Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Szakdolgozati témakörök Marketing Tanszék

Marketing Tanszék Szakdolgozati témakörök

BA és mesterképzés, nappali és levelező tagozat


A hallgatók a Külkereskedelmi Kar szaktanszékei által kiírásra került bármely téma közül választhatnak. Az alábbi témák mellett az önálló témaválasztás is megengedett marketing témában. 

Aktualizálva: 2022.11.14.

Dr. Pólya Éva PhD

Dr. Pólya Éva PhD
főiskolai docens, tanszékvezető

E.II.32. polya.eva@uni-bge.hu

 • Fogyasztói és vásárlói magtartás vizsgálata egy adott termék vagy szolgáltatás esetében
 • Marketingkommunikációs tevékenységének elemzése egy adott vállalat esetében
 • Egy adott vállalat marketingmenedzsment tevékenységének elemzése
 • Fogyasztói tudatosság vizsgálata egy adott termékkör esetében

Dr. Máté Zoltán PhD

Dr. Máté Zoltán PhD
főiskolai tanár, kereskedelem és marketing alapszak és mesterszak felelős
E ép. II. em. 21. mate.zoltan@uni-bge.hu

 • Versenystratégia, versenyanalízis elmélete és a magyar vállalkozások gyakorlata.
 • Marketingstratégia kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások esetében.
 • A marketingszervezet szerepe és működése hazai kis- és középvállalkozásoknál.
 • A marketingszervezete szerepe, tevékenysége a hazai nagyvállalatoknál.
 • A szolgáltatásmarketing szerepe a vállalkozásoknál.
 • Nonprofit intézmények marketingtevékenységének értékelő elemzése.
 • On-line értékesítés szerepe a hazai piacokon.
 • A közösségi háló szerepe az értékesítésben.
 • Az online vásárló közösségek értékesítés-befolyásoló szerepe.
 • Bankmarketing
 • A nemzetközi piacra lépés marketingstratégiái, megvalósításuk gyakorlata.


Dr. Harsányi Dávid PhD

Dr. Harsányi Dávid PhD
főiskolai docens, Marketingkommunikáció szakirányfelelős
E ép. II. em. 23. harsanyi.david@uni-bge.hu

 • Az egyes médiumok marketingkommunikációs lehetőségei
 • Nem klasszikus (BTL) marketingkommunikációs megoldások (rendezvények, promóciók, eladáshelyi eszközök stb.)
 • Újszerű marketingkommunikációs megoldások (közösségi média, influencer, content stb.)
 • Marketingkommunikációs piac
 • Kommunikációs ügynökségek
 • A kommunikáció tervezése
 • Kreatív tervezés, kreativitás
 • KKV marketing/kommunikáció
 • Bormarketing
 • Vendéglátás marketing

Dr. Jäckel Katalin PhD

Dr. Jäckel Katalin PhD
egyetemi docens, Marketing menedzsment specializáció felelős

Elérhetőség: E.II.30. jaeckel.katalin@uni-bge.hu

 • Szolgáltatásmarketing
 • Non-business marketing
 • Marketing stratégia
 • Nemzetközi marketing
 • Kapcsolati marketing
 • Marketing tervezés
 • Termékfejlesztés és innováció
 • Elégedettségkutatások

Konkrét témák, amiket választhatnak a hallgatók:

 • Employer/employee branding
 • Juycustomerek kezelésének kihívásai a szolgáltatásmarketingben
 • X, Y, Z ... generációk munkaerő piaci elvárásai is munkáltatói feladatok -kihívások
 • GDPR és kapcsolati marketing stratégiák
 • Élményalapú szolgáltatás nyújtás a felsőoktatásban- új kihívások
 • Fogyasztói termékélmény elvárások és erre épülő marketing stratégiák
 • Innováció a felsőoktatásban - globális kihívások - lokális adottságok 

Dr. Kovács Ildikó PhD

Dr. Kovács Ildikó PhD
egyetemi docens, Digitális marketing specializáció felelős

E.II.30. kovacs.ildiko@uni-bge.hu

 • Digitális marketing stratégiák
 • E-kereskedelem - blokklánc technológiák
 • E-kereskedelem - social commerce
 • Az influencermarketing hatása a vásárlási döntéshozatalra
 • A társadalmi média hatása a fogyasztói döntéshozatalra
 • Fenntarthatóság az üzleti stratégiákban
 • Fenntartható fogyasztás - fenntartható divat
 • Fenntartható fogyasztás - rövid ellátási láncok
 • Fogyasztói preferenciák vizsgálata
 • Fogyasztói elégedettség, lojalitás vizsgálatok

Dr. Fabricius-Ferke György

Dr. Fabricius-Ferke György
óraadó

E.II.32.

Controlling, Vezetői számvitel, Pénzügyi tervezés, Értékalapú vezetés (VBM) témakörök:

 • Kereskedelmi költség-menedzsment rendszerek a vezetői számvitelben
 • Vezetés-tájékoztatási és döntés-előkészítő funkciók Vezetői számviteli támogatása
 • Controlling az OLAP rendszerekben
 • Az ERP rendszerek szerepe és jelentősége a Vállalatirányításban
 • A vállalati Számvitel és a Vezetői Számvitel
 • Költségszámítási formák, lehetőségek a kereskedelmi vállalatok gazdálkodásában
 • Humán Controlling a munkaerő-menedzsmentben
 • Logisztikai Controlling megvalósítások
 • Szolgáltatási Controlling specialitások
 • A költségvetési és jóléti szervezetek Controllingja
 • Stratégiai és Operatív Controlling összefüggések és megvalósítások
 • A költségtervezés különleges esetei
 • Controlling rendszer-innovációk
 • Controlling rendszerek informatikai megvalósításai
 • A „Big Data” rendszerek hatása a gazdálkodás irányítási kérdéseire

Intelligencia témakörök:

 • Az intelligencia-rendszerek (AI, Artificial Intelligence) fejlesztésének (aktuális) kérdései
 • Üzleti intelligencia-kérdések (gazdálkodási intelligencia rendszerek) távlatai; SSC, vagy egyedi üzleti intelligencia?
 • Az intelligencia rendszerekhez kapcsolódó munkagazdasági-munkatudományi kérdéskörök
 • „Big Data” és „Artificial Intelligence”: a sok adat már intelligenciát jelent? – Milyen feltételekkel jelent a sok adat üzleti intelligenciát?

 Valamint minőségmenedzsment témakörök 

Dr. Kopcsay László PhD

Dr. Kopcsay László PhD
ny. egyetemi docens

E.II.23. kopcsay.laszlo@uni-bge.hu

 • Egy piacvezető vállalkozás értékesítési és marketingstratégiája 
 • Az online értékesítés bevezetése és eddigi tapasztalatai egy adott cég gyakorlatában
 • Az üzletkötői munka és ennek marketing vonatkozásai
 • Az online értékesítés hatása a versenyhelyzetre
 • Az értékesítésösztönzés bemutatása egy konkrét esettanulmány segítségével
 • Értékesítési tevékenység mezőgazdasági kisvállalkozások gyakorlatában
 • Exportpiacra lépéslehetőségei a KKV szektorban
 • Az eladásösztönzés kommunikációs támogatása egy akció bemutatásának segítségével
 • Marketingmunka a gyógyszerértékesítésben
 • A gyógyszerlátogatók munkájának bemutatása egy gyártócég szemszögéből
 • Értékesítési tevékenység a non-profit szférában
 • Új termék bevezetése az FMCG piacra
 • A vásárlói lojalitás erősítése egy kereskedelmi vállalkozás gyakorlatában 

Mezőné Dr. Oravecz Titanilla PhD

Mezőné Dr. Oravecz Titanilla PhD
tanársegéd

E.II.30. oravecz.titanilla@uni-bge.hu

 • Fogyasztói magatartás
 • Vásárlói magatartás
 • A fogyasztás pszichológiája
 • Szolgáltatásmarketing
 • A fogyasztói és vásárlói magatartás trendjei  

Miskolczi Tibor András

Miskolczi Tibor András
mesteroktató

E.II.32. miskolczi.tibor@uni-bge.hu

 • Minőségtechnikák és módszerek alkalmazása a minőségfejlesztésben 
 • A minőségügyi rendszerek alkalmazásának tovább-fejlesztési lehetőségei a szervezetekben 
 • Az élelmiszerbiztonság szerepe, fejlesztési lehetőségei az élelmiszer-előállítás és forgalmazás területén 
 • Szolgáltatásmarketing 
 • A környezettudatosság szemléletének elmélyítése a szervezetekben  
 • Fenntartható fogyasztás 
 • A munkahelyi egészségvédelem és biztonságfejlesztési lehetőségei  
 • Vevői elégedettség mérés, eredmények értékelése 
 • Minőségügy az oktatásban 
 • Környezetelemzés, kockázatmenedzsment, stratégia 
 • A TQM hatásai a szervezetben 
 • Önértékelési módszerek és alkalmazásuk a szervezetekben 

Dr. Rimóczi Csilla PhD

Dr. Rimóczi Csilla PhD

adjunktus

E.II.28. kalmarnerimoczi.csilla@uni-bge.hu

 • Fogyasztói magatartás vizsgálata az utazási szolgáltatások piacán
 • Online kommunikációs tevékenység bemutatás és elemzése egy szabadon választott szolgáltató példáján keresztül.
 • Egy település marketingstratégiájának elemzése
 • Trendek és kihívások szerepe a fogyasztói magatartásban, egy konkrét szolgáltatás példáján keresztül
 • Marketingkommunikáció társtudományainak szerepe a reklámalkotásban
 • Innovatív megoldások a marketingkommunikációban kereskedelmi üzlet/üzletlánc példáján keresztül 

Dr. Totth Gedeon CSc

Dr. Totth Gedeon CSc
ny. főiskolai tanár

E.II.21. totth.gedeon@uni-bge.hu

 • Bormarketing
 • Kommunikáció az alkoholos termékek piacán, tekintettel az alkoholfogyasztást szigorító rendelkezések várható bevezetésére
 • Tetszőleges élelmiszer, vagy alkohol fogyasztói szokásainak feltárása és marketingstratégiájának kialakítása
 • A védjegyek szerepe a fogyasztói döntéshozatalban
 • A marketing együttműködések az agráriumban és élelmiszeriparban, a hazai és a nemzetközi gyakorlat összevetése
 • Kistérségi marketing együttműködések az agráriumban és élelmiszeriparban, helyi termékek piaci lehetőségei
 • Vállalati imázs-építés
 • Márkastratégia, márkaépítés konkrét termék esetében.
 • Lovi? A magyar lóversenyzés elemzése marketingszempontból
 • Trade marketing
 • Egyéb közösen kialakított témák 

Zarándné dr. Vámosi Kornélia PhD

Zarándné dr. Vámosi Kornélia PhD
adjunktus

E.II.32. vamosi.kornelia@uni-bge.hu

 • Termék online piaci bevezetése
 • Influencer marketing
 • A vállalati menedzsment minőségügyi tevékenységének alakítását segítő eljárások és alkalmazásuk feltételei
 • A marketing és a minőségfejlesztés kapcsolata, a minőségmenedzsment szerepe a cég eredményességében
 • Értékelemzés és értéktervezés a vállalatok értékteremtési folyamataiban
 • A TQM hatásai a szervezetben
 • Vevői elégedettség mérés, eredmények értékelése
 • Integrált marketingkommunikáció
 • Marketing/marketingkommunikációs stratégiák
 • Új termék piaci bevezetése
 • Influencerek hatása a vásárlási döntéshozatalban
 • A vásárlási döntést befolyásoló tényezők
 • Szolgáltatásmarketing

Szabó Edit

Szabó Edit

Óraadó tanár

E.II.30. Szabo.Edit@uni-bge.hu

 • Brand marketing
  A brand marketing szerepe a vállalati marketingben, elemzés példákon keresztül
 • Trade marketing
  A trade marketing szerepe a vállalati marketingben, elemzés példákon keresztül
  A marketing és sales csapatok együttműködése a vállalti értékesítés során
 • Integrált marketingkampányok tervezése, megvalósítása
 • Fogyasztói magatartás
  A vásárlói döntést befolyásoló tényezők és azok gyakorlati bemutatása
  Reklámelemzés a fontosabb pszichológiai iskolák elméletei alapján
  A vásárlási döntést befolyásoló tényezők különbségei egyes csoportokban
  A fogyasztói magatartás pszichológiai kérdései
  A befolyásolás pszichológiája
  Az FMCG szektor vásárlóinak fogyasztói magatartása
 • Online marketing
  Az online marketing típusai és gyakorlati alkalmazásuk
  Online marketingkampányok elemzése
  Pszichológia és online marketing
 • Vállalati arculat és imázs
 • Országimázs
 • Az instore marketing lehetőségei
 • Kreatív marketingeszközök és megoldások
 • Egy szabadon választott márka/vállalat marketingtevékenységének elemzése
 • Marketingstratégia
 • Egyéb közösen kialakított témák

Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi

Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi

egyetemi docens

E.II. 32. jankunekurthy.gyongyi@uni-bge.hu

 • A sajátmárkás termékek szerepe az értékesítési stratégiában
 • A magyar élelmiszerek marketing lehetőségei a hazai és exportpiacokon
 • A CSR szerepe a vállalati marketingben

Dr. habil Papp-Váry Árpád Ferenc

Dr. habil Papp-Váry Árpád Ferenc
egyetemi docens
E.II.21. papp-vary.arpad@uni-bge.hu


Magyar nyelven:

 • Városmarketing, városmárkázás
 • Országmarketing, országmárkázás
 • A magyar városok szlogenjei és lehetséges csoportosításuk
 • Mitől jó egy ország megítélése? Országmárka rangsorok és Magyarország ezekben elfoglalt helye
 • Észtország márkaépítése: az E-Észtország azaz E-Estonia modell és kommunikációja
 • A POE modell (paid-owned-earned) vagy a PESO modell (paid-earned-shared-owned) alkalmazása az országmárka kommunikációban
 • Az arculati kézikönyvek és márkakézikönyvek szerepe a városmarketingben, jó nemzetközi és hazai gyakorlatok
 • Városi merchandising, ajándéktárgy, szuvenír-kínálat kialakítása - Jó nemzetközi és hazai gyakorlatok
 • Kreatív városmarketing kampányok, gerillamarketing, vírusmarketing és hasonló megoldások az elmúlt tíz évből
 • A városkép, városimázs kutatásának lehetséges megközelítései, módszertanai, modelljei
 • Az Erasmus diákok mint turisták és mint későbbi "országmárka-nagykövetek"
 • Az influencerek szerepe a városmarketingben, települések népszerűsítésében - jó nemzetközi és hazai gyakorlatok
 • Legjobb városmarketing megoldások elemzése a Magyar Marketing Szövetség Városmarketing Díj pályázata alapján
 • Márkaépítés a sportolói pályafutás befejezése után: David Beckham, a futball Michael Jordanje
 • Szakmai personal branding, személyes márkaépítés a LinkedIn segítségével
 • A marketingszakma görbe tükre - A marketingszakma és az abban dolgozók ábrázolása a következők valamelyikén keresztül: karikatúrák, mémek, regények, filmek
 • A származási hely kiemelése, made-in ország, country-of-origin stratégiák a nemzetközi márkaépítésben
 • B2W: Business to woman - Marketing női célpiacra
 • Nemzetközi marketingkonferenciák, szakmai események, fesztiválok kommunikációja

Angol nyelven:

 • Country marketing, country branding
 • City marketing, city branding