Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Dr. Totth Gedeon
Marketing Tanszék
szaktanácsadó, óraadó
CSc
Dr. Totth Gedeon
Elérhetőségek
 • Iroda:1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Épület:E épület, II. emelet, 21-es szoba
 • Telefon:+36 1 467-7885
 • Belső mellék:885
 • Email:totth.gedeon@uni-bge.hu

Bemutatkozás

1978-ban végeztem a Kertészeti Egyetem termesztési szakán és szereztem okleveles kertészmérnöki diplomát. Ezt követően sikerrel pályáztam a Kertészeti Egyetem Agrárgazdasági Tanszéke által kiírt gyakornoki állásra, és ezen a tanszéken dolgoztam tudományos segédmunkatársként, majd 1984-től egyetemi adjunktusként. 1980-ban felvételt nyertem az MKKE Piacszervező Szakközgazdász Szakára, amelyet sikeresen elvégeztem. Az ott írt szakdolgozatomat továbbfejlesztve doktoráltam 1983-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Kutatótevékenységemben marketingstratégiával foglalkoztam elsősorban. 1985 és 1990. között két AP-kutatási programpont – AP-7/0001 Marketingtevékenység a mezőgazdaságban, és AP-2/079 Vállalati marketingtevékenység a kertészeti és az élelmiszeripari vállalatoknál – témavezetője voltam. Szűkebb kutatási területeim ebben az időben az említetteken túl a vállalati imázs kialakításának és elemzésének a módszertana volt. Utóbbi témakörben készítettem kandidátusi értekezésemet. A Közgazdaságtudományok kandidátusa fokozatot 1994-ben szereztem meg. Oktató és kutató munkám elismeréséül 1986-ban Rektori Dicsérő Oklevéllel, 1989-ben Kiváló Dolgozó címmel tüntettek ki. 1992 és 2000 között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Marketing Tanszékén dolgoztam, 1994-től egyetemi docensként. A nappali képzésben a Marketing és a Reklám tárgyak vezető tanára voltam, a Részidős képzésben a Marketing tárgyak vezető tanári posztja mellett részt vettem a kurzus vezetésében. A BKE Szakközgazdász képzésében a Piackutatás és a Stratégia tárgyak tanításán túl 1992 és 2000 között a Szakbizottsági titkári feladatot láttam el. A BKE Vezetőképző Intézetének MBA kurzusain Marketing, Marketingstratégia és a Sales Management tárgyakat oktattam, szakvezetője voltam a francia nyelvű MBA képzésnek. A BME MBA képzésében a Marketing tárgyat tanítottam 1995. és 1998. között. Éveken keresztül tanítottam a marketing tárgyakat és vezettem a Marketing szakirányt a BKE kihelyezett képzésén, a Királyhelmeci Városi Egyetemen Szlovákiában. A Kecskeméti Kertészeti Főiskola másoddiplomás továbbképzésében ugyancsak hosszú időn keresztül oktattam a marketing tárgyakat. 2000 márciusától 2006 júniusáig vezettem a Marketingkommunikáció Tanszéket a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán. 2002-ben neveztek ki főiskolai tanárrá. 2006-2018 között vezettem a Kereskedelem és Marketing Intézetet. Tagja voltam a BGE Szenátusának, 2006-2018 a Főiskola Tudományos Tanácsának, valamint jelenleg is a Külkereskedelmi Kar Dékáni Tanácsának. Több Doktori Iskola munkájában vettem részt opponensként, tárgyfelelősként, illetve témavezetőként. Jelenleg a SzIE Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában vagyok témavezető. 2000 és 2002 között témavezetője voltam „Az értékek szerepe a borválasztásban”, 2004 és 2008 között pedig a '' A marketing eszközök, nyújtotta lehetőségek, a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően. A magyar termelők piaci orientációja, és erősítésének lehetőségei. A kulturált borfogyasztás elterjesztésének marketingkommunikációs vonatkozásai'' című OTKA kutatásoknak. Jelenleg az alkoholos italokkal és a mézzel kapcsolatos kapcsolatos fogyasztói attitűdökkel, a fogyasztási és vásárlási szokások vizsgálatával foglalkozom, utóbbiba beleértve a védjegyek vásárlást befolyásoló szerepét. 2000 és 2014 között az FVM Agrármarketing Centrumban különböző vezetői beosztásokban (főosztályvezető, igazgató-helyettes,) végeztem marketing munkát, elsődleges feladatom a stratégia kidolgozása és a marketingaktivitások szakmai felügyelete volt. Ennek során Európa és Ázsia számos élelmiszeripari szakkiállításán szerveztem és vezettem a magyar kiállítói megjelenést. Köztestületi tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémiának, kandidátusi (doktor) tagja voltam 2001 és 2004 között a MTA közgyűlésének. 1996 és 2000 között tagja voltam az OTKA Agrár-4 Szakkollégiumnak. Hivatalos igazságügyi szakértői igazolvánnyal rendelkezem.

Fogadóóra

HelyeE.II.21.
Idejekedd/Tuesday 13:00 - 13:45
Megjegyzése-mailben történő előzetes egyeztetés alapján / prior consultation by email is required

Oktatott tantárgy(ak)

 • Diplomadolgozat (magyar nyelven)
 • Eladásmenedzsment (magyar nyelven)
 • Élelmiszergazdasági marketing (magyar nyelven)
 • Fogyasztói és vásárlói magatartás, fogyasztásszociológia (magyar nyelven)
 • Integrált marketingkommunikáció (magyar nyelven)
 • Komparatív marketing (magyar nyelven)
 • Márkastratégia – nemzetközi márkázás (magyar nyelven)
 • Marketingkommunikáció (magyar nyelven)
 • Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás (magyar nyelven)
 • Marketingszolgáltatások menedzsmentje (magyar nyelven)
 • Nemzetközi piacra lépés marketingje (magyar nyelven)

Kutatási területek

 • Vállalati marketingstratégia az agráriumban. Fogyasztói magatartás az agrár (kertészeti termékek), dísznövények, alkoholos italok, bor, sör pálinka méz piacán.
 • Az imázs vizsgálatok módszertani kérdései. A védjegyek szerepe a vásárlói döntésekben. A közösségi agrármarketing - ágazati marketing együttműködések és integrációk az agráriumban. A márkastratégia-márkaimázs. Az attitűd komponensek hatása az imázsra és az eredmények felhasználhatósága a marketingkommunikációban. A kiállítás mint marketingkommunikációs eszköz hatékonysága.