózatoknak, 2017-től a BGE Fenntarthatósági Hálózatának. 2017-től a European Scientific Journal, valamint a Business Ethics and Leadership (BEL) Journal, 2021-től a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsági tagja vagyok. Több nemzetközi Erasmus+ projekt szakmai vezetője vagyok (ISSUE, EFFORT). Tanácsadói munkát elősorban az üzleti etika és a vállalati stratégia területén végzek. 2002-ben a Német Gazdaságetika Központ „Értékmenedzsment Rendszer” akkreditált tanácsadói képesítését szereztem meg. 2007-től 2019-ig a MOL-csoport Etikai Tanácsát vezettem független elnökként.

Fogadóóra

HelyeE.II.24.
Idejeszerda/Wednesday 10:00-11:30
Megjegyzés

Oktatott tantárgy(ak)

 • Diplomadolgozat (magyar nyelven)
 • Felelős és fenntartható vállalat (magyar és angol nyelven)
 • Felelős menedzsment (magyar nyelven)
 • Szervezeti és humán menedzsment (magyar nyelven)
 • Vállalati gazdaságtan (magyar nyelven)
 • Vállalati gazdaságtan alapjai (magyar nyelven)
 • Vállalkozástan (magyar nyelven)

Szakmai életút

 • 2018-jelenlegTudományos rektorhelyettes, Budapesti Gazdasági Egyetem
 • 2016Habilitáció
 • 2006-2007Oktatási dékán-helyettes, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
 • 2004-2006Nemzetközi dékán-helyettes, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 2002

Kutatási területek

 • üzleti etika
 • vállalati etika
 • vállalati társadalmi felelősségvállalás
 • vállalati fenntarthatóság
 • társadalmi vállalkozás