Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Specializációválasztás

Tisztelt Hallgató! 

A Nemzetközi gazdálkodás, valamint a Kereskedelem és marketing alapképzés második évfolyamának hallgatói számára a specializáció jelentkezés időszaka a kari munkarend szerint: 
2021. június 21. 8:00- 2021. július 4. 23:59
. Specializációra jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül kell.

Amennyiben Ön újrafelvett, tagozatváltó, vagy átvett hallgató, kérjük vegye fel a kapcsolatot a HSZO munkatársaival, a Neptun rendszerben nem fog tudni jelentkezni.

A HKR 57. § (26) bekezdés értelmében: „Azokon a szakokon, amelyek tantervében szerepelnek specializációk, a hallgatónak specializációt kell választania a TR-ben az első specializációs félévet megelőző vizsgaidőszak után. A specializációra való besorolás alapja a hallgató kumulált kreditindexe: az ez alapján képzett rangsor elejétől indulva kerülnek feltöltésre a specializációk létszámkeretei. Ha egy adott specializáció létszámkerete betelik, a kar dönthet a keret megemeléséről vagy a további jelentkezők más specializációra való beosztásáról. A specializációkra történő besorolással kapcsolatos döntéseket a dékán hozza, a szak- és specializációfelelősök javaslata alapján.

Az egyes specializációk csak megfelelő számú (minimum létszám) jelentkező esetén indulnak.

Nemzetközi gazdálkodás szak választható specializációk

2017-es és 2020-as mintatanterv esetén

Specializáció-választásra a mintatanterv szerinti 4. félév lezárása után kerülhet sor. Specializációra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik teljesítettek legkevesebb 75 kreditet, valamint az előfeltétel tantárgyat az alábbi táblázat szerint.

Az egyes specializációk csak megfelelő számú (minimum létszám) jelentkező esetén indulnak.

2017-es és 2020-as mintatanterv esetén

Specializáció-választásra a mintatanterv szerinti 4. félév lezárása után kerülhet sor. Specializációra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik teljesítettek legkevesebb 75 kreditet, valamint az előfeltétel tantárgyat az alábbi táblázat szerint.

Az egyes specializációk csak megfelelő számú (minimum létszám) jelentkező esetén indulnak.

2016 és korábbi mintatanterv esetén Specializációra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik teljesítettek legkevesebb 90 kreditet, valamint az előfeltétel tantárgyat az alábbi táblázat szerint.

Az egyes specializációk csak megfelelő számú (minimum létszám) jelentkező esetén indulnak.

Kereskedelem és marketing szak választható specializációk

2017-es mintatanterv esetén Specializáció-választásra a mintatanterv szerinti 4. félév lezárása után kerülhet sor. Specializációra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik teljesítettek legkevesebb 75 kreditet valamint az előfeltétel tantárgyat az alábbi táblázat szerint.

Az egyes specializációk csak megfelelő számú (minimum létszám) jelentkező esetén indulnak.


2016 és korábbi mintatanterv esetén Specializációra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik teljesítettek legkevesebb 90 kreditet valamint az előfeltétel tantárgyakat az alábbi táblázat szerint.

Az egyes specializációk csak megfelelő számú (minimum létszám) jelentkező esetén indulnak.