Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék

A Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék rendkívül széles, 12 nyelvből (angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, orosz, japán, kínai, arab, koreai, és magyar mint idegen nyelv) közel 30 tantárgyra kiterjedő kurzuskínálatával a munkaerőpiac, a szakma és a hallgatók elvárásait követve, innovatív tananyagokkal és módszerekkel dolgozik azért, hogy a hallgatók magas szintű szaknyelvi tudást és a munkaerőpiacon jól hasznosítható számos egyéb készséget – többek között üzleti soft skilleket, interkulturális kommunikációs készséget, tárgyalási technikákat – sajátítsanak el a nyelvi kurzusokon. A mintatantervi kurzusok mellett Linguablokk néven, 15 nyelvből önköltséges nyelvi kurzusokat és több speciális nyelvi tréninget (Pitch prezentáció; Meggyőzési technikák az üzleti előadásban) is kínálunk. Diszpont Centrumunkban külön foglalkozunk a nyelvtanulási problémákkal küzdő hallgatókkal. A Tanszék főbb kutatási területei: audiovizuális fordítás, autonóm tanulási készségfejlesztés támogatása, IKT alapú nyelvoktatás, interkulturális kommunikáció, kontrasztív terminológia, nyelvoktatás-módszertani innováció, projektalapú nyelvoktatás, telekollaboráció a felsőoktatásban.

Legfontosabb szakmai partnerek:

 • British Telecom ROC Kft
 • Ferrero Magyarország Kft.
 • Gas Jeans Hungary - Laurentes Kft
 • LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG
 • Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara
 • Portugál Camőes Intézet
 • Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft
 • Szegedi Konfuciusz Intézet
 • Vodafone Szolgáltató Központ Budapest


Kutatásaink

A start-up vállalkozások terminológiája projekt

A kutatócsoport vezetője: Dr. Polcz Károly PhD BGE Külkereskedelmi Kar, egyetemi docens

Tagok:

Dr. Hamsovszki Szvetlana CSc BGE Külkereskedelmi Kar, főiskolai tanár

Dr. Huszár Erika PhD BGE Külkereskedelmi Kar, egyetemi adjunktus

Dr. Jámbor Emőke PhD BME Idegen Nyelvi Központ, egyetemi docens

Dr. Seidl-Péch Olívia PhD BME Idegen Nyelvi Központ, egyetemi docens

Dr. Szigetváry Nóra PhD BGE Külkereskedelmi Kar, egyetemi adjunktus

Dr. Válóczi Marianna PhD BGE Külkereskedelemi Kar, egyetemi docens


A kutatócsoport tevékenysége:
a startup vállalkozásokhoz kapcsolódó kontrasztív terminológia feltérképezése és összehasonlítása online glosszáriumok alapján a következő nyelvekben: angol, német, olasz, spanyol, orosz és magyar. Az eredmények előadása és publikálása hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai folyóiratokban. A kutatási eredmények alapján többnyelvű szótárak és szaknyelvoktatási anyagok készítése.

A kutatás első fázisában azt vizsgáljuk, hogy az angol mint domináns nyelv hogyan hat a célnyelvek terminológiájára.

Hipotézis: a rendelkezésre álló terminológiai források gyakran nem tartalmazzák a megfelelő cny-i terminusokat. Az internetes glosszáriumok sokszor átveszik az angol terminusokat, nem mindig törekszenek cny-i terminusalkotásra, gyakori a teljes kölcsönzés, hibridizáció vagy zéró megfeleltetés.


Kutatási kérdések:

 • Hogyan írható le az online start-up glosszáriumok makró- és mikrostruktúrája? Megfigyelhetők el kultúraközi eltérések az egyes nyelvek között?
 • Hogyan hat a domináns nyelv (angol) a célnyelvi terminusokra?
 • Milyen nyelvek közötti megfeleltetési módok és fordítási eljárások figyelhetők meg?
 • Milyen segítséget nyújtanak az online szótárak a laikus és professzionális nyelvhasználók számára?
 • Hogyan járul hozzál a fogalmak célnyelvi leképezése a terminusok transzparenciájához? Transzparensebbek vagy kevésbé transzparensek a cny-i terminusok? 


Kapcsolódó publikációk:

Polcz, K. 2020. A startup vállalkozások terminológiája angol-magyar online glosszáriumokban. Fordítástudomány, 22. 5-29.

Polcz, K. 2017. Angol-magyar megfeleltetések az online marketing terminológiájában internetes szótárak és glosszáriumok alapján. In: Zs. Bocz, R. Besznyák. Porta Lingua – 2017. Szaknyelvhasználat: A tudomány és a szakma nyelvének alkalmazása. SZOKOE: Budapest. 137-147.

Polcz, K. 2017. Dominant language influence on the Hungarian terminology of online marketing. US-China Foreign Language, 15: 5. 287-296.

Nyelvoktatás a Külkereskedelmi Karon

Nyelvtanfolyamok a Külkeren

A Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék,
a Felnőttképzési Iroda szervezésében
 

15 NYELVBŐL kínál költségtérítéses SPECIÁLIS NYELVI KURZUSOKAT LINGUABLOKK néven   

a következő nyelveken: angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, katalán, orosz, arab, kínai, japán, héber, koreai, holland és magyar mint idegen nyelv. 

A tanfolyamok 9 hetesek (heti 4 óra, összesen 36 óra). 

A tanfolyam költsége: 45 000 Ft/fő (ÁFÁ-val) 

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

Óramegbeszélés: 2022. szeptember 19. 13:00 órakor (a választott nyelv szobájában)  

Fizetési határidő: 2022. szeptember 23. 12:00 óra (Neptun). 

Kezdési időpont: 2022. szeptember 26-i héten. 

 

2022 szeptemberében a következő kurzusokat tervezzük indítani

Angol Linguablokk kurzusok

1. Kezdő
2. B2 - Üzleti nyelvvizsga előkészítő


Német Linguablokk kurzusok

1. Kezdő
2. Középhaladó (B1)
3. B2 - Üzleti nyelvvizsga előkészítő


Francia Linguablokk kurzusok

1. Kezdő
2. Középhaladó (B1)
3. B2 - Üzleti nyelvvizsga előkészítő


Olasz Linguablokk kurzusok

1. Kezdő
2. Középhaladó (B1)
3. B2 - Üzleti nyelvvizsga előkészítő


Spanyol Linguablokk kurzusok

1. Kezdő
2. Középhaladó (B1)
3. B2 - Üzleti nyelvvizsga előkészítő


Orosz Linguablokk kurzusok

1. Kezdő
2. Középhaladó (B1)
3. B2 - Üzleti nyelvvizsga előkészítő


Japán Linguablokk kurzusok

1. Kezdő
2. Középhaladó (B1)
3. B2 - Üzleti nyelvvizsga előkészítő


Kínai Linguablokk kurzusok

1. Kezdő
2. Középhaladó (B1)
3. B2 - Üzleti nyelvvizsga előkészítő


Portugál Linguablokk kurzusok

1. Kezdő
2. Középhaladó
3. B2 – üzleti nyelvvizsga-felkészítő


Katalán, héber, arab, holland, koreai és magyar mint idegen nyelv igény szerint indulnak.


Figyelem!

 • Azok a hallgatóink, akik Kereskedelem és Marketing, valamint Kommunikáció és Média szakon megkezdték valamelyik nyelvből a hatféléves képzést, és négy félévet elvégeztek, továbbá nincs lehetőségük már szabadon választható tárgyak kreditének terhére felvenni a kurzust, a Linguablokk keretében folytathatják térítés ellenében az 5. félévvel. Kérjük, hogy ők a következő határidőket vegyék figyelembe.   

Jelentkezési határidő: 

Fizetési határidő: 

Kezdési időpont: 2022. szeptember 5-i héten a hatféléves képzés mintatantervi időpontjában (az időpontról a nyelvi egységeken tudnak érdeklődni). 

Az órák időpontja a jelentkezések alapján összehívott előzetes óramegbeszélés keretében kerül pontosan kijelölésre, a képzéseket általában délutáni és esti órákban tartjuk. A hatféléves képzés nappali órarend szerint folytatódik. 

A jelentkezés visszamondása legkésőbb közvetlenül az óramegbeszélést követő 24 órán belül lehetséges, azt követően a kiírt fizetési tétel már nem törölhető! 

A fizetendő díj az óramegbeszélés után kerül a Neptunban kiírásra (a nem BGE-hallgatók számára átutalásos számla kiállításra), a fizetési határidőt a kiírás és a számla tartalmazzák. A fizetés igazolása a Neptunból vagy a banki felületről kinyomtatott igazolás, kivonat elküldésével történik. 

A fizetés módja: a BGE hallgatói számára Neptunon keresztül, külsős jelentkezőnek átutalással a következő bankszámlaszámra: 11784009-22236775-00000000. A közlemény rovatba kérjük, hogy tüntessék fel: LINGUABLOKK képzési díj 

A képzés szakmai tartalmát illető kérdésekben az illetékes nyelvi munkaközösség vezetője ad felvilágosítást. A képzés szervezésével, jelentkezéssel kapcsolatosan Farkasinszki ildikó oktatásszervező nyújt további információt telefonon (+36-1-469-6609) vagy e-mailen: farkasinszki.ildiko@uni-bge.hu

A kitöltött és aláírt jelentkezési lap kérjük a következő címre küldjék:  farkasinszki.ildiko@uni-bge.hu 

A jelentkezési lap letölthető innen »»»


Ne felejtsék el megjelölni a választott nyelvet!
 

Sikeres felkészülést kívánnak: 

a Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék és
a Felnőttképzési Főosztály munkatársai 

A Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék,
a Felnőttképzési Főosztály közreműködésével
 

8 NYELVBŐL tervez indítani költségtérítéses SPECIÁLIS NYELVI KURZUSOKAT

ÜZLETI NYELV PLUSZ (ÜZNYPLUSZ) néven

A kurzus a mintatanterv szerinti Üzleti nyelvi kurzus kiegészítő kurzusaként felvehető a következő nyelveken: 

angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, kínai, japán

 FIGYELEM! 

Az ÜZNYPLUSZ kizárólag valamely, mintatanterv szerinti Üzleti nyelvi kurzushoz kapcsolódva vehető fel, csak a BGE KKK hallgatók részére. Azok a szaknyelvi csoportok, akik a mintatanterv szerinti 2x2 órás kötelező szaknyelvi képzésen vesznek részt, igényelhetnek plusz 2 óra/hét szaknyelvi képzést térítés ellenében.  

A tanfolyamok 10 hetesek (heti 2 óra, összesen 20 óra). 

A tanfolyam díja: 26.500 Ft/fő (ÁFA-mentes)

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15. 12:00 óra 

Óramegbeszélés: 2022. szeptember 19. 13:00 órakor (a választott nyelv szobájában)  

Fizetési határidő: 2022. szeptember 23. 12:00 óra (Neptun). 

Kezdési időpont: 2022. szeptember 26-i héten. 

 

Az órák időpontja az előzetes óramegbeszélés keretében kerül pontosan kijelölésre.

A jelentkezés visszamondása legkésőbb közvetlenül az óramegbeszélést követő 24 órán belül lehetséges, azt követően a kiírt fizetési tétel már nem törölhető! 

A fizetendő díj az óramegbeszélés után kerül a Neptunban kiírásra, a fizetési határidőt a kiírás és a számla is tartalmazza. A fizetés igazolása a Neptunból vagy a banki felületről kinyomtatott igazolás, kivonat elküldésével történik.  

Fizetés módja: a Neptunon keresztül. 

A képzés szakmai tartalmát illető kérdésekben az illetékes nyelvi munkaközösség vezetője ad felvilágosítást.
A képzés szervezésével, jelentkezéssel kapcsolatosan Farkasinszki Ildikó oktatásszervező nyújt további információt telefonon (+36-1-469-6609)  vagy e-mailen 
farkasinszki.ildiko@uni-bge.hu

A kitöltött és aláírt jelentkezési lap kérjük a következő címre küldjék:  farkasinszki.ildiko@uni-bge.hu 

A jelentkezési lap letölthető innen »»»

Ne felejtsék el megjelölni a választott nyelvet! 

Sikeres tanulást kívánnak: 

a Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék és
a Felnőttképzési Főosztály munkatársai 

A Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék a követkető képzéseket indítja a 2022 őszi projekthéten:  

 • A befektetői pitch (villámprezentáció) a start-up világban

Hogyan lehet meggyőzni a befektetőket 1-2 percben, hogy megéri az adott cégbe invesztálni? A tréning megismerteti a résztvevőket a befektetői pitch (villámprezentáció) műfajával, retorikai szerkezetével, valamint a hatásgyakorlás eszközeivel.

Oktató: Dr. Polcz Károly

Óraszám: 2 (2x45 perc)

Nyelv: angol

 • Önismereti workshop a DISC színek mentén

A képzés célja: a hallgatók megismerhetik, hogy melyik magatartás típusba sorolhatók általános reakciójuk alapján. Ez segít saját erősségeik feltérképezésében és annak megismerésében, hogy milyen tanulási környezet és módszer számukra a legmegfelelőbb. A résztvevők megismerik a többi típust is, ez lehetővé teszi számukra a kooperációs készségük javítását.

Oktató: Koltányiné Vadász Viktória

Óraszám: 2 (2x45 perc)

Nyelv: magyar

 • Interest-based vs. positional negotiations

The objective of the course is to introduce students to the two main negotiation strategies, which are illustrated through film clips. Participants will also learn some additional basic negotiation concepts by analysing the scenes and will then try out the two strategies themselves in short negotiation situations.

Instructor: Dr. Kónyi Judit

Classes: 4 (4x45 minutes)

Language: English

Nyelvi Kollokvium

Scroll down for English

SZAKNYELVI KOLLOKVIUM (3 féléves képzés, 3. félév; 6 féléves képzés, 6. félév)
NYELVI KOLLOKVIUM
 (6 féléves képzés, 3. félév)

A Nemzetközi Gazdálkodás, Kereskedelem és Marketing, Nemzetközi Tanulmányok, illetve Kommunikáció és Média BA szakokon tanuló hallgatók szaknyelvi tanulmányaik lezárásaként a 3. félév végén egységes vizsgán, azaz nyelvi kollokviumon vesznek részt. A 6 féléves képzésen a 3. félév végén általános nyelvi, a 6. félév végén szaknyelvi kollokvium a követelmény.

A kollokvium írásbeli és szóbeli részből áll. Célja, hogy a hallgatók számot adjanak nyelvi/szaknyelvi tanulmányaik alatt megszerzett tudásukról, nyelvi ismereteikről és kompetenciáikról

I. A vizsga részei

ÍRÁSBELI – jelenléti vizsga: papírformátumú vagy online (Coospace) 90 perc (80 pont)

1.   Szövegértési feladat 30 perc (15 pont)

2.   Nyelvismereti teszt (nyelvtan és szakmai szókincs) 30 perc (50 pont)

3.   Önálló szövegalkotás (üzleti szövegtípus) 30 perc (15 pont)

 

SZÓBELI – jelenléti vizsga, kb. 15 perc

1.   Szakmai beszélgetés: megadott témakörök egyikén belül feltett kérdés prezentáció formájában történő kifejtése vagy a 2. részben szereplő dokumentum (sajtócikk) alapján (érdemjegy: 1-5)

2.   Dokumentum (sajtócikk) értelmezése (érdemjegy: 1-5) (kb. 200-300 szavas sajtócikk)

3.   Szituációs beszélgetés (érdemjegy: 1-5)

A vizsgán szótár vagy egyéb segédeszköz nem használható.

 

II. Sikeres vizsga feltételei

A vizsga teljesülésének feltétele legalább 50%-os eredmény az írásbeli vizsgán, valamint a szóbeli vizsga minden részét legalább elégségesre (2) kell teljesíteni.

A szóbeli rész eredménye a három részeredmény átlaga. A vizsga eredménye az írásbeli (50%) és a szóbeli (50%) eredményeinek átlaga. A félév végi jegy az órai munka érdemjegyének (50%) és a vizsga érdemjegyének (50%) átlaga.

____________________________________________

Foreign language exam (kollokvium)

Final exam in business languages (3-term course, 3rd term; 6-term course, 6th term). General language exam (6-term course, 3rd term).

BA students in International Business Economics, Commerce and Marketing, International Studies, as well as in Communication and Media are required to complete a business language exam (kollokvium) at the end of the third term.

Those taking the six-term course are required to complete a general language exam at the end of the third term, whereas a business language exam is required at the end of the sixth term.

The language exam consists of a written and an oral part. It is aimed at testing students’ general and business language skills acquired during their language studies.


I. Parts of the exam

Written part – paper and pencil test or online test on Coospace 90 minutes (80 points)

1. Reading comprehension 30 minutes (15 points)

2. Language proficiency test (grammar and vocabulary) 30 minutes (50 points)

3. Writing (business writing) 30 minutes (15 points)


Oral part 15 minutes examination time

1. Presentation/discussion of a topic from the syllabus or related to the topic of the newspaper article in the second part of the exam (grade 1-5).

2. Newspaper article (approx. 200-300 words), international students summarize, Hungarian students translate the article (grade 1-5).

3. Role-play (grade 1-5).

II. Requirements for passing the exam

Successful exams require a score of 50% on the written part and a minimum of a pass grade (2) for each part of the oral exam. The oral score is the average of the grades awarded for the three parts. The grade of the exam is based on the average of the results of the written (50%) and the oral (50%) parts. The end-term grade is the average of the exam grade and the grade awarded for classroom performance during the last term.

Scroll down for English

SZAKNYELVI KOLLOKVIUM (3 féléves képzés, 3. félév; 6 féléves képzés, 6. félév)
NYELVI KOLLOKVIUM (6 féléves képzés, 3. félév)

A Nemzetközi Gazdálkodás, Kereskedelem és Marketing, Nemzetközi Tanulmányok, illetve Kommunikáció és Média BA szakokon tanuló hallgatók szaknyelvi tanulmányaik lezárásaként a 3. félév végén egységes vizsgán, azaz nyelvi kollokviumon vesznek részt. 6 féléves képzésen a 3. félév végén általános nyelvi, a 6. félév végén szaknyelvi kollokvium a követelmény.

A kollokvium írásbeli és szóbeli részből áll. Célja, hogy a hallgatók számot adjanak nyelvi/szaknyelvi tanulmányaik alatt megszerzett tudásukról, nyelvi ismereteikről és kompetenciáikról


I. A vizsga részei

ÍRÁSBELI – online teszt (Coospace) 70 perc (80 pont)

1.   Szövegértési feladat 20 perc (15 pont)

2.   Nyelvismereti teszt (nyelvtan és szakmai szókincs) 30 perc (50 pont)

3.   Önálló szövegalkotás (üzleti szövegtípus) 20 perc (15 pont)

 

SZÓBELI - Microsoft Teams vagy ZOOM felületen

1.   Szakmai beszélgetés: megadott témakörök egyikén belül feltett kérdés prezentáció formájában történő kifejtése vagy a 2. részben szereplő dokumentum (sajtócikk) alapján (érdemjegy: 1-5)

2.   Dokumentum (sajtócikk) értelmezése (érdemjegy: 1-5) (kb. 200-300 szavas sajtócikk)

3.   Szituációs beszélgetés (érdemjegy: 1-5)

A vizsgán szótár vagy egyéb segédeszköz nem használható.


II. Sikeres vizsga feltételei

A vizsga teljesülésének feltétele legalább 50%-os eredmény az írásbeli vizsgán, valamint a szóbeli vizsga minden részét legalább elégségesre (2) kell teljesíteni.

A szóbeli rész eredménye a három részeredmény átlaga. A vizsga eredménye az írásbeli (50%) és a szóbeli (50%) eredményeinek átlaga.   Félév végi jegy az órai munka érdemjegyének (50%) és a vizsga érdemjegyének (50%) átlaga.

______________________________________ 

Foreign language online exam (kollokvium) in case of online examination period

Final exam in business languages (3-term course, 3rd term; 6-term course, 6th term). General language exam (6-term course, 3rd term).

BA students in International Business Economics, Commerce and Marketing, International Studies, as well as in Communication and Media are required to complete a business language exam (kollokvium) at the end of the third term.

Those taking the six-term course are required to complete a general language exam at the end of the third term, whereas a business language exam is required at the end of the sixth term.

The language exam consists of a written and an oral part. It is aimed at testing students’ general and business language skills acquired during their language studies.


I. Parts of the exam

Written part – online test on Coospace 70 minutes (80 scores)

1. Reading comprehension 20 minutes (15 points)

2. Language proficiency test (grammar and vocabulary) 30 minutes (50 points)

3. Writing (business writing) 20 minutes (15 points)

 

Oral part - 15 minutes examination time on Teams or Zoom

1. Presentation/discussion of a topic from the syllabus or related to the topic of the newspaper article in the second part of the exam (grade 1-5).

2. Newspaper article (approx. 200-300 words), international students summarize, Hungarian students translate the article (grade 1-5).

3. Role-play (grade 1-5).


II. Requirements for passing the exam

Successful exams require a score of 50% on the written part and a minimum of a pass grade (2) for each part of the oral exam. The oral score is the average of the grades awarded for the three parts. The grade of the exam is based on the average of the results of the written (50%) and the oral (50%) parts. The end-term grade is the average of the exam grade and the grade awarded for classroom performance during the last term.   

Szakdolgozati témakörök

Választható szakdolgozati témakörök 2022. júniusi záróvizsgához »

BabelFest

BabelFest Külker Nyelvi Fesztivál 2022 - Program »

BabelFest 2022 - Programme »

A BabelFest - Külker Nyelvi Fesztivál a Külkereskedelmi Kar egyik legnépszerűbb szakmai-kulturális hallgatói rendezvénye. A tavasszal megrendezésre kerülő, egésznapos programot plenáris előadások nyitják – például a digitális kor nyelvtanulási módszereiről, a nyelvtudás munkaerő-piaci hasznosíthatóságáról – ezt követően kilenc idegen nyelvi szekcióban (angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai, orosz) kínálunk szakmai és kulturális előadásokat külföldi és magyar vendégelőadókkal. A szekcióprogramokat hallgatói versenyek (Pitch prezentációs verseny, Ki mit tud, civilizációs vetélkedő a Külkeren oktatott 12 nyelv kultúrájához kapcsolódóan) és kulturális programok követik (divatbemutató, magyar és külföldi Erasmusos hallgatók élménybeszámolója, multi-kulti gasztro-kóstoló, könyvvásár, fotópályázatok kiállítása). A program kísérőrendezvénye egy HR Fórum Magyarországon működő külföldi vállalatok képviselőinek részvételével.

Diszpont Központ

A Diszpont Központ a nyelvtanulási problémákkal küzdőknek nyújt hatékony segítséget, például „Angol Másképp” speciális nyelvtanfolyam indításával. A kurzus három pillérre épül: készségfejlesztés, tanulás-módszertani ismeretek és nyelvtani rendszerezés. Az órák során fejlesztjük a nyelvtanuláshoz szükséges képességeket, készségeket, mindenki megismerheti saját tanulási stílusát, felfedezheti a számára leghatékonyabb tanulási módszereket, és áttekintjük a legfontosabb nyelvtani témaköröket is.

Oktató: Kovács-Szilveszter Teréz
Email: kovacs-szilveszter.terez@uni-bge.hu

Órarend:

Hétfő: 12:15-13:45
Csütörtök: 13:00-14:00

Elérhetőség:

Cím: 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. D2-17
Tel.: (+361) 467-7800/992
Email: Filipszkiné Mázi Dorottya
filipszkinemazi.dorottya@uni-bge.hu

Online Nyelvi Központ

A Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék által létrehozott NÜSZT Online Nyelvi Központ célja támogatni az autonóm nyelvtanulási folyamatot, a hallgatók nyelvi alapkészségeinek és kompetenciáinak önálló fejlesztését. Ehhez biztosítunk, regisztráció után, a Moodle 2 felületén e-learninges tananyagokat, nyelvtanulási applikációk, nyelvtanulást támogató segédanyagok, hasznos weboldalak, valamint blogok/vlogok elérhetőségét 12 oktatott nyelven.

Tanszékvezető

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 50-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7968
 • Belső mellék: 968
 • Email: valoczi.marianna@uni-bge.hu

Tanszékvezető-helyettes

mestertanár
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 15-ös szoba
 • Telefon: +36 1 467-7917
 • Belső mellék: 917
 • Email: tomory.annamaria@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 13-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7921
 • Belső mellék: 921
 • Email: polcz.karoly@uni-bge.hu

Tanszéki oktatásszervező - angol nyelv

tanszéki kiemelt ügyintéző

Tanszéki oktatásszervező - francia, olasz, spanyol, portugál nyelvek

tanszéki kiemelt ügyintéző

Tanszéki oktatásszervező - német, orosz, keleti nyelvek, magyar mint idegen nyelv

tanszéki kiemelt ügyintéző
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D2-35
 • Telefon: +36 1 467-7947
 • Belső mellék: 947
 • Email: Dupaj.Monika@uni-bge.hu

Munkatársak - Angol nyelv

mestertanár
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 9-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 926
 • Email: angerman.agnes@uni-bge.hu

tanársegéd
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 11-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 921
 • Email: hajeer.ahmad@uni-bge.hu

adjunktus

adjunktus
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 13-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7920
 • Belső mellék: 920
 • Email: huszar.erika@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 9-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 927
 • Email: kiss.katalin@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 11-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 922
 • Email: konyi.judit@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 09-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7987
 • Belső mellék: 987
 • Email: luksik.livia@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 13-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 992
 • Email: malaczkov.szilvia@uni-bge.hu

anyanyelvi lektor
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 15-ös szoba
 • Telefon: +36 1 467-7356
 • Belső mellék: 356
 • Email: David.Parker@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 13-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7921
 • Belső mellék: 921
 • Email: polcz.karoly@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 11-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 924
 • Email: Szelepcsenyi.Andrea@uni-bge.hu

mestertanár
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 15-ös szoba
 • Telefon: +36 1 467-7917
 • Belső mellék: 917
 • Email: tomory.annamaria@uni-bge.hu

óraadó, angol nyelv

óraadó

óraadó, angol nyelv

óraadó

óraadó

óraadó, angol nyelv

óraadó

Munkatársak - Német nyelv

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 35-ös szoba
 • Telefon: +36 1 467-7948
 • Belső mellék: 948
 • Email: Bodolay.Laszlo@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 27-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7959
 • Belső mellék: 959
 • Email: Kiss.Szilvia@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 35-ös szoba
 • Telefon: +36 1 467-7950
 • Belső mellék: 950
 • Email: ketyi.andras@uni-bge.hu

mestertanár

mestertanár
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 31-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7954
 • Belső mellék: 954
 • Email: Kosik.Ferenc@uni-bge.hu

Munkatársak - Francia nyelv

mestertanár
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 53-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 916
 • Email: Szabo.Zsuzsanna@uni-bge.hu

adjunktus
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 53-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 915
 • Email: szigetvary.nora@uni-bge.hu

Munkatársak - Spanyol nyelv

mestertanár
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 52-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 972
 • Email: renteria.annamaria@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 52-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 972
 • Email: lakatos-baldy.zsuzsanna@uni-bge.hu

óraadó, spanyol nyelv
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 52-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7969
 • Belső mellék: 969
 • Email: dancsoknejusztin.agnes@uni-bge.hu

óraadó, spanyol nyelv

Munkatársak - Olasz nyelv

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 50-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7968
 • Belső mellék: 968
 • Email: valoczi.marianna@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 55-ös szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 955
 • Email: bocz.zsuzsanna@uni-bge.hu

óraadó, olasz nyelv
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 55-ös szoba
 • Telefon: +36 1 467-7969
 • Belső mellék: 969
 • Email: mauro.ventriglia@uni-bge.hu

Munkatársak - Keleti nyelvek, orosz és magyar mint idegen nyelv

főiskolai docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 49-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 901
 • Email: Kalafatics.Zsuzsanna@uni-bge.hu

főiskolai tanár
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 43-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7904
 • Belső mellék: 904
 • Email: Hamsovszki.Szvetlana@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 44-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7989
 • Belső mellék: 989
 • Email: viczai.petertamas@uni-bge.hu

óraadó, japán nyelv
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 47-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7965
 • Belső mellék: 965
 • Email: sato.noriko@uni-bge.hu

óraadó, japán nyelv

tanársegéd, japán nyelv
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 47-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7947
 • Belső mellék: 947
 • Email: horvath.david@uni-bge.hu

óraadó, kínai nyelv

kínai nyelvi lektor
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 48-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7947
 • Belső mellék: 947
 • Email: fan.libo@uni-bge.hu

EUROCALL

A EUROCALL a számítógéppel segített nyelvoktatás (Computer-Assisted Language Learning, röviden CALL) európai non-profit egyesülete.

Az egyesület székhelye az írországi University of Limerick egyetem Department of Languages & Cultural Studies tanszékén található és Magyarországon is van képviselete.

EUROCALL fő célja az információs és kommunikációs technológiák (röviden IKT) integrálása a modern nyelvoktatásba és az ezen a területen dolgozó szakemberek, kutatók együttműködésének ösztönzése.

A témák szerteágazóak és a technológia fejlődésével folyamatosan változnak. Az alábbi felsorolás a legkedveltebbeket tartalmazza:

 • tanuláskutatás,
 • a CALL (számítógéppel segített nyelvoktatás) anyagainak és az információs és kommunikációs technológiák (IKT) integrálása az oktatásba,
 • korpuszok létrehozása,
 • tanártovábbképzések,
 • multimédiaprogramozás,
 • autonóm tanulás,
 • önálló tanulási központok szervezése,
 • számítógépalapú tesztelés,
 • szoftverdesign,
 • szaknyelv- és irodalomtanítás módszertani megújítása,
 • interkulturális kommunikáció és ezzel kapcsolatos projektek,
 • interneten történő tanulás.

EUROCALL hivatalos honlapja >>>
EUROCALL Facebook oldala >>>
EUROCALL Twitter oldala >>>
EUROCALL LinkedIn oldala >>> 


Magyarország EUROCALL-képviselője minden e-learning, CALL, TELL, web.2.0 témában érdeklődőnek szívesen áll a rendelkezésére és segít a EUROCALL többi tagjával történő kapcsolatfelvételben, illetve projektekbe történő bekapcsolódásba.  

Kapcsolat:
Kétyi András
BGE Külkereskedelmi Kar
Nemzetközi Gazdasági Szaknyelvi Intézeti Tanszék
Német Nyelvi Tanszéki Osztály
Budapest 1165 Diósy Lajos u. 22-24. D épület II. 34.
Tel: +36 1 467 7950
Fax: +36 1 407 1572
email: ketyi.andras (at) uni-bge.hu 

Tagság: 70 EUR/év
A tagsággal online olvasható a ReCALL folyóirat minden megjelent példánya. A folyóirat nyomtatva 20 EUR/év díj ellenében olvasható.
Tagsággal kapcsolatos további információk a EUROCALL titkárától, Toni Patton-tól kérhetők (email: t.patton@ulster.ac.uk)

 • Jövőbeli konferenciák
   
 • 2017-es konferencia Link: http://www.eurocall2017.uk
  helyszín: Southampton, Anglia
  időpont: 2017. 08. 23-26.

 

 • Eddigi konferenciák >>>
   
 • 2016 (Limasszol, Ciprus) >>> 
 • 2015 (Padova, Olaszország) >>> 
 • 2014 (Groningen, Hollandia) >>> 
 • 2013 (Évora, Portugália) >>>
 • 2012 (Göteborg, Svédország) >>>
 • 2011 (Nottingham, Anglia) >>>
 • 2010 (Bordeaux, Franciaország) >>>
 • 2009 (Gandia, Spanyolország) >>>
 • 2008 (Székesfehérvár, Magyarország) >>>
 • 2007 (Colerain, Észak-Írország) >>>
   
 • Korábbi konferenciákról bővebben >>> Folyamatosan frissülő EUROCALL-hírek >>>

Hallgatói videók a KKK nyelvoktatásról